Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
 
Et Fæstebrev paa et Degneinderstested i Oxbölle fra Ao. 1669. - 
 
Efter som Thomas Johansen Degn til Oxbøll ved den timelige Død er bortkaldet, og Hans Thomsens sal. Fader og befinder at Keren Nisses sal. Mand et Kaad paa Degne Grund, paa egen Bekostning opbygt, af hvilket hun hidindtil har fornöget den sal. Mand Thomas Degn hendes aarlige Leie; Da er hun i Dag med hendes Broder Hans Thomsen saaledes forligt; at hun og hendes Arvinger, eller hvem hun det vil forunde og godvilligen oplade altidt herefter fridt og uforrögt samme Kaad paa Degne-Grund skal beholde; og derimod saalænge Karen Nisses lever, skal derfor og aarligen give til Hans Thomsen 5 mk. løbsk, og Gaarden imellem dem, skal de holde ver det halve af imellem dem, fra een Ende til den anden med lige skel; Men naar Gud engang efter sin Faderlige Villie hende bortkalder; da skal Jørgen Nielsen, som haver Karen Nisses Broderdatter give af samme Kaad, Hans Thomsen eller hans Efterkommere vert aar til Huuslege Sex Mark Lybsk, de 3 mk. om Paaske og de 3 om Michelsdag, hvorved det skal forblive hos dem og deres Efterkommere. - 
Og hermed ere vi paa alle Sider vel fornöget og foreent og ingen videre Tiltale eller Fordring at giöre til verandre. Til unsre Forsikring, haver vi Underskrevne Johannes Monradus Provst paa Alsø og Saunepræst i Ketting, H. Martinus Nissen, Saunepræst til Oxböll og Iver Foght der Sammesteds denne venlige Contract ved Hans Thomsen Degn underskreven og beseegelet og enver sin Ligelydendes efter-antvordet, Oxbøll 1669 d. 5.July. 
 
Johannes Monradt Martinus Nissen 
 
 
 
Lige paa samme Maade som forrige Eyer har herved været forenet med mine Formönde. Jeg underskriver forened med Christen Jørgensen nemlig, at hand til Grundhyrre aarlig betaler 2 mk. og intet videre.  
Til Bekræftigelse under min Haand d. 16.Octob. 1740 
 
Friderich Jensen Degen. 
 
 
Denne Forening som mine Formend haver ingaaet med Christen Jørgensen, som aarligen skal give til Grundhyr 2 Rthl. og ingen videre Tiltale af mig. 
 
Oxbøll d. 16.Juni 1751 Hans Matthiesen Degn. 
 
 
(Oxbölle Præstearchiv). 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening