Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bind 4
Dette bind IV er skrevet af Christian Knudsen, dateret Havnbjerg 26 jan 1858 , og modtaget renskrevet 14 sep 2006 af Uwe Skovmand-Hensen i Sønderborg for såvidt angaar §§ 12-33 og §§ 1-11 8 nov 2006.  
 
 
1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe, skrevet mellem 1780-1783, side 3-8. 
2. Uddrag af residerende kapellan Christian Mathiesen i Lavensby (1705-1714) optegnelser angående hans ordination og ankomst. Side 8-10. 
3. En del marknavne på Ærø uddragne af en gammel jordebog fra år 1734, side 10-14. 
4. En fortegnelse af residerende kapellan johannes Brandt over det til Lavensby kapellani af bønderne leverede brød 1717 og 1718. Side 14-16. 
5. En kontrakt mellem 5 boelsmænd i Havnbjerg og daværende skoleholder M. With med kongelig tilladelse at oprette et nyt hus for samme mand 1771. Side 16-18. 
6. En fortegnelse over samtlige Havnbjerg sogns undersåtters landerier efter bonitet, hvorefter de betaler deres udgifter til kongens kasse fra anno 1833, side 18-21. 
7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende, side 21-24. 
8. En fortegnelse over tiendeydelser og kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807, side 24-28. 
9. En smule oplysninger angående præsteindersterne i Havnbjerg, side 28-35. 
10. Uddrag af Havnbjerg jordebog fra 21 dec 1772, side 35-42. 
11. Brev fra det kongelige rentekammer i København til husfoged Zoffmann i Sønderborg angående en bopæl for ham i samme by. Side 42-43. Skrevet på tysk. 
12. Ditto. Side 43. Skrevet på tysk.  
13. Den i foregående skrivelse og af den kongelige husfoged Johan Gottfried Zoffmann samme år udstedte revers, side 44, skrevet på tysk. 
14. En skrivelse fra amtmand v. Platen til husfoged P. Danielsen om at våge med strenghed over, at de kongelige forpagtergårde blive tilbørlig vedligeholdte. Side 44-46. Skrevet på tysk. 
15. Uddrag af en indberetning fra husfoged P Danielsen til amtmand H Scheel angående reparationsomkostningerne ved de kongelige ejendomme i Nordborg amt, side 46-49. 
16. En kontrakt mellem den kongelige bygmester Stalknecht og entrepenør Johan Jørgensen angående nedbrydelsen af Østerholm slot. Side 50-57, skrevet på tysk. 
17. Om nogle bygningsmaterialer, side 57-58, skrevet på tysk. 
18. Et brev angående nogle træer til forpagter Rhode på Ladegården ved Sønderborg, side 59 skrevet på tysk.  
19. En skrivelse fra Anno 1736 fra C.J. Müller til husfoged Cassens angående en reparation på Maibølgaard. Side 59-61, skrevet på tysk. 
20. Uddrag af flere andre skrifter tilhørende husfogedens arkiv, side 61-63. 
21. Kaldsbrev fra menigheden i Lysabild til Peder Conradi 1620, side 64-65. 
22. Nogle bemærkninger fra Egen præstearkiv meddelt af pastor Grove, side 65-68. 
23. Uddrag af hr Johannes Brandts (født 1734) optegnelser om sig selv og sin nærmeste familie, side 69-76. 
24. Uddrag af Oksbøl kirkebog fra 1667-1693, 1715 og 1721-1800. Side 76-102. 
25. Uddrag af et gammelt manuskript fra 1670 skrevet af præsten Martinus Nissen angående flere ting Oksbøl sogn vedkommende. Side 103-115. 
26. Et fæstebrev fra 1672 udstedt af præsten Martinus Nissen i Oksbøl for Christen Eriksen samme sted, side 115-116. 
27. Et fæstebrev på et degneinderstested i Oksbøl fra 1669, side 118-119. 
28. En skrivelse fra det kongelige danske cancelli som svar på en ansøgning fra det nylig oprettede Mels skoledistrikt 1785. Side 119-120. 
29. Kort uddrag af flere andre papirer i Oksbøl præstearkiv, side 120-122. 
30. Adskillige papirer, der angår oksbøl præstegårds jorder, hvoraf nogle kun meddeles i uddrag, side 122-125. 
31. Jordebog over Broballe 1774, side 125-127. Skrevet på tysk. 
32. Uddrag af Svenstrup kirkebog fra 1682-1785. Side 128-151. Delvis skrevet på tysk. 
33. Hertug August til Nordborg overlader 1694 Hans Christensen vandmøllen i Vestermølle til arvepagt. Side 152-153. Skrevet delvist på tysk.  

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening