Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
 
N. 8. 
 
 
En Fortegnelse over Tiendeyderne og Kornleverencen i Hagenbjerg 
Sogn fra Aar 1807. 
 
Hagenbjerg. - 1858 
Rug Byg Havre 
1. Hans Hansen 3 Skj. 2½ Skj. 3T. 6 Skj. Peter Hansen - Hans Hansen - H.Hansens Enke 
2. Claus Willesen 1 ” 3 T. 2 T. 4 ” Johan Hansen Sættem. - Christen Klausen Christensen 
3. Peter Jessen Bonde Tiender til Degnen Hans Jessen Bonde 
4. Jørgen Christensen 1 Skj. 3 T. 2 T. 4 Skj. Christen Jørgensen Mai 
5. Dominicus Jensen 1 ” 2 T. 2 Skj. 3 T. 6 ” Andreas Chr. Bonde Elsm. - Andreas Andr.Schmidt 
6. Mathias Christensen 1 ” Jens Hansen - Jørgen Hansen 
7. Jens Petersen 1 ” 2 T. 2 Skj. 3 T. 6 Skj. Jens Petersen 
8. Peter Dominicussen 1 ” Otte Dominicussen 
9. Christen Jürgensen 1 ” 3 T. Hans Christensen 
10. Jürgen Petersen 1 ” Jürgen Petersen 
11. Rasmus Rasmussen 1 ” 3 T. 2 T. 4 Skj. Rasmus Rasmussen 
Rug Byg Havre 
12. Otte Petersen - Christen Petersen - Otte Petersen 1 Skj. 3 T. 1 T. 3 Skj. 
13. Christen Jensen - Jens Christensen 1 ” 
 
Elsmark. - 
1. Peter Kehlsen - Peter Thomsen 2 T. 2 Skj. 3 T. 6 Skj. 
2. Peter Petersen - Peter Petersen - Peter Petersen 2 ” 2 ” 3 ” 6 ” 
3. Hans Christensen - Christen Hansen - Peder Mathiesen Sættem. 2 ” 2 ” 3 ” 6 ” 
4. Hans Jessen - Jes Hansen 2 ” 2 ” 
5. Jørgen Petersen - Jørgen Petersen 2 ” 2 ” 
6. Hans Lauritzen - Lauritz Hansen - Hans Lauritzen 2 ” 2 ” 
Lunden. 
1. Christian Jacobsen - Jørgen Jacobsen 2 T 2 Skj. 3 T. 6 Skj. 
2. Peter Nissen, Sættem. - Jørgen Petersen - Christian Petersen 1 ” 1 ” 
3. Peter Christensen - Christen Petersen, um og solgt B. - Erik Petersen 2 ” 2 ” 3 ” 6 ” 
4. Jørgen Jensen - Jens Jørgensen 2 ” 6 ” 3 ” 6 ” 
5. Mathias Christiansen - Christian Mathiessen  
 
Brandsbølle. 
1. Thomas Christensen - Christen Thomsen, solgt - Jørgen Grav -  
Christen Hansen 2 Skj. 
2. Povl Bonde - Hans Christiansen Bonde - Povl Christiansen Bonde 2 ” 2 ” 5 ” 
3. Hans Nissen - Christen Hansen s. N.1 2 ” 2 ” 4 ” 4 ” 2 ” 
4. Christen Spegger, Sættem. - Simon Dam - Andreas Christensen Dam 2 ” 
5. Peter Christiansen - Christen Have, solgt - Christen Jacobsen 2 ” 4 ” 6 ” 8 ” 
6. Lauritz Jepsen - Jacob Jepsen - Lauritz Jepsen 2 ” 2 ” 4 ” 4 ” 2 ” 
7. Jørgen Aagesen - Peder Aagesen solgt - Hans Jørgen Skov -  
Jacob Berg, Sættem. - Matthias Nissen 2 ” 2 ” 3 ” 6 ” 
8. Peter Jessen Petersen, Sættem. el. Peter Nissen - Jørgen Jessen 
9. Lauritz Johansen - Peter Lauritzen - Povl Lauritzen, Sættem. -  
Lauritz Lauritzen 2 ” 2 ” 4 ” 4 ” 2 ” 
10. Jens Christensen - Jørgen Jørgensen Mai - Jørgen Mais Enke - 
Jørgen Mai 2 ” 
11. Nis Mathesen - Matthias Nissen - Nis Nissen 2 ” 2 ” 4 ” 3 ” 6 ” 
12. Peter Thomsen - Peter Thomsen, solgt - Hans Jepsen - Lauritz Jepsen 
13. Otte Jørgensen - Jørgen Ottesen - Otte Ottesen 
14. Christian Petersen v. Søen, Sættem. - Peter Jessen solgt - 
Lauritz Hansen Schmidt 2 ” 2 ” 4 ” 4 ” 2 ” 
 
Lauensby. 
1. Christen Martensen - Hans Jessen Bonde 2 ” 2 ” 3 ” 6 ” 
2. Nis Thomsen - Hans Nissen - Peter Hansen Schmidt 
3. Hans Jensen, Sættem. - Jørgen Jensen Fangel 5 ” 2 ” 8 ” 6 ” 
4. Christen Molt - Peder Molt solgt - Hans Hansen Schmidt 3 ” 2 ” 4 ” 
5. Matthias Hansen - Hans Petersen - Jes Christensen, Sættem. - 
Klaus Christensen Willesen 
6. Christen Johansen Jørgen Johansen solgt Andreas Krog  
Christen Christensen Bonde 2 ” 2 ” 3 ” 6 ” 
7. Johan Johansen Jens Jessen Klyhn, Synsm. Leier 
8. Christian Kokhave - Jens Jørgensen, Sættem. - Nis Jepsen 
9. Otte Thomsen, solgt - Jes Lauritzen 2 ” 2 ” 3 ” 6 ” 
10. Jørgen Nissen - Christen Jørgensen 
11. Christen Christensen Bonde, solgt - Christen Christensen Bonde 
12. Christen Christensen, Sættem. Bolet deelt: (13) Peter Møller v. Skoven 1 ” 1 ” 1 ” 7 ” 
: 13. Peter Christensen Bonde, solgt - Jørgen Petersen, solgt - Christen Bonde 1 ” 1 ” 1 ” 7 ” 
14. Peter Nymand - Nis Nyemand - Thomas Ottesen, Sættem. –  
Peter Nissen Nyemand 3 ” 2 ” 4 ” 
15. Nis Hansen - Niels Hansen 2 ” 2 ” 3 ” 6 ” 
16. Jens Augustesen Johan Ottesen, Sættem. Jens Augustesen Nis Nissen, Sættem. ¬¬__________________ 
Sum 4 T. 3 Skj. 87 T. 3 Skj. 112 T. 5 Skj. 
 
 
Capellani Rentepenge betales af følgende Mænd: 
s. I, S. 96. 
 
Ao. 1614 Boelsm. Nis Hansøn 3 βl. Ao. 1658 Boelsm. Matthis Christensen 3 βl. – Ao. 1858 Jørgen Hansen i Hagenbj. 
Ao. 1614 Boelsm. Christen Nielsen 5 βl. Ao. 1658 Boelsm. Thomas Jørgensen 5 βl. Ao. 1858 Boelsm. Christen Mai 5 βl. 1 M. R.M. 
Ao. 1614 Peder Smed, Ao. 1658 Kalle Smed 3 βl. Ao. 1858 Christian Hansen Smed 6 βl. (vistnok 3 βl. Kaadnerpenge og 3 βl. Rente). – 
Ao. 1858 Møller Peter Johansen 1½ βl. = Ao. 1614 Jørgen Peders og Ao. 1658 Hans Jørgensen 1½ βl. - Ao. 1858 Boelsm. Jens Pedersen 7 β cour. = Ao. 1614 Christen Hermands og Ao. 1658 Madtz Hovmands 7 βl. - Ao. 1858 Boelsm. Jørgen Pedersen 5 β cour. = Ao. 1614 Lauritz Hans og Ao. 1658 Nis Thomasøn 7 βl. – 
 
Lauensby 
Ao. 1858 Boelsm. Peder Hansen Schmidt 2 β cour. = Ao. 1614 Madtz Hans og Ao. 1658 Peder Thomasen 2 βl. Ao. 1858 Boelsm. Nis Jepsøn 9 β cour. = Ao. 1614 Claus Thom. og Ao. 1658 Peder Madtzon 9 βl. 
Ao. 1858 Boelsm. Sættem. Nis Nissen 9 β cour. = Ao. 1614 Hans Peders og Ao. 1658 Christen Svarer 9 βl. – 
 
Lunden 
Ao. 1858 Boelsm. Erik Pedersen 1½ β cour. = Ao. 1614 Jep Jens og Ao. 1658 Rasmus Christensen 1½ βl. 
 
Brandbølle 
Ao. 1614 Thom. Hansøn og Ao. 1658 Nis Christensøn 13 βl. 1884 Lauritz Jakobsen Jebsen 
 
Elsmark 
Ao. 1614 Nis Hansøn og Ao. 1658 Morten Christensøn 3 βl. s. Jørgen Petersen. 
 
Til Midsommer betaler hver Boelsm. 1 M., hver Kaadner 3 β. (undt. Smeden og Mølleren i Hagenbj. Hver 6 β.) og hver Bondeinderste 1½ β cour.; det er den saakaldte Midsommers Tiende, der rimeligv. Er sat til Penge i stedet for Kvægtienden. Den indbringer: 
Hagenbjerg: 
13 Boelsm. á 1 M. 13 M. 
5 Kaadnere á 3 β 15 β 
2 ” á 6 β 12 ” 
5 Inderst. á 1½ β 7½ ” 
15 M. 2½ β 
 
Lauensby: 
14½ Boelsm. á 1 M. 14 M. 8 β 
7 Kaadnere á 3 β 1 ” 5 ” 
7 Inderster á 1½ β 10½ ” 
16 M. 7½ β. 
 
Elsmark: 
6 Boelsm. á 1 M. 6 M. 
3 Kaad (2 øde) á 3 β 9 β 
6 M. 9 β 
 
Lunden: 
5 Boelsm. á 1 M. 5 M. 
1 Kaad. á 3 β 3 β 
5 Inderst. á 1½ β 7½ β 
5 M. 10½ β 
 
Brandsbølle: 
14 Boelsm. á 1 M. 14 M 
9 Kaad á 3 β 1 ” 11 β 
7 Inderst. á 1½ β 10½ ” 
16 M. 5½ β 
Lauensby 16 ” 7½ ” 
Hagenbjerg 15 ” 2½ ” 
Elsmark 6 ” 9 ” 
Lunden 5 ” 10½ ” 
60 M. 3 β cour. = 32 Rdlr. 10 β R.M. 
 
Til Paaske leverer hver Boelsm. 10 Æg: 
Hagenb. 15 Boelsm. á 10 Æg 6 In. 10 Æg 
Lauensby 14½ Boelsm. á 10 Æg 7 ” 5 ” 
Elsmark 6 Boelsm. ” ” ” 3 ”  
Lunden 4 ” ” ” ” ” 2 ” 
Brandsb. 6 ” ” ” ” ” ___3 ”________  
21 In. 15 Æg 
 
De øvrige Bønder i Brandsb. Levere til Degnen og Christian  
Matthisen i Lunden aldeles fri for denne Tiende. – 
 
Om Vinteren kjører hver Boelsm. 2 Læs Brænde hjem af Skoven og om Sommeren kjører han en Dag Gjødning. Ao. 1847 nægtede Boelsm. Hans Schmidt at kjøre, men fik en Befaling fra Amtm. Johansen under 2den. Octob. s. A. – 
Hver Kaadner skal i Høstens Tid møde en Dag med en Høster og hver Inderster med en Optager. Ao. 1850 nægtede 5 Mænd: Hans Otzen of Hans Rasmussen i Lauensby, Jens Jensen i Brandsbølle, Peder Bendesen i Lunden og Andreas Evaldsen i Hagenb. – De 4 første fik u. 22de. Aug. 1850 en Befaling fra Amtm. Johansen; den sidste blev derimod frikjendt. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening