Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Indledning
Dette er en kladde til et studie af de enkelte ejendomme og deres familier i den alsiske del af Nordborg amt, der bestod af to herreder, Als Nørreherred og Egen herred. Hvert herred var igen opdelt i to len, således at Als Nørre herred bestod af Norborg len og Melsgaards len, og Egen herred bestod af Hjortsprings len og Østerholm len, og hvor jeg i skrivende stund har samlet meget materiale fra sidstnævnte len og ikke meget fra de andre. I kirkelig henseende bestod den alsiske del af amtet af Nordborg, Havnbjerg, Oksbøl, Svenstrup og Egen sogne samt dele af Notmark sogn. Studiet er opdelt i sektioner, således at enkelte sektioner løbende kan udskiftes, uden at det berører dokumentet som sådan. Da jeg ved, at jeg er begyndt på et så stort arbejde, at jeg aldrig bliver færdig hermed, har jeg valgt at udsende det ufuldstændigt, som det er, og så løbende opdatere det.  
 • Jeg modtager gerne hjælp i form af tilføjelser og rettelser, her i blandt også gerne slægthistoriske oplysninger, såvel på papir som på edb, eksempelvis gedcom.filer. Har nogen afskrevet dele af gamle skrifter på edb eller på en god skrivemakine, som mit tektsbehandlingsprogram kan indscanne har det også interesse, for så vidt det henhører til dette studie, og for så vidt det må indsættes heri. Bidragydere vil blive nævnt med navn under deres bidrag, medmindre de ikke ønsker det.
 •  
  Personnavnene er i langt de fleste tilfælde standardiserede, således vil f.eks. Jøssen, Jørnsen være anført som Jørgensen. Pedersen, Petersen, Persen som Pedersen. Dette gælder også fornavne. Der er i skrivende stund ca 50000 personer i mit slægtsforskningsprogram. Denne standardisering gør søgefunktionerne i de forskellige databaser lettere.  
  Oplysninger om de enkelte personer er gennemgående hentet fra kirkebøgerne, hvis kilderne er andre, er de som regel anført.  
  Husnumrene stammer fra udskiftningstiden, hvor hvert hus fik et nummer fra nr 1 og opefter inden for hvert af de fire len. De marker der hørte til det enkelte steder blev betegnet med bogstaver. Gård nr 1 i Sjellerups marker kom således til at hedde 1A, 1B, 1C o.s.v. Enkelte steder lå uden for nummereringen, således de fire lensgårde, den Aichelbergske gård, Augustenhof og skovriddergården Nygård. Ganske få numre var ikke bebygget, men det var mest præstegårdjord, som lå i andre byer end præstegården. Med i denne nummerering var heller ikke udstykningen af de fire lensgårde i parceller. Hver lensgård blev opdelt i parceller fra nr 1 og opefter, med det krav fra myndighedernes side, at de skulle bebygges. Nordborg by havde sin egen opdeling. Den var opdelt i 4 kvarterer, hvor hvert kvarters huse havde fra nr 1 og opefter. Denne inddeling var vedvarende, indtil grundbogen blev indført under tysk styre i 1880, og hvor ejendommens artikelnummer (der intet har at gøre med ejendommens tidligere nummer) anføres.  
  Frederiksberg 1 apr 2004.  
   
  J.A.Nissen  
   

   
  Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening