Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
     1. Om residerende kapellan Johs Brandt (død 1752)
     2. Om dennes rejse til København 1736.
     3. Uddrag af Ketting Kirkebog 1735 – 1800.
     4. En Politianordning for Sønderborg Aar 1698.
     5. Fortsættelse af Ketting kirkebog 1735-1800.
     6. Nordborg Kirkebog fra Aar 1670-1692
     7. Skrift ca 1770 af gartner Pedersen på Gråsten.
     8. Vocationsbrev for hr Jørgen Thome til Egen 1548
     9. Vejer sølvet på en Rosenkrans i Egen kirke 1596
     10. Kort uddrag af nogle breve.
     11. Plattysk brev fra 1595.
     12. Skole i Dyndved 1639.
     13. Edsformular for 12mændene 1665.
     14. Sognegrændserne mellem Igen og Notmark sogne.
     15. Nybyggede huse i Østerholm 1774.
     16. Stridigheder om huse mellem Egen og Notmark
     17. Ditto.
     18. Ditto.
     19. Ditto.
     20. Ditto.
     21. Ditto.
     22. Uddrag Nordborgs Kirkebog 1693–1723.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1724-1732.
     23. Uddrag Nordborgs kirkebog 1733-1741.
     24. Havnbjergs kapellanis avlede korn 1659-1686.
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bind 2
Dette bind II er skrevet af Christian Knudsen på Lysholm og dateret 7 maj 1856, og modtaget renskrevet 24 sep 2008 af Uwe Skovmand-Hensen i Sønderborg. 
 
 
1. En kort levnedsberetning om residerende kapellan Johannes Brandt (død 1752 i Lavensby, side 3-6, findes udgivet i præstehistoriske samlinger ved Aage Dahl side 166.  
2. En lille dagbog ført af residerende kapellan Johannes Brandt i Lavensby over en rejse fra Als til København. Side 6-10. Denne er også udgivet ved Lars Henningsen, jeg husker ikke hvor.  
3. Uddrag af Ketting kirkebog fra året 1735-1800. Side 10-19.  
4. En politianordning af Christian d. 5 for staden Sønderborg 1698. Side 19-44, 41 artikler skrevet på tysk. 
5. Fortsættelse af Ketting kirkebog 1735-1800, side 44-68. 
6. Fortsættelse af Nordborg kirkebog 1670-1692 side 68-110. 
7. Et kort uddrag af et manuskript tihørende M Pedersen i Sønderborg, skrevet omtrent 1770 af en gartner Pedersen der beretter om sin tid. Side 110-115. Delvist på tysk.  
8. Vocationsbrev for hr Jørgen Thome (sognepræst til Egen) 1548. Side 115-117. Udgivet af Aage Dahl, skrevet på plattysk. Kan ses under præstegården i Guderup.  
9. Oluf Goldschmidt vejer sølvet på en Rosenkrands i Egen kirke, side 117. Plattysk. 
10. Kort uddrag af nogle breve, som førhen fandtes i Egen præstearkiv, men nu er bortkomne derfra, ved skolelærer Michelsen i Elstrup, side 118-119. 
11. Fordrag mellem Jes Pedersen i Dyndved, forhen foged på Østerholm, og enken Marie Markertz i Sjellerup 7 apr 1595. Side119-121. Skrevet på plattysk.  
12. Ansøgning til hertug Frederik på Nordborg fra Egen sogns samlige beboere om tilladelse at opføre et skolehus på gadens grund i Dyndved 1639. Side 121-122 skrevet på tysk. 
13. Edsformular for 8 eller 12 mændene i Egen sogn 1685. Side 123-125 skrevet på tysk.  
14. Flere dokumenter indeholdende stridigheder angående sognegrænserne mellen Egen og Notmark kirkesogne. 
15. fortegnelse over de nybyggede huse, der er bygget på Østerholms gårds grund samt besidderne navne 1774, side 126-127.  
16. Ansøgning fra Egen sogns præster, at 2 huse på Østerholm måtte til Egen sogn som deres vedkommende egentlige sogn indlemmes 26 aug 1775. Side 127-129. 
17. Attest af sal. Peter Brandt, provst udi Nørreherred og sognepræst til Egen menighed, at de to huse ved Østerholm henhøre til Egen menighed. 18 aug 1775. Side 129.  
18. En anden attest i samme henseende fra provst Peter Brandts hustru, side 130. 
19. Brev om samme fra amtet 13 okt 1780, side 130-131 på tysk.  
20. Svar fra amtet på en dertil indleveret ansøgning 1835, side 131-132, skrevet på tysk. 
21. Et brev fra pastor Ahlmann i Guderup til skolebestyrelsen i anledning af disse forviklede forhold 1838, side 132 skrevet på tysk. 
22. Uddrag af Nordborg kirkebog fra år 1693-1723. Side 133-152, delvist på tysk. 
23. Uddrag af Nordborg kirkebog 1724-1741 side 153-214. 
24. En fortegnelse over det på Havnbjerg kapellani avlede korn fra 1659-1686, side 214-215.  

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening