Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
Uddrag af Svenstrup Kirkebog fra Ao. 1682 : 1785. – 
 
Alle disse Aars Optegnelser inderholdes i en Bog, godt indbunden og vel vedligehol-den i Cart.–Format. Den er begyndt at föres Ao. 1682 d. 22 Sept. og indeholdes der heri efter det tydske Titelblad (af Præsten Tyge Paulsen) en Fortegnelse 1). Over de Copu-lerede; 2). De Fødte; 3). De Døde; 4). De offentlig Examinerede og 5). De off. Absol-erede. Hvad der er skeet under Frederik Jepsen (1682 : 84) er indtegnet af hans Efter-mand Tycho Paulsen (1684 : 1726), der har skrevet meget smukt og nøiagtigt, men fört Alt paa Tydsk. Hans Eftermand Peter Lorentzen (1726 : 45) lover vel at føre den med Omhu, men har kun maadelig holdt sit fromme Forsæt; thi deels mangler der Optegn-elser for 4 Aar (1731 : 34), hvilket hans Eftermand Matthias Tostrup har søgt at gjøre godt igjen ved fra Confirmationen af at indføre saa mange af de Fødtes Antal i de aabne Huller, saavidt det var ham muligt; og deels har P. Lor. ført det Øvrige med en grimme og jadsket og ulæselig Haand, det ligner mere en Klade, der skulde reen-skrives; ligeledes er det en Mærkelighed hos ham, at han skriver paa Tydsk de første Aar, men efterhaanden fra Ao. 1735 fører den paa Dansk. Matthias Tostrup (1745 : 84) har ført Kirkebogen med megen Orden og Nøiagtighed. Fred. Stellvagen har lige begyndt at skrive i denne Bog. – 
 
Præster: 
 
1. Hr. Frederik Jepsen fød i Nordborg, Præst fra Ao. 1682 : 84. – 
2. Hr. Tycho Paulsen fra Høier (han har muligvis været Kapellan hos sin Fader i Højer), og dog kalder han sig en Holsteiner ”Holsatus” efter den Tids almindelige Talebrug. Han maa have været tydskdannet, da han fører Kirkebogen paa Tydsk, og hører saaledes til de tydskdannede Præster, som det ploenske Huus paa Nordborg søgte at indføre her i den nordborgske Andeel af Als. Ao. 1684 Dom. 21 p.Trin. blev han introduce-rede i Svenstrup af Hr. Peter Plade i Hagenbjerg formedelst Provstens Upasselighed. Han † d. 7de. Aug. 1726. – Ao. 1683 d. 26de. Juni en Tirβdag stod hans Bryllup i Notmark Præstegaard med Margaretha, en Datter af Sognepræst s. St. Hr. Jørgen Kruckow og Margaretha Brandt. Hun † Ao. 1748 d. 17de. Mai, boende i Svenstrup Capellani i en Alder af 89 Aar. Deres Børn vare følgende: 
a. Margaretha, der Ao. 1702 nævnes som Præstens ældste Datter, men hun er ikke født i Svenstrup; hun skal have været g. m. Præsten Klincker i Oxbølle (1694 : 1713). – b. Ao. 1686 d.12te. Jan. blev hans Datter Esther født og døbt d. 21de. Jan. Susceptrix fuit Fr. Anna Maria Paulsen, meines Hr. Vättern Fr. Liebste an meiner Mutter statt. Die andere Gevattern waren Hr. Johannes Br. Pastor zu Ecken, Hr. Diederich Nissen, Pastor zu Oxbyll. Monsj. Nicolaus Harboe, S.S. Theol. Studiosus Fr. Catharina Crucovium. Der Hr. Præpositi älleste Jfr. Tochter von Ulckebüll Jfr. Anna, Hr. Samuels älteste Tochter von Tädslett Jfr. Margareth Cathrin. Gott laβe Sie zu seinen Ehren und zu unserer Freude aufwachen mit F. G. – Hun opholdt sig ugift hos sin Moder i Capellaniet, hvor hun † og blev begraven samme Dag d. 17de. Mai 1748 som hendes Moder. Formodentlig ere de begge † af en dette Aar grasserende ”hidsig Syg-dom.” – c. Ao. 1687 d. 16ten. Octob. ist meine Tochter Elisabeth Charlotte gebohren und geistl. Wiedergebohren d. 21ten. Susceptrix fuit Unsere Durchlauchtigste gnädigaste Fr. Hertzoginn. Die anderen Gevattern waren die Frau Amptmanninen Anna Sophia von Eichelberg. Das Kammer–Fräulein Isabella Elisabeth von Geudem. Hr. Hans Paulsen, Königl. Teiggraf und Hausvoigt, Hr. Otto Friederich Brandt, Pastor zu Hackenberg. Gott laβe uns daran Freude und Trost erleben umb. J. w. Ao. 1717 d. 7ten. July wurde sie an Hrn. Johannes Brandt, Comminister zu Hackenberg verheirathen. Sie war seine jüngste Tochter. – Sie starb 1747 ihres Alters 60 Jahres. – d. 1690 d. 23 Maj ist mein Sohn Jürgen gebohren und den 24sten. Wiedergebohren. Susceptor fuit Hr. Fridericus Crucowius, Pastor zu Nuttmarck. Die andern Gevattern waren Hr. Otto Friderich Brand pro affine Dn. Casparo. Monsj. Nicolaus Paulsen. Meine Schwester Anna und Jfr. Maria Bendixes. Gott laβe u.s.w. – Ao. 1741 nævnes Monsj. Jørgen Paulsen som Susceptor til Degnens Søn Jørgen. – 
Fra Ao. 1650 : 87 var Hr. Paulus Petræus el. Paul Petersen Præst i Høier, maaskee Tycho Paulsen er en Søn af ham. – 
3. Ao. 1726 Dom. 3 Adv. blev Hr. Peter Lorentzen indsat til Præst i Svenstrup, hvor han † d. 15de. 1745. Han var født i Sønderborg, hvor han var en Søn af Rector Peter Lorentzen og Dorothea Sophia Hansen, en Kjøbmandsdatter fra Kjøbenhavn. Han var g. m. Johanna Krag, en Datter af Præsten i Hørup Johannes Krag (1697 : 1727) og Margaretha Lorentzen fra Ulkebölle. Hun † d. 19de. og blev begraven Ao. 1748 d. 28de. Marts i Guderup, men blev ført til Svenstrup, hvor hendes Svoger Hr. Peter Brandt i Igen prædikede over hende i en Alder af 48 Aar. Hun beboede ikke Capellaniet, da Formandens Enke endnu levede. Deres Børn vare fölgende: a. Dorothea Sophia f. Natten d. 20de. og 21de. Octob., døbt d. 25de. Octob. 1730. Susceptrix var hans Moder fra Sønderborg. Faddere: Peter Brandt, Præst i Igen, Monsj. Schmidt, Revisor fra Sönderborg. Pontoppidans Hustru fra Hagenberg og Præstens Søster Sophia. – b. Ao. 1735 d. 8de. Sept. blev Præstens Datter født og døbt d. 14de. Sept. Eleonora Elisabeth. Susceptrix var Hr. Peder Brandts Hustru af Guderup. 
Af Præstens Sødskende nævnes følgende: Rathge Lorentzen t. Hirschsprung. Ao. 1727 nævnes hans Søster Margaretha. Ao. 1738 : 44 hans Søster Anna Eleonora og Ao. 1730 Søsteren Sophia. Den förste blev Ao. 1748 g. m. Hr. Johannes Petersen fra Hørup, Præst paa Föhr fra Ao. 1740 : 56. – Den anden blev Ao. 1766 d. 17/10. g. m. Hr. Matthias Boldt, …… Kapellan i Hørup og inden vendemaal Kapellan i Tønder. – 
4. Hr. Matthias Tostrup f. i Roeskilde. Han var først Præst paa Anholt i Kattegattet og blev Ao. 1745 d. 7de. Mai kaldet til Præst i Svenstrup, hvortil han ankom d. 30te. Juli s. A. Ao. 1763 blev han Provst over Nørreherred ved Peter Brandts Død i Guderup. Han † Ao. 1784 d. 7de. Juli og begraven d. 13de. i sin Alders 73 Aar, da han var født Ao. 1711 d. 17de. Juli. Hans Hustru var en født Øgaard. Deres Børn vare følgende: a. Ao. 1744 d. 27de. April blev hans Datter Sophia Cathrine født paa Oen Anholt og døbt d. 24de. s.M. Susceptrix Fogden Thomas Leths Hustru, Jens Siversted, Fyrmand der paa Oen. – Ao. 1774 d. 22de. Juli blev hun g. m. Hr. Johannes Klincker, Sognepræst til Kliplev (1768 : 1823), fød i Hoptrup Ao. 1741. – b. Ao. 1745 d. 11te. Novb. blev født og døbt d. 17de. hans Datter Karen Marie. Susceptrix Mad. Petersen paa Hirschsprung. Faddere: Forvalter Petersen p. H., Monsj. Christian Frost af Svenstrup; Monsj. Povelsen ibid., Degnens Kone Mad. Lorentzen og Jomfr. Frost. – c. Ao. 1747 d. 14 Aug. blev Præstens Datter Antoinette døbt. Susceptrix Mad. Crucau i Nordborg. Faddere: Hr. Fangel, Diaconus i Nordborg; Degnen Rasmus Lorentzen. Christian Frost. Mad. Petersens paa Hirschsprung og min Kones Søster Charlotte Amalia Oegaard. † 25 Uger gammel i ”hidsig Sygdom.” – d. Ao. 1748 d. 20 Novb. blev hans Datter Antoinette døbt, som var født d. 15de.. Susceptrix Frue Pastorinde Riisbrich fra Oxbölle. Faddere: Hr.Pastor B. Preen fra Oxbölle, Skovrider Wulff; Samuel Brandtes Kone fra Nordborg og Jomfr. Petersens fra Høisprung. Hun blev Ao. 1771 d. 22de. Novb. g.m. Hr. Claus Jacobides Humlegaard, Diaconus i Nordborg (1770 : 77). – e. Ao. 1752 d. 5te. Januar blev födt og d. 10de. döbt hans Søn Hans Peter Tostrup. Susceptor: Hr. Martinus Crucow, Præst i Nordborg; Faddere: Hr. Pastor Fangel, Hr. Nicolaus Brandt, Diaconus i Igen; Mad. Wulf og Jomfr. Brandt. – Ao. 1772 nævnes han som Studiosus. Han var til sin Tid Stiftsprovst i Odense, hvorfra han blev forflyttet til Saxkjøbing paa Lolland. – f. Ao. 1754 d. 20de. Mai blev født og døbt d, 27de. Mai hans Datter Wibecke Charlotte. Susceptrix Provstinde Brands i Guderup. Faddere: Hr. Pastor Schröder i Nordborg, Hr. Arentzen, Huus Capellan hos Provsten i Guderup. Mad. Frost og Jomfr. Walborg Crucow i Nordborg. Ao. 1786 d. 24/1. begr. Jomfru Wibecke Charlotte af Svenstrup, gl. 32 A. – g. Ao. 1760 d. 4de. Mai blev født og døbt d. 8de. Mai hans Søn Matthias. Susceptor: Hr. Pastor Wegersleff i Hagenbjerg. Faddere: Hr. Pastor Riisbrich i Oxbölle, Skovrider Petersen; Mad. Petersens paa Hasprung og hans egen Datter Sophia Cathrine. Han † d. 25de. Mai. - - - - † 20/4. Hr. Provst Tostrups Enke Petronella Tostrup f. Øgaard begr. 29/4. 79 A. – 
 
Degne: 
 
1. Ao. 1702 † den gamle Marquard Degn i Svenstrup, men om han har været Degn vides ikke. – 2. Ao. 1712 † den gamle Jes Hansen Küster i Svenstrup æt 80 ann. – 3. Ao. 1724 † hans Søn ”… gamle ærlige Degn” Lorentz Jensen. – 4. Ao. 1785 † hans Søn, den gamle Degn Rasmus Lorentzen i Svenstrup gl. 79 A. – 5. Dennes Eftermand var Sønnen Peter Lorentsen, der Ao. 1774 blev g. m. Jomfr. Ingeborg Clauses af Sønderborg og Ao. 1779 2.) m. Anne Margretha Frandses, Degn fra 1767 : 1828 † d. 3die. Dec. Ao. 1828 gl. 83 A. Fra Ao. 1817 : 18 var Degnen Klausen i Oxbölle hans Medhjælper og fra Ao. 1818 : 1828 Andreas Lorentzen i 9½ A. - 
 
Skoleholdere: 
 
1. Ao. 1690 † Jørgen Skolemester af Stevning, saa at man deraf seer, at der tidlig har været en egen Skole i Stevning. – 2. Ao. 1691 blev Thomas Skolemester i Stevning gift. – 3. Ao. 1727 nævnes Johan Skolemester. – 4. Senere nævnes Skolelærer Holst i Stevning. – For Svenstrup nævnes ingen Skolelærere i Svenstrup førend Ao. 1771, da Hans Lorentzen, Skolemester i Svenstrup † 62 Aar gammel; han var en Søn af Degnen Lorentz Jensen. -  
 
Hirschsprung: 
 
1. Ao. 1696 : 1702 nævnes Marcus Vogt som Pensionair paa Hirschsprung. 1698 nævnes hans Söster Helena. –  
2. Ao. 1709 : 15 nævnes Hr. Statius Plagge som Pen-sionair paa Hirschspr. Hans Börn her födte ere fölgende: a. Ao. 1709 d. 5te. Aug. blev født og d. 12te. Aug. blev döbt hans Søn Burchard. Susceptor fuit Hr. Nicolaus Paulsen. – b. Ao. 1712 d. 7de. Sept. blev Hr. Statius Plagges Datter Bente født, 10 Uger förend Moderen ventede sig. Hun fik Nøddaaben og blev holden over Daaben af Jordemoderen Anne Magdalena fra Nordborg. – c. Ao. 1714 d. 25de. Aug. blev hans Søn Joachim Frederik födt. Han nævnes senere flere Gange som Fadder hos Frost i Svenstrup. Han og hans Kone Dorothea Margaretha have ofte holden Börn over Daaben. –  
3. Ao. 1720 : 25 nævnes Hr. Peter Matzen som Pensionair og Huusfoged paa Hirschsprung. Ao. 1722 d. 10de. Febr. blev hans Datter Anne født og døbt. Susceptrix var Bedstemoderen. Ao. 1725 blev en Pige Anne Maria besvangeret hos Hr. Peter Matzen af Hans Matzen fra Oxbölle, der udentvivl er Huusfogdens Broder. –  
4. Ao. 1729 : 33 nævnes Forvalter Jessen paa Hirschsprung. Ao. 1730 d. 5te. Sept. blev hans Søn Barthold døbt. Susceptor Oberforsteren fra Broager. Faddere: Hr. Hans Petersen til Gammelgaard, Skovrideren Monsj. Wulf, Præstens Hustru, Provstens Datter fra Sönderborg og Jomfr. Klincker (der rimeligvis har været i Svenstrup Capellani hos sin Bedste-moder.). – Ao. 1730 d. 18de. Sept. blev hans fromme Kone begr. og s. A. d. 11te. Dec. blev hans lille Søn begravet. –  
5. Ao. 1733 : 37 nævnes Hr. Rathge Lorentzen, da han maasker har opholden sig i sin Broder Pastor Peter Lorentzens Huus. Först fra 1738 : 44 nævnes han udtrykkelig som Forvalter paa Hirschsprung. Han har meget hyppig staaet Fadder og holden Börn. - Hans Börn ere fölgende: a. 1740 d. 9de. Octob. blev født og den 13de. Octob. døbt hans Søn Peter. Susceptor var hans Broder Præsten i Svenstrup. – b. Ao. 1742 d. 13de. Juli blev hans Datter Anne Maria døbt, der blev holden over Daaben af Provsten i Guderup Peder Brandts Hustru. † i Ketting. – Han † og blev begraven d. 10de. Dec. 1776 i en Alder af 64 Aar. Han havde været Pensionair paa Hartspring og Rumohrs-gaard, og døde i Igen Mölle, hvor han med sin Kone havde arvet det Sted, der endnu driver Farveri. –  
6. Ao. 1744 : 52 nævnes Hr. Jørgen Petersen som Forvalter paa Hirschspring. Han nævner første Gang d. 8te. Octob. 1744 og † Ao. 1752 af en ”hidsig Sygdom”, der han blev begravet d. 4de. Sept. gl. 46 Aar. - Hans Hustru Mad. Charlotte Juliane Petersen blev siddende for Gaarden og havde den endnu Ao. 1761, da hun flyttede til Nordborg, hvor hun eiede Stedet ved Siden af Amtstuen. Deres Börn her paa Hirschsprung vare fölgende: a. Ao. 1746 d. 30te. Novb. blev hans Søn Frederik Jakob døbt. Susceptor Skovrider Wulf. Faddere: Samuel Brandt, Lorentz Lorentzen, Degnskonen og Jomfr. Wulf. - Han blev g.m. Bager Jakob Jepsens Datter paa Nordborg, havde i flere Aar Skuffelgaard i Sundeved i Forpagtning og eiede til sidst i 7 Aar Philipsborg, i alt 15 Aar. De havde kun et Barn, der döde förend Faderen, hvorfor den Petersenske Familie ar Enken stive nok; Philipsborg blev solgt, og med sin anden Mand Enkem. Peter Hansen Hollænder arvede hun sin Faders Bageri paa Nordborg, det Frants Petersen tilhörende Sted. – b. Ao. 1749 d. 16de. Juli blev hans Datter Anne døbt. Susceptrix Skovrider Wulfs Kone. Faddere: Monsj. Frost, Matthias Degn af Guderup og Jomfr. Charlotte Øegaard. – Hun blev g.m. Stamparcellist Hr. Jørgen Thomsen til Hirschsprung (s. nedenfor). – c. Ao. 1749 † hans 7 Aar gamle Søn af Früslinger. -- 
 
Det følgende er skrevet langs med venstre side af bogen: 
Ao. 1658 nævnes en Jørgen Vogelsang i Kjöbing, der offrede Præsten 1 Krone til Pintse (I, 249). Ao. 1659 til Paaske offrede han Præsten Hr. Andreas Brandt 1 Rdlr. - - Fra Ao. 1659 : 61 var Peter Vogelsang været Hollands Gesandt ved det danske Hof og været med at slutte Freden mellem Danmark og Sverig. Ao. 1661 d. 8de. April forlod han Kjøbenhavn og vendte tilbage til sit Hjem i Holland (Bin.. Dagb. 68). – Navnet kan være ligesaa udbredt i tydske Lande som i Danmark og Sverig, hvor det forekommer i en Mængde Steder (s. Schr. Topogr. Og Grundtvigs Ko….). Navnet tyder hen paa fordums Skov og Krat, hvor der har været smukt og venligt formedelst de mange Fugle. Under Erik Glipping nævnes ogsaa et Vogelsang i Pommern. Det er altsaa en Urimelighed at ville tænke paa at bruge Slægtskab tilveie mellem forskj. Familier af dette Navn; de fremstaae paa høist forskj. Steder og tage Navn af det Fuglesang, hvor de have boet; thi den sidste Form er den danske Form for Navnet. – Det hører ogsaa til de vexlede Navne, som en Familie kan have baaret og igjen sluppen, naar de flyttede andetsteds hen; Folk gav dem dette Navn kun saalænge som de levede i Fuglesang. – Borgene i Vogelsang og Nessau ved den venstre Weichselbrede vare de 2 første Borge, de tydske Riddere fik i Preussen. - -  
 
7. Ao. 1762 : 73 findes Hr. Matthias Johansen Vogelsang som Forpagter paa Hirsch-sprung. - Han var en Kaadboers Søn fra Helved, hvor Familien Vogelsang havde været bosiddende i længere Tid. Han havde lært Gartneriet hos Jakob Jebsen paa Gammelgaard, hvor han blev forlovet og Ao. 1759 g. m. Jomfr. Margretha With, Datter af Provst M. R. With i Ketting. Indtil han fik Hirschsprung i Forpagtning boede de paa Gammelgaard. Ao. 1768 kjöbte han af Østerholms Herregaard den anse-lige Parcele Bommerlund og Ao. 1773 af Hirschsprung den betydelige Part Soelbjerg-gaard, som han lod bebygge og anlagte her en anselig Have, berömt ved sin store Træskole. Ligeledes interesserede han sig for Stutteri og holdt dengang Hingster til Bedækning. Han var til sin Tid en baade dygtig og meget anseet Mand, der blev brugt ved enhver Leilighed i offentl. Anliggender, navnlig ved Udskiftningen i Nørreherred og hertil bidrog hans Regnskab meget. Paa Grund heraf kunde han ogsaa med Lethed faae flere Gunstbeviisninger for sig og den hele Familie, Vogelsang og Diderichsen, der i det Hele blev hævet frem ved ham. - Hans Kone † Ao. 1784 d. 9de. Dec. paa Soelbjerggaard og blev begravet d. 16de. i en Alder af 43 Aar. Efter hendes Död var han igjen forlovet med en af Matthias Tostrups Döttre, men hun döde forinden Bryl-lupet paa Grund af et Stød hun fik ved at Vognen vældede, og laae pyntet som en Brud, der hun stod Liig. Vogelsang forblev derfor ugift og havde med sin Kone i Svenstrup Sogn fölgende Börn: a. - b. Ao. 1762 d. 27de. Aug. blev hans ene Tvilling døbt Mette Maria. Susceptor Provst Withs Kjæreste af Ketting. Faddere: Monsj. Frost studiosus Christian Fangel, Hr. Pastor Withs Kjæreste af Notmark og Jomfr. Charlotte With af Ketting. D. 27de. Aug. † Forvalter Vogelsangs ene Tvilling, der døde strax efter Födselen og d. 17de. Sept. blev det døbte Tvillingbarn begr. – c. Dom. 12 p.Trin. blev Forvalter Vogelsangs Søn Martin døbt. Susceptor Provst With i Ketting. Faddere: Skovrider Petersen, Secretair Tilemann; Mad. Snitger paa Augus-tenborg og Jomfr. Sophie Cathrine Tostrup. – Han blev Eier af Soelbjerggaard. – d. Ao. 1765 d. 7de. Marts døbte Provst With i Provst Thostrups Sygdom hans Søn Johan Christian. Susceptor Gartner Snitger paa Augustenborg. Faddere: Nikolai Mohr, studiosus With, Mad. Frost og Jomfr. With. – Han drog til Norge, hvor han blev g.m. Jomfr. Alida Margaretha Möinicke og eiede i Forening med en Kjöbm. Ho fra Trond-hjem en Glasfabrik 30 Mile nord for denne By. Da han ingen Börn havde, önskede han sin Brodersøn til sig, der kjöbte hans Eiendom for 6000 Rdlr. Han † i Trondhjem Ao. 1821 d. 16de. Novb. – e. Ao. 1767 d. 22de. Febr. blev hans Datter Mette Maria født og døbt d. 26de.. Susceptr. Hr. Pastor Withs Hustru fra Notmark. Faddere: Stadssecre-tair Zuphmann af Sönderborg, Forpagter N. Andersen paa Østerholm, Mad. Mohr af Dynneved og Jomfr. Charlotte With af Ketting. – Hun blev Ao. 1790 g.m. Provst Fangel i Nordborg og † her Ao. 1814. – f. Ao. 1768 d. 11 Novb. blev hans Søn Matthias født og døbt. Susc. Hr. Pastor With af Notmark. Faddere: Hans Buslaw Carstens fra Sönderborg, studiosus Snitger fra Aùgustenborg, Provstinde With fra Ketting og Jomfr. Antoinette Tostrup. Han blev siden Eier af Østerh. Parcele Bommerlund og † her Ao. 1835. – g. Ao. 1770 d. 4de. Octob. døbt hans Datter Anne Margretha. Suscept. Provstinde With i Ketting. Faddere: Samuel Brandt, studiosus Johannes With, Skovrider Petersens Kjæreste og Jomfr. Steingardt paa Augustenborg. Hun † 7 Uger gammel. – h. Ao. 1771 d. 17de. Dec. blev Forvalter Vogelsangs Datter Petronella døbt. Supctr. Provstinde Tostrup, Skovrider Petersen, Hr. Jens With, Capellan i Ketting; Jomfr. Lotte With fra Ketting og Tostrups Datter Mad. Hu.legaard i Nordborg. Hun † Ao. 1773 gl. 1 Aar af Springler. – Alle disse Börn ere födte paa Hirschsprung; de fölgende derimod paa Soelbjerggaard. – i. Ao. 1774 d. 28de. Jan. blev hans Datter Anne Charlotte Lovise døbt. Susceptr. Provstinde With i Ketting. Faddere: Hr. Rathge Lorentzen i Igen Mölle, studiosus Jörgen With i Notmark, Skovrider Petersens Kjæreste og Jomfr. Birgitte Jepsens fra Gammelgaard. Hun † s. A. 12 Uger gl. – k. Ao. 1778 d. 14de. Dec. blev døbt og født d. 9de. Dec. hans Datter Anne Margretha, hjemmedøbt formedelst Svagelighed af Hr. Provst With i Ketting. Susceptr. Provstinde With i Ketting. Faddere: Capellan Hr. Janus Georgius With i Ketting, Hr. Peter Klincker, Skolemester hos Hr. Vogelsang, Mad. Thomsen og Jomfr. Zophmann. Hun blev g.m. resid. Capellan Frederik Ebbesen i Nordborg, senere Provst og Sognepræst i Svenstrup. – Ao. 1790 d. 14/5. blev Hr. Matthias Vogelsang paa Solbjergg. begr. gl. 58 A. – 
8. Hr. Jörgen Thomsen har ikke været Forpagter af Gaarden, men kjöbte ved Udparcell. Stammen Ao. 1773. Han var födt ved Fynshav, hvor hans Fader var en fattig Kromand. Han havde i sin Ungdom læst Gartneriet og skal have været meget duelig i sin Profession. I nogen Tid opholdt han sig som Gartner hos Grev Ahlefeldt paa Langeland, for hvem han blandt Andet anlagte Haven ved Brolykke, der var meget kunstig og smuk. Hele Haven bestod nemlig af én Høi, der hele Veien op til Toppen ugjorde én Terrasse, der tog sig godt ud i Frøstand. Da Hirschsprung blev solgt havde Vogelsang først budt paa Hovedparc., men ved den gamle Mad. Petersens Indflydelse fik Thomsen den under Haanden; Vogelsang meente, at han kjöbte den dyrt og tænkte, at han som en ubemidlet Mand om nogen Tid igjen vilde blive nödt til at skille sig ved Gaarden, da kunde den snilde M. Vogelsang maasker faae den billigt. Dog Mad. Petersen fik sin Datter Anna g. m. Jørgen Thomsen, og han blev saaledes i stand til at sidde for den til sin Dødsdag. Han var iøvrigt en beleven og næt Mand, der kunde omgaaes med Folk i et hvert Slags Selskab. Hans Börn vare følgende: Ao. 1772 d. 23 Dec. døbt Jørgen Thomsens D. paa Hasprung Charlotte Juliane. Susceptrix Mad. Petersen. Faddere: Frands Andersen og Frederik Jakob af Nordborg, Jes Thomsens Kone og Nikolai Andersens Datter. – b. Ao. 1775 d. 14de. Mai blev hans Søn Thomas döbt. Susc. Jes Thomsen i Nordborg. Faddere: Lorentz Petersen paa Rumohrsgaard. Controleur Petersen, Jomfr. Margretha hos Justitsraad Ambders. - Han blev Eier af Gaarden. – c. Ao. 1777 d. 16de. Octob. blev hans Søn Jørgen døbt. Susc. Lorentz Pedersen paa Rumohrsgaard. Faddere: Frederik Plag og Peder Degns Kone. Han † Ao. 1826 i Jylland. – d. Ao. 1780 d. 25de. Febr. blev hans Søn Jes döbt. Susc. Nikolai Andersen paa Gammelgaard. Faddere: Jes Thomsen af Nordborg, Christian Frost junior. Mad. Vogelsang og Jakob Bekkers Datter af Nordborg. - Han † Ao. 1823 i Nov. i Jylland. – e. Ao. 1782 d. 24de. July blev hans Datter döbt Marie. Susceptr. Fru Provstinde Tostrup. Faddere: Jes Gartner paa Østerholm. Lorentz Johannes Frost. Mad. Petersen paa Rumohrsgaard og Frands Andersens Datter. – 
Ao. 1691 nævnes Jørgen Hollænder paa Hirschsprung, der maa have været der i nogle Aar tilforn, han † Ao. 1693. Han havde flere Börn, deriblandt: Thøre, Jeb, Anna og Andreas. Hans Kone overlevede ham og heed Anna Hollænder. – 
2. Ao. 1709 : 11 nævnes Jes Andersen som Hollænder paa Hirschsprung. Ao. 1709 blev hans Søn Statius født, holden over Daaben af Hr. Statius Plagge. – Ao. 1711 blev hans Datter Margaretha Dorothea født, hun blev holden af Statius Plagges Kone. – 
3. Ao. 1712 : 15 findes Christen Hollænder paa Hirschsprung. Ao. 1712 blev hans Datter Kirsten døbt, holden af Hr. Statius Plagges Kone. – Ao. 1715 havde han en dödfödt Sön. – 
4. Ao. 1718 nævnes Peter Jørgensen Hollænder paa Hirschsprung. – 
5. Ao. 1721 : 23 nævnes Claus Hollænder paa Hirschsprung. Ao. 1721 blev hans Datter Leonore Elisabeth döbt d. 26de. Sept., holden over Daaben af Hr.Peter Matzens Hustru. – Ao. 1723 Dom. 2 p.Epiph. blev hans Søn Nicolai Ernst döbt. Susceptor Kjökkenskriveren paa Østerholm Dieterich Ernst Winther. – 
Ao. 1668 nævnes Asmus Vogt paa Hirschsprung (V. 222). Ao. 1683 † Asmus Thomsen i Himarck, forhen Foged paa Hirschsprung. Ao. 1711 † hans Søn Hans Christian Asmussen Vogt, derfra stammer Vogt Navnet i denne By. – Ao. 1686 : 92 nævnes Peter Vogt paa Hirschsprung. Ao. 1717 döbtes Jörgen Jessen Fogedes Horeunge. Ao. 1728 : 30 nævnes Christen Voigt paa Hirschsprung. Endnu förend Gaardens Udpar-cellering findes der flere Huse Gaarden, saaledes nævnes allerede strax 1684 der Kannendreher bey Hirschsprung, senere bliver det til Kandesvarrer. – Ao. 1683 † Peder Jepsen ved Hirschsprung. f. fl. – ”Lunden ved Hirschsprung eller den grönne Lund v. H.”, findes oftere nævnet, da flere Piger angive her at være besvangrede af en ukjendt Mandsperson. – 
 
Forstere: 
 
1. Ao. 1694 nævnes Forsteren Johann Hülsebusch. – 
2. Ao. 1703 : 12 findes Forsteren Hans Henrik Uhlenberg. Ao. 1706 nævnes hans Bopæl Neuenhoff. Tidligere havde han boet i Lunden ved Uldbjerg paa det Sted, hvor nu en Jørgen Bek boer. For en Deel Aar siden stod endnu her en gammeldags Bygning med Ùdskjærings Arbeide. Hans Afkom lever endnu i Holm under Navnet Uhlenberg eller Föster. – 
3. Ao. 1714 blev Claus Carlsen Schütz g. m. Ingeborg Steffens D. af sal. Simon Kramer i Svenstrup. Ao. 1715 nævnes han som Forster. Ao. 1728 † Claus Carlsen Forster begr. d. 20de. Aug. – 
4. Ao. 1730 nævnes Hr. Henning Wolf som ”Schau–Reiter.” Ao. 1746 nævnes en Jomfr. Wolf. – 
5. Ao. 1757 findes Skovrider Kling. – 
6. Ao. 1760 Dom. 23 p.Trin. blev Skovrider Petersens ældste Datter a. Lovise Sophie Ulrica Wilhelmina døbt i Igen Kirke. †. – b. Ao. 1762 d. 24de. Mai blev hans Datter Dorthe Cathrine døbt i Igen Kirke. – c. Ao. 1763 d. 14 Sept. er hans Datter Marie Elisabeth døbt i Igen Kirke. – d. Ao. 1766 Dom. 2 p.Trin. er hans Datter Christiane Benedicta d. i Igen Kirke. Hun var snarere Enke efter Cappellan N. Ipsen i Ulkebölle paa Als. – Ao. 1784 d. 2den. Octob. † Skovrider Petersen paa Nyegaard, begraven d. 6te. udi Igen Kirke. – Hans Kone heed Sophie Cathrine og har udentvivl været Provst Tostrups ældste Datter, siden han anfører saameget om Familien, skjøndt den boede i et andet Sogn. – Ao. 1771 har der opholdt sig en Monsj. Rotheborg i hans Huus. 
 
Herredsfogeder: 
 
Ao. 1686 : 1714 nævnes Herredsfoged Hr. Jens Lassen i Dynneved. Ao. 1686 holdt han Hans Christian Vogts Søn i Himmark over Daaben. Ao. 1687 nævnes hans ældste Jomfru Datter. – Ao. 1714 blev en Pige Anne Molt besvangret i hans Huus. – 
 
Rakkere i Hulen: 
 
Ao. 1693 † Ancilla Carnisicis infamis Anna. – Ao. 1696 ist der geschwängerter Racker Magd Hannæ ihr Kind getauft mit Nahmen Magdalena. Susceptrix erat Hospita, patrini Hospes cum filia. Sie legte zum Vater aus Einen von Fühnen mit Nahmen Peter Jensen. Hun blev Aar 1697 „ancilla carnisicis infamis Hanna“ absolveret. – 
1. Ao. 1708 blev ”der Hencker Morten Schröder und seine gewasene Magd Hanna Hinrichst” gifte. – Ao. 1709 blev Skarpretteren Morten Schröders Datter Maria Susanne døbt. Susceptrix fuit Fru Hofraadinde Maria Amalia Bockelmann. Ao. 1715 wurde ”Meister Mortens Sohn in der Hohl N. Valentin getauft.“ Susc. der Forster Claus Carlsen. Christen Lorentzen Frau trug das Kind zur Kirche. - 
2. Ao. 1716 wurde des Schinder–Knechts Oluff Hansens Kind Nom. Hans von dem ältesten Landmann Matz Nielsen in Oxbüll zur Taufe gehalten und die andere Land-männer und ihre Frauen waren Gevattern. Hans Keelsens und Jürgen Thomsens Frau brachte das Kind zur Kirche. – Ao. 1716 d. 28 Mai wurde des Schinder–Knechts Kind, welches in Begleitung des Dingschreibers Peter Kyls, 4 Sandmänner und 2 Persohn aus jedem Hause in der Gemeine zu Grabe gebracht. – 
3. Ao. 1725 d. 25ten. Febr. Dom. Remin. Getauft des Schinders Rasonnisses Kind aus der Hohlen nom. Rasmus. Susc. fuit Hans Christensen aus Ecken. Ger. Peter Jürgensen in Lunden, Jes Petersen in Düned. Peter Torres, Christen Clausens Frau. Peter Hollænders und Thomas Petersens Frauen aus Schwenstrup. Ins Kircken ward es getragen von Niels Petersens Frau in Schwenstrup, weil des Vorstehers Christen Lorentzens Frau kranck war. – Es war dabey ein groβer Allarm, so Sn. Excell. des Hrn. Geheimbten Raths und Amptmans in Sonderburg Befehl niederlegte. Denn Er manderte bey Strafe, daβ der älteste Sandmann er sollte zur Taufe halten und einen anderen Sandmann und eins Sandmanns Frau endenten Tauf Zeugen bey der Taufe zu seyn. Des Vorstehers Frau sollte das Kind zur Kirchen tragen und eine oder 2 von denen Frauen in der Nachbarschaft zu sich nehmen. Kondte Sie aber wichtiger Ursachen halbar solches nicht selber thun, So sollte Sie eine andere an Ihre Stelle schafen, und Sie sazu verlanget wurde, sollte es bey Strafe ohne einige Wegerung zu thun annehmen. Nun war des Vorstehers Christen Lorentzens Frau Ihrem Urgeben nach kranck, darumb Sie Niels Petersens Frau solches anmuthete. Weil Sie sich aber weigerte, sandte Christen Lorentzen Seinen Sohn nach den Hrn. Amptmann, der wärckete Ein Befehl aus, das Niels Petersens Frau es thun müβte. Wie ungerne Sie wollte, muβte Sie doch wagen. Christen Hansen Schneiyders Frau lies sich überreden mit zu fahren. Sie kamen aber nicht mit dem Kinde ehe die Communion fast zu Ende war. Deswegen Ich nach verrichteter Communion das Mesgewandt ablegte, taufte das Kind, lies dabey ofern und beschlis den Gottesdienst mit der gewöhnl. Collecte und Segen. Der Scharfrichter M. Andreas in Sonderborg lies die Gevattern bey Hans Steffansen Kramer tractiren, das Sie wohl vergnügt wieder wegreiβtten. NB. Er lies Sie nicht wie mir hernachher glaubwürdig von Einen von den Sander leuten berichtet, Sondern Sie hatten sich von Ihr eigen geldt eine Mahlzeit bereiten lassen bey Hans Steffansen. Nach der Mahlzeit gab Ihnender Scharfrichter 2 fl. zu vertrincken. Der Frauen, die das Kind trug und die mit Ihr war, tracktirte der Scharfrichter, wie Sie das Kind abholten mit Fransch Brandweyn und Kringel, So viel Sie davon genieβen wollten. 
4. Ao. 1727 d. 25 Mai ward Peter Schinders aus der Hohle sein Kind getauft Nom. (Bitrum), des Susceptors Aussage nach, allein es war Peter. Susc. Niβ Brach aus Stohlbro Sandmann. – Ao. 1729 Dom. 14 p.Trin. døbt Peter Schinders Barn af Hulen. Susc. Peter Jørgensen af Lunden. Faddere: Hans Christensen af Igen og Peter Torres Kone af Stevning. N. Jørgen Steffensen. – Ao. 1731 døbt ligel. hans Datter Anna Maria, Susc.: Peter Torres Kone af Stevning. – 
5. Ao. 1737 Dom. Miseric. døbt Rosenbooms Søn ad Hohlen Nom. Johan Jakob. Susc. Claus Hansen af Svenstrup. – Ao. 1740 d. 18 Febr. døbt Christian Rosenbooms Rakkerens D. Catharina Dodrothea. Susc. Præstens Kone. – Ao. 1743 Dom. 11 p.Trin. døbt Christian Rosenbooms D. af Hohlen. N. Elisabeth Charlotte. Susc. Rathge Lorentzens Kone paa Hirschsprung. – Ao. 1745 d. 3 Juni døbt hans Søn Christian Frederik. Suscept. Hans Nissen af Himmark. Faddere: Hans Jørgensen, Karen Peders, Silla Peders. – Ao. 1744 † Christian Rosenbooms Svigerfader i Hulen. – 
6. Ao. 1762 blev Hans Diderich Möller af Kliplev g. m. Dorothea Elisabeth Starck, som skal boe i Hulen hos hendes Forældre. – Ao. 1763 d. 16 Juni blev Hans Diderich Møllers D. af Hulen døbt. Malene Dorothea. Susc. Synsmand Jakob Clausens Kone i Svenstrup. Faddere: Christen Larsen, Christen Lenhardt, Rasmus Degns Søn Peter, Christen Smeds Kone og Præstens Pige Maren Rudolphs. – 
 
Kirkeværger: 
 
1. Ao. 1696 † Kirkeværgen Jes Klausen i Stevning. – 
2. Ao. 1728 † Kirkeværgen Nis Pedersen af Himmark; 27 Aar og Tolvmand. – 
3. Ao. 1764 † Kirkeværge og Tolvmand Hans Torff i Stevning gl. 78 Aar. – 
4. Ao. 1782 † Christen Bödker, Tolvmand og Kirkeværge, gl. 78 A. – 
 
Familie Kramer: 
 
Ao. 1689 blev Christian Christiansen Kramer g. m. Ellen Jørgen Hollænders Datter I Svenstrup. Denne Mand hører, saa vidt vides, ikke til den følgende Familie. – 
Ao. 1691 Dom. Exaudi d. 24de. Mai blev Simon Steffensen Kramer g. m. Maren, Sal. Hans Møllers Datter af Lillemølle i Notmark Sogn. Denne Simon Kramer (V.224) † Ao. 1710 d. 27de. uli og hans Enke † Ao. 1713 d. 29de. Juni. Han var fra Ketting og boede i Svenstrup, hvor han efter Navnets Antydning rimeligviis har drevet Høkeri og Krohold; han var til sin Tid en meget anseet Mand, da han hvert Øieblik har holden Børn over Daaben rundt omkring i Sognets forskjellige Byer. Deres Børn vare følgende: 1. Ao. 1692 Dom. Jubil. D. 17de. April blev hans ældste Datter Ingeborg døbt. Susc.: Præstekonen Fru Margaretha Paulsen. - Ao. 1714 d. 4 Dec. blev denne Engeborrig, Sal. Simon Kramers ældste Datter g. m. Forsteren Claus Carlsen Schütz. - Som Kone har hun af og til holden Børn over Daaben. De have rim. Boet paa Nygaard. – 2. Ao. 1695 d. 14 Novb. blev Simon Kramers Søn Hans døbt. Susc.: Kjøkkenskriver paa Østerholm Monsj. Daniel Wilthagen. - Ao. 1711 ved Paasketid blev han privatim examineret. - Ao. 1718 og 22 nævnes denne Hans Steffensen. - Ao. 1725 synes han at have havt Forældrenes Sted og Næringsvei (s.S. 139) og Ao. 1728 nævnes han Johannes Simens Stevensen. - Ao. 1732 † en Hans Simonsen, men om det er ham, vides ikke. – I Slutn. af forrige Aarh. Skulle vi have havt Familie paa det gamle Huus ligeoverfor Kratz i Svenstrup, der ligeledes tilhører denne Mand. De have rimeligviis været af denne Kramerske Slægt. – 3. Ao. 1697 Dom. 24 p.Trin. d. 13de. Novb. blev hans yngste Datter Anna Maria døbt. Susc.: Simon Kramers Moder fra Ketting. Hun nævnes senere ofte og navnlig Ao. 1728 som Søster til den fore-gaaende. Ao. 1728 d. 1ste. Octob. blev Detlef Schnitger, Hochf. Norburg Leibdiener und Oberjäger verheiratet m. Jungf. Anna Maria Steffensen. - Han havde besvangeret flere Piger i Nordborg. – 4. Ao. 1700 d. 2 Mai Dom. Jubil. blev hans Datter Margretha døbt. Susc.: Simons Søster, der var g. m. Degnen i Ketting. - Ao. 1728 d. 8de. Octob. blev efter Nordb. Kirkeb.: Johann Petersen, Foged paa Slottet i Nordborg g. m. Margaretha Simons Datter af Svenstrup, der vistnok er hende. – 5. Ao. 1703 Dom. 2 Adv. d. 9de. Dec. blev hans Søn Steffen døbt. Susc.: Simons Broder Hans Kramer, ”der auf Ærrøe wohnet”, han levede endnu Ao. 1734 i Ærreskjøbing. - Denne Søn † Ao. 1706. – 
 
Familie Frost: 
 
Carsten Frost i Nordborg 1661, hvis Søn var fangen i Tyrkiet. Christian Frost paa Meelsgaard. – 
1. Ao. 1736 d. 4de. Octob. døbt Christian Frosts Datter Christina. Susc.: Farmoderen. - Hun blev Ao. 1752 Dom. Quasim. confirm. og senere g. m. en Kromand Henriksen i Sønderborg. – 2. Ao. 1738 d. 8de. Aug. døbt Skipper Christian Frostes D. af Svenstrup N. Birgitta. Susc.: Mormoderen Birgitte Karbergs. Faddere: Paul Karberg, ligel. Faders og Moders Søstre begge Birgitte. † Ao. 1742. – 3. Ao. 1742 d. 12te. Sept. døbt hans Søn Lorentz. Susc.: Hr. Skovrider Wolf. – 4. Ao. 1744 d. 8 Octob. blev hans Datter Birgitte døbt. Susceptr. Forvalter Petersens Kone paa Haspring. - Hun blev Ao. 1758 confirm. tilligemed Jørgen Petersens Søn fra Lillemølle, der var hos Sgn. Frost N. Lorentz. - Ao. 1762 d. 29de. Octob. blev Christian August Brodersen el. Brorsen, Fiskmester i Nordborg og Skipper Frostes Datter Birthe af Svenstrup copulerede i Huuset efter Kongl. Dispensation af 25 Mai s. A. - Hun blev 2). g. m. Skipper Jens Krog, hendes Fætter, i Nordborg og † Ao. 1828. – 5. Ao. 1748 d. 20de. Aug. døbt Monsj. Christian Frostes Datter Marie Cathrine. Susc. Cammer Assessor Ambders Frue fra Nordborg. Faddere: Hr. Christoffer Riisbrich, Capell. i Oxbölle, Hans Krog, Skytte; Matthias Brandts Kone fra Nordborg og Præstens Svigerinde Jomfr. Charlotte Amalia Øgaard. - Hun † og blev begr. d. 19de. Febr. Ao. 1749. – 6. Ao. 1750 d. 18de. Decemb. Blev hans Datter Marie Cathrine døbt. Susc. Mad. Wulff. Faddere: Hans Krog, Christian Skipper af Lunden og Jomfr. Amalia Charlotte Øgaard. - Hun † Ao. 1751 og blev begr. d. 26 Martz gl. 14 Ug. – Disse 6 Børn avlede han med sin første Kone, der † Ao. 1751 af Epilepsi og bleb begr. d. 9de. Febr. gl. 37 Aar. Hun var fra Sønderborg, en Datter af Kjøbm. Lorentz Karberg † 1736 og Hustru Birgitte Sieg... † 1768, men hendes Navn veed jeg ikke. – Christian Frost giftede sig 2den. Gang s. A. 1751 d. 19de. Novb. m. Dorothea Margaretha Petersen f. 1732 og rimeligviis D. af Herredsfoged Hr. Lorentz Petersen paa Nordborg og Hustru Anna Maria Plagge. For-valterens Kone Mad. Petersen paa Hirschsprung var hendes Søster, i hvis Huus hun opholdt sig Ao. 1748 og rimeligviis nu ogsaa har været. Hun † Ao. 1776 af Svindsot og blev begr. d. 24de. Mai gl. 45 A. - Med hende avlede han følg. Børn.: 7. Ao. 1752 d. 15 Dec. blev hans Søn Hans født og døbt d. 20de. Dec. Susc.: Friderich Plag. Faddere: Fiskemesterens Søn og Matthias Brandts Kone. Han † Ao. 1753 af Epilepsi og blev begr. d. 26de. Febr. gl. 8 Ug. – 8. Ao. 1754 d. 10de. Sept. døbt Sr. Christian Frostes Søn Christian. Susc.: Samuel Brandt fra Nordborg. Faddere: Sr. Möller, Forpagter paa Nordborg Slot, Monsj. Nørager, studiosus hos Hr. Pastor Schröder i Nordborg. Forpagter Brodersens Kone og Jomfru Christine Marie Frost. – 9. Ao. 1757 d. 20de. Dec. døbt Monsj. Frostes D. Anne Maria. Susc.: Mad. Petersens paa Hasprung. Faddere: Skovrider Kling. Lorentz Petersen. Mad. Petersen fra Nordborg og Præstens Søsterdatter Karen Gottsckalcks. - Hun † Ao. 1759 og blev begr. d. 7de. Aug. gl. 1½ Aar, døde i Kinchhoste og Friislinger. – 10. Ao. 1760 d. 14de. Octob. blev hans Søn Lorentz Johannes døbt. Susc.: Skovrider Petersen. Faddere: Studiosus Ambders og Skipper Frostes egen Datter Kirstine. Han blev confirm. Ao. 1775, foer til Søes og eiede til sidst et Gjæstegiversted i Randers, hvor han efterlod sig 4 Börn. – 11. Ao. 1763 d. 2 Dec. blev Sr. Christian Frostes Søn Jochum Friderich døbt. Susc.: Friderich Plag (efter hvem han maa være opkaldt). Faddere: Mad. Brorsens fra Nordborg, Forvalter Vogelsang og Jomfr. Marie Jakobs (der senere blev g.m. Skolelærer Matthias With i Hagenbjerg). Han blev tilligemed Martin Vogelsang og Skovrider Petersens D. Dorothea Cathrine confirm. Ao. 1778. Han eiede Stedet i Nordborg ved Siden af Amtsstuen, der tidligere havde tilhört den Petersenske Familie paa Hirschsprung. Her † han Ao. 1824 og efter-lod sig en Datter g.m. Jes Thomsen. – 12. Ao. 1766 d. 6te. Sept. blev Skipper Frostes Søn Matthias født og døbt d. 10de. (vistnok opkaldt efter Provst Tostrup). Susc.: Provstens Hustru paa hans egne Vegne. Faddere: Peter Nikolai Mohr. Monsj. Petersen paa Amtstuen. Seign. Biunches Kone og Jomfr. Petersen fra Nordborg. Han blev confirm. Ao. 1780 og blev borte tilsøes. – Den gamle Frost maa have været en anseet Mand til sin Tid, hvilcket kan sees af Tiltalen Monsj. og Seign. Ligesom ogsaa deraf, at han ikke blot har staaet Fadder og holdt Børn over Daaben hos de fornemmere Familier, men ogsaa idelig har givet dette for Bönderfam. – Foruden Høhenst synes han ogsaa længe at have pløiet …. (?). Ved ham kom Navnet Frost ogsaa ud i Sognet, saaledes optog en Tjenestekarl hos ham Christen Jørgensen Navnet Frost, der Ao. 1755 blev g.m. Anna Hans Datter af Himmark. Denne Christen Jørgensen Frost var Boelsm. Paa det nye stadselige Boel i Himmark, det sidste paa høire Haand paa Veien til Skoven. – En anden Mand Hans Petersen Frost i Klingberg havde ligeledes tjent ham. – Christian Frost var udentvivl fra Sønderborg; thi Ao. 1735 nævnes hans Søster Jomfr. Birgitte Frost fra Sønderborg. Denne Birgitte Margretha Frost blev Ao. 1746 d. 20de. Mai g.m. Hans Krog, Jæger, i Huset efter Kongel. Dispensation. Denne Hans Krog var Jæger paa Augustenborg og havde i nogle Aar Stevning Mølle i Forpagt-ning, hvor 2 af hans Sønner er fødte: 1. Ao. 1751 d. 23de. Aug. blev Hans Krogs Søn af Stevning døbt Hans. Susc. Christian Frost. Faddere: Skovrider Wulff; den kongel. Jæger Soldan og Mad. Petersens. – 2. Ao. 1755 d. 5te. Marts blev Hans Krogs Søn af Stevning døbt N. Jens. Susc.: Skipper Jakob Jakobsen. Faddere: Rasmus Degn; Christen Bødker og Sr. Førster Datter Stine. - Denne Jens Krog foer en Tidlang som Styrmand med sin Fætter Christian Frost junior, og ægtede til sidst dennes Søster Birgitte Brorsen paa Nordborg, hvor han døde Ao. 1836. - - En anden Søster Maria Kirstine Frost har den ældre Christian Frost udentvivl havt. Hun var født Ao. 1710 og † Ao. 1782 i Hagenbjerg Skolehuus, hvor hun maa have opholdt sig hos Matthias With, der første Gang var g.m. Marie Jakobs af Svendstrup, der rimeligvis har været en Datter at hiin Skipper Jakob Jakobsen. – ”Ao. 1789 d. 8/6. blev Skipper Christian Frost af Svenstrup begr. gl. 86 A.” 
Monsj. Christian Frost junior nævnes oftere som Fadder. Han blev ligesom Faderen Høker og Skipper i Svenstrup. Han blev g.m. Marie Elisabeth Andersen fra Gammel-gaard. Ao. 1783 d. 25de. April blev denne Skipper Frostes Søn Christian døbt. Susc.: Nicolai Andersen paa Gammelgaard. Faddere: Jørgen Thomsen paa Hasprung og Brodersens Enke fra Nordborg. - Han † i en ung Alder af den gule Feber i Vestindien. – 
 
Skippere: 
 
Foruden Chr. Frost har der været flere Skippere i Sognet, især i Byen Stevning, deri-blandt mærkes: 1687 nævnes Peder Thomsen i Stevning, der † Ao. 1716 gl. 61 Aar. Hans ældste Datter Anna Maria blev Ao. 1714 g.m. Thomas Thomsen af Flensborg. – En anden Datter Catharina blev Ao. 1717 g.m. Nicolaus Petersen, en ung Skipper af Adserballe. - - - Ligeledes Ao. 1715 nævnes Skipper Peter Clausen i Stevning. Han blev dette Aar g.m. Ingeborg, Bendix Müllers Datter af Sønderborg. – Ao. 1755 nævnes Skipper Jakob Jakobsen af Svenstrup og Ao. 1730 ff. Skipper Christian Petersen af Lunden. – 
 
Møllere: 
 
1. Ao. 1689 blev Jes Jørgensen Møller af Berendsmølle g.m. Christina Vogelsangs af Nordborg. Han † Ao. 1698 og hans Enke Christina Vogelsangs igjen g. Ao. 1701 m. Enkem. Christen Lorentzen i Stevning- Hun † Ao. 1720. – 2. Ao. 1699 blev Christen Jensen Møller af Berendsmølle g.m. Dorothea Christina Rudolphs af Nordborg. S. A. blev hendes Søster Helena Rudolphs af Nordb. g.m. Jakob Jørgensen. - Ao. 1717 † Christen Møller. Hans Enke Dorothea Christina blev Ao. 1718 atter g.m. – 3. Simon Hansen af Westermølle. Han levede endnu Ao. 1731 og † Ao. 1761 gl. 80 Aar. – 4. Ao. 1744 † Jes Møller af Berendsmølle. – 5. Ao. 1770 † Rudolph Christensen i Berends-mølle gl. 64 A. – 6. Ao. 1771 blev Hans Christian Rudolphsen af Berendsmølle g.m. Eleonora Jørgens D. fra Nordborg. – Berendsmölle nævnes endnu Ao. 1781. – 
Ao. 1697 blev Hans Christian Møller i Stevning g.m. Ellen, Jes Møllers D. af Berends mølle. – 
Ao. 1764 blev Johan Nissen Møller af Stevning g.m. Provst Tostrups Søsterdatter Karen Gottschalck af Himmelev paa Sjælland. Hun blev confirm. her Ao. 1754 og † Ao. 1807. Hun havde en anden Søster Maren Gottschalck, der blev g.m. Guldsmed v. Ham i Oxbølle. – 
 
Andre Personer: 
 
Ao. 1692 blev consensu Sevenissimi i Huset Jørgen Klausen, Foged paa Østerholm, boende i Taarup, g.m. Jomfr. Maria, D. af Hr. Bendix Andersen i Sönderborg. - Han nævnes allerede Ao. 1684 som Foged paa Østerholm. Ao. 1693 blev hans Søn Jørgen født, der blev holden over Daaben af Hr. Frederik Crucow, Præst i Notmark. Faddere: Monsj. Daniel Kjøkkenskriver, Monsj. Friderich Andersen, Monsj. Johann Hülse-busch Førster. Fru Amtsforvalterinde Sophia Amalia Paulsen, Hr. Jens Lausens Kone i Dynneved, Hr. Lorentz Amtskrivers Datter og Peter Beriders Datter. - Han † Ao. 1712 Jørgen Klausen Vogt, gl. 71 A. – Ao. 1723 † Anna Hollænderin af Frederikshof. – Ao. 1725 blev Hans Erdmann Vogt paa Meelsgaard, boende i Svenstrup gift. Han † Ao. 1727. – Ao. 1701 blev Nis Pedersen p.t. Vogt paa Gammelgaard g.m. en Enke af Himmark. – Ao. 1709 blev Jørgen Hansen Vogt paa Keinæsgaard g.m. en Pige fra Klingberg. Ao. 1710 nævnes hans Kone i Klingberg. – Ao. 1725 nævnes den unge Christen Oggesen Vogt paa Østerholm. – 
Ao. 1696 blev Jørgen Hansen Wrang af Stolbro g.m. Kirstin, Christen Mortensens D. i Stevning. – Ao. 1748 † Synsmand Jakob Wrang af Stevning. Ao. 1752 † Enken Kirstin Wrang af Stevning gl. 82 A. – Ao. 1766 blev Peder Wrang af Stevning, † 1819, g.m. Anna Thrane † 1809. – Ao. 1782 blev Jakob Wrang g.m. Anne Cathrine Kæstesens i Klingberg † 1810. – 
 
Fornemme Personer, udenfor Sognet: 
 
Ao. 1687 holdt Jomfr. Anna, Provstens Datter af Ulkebølle Peder Thomsens Datter af Stevning over Daaben. – Ao. 1704 nævnes Monsj. Conrad Collerup, en studiosus af Jylland som Susceptor og Præstens yngste Datter Charlotte var dengang første Gang Fadderske. – Ao. 1727 har Monsj. Wegersleff, stud. Hafniensis holdt et Barn over Daaben. – Ao. 1721 : 23 nævnes Jomfr. Margaretha Coucow. Hun blev Ao. 1722 g. m. Hr. Jørgen Cord af Sönderborg. – Ao. 1743 nævnes Monsj. Christian Krag, studiosus, en Svoger til Præsten Peter Lorentzen i Svenstrup. – Ao. 1748 † Lisbeth Jansen hos Monsj. Frost gl. 24 A. i hidsig Sygdom. – Ao. 1759 † d. gl Jørgen Bager i Svenstrup gl. 83 A. – Ao. 1760 † Hans Ebbesen Bilthugger af et Slag gl. 69 A.¬ - Han var rime-ligviis fra Sjælland. – Ao. 1762 † Skipper Christian Nissen iStevning. – Ao. 1765 nævnes studiosus Mads Krog. – Ao. 1779 nævnes Monsj. Valentin Høeck. – Ao. 1779 nævnes Monsj. Jessen paa Soelbjerggaard. – Ao. 1779 nævnes Jomfr. Lützen. – 
Ao. 1698 blev Anna, Sal. Steffen Degns Enke i Adserballe g. m. Niels Christensen Smed i Stevning. – Ao. 1710 nævnes Peter Degn i Hörup. – Ao. 1721 nævnes Hans Petersen som Skolemester i Dynneved. – Kromanden i Ravnsdam Hans Simonsen el. Hans Dam nævnes Ao. 1775 som Broder til Skoleholderen i Dynneved. – 
 
Fattige Folks Börn: 
 
1. Ao. 1730 d. 8 Marts blev Lorentz Skræders Søn Hans af Stevning døbt. Susc.: Jørgen Christesen af Hellewit. Faddere: Hans Torres Søn Jes. Om denne Hans Lorentzen beses følgende i Randen: ”Han † som Skibscapitain og formuende Mand i Amsterdam, efterladende sig en eneste Datter, der døde uden Livsarving 1824 og fik hendis Slægtninger og Sidearvinger her i Sognet: Hans Møller Husfru i Skadborg og Jørgen Paulsens Børn i Stevning og flere Slægtninger i Nordborg og Østerholm, først efter Hans’ Stævnings Testamente omtrent 9000 r. og siden ab intestata omtrent ….. (intet Tal). – 2. Ao. 1749 Dom. 2 Adv. blev Christen Gullands Søn Jakob af Svenstrup døbt. Susc.: Jacob Wrang. Faddere: Lars Christesen, Christen Hansen, Hans Moβe. Han † Ao. 1827 som Capit. Og Branddirect. Gulland i Rendsborg. – 3. Ao. 1782 Dom. Oculi d. 3de. Marts døbt Christen Moltes Søn i Capellaniet Christen. Han faldt i Krigen Ao. 1813 ved Eckernførde. - 
 
Gamle Folk: 1-13: 
 
Ao. 1696 † Jes Clausens Moder i Stevning gl. 99 A. 9 M. - ligeledes Hans Christensens Moder i Himmark gl. 93 A. – Ao. 1703 † den gamle Christen Mattesen af Stevning, gl. 98 A. – Ao. 1721 † den gamle Maren Mooskone gl. 94 A. af Svenstrup. – Ao. 1735 † Dorthe Hanses af Himmark, gl. 100 A. – Ao. 1747 † Maren, Paul Smeds af Svenstrup, gl. 99 A. – Ao. 1748 † Hans Keelsen i Svenstrup, gl. 93 A. – Ao. 1750 † Mads Grav af Klingberg, gl. 94 A. – Ao. 1753 † Jakob Pedersen, gl. 92 A. og hafde et got Syn. – Ao. 1758 † Peder Klausens Enke af Stevning gl. 90 A. – Ao. 1783 † Rasmus Jörgensen Fynbo gl. 99 A. og Nikolai Møllers Enke i Stevning gl. 94 A. – Ao. 1785 † gl. Kirstin Hagesen i Svenstrup, gl. 73 A. 4 M. Hun havde tjent og været i Svenstrup Præstegaard 45 A. - 6 A. hos Hr. Peder Lorentzen og 39 A. hos afgangne Matthias Tostrup, et mærkeligt Eksempel.- 
 
Ulykkelige Hændelser: 
 
1. Ao. 1758 blev d. 19de. Sept. Christen Klausen gl. 27 A. begr., af Svenstrup, som var bleven ihjelsskudt Dom. 16 p.Trin. af en Smedesvend fra Ketting i Himmark Indtægt om Morgenen Kl. 5. – Text. 2 Sam. 3, 34. 
2. Ao. 1765 d. 17de. Juli blev Paul Jørgensen Torre af Stevning begr. 44 Aar, som blev ihjelslaget i Nordborg ved en nye Ziels anlæggelse, af sin egen vognstang, som slog tilbage, da de hafde skildt Vognen ad for at læβe en Steen af, og traf ham i Hovedet, saa han vel levede i 24 Timer derefter, men uden Sands og uden Mæle. – 
3. Ao. 1771 d. 27de. Febr. begrav. Peder Matthesens Søn Matthias i Stevning gl. 23 A., som blev ihjelslaget af 2 løbske bæster mellem Hasprung og Stevning. – 
4. Ao. 1784 d. 8de. Dec. begrab. ”Peder Dansk aus Hellevadt bey Apenrade, der allhie von Jürgen Christophersen erschlagen worden“. – 
5. Ao. 1763 Dom. 1 p.Epiph. begr. Lars Madsen i Torup, som Nyeaars aften faldt ned af et træ i Skoven og slog sig til døde, gl. 37 A. – 
 
Christen Matthisen af Stolbro henrettet: 
 
Ao. 1764 Dom 3 Adv. begr. Arild Christians D. gl. 32 A., dræbt af sin Brudgom Chresten Smed fra Stolbro, som hafde besvangret hende. Han blev paagreben, Radbrækket og lagt paa steile ved Igen d. 29de. Sept. Ao. 1765. NB. Hun var den anden efter hans bekjendelse, som hand i saadan tilstand hafde dræbt. - Ao. 1762 Dom. 22 p.Trin. ”blev han publ. Absolv. For begangen leiermaal med Anne Marie Hansd. Af Stevninge, der blev absolv. Dom. Remin. Ao. 1763. - Hand besvangrede siden en anden, lockede hende ud om aftenen sildig, bedroe utugt, qualte hende og blev derfor radbrækket.” – 
 
Soldater: 
 
Ao. 1701 døbt en Soldat Otto Felders Barn d. 4de. Juli. – Ao. 1704 d. 16 Dec. døbt en fynsk Soldats Barn, der opholdt sig hos Hans Keelsen i Svenstrup. – Ao. 1713 d. 16 Mai copul. en Rytter Gotfred Lindenberg m. Skipper Jens Hunmarks D. Anna Maria af Stevning. - ligeledes d. 1ste. Aug. copul. Coporal Frantz Diderich Lindeberg m. Ellen, Matthias Skrædders D. post cummiss. siortationem. - ligeledes d. 29de. Marts copul. en Rytter Hans Ulrich Myling af det af det Brockdorfske Curasseer–Regim. m. en Pige fra Flensborg. – Ao. 1742 nævnes Sergeant Engel. – Ao. 1747 2 Paasked. Døbt et uægte Barn af Karen Gullands, Faderen dertil var Asbjørn Jakob, Tambour her ved Landfolket under Major Dithmar. – Ao. 1757 nævnes Sergeant Henrich og Ao. 1759 nævnes han Sergeant Henrich Lemfer. – Ao. 1754 † Sergeant Mörch. – Ao. 1769 † Henrich, en afdancket Soldat i Himmark, som gick over fra den calvinske Religion, gl. 47 A. – Ao. 1770 døbt Grenadeer Jes Klausens Barn i Stevning og ligeledes Sergeant Bøhmes Datter i Himmark. Sinc. Copit.: La Portes D. Augusta Frederika. Faddere: Herredsfoged Joh. Georg Tielemann, Monsj. Buch af Nordborg og Skovrider Petersens Kone Cathrine Sophie. – Ao. 1773 ligel. en Datter døbt, baaren af Frøken Jacobina Maria Sophia. La Porte. Faddere: Thomsen paa Haspr. og Mad. Vogelsang. – ligel. døbt Sergeant Feldbers Barn. – Ao. 1777 døbt en Soldat Stephan Batlthasers Søn. 
 
Sædelighed: 
 
Ao. 1686, 1688, 1694, 1695, 1697, 1698, 1703, 1706 forekommer et uægte Fødsel, hvorfor Kirkedisciplinen blev overholdt. Ao. 1709 forekommer 2de. Tilfælde. – Ao. 1711 tvende Absolvit for begaaet Hoer. Ao. 1713 ligel. 2de. – Ao. 1714, 1715, 1716, 1717 forek. 1 Tilf. – Ao. 1718 : 21 forekommer ”Gott sey gelobt” ingen. – Ao. 1722, 1724, 1724, 1726 1 Tilf. – Ao. 1747 1 Tilf. – Ao. 1749, 1750, 1751, 1754 1 Tilf. – Ao. 1755 2 Tilf. – Ao. 1759, 1760, 1761 1 Tilf. – Ao. 1762 2 Tilf. – Ao. 1763, 1765, 1767, 1768 1 Tilf. – Ao. 1749 havde en gift Mand besvangret en Pige, hvorfor han ”ved Tamperretten” blev skildt fra sin Ægtehustru. – Ao. 1760 blev Peder Bondes Søn af Torup privat absolv., da han havde erkvæmet Kongel. Dispensation, hvorfor han maatte betale 25 Rdlr. Croner, 2 Rdlr. til Justits Cassen, 2 Rdlr. til Sognets Fattige og 1 Rdlr. til Hospitalet i Odense, som med andre Omkostninger beløb sig til over 36 Rdlr. – Ao. 1768 sad Marie, Lars Jüssens Datter i Taarnet 10 Dage og 8 Dage for Kirkens Disciplin, hiin Tid for sin Brode. Denne kunde afsones ved Fængsel s. nedenfor. – 
 
Fordrukne Folk: 
 
Ao. 1751 † Peder Torfs fordrukne Enke af Stevning af Epilepsi. – Ao. 1752 † ligel. 2 fordrukne Mænd i Stevning; den ene Jonas Kromand. – Ao. 1748 ligel. † en fordrukken Mand i Stevning. – Ao. 1754 † ligeledes en saadan Mand i Stevning. – Ao. 1760 ligel. † en gamle fordrukne og vildfarende Christian Smed af Stevning. – Ao. 1771 † en ung 21 aarig Mand i Himmark af dilirio. - † ligel. en gammel fordrukken Mand i Stevning. – Ao. 1773 † den fordrukne Matthias Skipper. - - - - 
 
Sygdomme: 
 
Ao. 1725 i Marts og April † 6 Børn af Kopperne og ligeledes Ao. 1724 i Novb. † 4 Børn af den samme Sygdom. – Ao. 1746 i Foraaret † i Svenstrup en Mand af Sprinckler og ligeledes i Nov. en Kone i Stevning af samme Sygdom. – Samme Aar i Foraaret † ogsaa flere Børn af Meslinger. – ligeledes herskede Brystsygdom. – Ao. 1747 i Januar til April † 5 Mennesker i Stevning af Sprinckler. – I Forsommeren grasserede ogsaa Meslinger og i Eftersommeren Børnekopper i Stevning. – Ao. 1748 fra Februar til Mai † i Svenstrup og Torup 7 Mennesker af ”hidsig Sygdom” og ligeledes 2 i Sept. – I Marts var Kopperne i Stevning og i Dec. † 3 Folk i Stevning af ”sting”. – Ao. 1749 i Febr., April † 9 Mennesker af ”sting” i Klingberg, Stevning, Svenstrup og Taarup. – I Juni var Friislerne paa Hirschsprung. – Ao. 1750 i Mai og Juni † 6 i Klingberg af ”hidsig Sygdom” og i Aug.: 2 i Stevning. - i April var Sprincklerne i Klingberg. – Ao. 1751 i Juni og Juli † flere Børn i ”Kinchhoste”. – Ao. 1752 fra Juni til Sept. † 8 af ”hidsig Sygdom” især i Taarup, dog ogsaa i Stevning og Himmark. – Guubsot. – Ao. 1754 † 3 af hidsig Sygdom i Stevning og Taarup i Juni og Juli. – Ao. 1756 † 11 Børn af Kopper i Byerne fra Februar til Mai. - I Octob. : Nov. † 4 Mennesker i Himmark af Dysenteri. – Ao. 1758 om Sommeren † 6 Børn i Meslinger. – Ao. 1759 fra Febr. til Mai † 5 B. af Kinchhoste, fra Aug. til Dec. † 18 af Friisler baade Børn og Voksne. Endnu Ao. 1760 † 2 af Friisler og flere † af Slag i Aarets Begyndelse. – Ao. 1761 fra Febr. til Mai † 10 af Halssygdom især i Svenstrup, dog ogsaa i Taarup og Himmark. Friisler ligeledes 1 i Svenstrup. – Ao. 1762 i April † 1 i Stevning af Sprinckler. – Ao. 1763 I Sept. : Dec. Börnekopper og hidsig Sygdom. – Ao. 1766 Börnekopper. – Ao. 1767 Friisler og Kinchhoste. – Ao. 1768 i Aug. † 3 af Friisler og Slag. - Svinsot hyppig og for det Meste hvert Aar. – 1769 fra Marts til Juni † 7 af Smaakopper. - Slag og tvende Sygdom. – Ao. 1770 Galdefeber. Slag og Vattersot. – Ao. 1771 Kinchhoste i Octob. og Novb. – Ao. 1772 † 10 af Meslinger fra April til Juli, kigel. Friisler. – Ao. 1773 i April og Mai † 5 i Stevning af Sprinchler og 2 i Svenstrup i Juni og Aug. – Ao. 1776 Friisler. – ligeledes Ao. 1777. – Ao. 1778 † 17 af Børnekopper fra Marts til Juli. – Ao. 1783 og 84 Meslinger og Friislinger. – 
Ao. 1761 nævnes en Colonist i Ennegaard og Ao. 1765 fl. A. nævnes Colonist Hans Hjulmand i Hasprungkoppel. – Barnsdam. Hvorefter Kromanden Hans Simonsen ogsaa nævnes Hans Dam. – Ao. 1698 blev Christen Lassen af Holm, Monsj. Bützaus Tjener gift med en Pige fra Taarup. Han boede i Stevning og kaldes Christen Bützau. Herefter har rimeligviis denne Familie her paa Øen sit Navn. –  
Speger, Torre, Rudolf o.s.v. ere brugelige Navne i Stevning, ligesom Nymand i Himmark og Kæstesen, Gulland, Renbeck og Atzerager i Svenstrup. – En Familie i Svenstrup boer ”i Mosen” og benævnes derefter ”Mosemand og Mosekone”, heraf er Navnet Mors opkommet i denne By. – 
 
Udsigt over Folkemængdens Udvidelse fra Ao. 1682 : 1785: 
 
Ao. 1682 10 F. 6 D. Ao. 1689 19 F. 11 D. Ao. 1696 21 F. 19 D. 
Ao. 1683 22 25 Ao. 1690 22 17 Ao. 1697 15 7 
Ao. 1684 13 7 Ao. 1691 15 14 Ao. 1698 19 16 Fra Ao. 1682 : 1702 
Ao. 1685 22 20 Ao. 1692 17 9 Ao. 1699 14 4 ere der 377 F. og  
Ao. 1686 26 17 Ao. 1693 20 14 Ao. 1700 16 10 266 D. altsaa 111 
Ao. 1687 21 11 Ao. 1694 14 13 Ao. 1701 19 14 flere F. end D. -  
Ao. 1688 23 5 Ao. 1695 16 18 Ao. 1702 13 9 
 
Ao. 1703 17 F. 8 D. Ao. 1740 19 F. 16 D. Ao. 1778 25 F. 32 D. 
Ao. 1704 15 6 Ao. 1741 22 9 Ao. 1779 30 12 
Ao. 1705 13 12 Ao. 1742 24 35 Ao. 1780 21 12 
Ao. 1706 15 17 Ao. 1743 22 16 Ao. 1781 17 17 
Ao. 1707 19 16 Ao. 1744 21 6 Ao. 1782 30 15 
Ao. 1708 12 7 Ao. 1745 15 15 Ao. 1783 14 24 
Ao. 1709 17 17 Ao. 1746 27 23 Ao. 1784 21 29 
Ao. 1710 13 11 Ao. 1747 23 19 Ao. 1785 18 19 
Ao. 1711 21 13 Ao. 1748 23 36 
Ao. 1712 18 11 Ao. 1749 28 29 
Ao. 1713 15 25 Ao. 1750 20 23 Ao. 1682 : 1702 = 377F. 266D. + 111 
Ao. 1714 19 17 Ao. 1751 27 37 Ao. 1703 : 1722 = 342F. 278D. + 64 
Ao. 1715 24 8 Ao. 1752 26 26 Ao. 1723 : 1730 = 145F. 163D. – 18 
Ao. 1716 20 16 Ao. 1753 21 20 Ao. 1735 : 1744 = 218F. 155D. + 63 
Ao. 1717 14 17 Ao. 1754 25 15 Ao. 1745 : 1754 = 235F. 243D. – 8 
Ao. 1718 23 15 Ao. 1755 25 8 Ao. 1755 : 1764 = 209F. 168D. + 41 
Ao. 1719 16 14 Ao. 1756 17 24 Ao. 1765 : 1774 = 217F. 172D. + 45 
Ao. 1720 16 18 Ao. 1757 29 5 Ao. 1775 : 1784 = 222F. 193D. + 29 
Ao. 1721 17 24 Ao. 1758 16 19 
Ao. 1722 18 6 Ao. 1759 20 32 
Ao. 1723 20 10 Ao. 1760 25 18 De Dødes Antal i Aarene 1735 : 1744 ere 
Ao. 1724 14 13 Ao. 1761 17 17 ikke ret til at stole paa, det kan gjerne og 
Ao. 1725 24 16 Ao. 1762 24 14 rimeligviis være større, da det ligesom de 
Ao. 1726 21 13 Ao. 1763 24 17 4 forudgaaende Aar er ført af Hr. Peter 
Ao. 1727 19 25 Ao. 1764 12 14 Lorentzen med mindre Orden. – 
Ao. 1728 13 41 Ao. 1765 20 11 
Ao. 1729 16 29 Ao. 1766 20 16 
Ao. 1730 18 16 Ao. 1767 18 17 
Ao. 1731 18 16 Ao. 1768 23 15 
Ao. 1732 18 16 Ao. 1769 26 20 Ao. 1670 blev Svenstrup resid. Capellan 
Ao. 1733 18 16 Ao. 1770 20 13 nedlagt. Det maa fra den Tid af have 
Ao. 1734 18 16 Ao. 1771 28 22 været leiet ud til forskjellige Mænd, der 
Ao. 1735 24 10 Ao. 1772 16 22 gjerne benævnes Lars Capellan o.s.v. - 
Ao. 1736 20 24 Ao. 1773 26 18 Var der Præsteenker paa Kaldet, havde 
Ao. 1737 20 27 Ao. 1774 21 18 de Bopæl her. –  
Ao. 1738 23 7 Ao. 1775 27 11 
Ao. 1739 23 5 Ao. 1776 18 20 
Ao. 1777 19 21 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening