Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
 
N. 6. 
 
 
En Fortegnelse over samtlige Hagenbjerg Sogns Undersætteres Landerier efter Bonitæt, hvorefter de betaler deres Udgifter til Kongens Kasse fra Ao. 1833. – 
XIX. 124-128, 146-148, 129-133. 
 
Hagenbjerg Tønde Skj. 
1. Peter Hansen 45 5 12/16 
2. Johan Hansen 44 6 9/16 
3. Peter Jessen Bonde 58 5 7/16 
4. Jürgen Christensen 45 3 2/16 
5. Andreas Andresen Schmidt 44 5 11/16 
6. Jens Hansen 42 7 15/16 
7. Jens Petersen 46 5 12/16 
8. Otte Petersen 44 1 4/16 
Hans Henrik Schmidt i Nordborg 1 6 
9. Christen Jürgensen 43 6 3/16 
10. Jürgen Petersen 43 3 4/16 
Jürgen Friederichsen 1 4 
11. Rasmus Rasmussen 41 1 1/16 
12. Christen Petersen 45 4 11/16 
13. Christen Jensen 46 1 2/16 
 
Kaadnere og Inderster. 
Jacob Dahl Kromand 2 1 8/16 
Christen Hansen, Snedker 2 1 15/16 
Jürgen Thomsen 1 7 10/16 
Christen Ohlsen 2 1 6/16 
Jürgen Thomsen 1 7 10/16 
Christen Ohlsen 2 1 6/16 
Jürgen Jepsen, Hjulmand 2 2 2/16 
Peter Jürgensen, Smed 2 6 5/16 
Peter Johansen, Møller 2 
Peter H. Nielsen 1 1 12/16 
Peter Christensen, (Skrædder, overstreget) 7 10/16 
Peter Jürgensen, Muurmand 1 2 4/16 
Christen Petersen, Skræder 1 9/16 
Christen Paulsen 1 4/16 
 
Lauensby. 
1. Hans Jessen Bonde 39 3 12/16 
2. Hans Nissen 34 7/16 
3. Jürgen Jensen 37 4 10/16 
4. Hans Schmidt 34 1 1/16 
Jens Jürgensen 3 12/16 
5. og sit eget Boel 37 3 7/16 
Friederich Rasmussen 2 12/16 
6. Matthias Hansen 35 2 2/16 
7. Christen Johansen 34 7 9/16 
8. Johan Johansen 39 2 9/16 
9. Lauritz Jepsen 28 6 4/16 
Friederich Dahl, Bødker i Hagenb. 4 39 Rod 
Christen Hansen, Snedker i Hagenb.2 2 Skj. 7 2/3 Rod 
Nis Mattesen, Væver i Lauensby 7 Skj. 12 2/3 Rod 
Jep Jessen i Hagenb. 1 Skj. 
10. Christen Christensen Bonde 30 1 Skj. 24 Rod 
Matthias Jepsen 2 
Thomas Schultz 1 
Jep Jessen i Hagenb. 2 6 Skj. 16 Rod 
Claus Clausen og 3 7/16 
af Matth. Hansens Boel 2 
11. Peter Møller ved Skoven 15 1 
Jürgen Petersen 20 1 4/16 
Jürgen Michelsen 2 
12. Peter Nymand 35 11/16 
Matthias Jepsen 2 
13. Niels Hansen 35 5 5/16 
14. Johan Otzen, Halbboelsmand 22 10/16 
Thomas Hansen 2 4 
15. Jürgen Nissen 38 8/16 
 
Kaadnere og Inderster. 
Hans Chr. Schmidt, Smed 2 1 4/16 
Hans Rasmussen 2 6 11/16 
Hans Jepsen, Hjulmand 3 6 
Thomas Jepsen, Kromand 3 1 6/16 
Christen Hansen 2 1 13/16 
Carl Thomsen 2 1 6/16 
Krigsraad Riegels 2 5 10/16 
Friedrich Kiebitz, Skomager 1 1 4/16 
Hans Rasmussen 1 4/16 
Jep Johansen 2 1 10/16 
Hans Jensen 1 1 4/16 
Christen Beck 1 12/16 
Christen Christensen 1 1 11/16 
Matthias May 1 1 8/16 
 
Lunden. 
1. Christian Jacobsen 43 
2. Jürgen Petersen 41 3 5/16 
3. Christen Petersen 43 5 6/16 
4. Jens Jürgensen 44 3 2/16 
5. Matthias Christiansen 43 
 
Kaadnere og Inderster. 
Hans Blom, Hjulmand 2 4 6/16 
Syndet Christensen 1 8/16 
Hans Jürgensen 1 8/16 
Peter Bendesen 1 8/16 
Johan Sorth, Kromand paa Masen 1 8/16 
Jürgen Aagesen 1 8/16 
 
Elsmark 
1. Peter Kehlsen 38 3 6/16 
2. Peter Petersen 36 5 3/16 
3. Hans Christensen 36 7 6/16 
4. Hans Jessen 37 1 4/16 
5. Lauritz Hansen 36 7 
6. Jürgen Petersen 36 5 10/16 
Jep Wrang, Kaadner 3 4 
 
Brandsbüll 
1. Christen Hansen 48 13/16 
2. Hans Christiansen, Bonde 56 14/16 
Jürgen Aagesen 1 4 
3. Hans Nissen 49 5/16 
4. Simon Dam 45 1 
Rudolph Petersen 2 
Johan Petersen 1 2 Skj. 13 Rod 
5. Christen Jacobsen 25 1 Skj. 29 Rod 
Christen Schmidt 6 
Christen Berg, Møller 3 2 Skj. 38 Rod 
Peter Christian 2 4 
Klaus Hansen, Boelsm. 4 4 
Christen Spægger 2 4 
Hans Jessen 2 
6. Jacob Jepsen 53 3 5/16 
7. Hans Jürgensen 42 6 4/16 
8. Jürgen Jessen 48 4 11/16 
9. Peter Johansen 49 8/16 
10. Jürgen Christensen May 48 2 9/16 
11. Matthias Nissen 47 7 4/16 
12. Hans Jepsen 45 1/16 
Christen Jepsen 3 1 
13. Jürgen Otzen 49 4 14/16 
14. Lauritz Hansen Schmidt 48 7 10/16 
 
Kaadnere og Inderster. 
Hans Nissen 2 5 3/16 
Johan Peter Klausen, Kromand 2 4 7/16 
Jürgen Stück 2 1 5/16 
Jes Nissen 2 10/16 
Chr. Andresen Schmidt, Smede 1 7 6/16 
Jes Rasmussen 1 5 6/16 
Klaus Jullmann 1 7 9/16 
Christen Nymand 1 7 1/16 
Christen J. Berg, Møller 5 3 2/16 
 
Inderster. 
Christen Madsen 1 9/16 
Lauritz Christensen 1 9/16 
Georg Leander 7 10/16 
Christen Jacobsen 1 1 6/16 
Rudolph Petersen 1 4/16 
Jürgen Thomsen 1 1 2/16 
Peter Petersen 1 12/16 
 
Tilsammen for alle 5 Byer: 
 
Hagenberg 617 5 13/16 
 
Lauensby 570 5 6/16 99 R. 
 
Lunden 223 2 11/16 
 
Elsmark 226 1 13/16 
 
Brandsbølle 715 4 7/16 80 R. 
Sum 2354 T. 2/16 Skj. 19 Roder. 
 
Det er rimeligviis opsat formedelst Ligningsbidragene i Anledning af den nye Skolebygning Ao. 1832, da det laae iblandt de derved foranledigede Regninger. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening