Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
33. Vestermølle i arvepagt 1694.
 
Hert. August til Nordborg overlader Ao. 1694 Hans Christensen Vandmøllen i Vester-mölle til Arvepagt. – 
 
Von Gottes Gnaden Augustus Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleswig Hollstein, zu Stormarn und Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst. Uhrkunden und bekennen hiemit für Uns, Unsere Successores und Erbnehmern, daβ Wir Uns aus wohlbedachtene Muth und erwegten Ursachen, Unsere sogenannten Wester–Mühle mit allem Zubehör, wie sie itzt und stehet, und wie sie die ganze Zeit über ist genutzet worden, dem darin wohnenden Möller Hans Christesen und seinen Erben übergeben. Uebergeben sie demselben und seinen Erben auch hiemit erb- und eigen-thümlich also und dergestalt, daβ Uns er jährl. Zwanzig Rthlr. Pacht–Gelder in Unser Register liefern und die Mühle in gutem Stande mit Steinen, Eisen, Zimmerholz, Brettern, Dach und Fach unterhalten und von seinen eigenen Mitteln stets in solchen Stande habe, daβ Wir wegen der Gebäude und der Mühlen Zubehör friedlich seyn können und die Mühlen–Gäste mit Fag über sein Mahlen sich nicht zu beklagen haben, und auf solche Weise soll ihm und den seinigen die Feste auf entstehende Fälle erlassen sein. Würde er aber und die seinigen hierinnen nachlässig und in Zahlung seiner Pacht säunig erfunden werden, sollen er und die seinigen nicht allein den Schaden ersetzen sondern auch alles deβen was in diesem Brief enthalten ver-bürstigt sein. Dahingegen weilen gedachter Möller und seine Erben die Mühle in obgemeldtem Stande von seinen eigenen Mitteln unterhalten, alles nöthige dazu anschafen und auch die jährl. Pacht davon abtragen soll, hat er von jeder Tonne Korn und Schipp nach advenant sein gewiβes Maas–Matte und nicht mehr zu genieβen, Unser Korn aber soll er ohne einige Matte davon zu nehmen zu mahlen schuldig und geke..ten sein. Auch soll er von denen Mühlengeldern so Unser Amtsverwalter jährl. hebet, nach advenant seiner Pacht. Seinen Theil davon zu genieβen und zu emp-fangen haben, oder in Zahlung seiner Pacht kürzen mögen. – 
Und weilen sich auch die gesamte Möller in Unterthänigkeit beklaget, daβ sie das groβe schwere Holz, so zu Wallbäumen, Kehl–Balken und dergleichen vernöthen, von ihren eigenen unmöglich anschafen konnten, haben Wir in Ansching daβ die Pacht ohne Abgang sonsten in Unser Register geliefert werde, ihnen hierin gnädigst deferiret doch also, daβ Wir ihnen das grobe schwere Holz, es sei Eichen oder Buchen wollen ausweisen laβen, die Arbeit aber als Hauen, zurechtzumachen, soll ein jeder Möller selber thun oder auf seine Kosten thun laβen. Wiewohl eines jeden Möllers Mahlgäste sollen schuldig und gehalten sein, die Steine und das Holz zur Mühlen zu führen. Imgleichen den Möller die Steine, Wallbäume, Halsbalken einzulegen, die Sielen zu graben, Dämme zu schlagen und as dergleichen fernere Arbeit mehr sind. Zur mehrerer Verkund und Versicherung haben Wir diesen Brief eigenhändig unterschrieben und mit Unserem Insiegel bestärcket Sogeschehen auf Unserem Hause Norburg d. 12 Mai 1694. 
 
 
Laksegl Augustus Hzg. – 
 
 
Ao. 1694 overdrog Hert. August alle Møllere i Nørreherred Arvepagten s. den hidtil gjældende Tidspagt paa visse Aar. Han synes at have udstedt det samme Brev til hver Møller, der da oprindelig har havt de samme Rettigheder, deriblandt da ogsaa den at faae de svære Tømmer til Møllen udviist af Amtets Skove, hvilket efterhaanden blev forandret ved de forskj. Møller, idet denne Rettighed faldt aldeles bort hos nogle, medens derimod andre fik dette Tømmer for en vis Taxationspriis og enkelte beholdt den gamle Ret ubeskaaren. – Arveforpagtningssummen var forskjellige ansat efter hver enkelt Mølles Værd og fortrinlige Beliggenhed. – 
 
Ao. 1723 d. 26de. Aug. stadfæstede Hert. Fred. Carl t. Nordborg Hans Privillegier til Vestermølle, med Undtagelse af, at ”da Skoven er bleven separeret fra dette Lands District, bliver det Punckt med Hensyn til Udviisningen af Træer i Skoven ganske casseret; og Mølleren har derfor alene paa sin egen Omkostning at anskaffe sig de til Møllen nødvendige Træer.” 
 
Ao. 1746 d. 5te. Febr. stadfæstede Kong Christian d. 6te. disse Privillegier for Hans Hansen til Vestermølle, dog saaledes at de kun gjaldt ham og hans ægte Livsarvinger, derimod ingenlunde skulde udstrække sig til hans Collateral. Arvinger. – 
 
Ao. 1795 d. 14de. Octb. Meddeelte Kong Christian d. 7 Arvepagteren Frederik Hansen til Vestermølle Bevilling til at opføre en Kornvindmølle paa sin egen Grund ved Siden af sin Vandmølle, hvori han maatte anlægge en Gruppegang, og gjore sig den til Nytte paa bedste Maade for sig og sine Arvinger, uhindret sælge det herpaa malede Korn, hvorhen han vilde. Møllegjæsterne maatte han blot tvinge til at lade deres Rug male hos sig. Den aarlige Recognition skílde herfor være 9 Rdlr.
 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening