Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
 
Uddrag af Hr. Johannes Brandt’ Optegnelser om sig selv og sin nærmeste Familie. 
 
Denne lille Bog er skreven paa Tydsk og er mig laant af Proprietair Witzke til Hjortholm, der er en Dattersøn af denne Brandt. – 
 
Födt: Ao. 1734 d. 22 July om Formiddagen Kl. 10 skuede jeg først denne Verdens Lys i en Landsby, kaldet Guderup, paa Øen Als. Döbt: D. 26de. modtog jeg i den hellige Daab Navnet Johannes af min Farbroder Nicolaus Brandt, Diaconus ved samme Menighed. Min Bedstefar Johannes Brandt holdt mig over Daaben, og have ellers følgende været mine Faddere: H. Peter Lorentzen, Præst i Svenstrup. Monse. Nicolaus Lorentzen, studiosus Theologie i Lysabel, senere † som Diaconus i Tönder. – Mad. Elisabeth Charlotte, Præsten B. Preens Ægtefælle i Oxbölle. Mad. Dorothea Sophia Lorentzen, Rctor i Sönderborg Lorentzens Jomfru Datter, senere g.m. min Morbroder Johannes Krag i Nørrelygums. - - Forældre: Min Sal. Fader var velærværdige og høilærede Hr. Peter Brandt, Provst over den nordlige Deel af Als og Præst ved Igen Menighede, han † Ao. 1763 d. 31te. Marts om Aftenen Kl. 5 i sin Alders 76 Aar, og min Moder er den hæderlige og dydzirede Frue Eleonora Elisabeth Brandt fød Krag. Hun † siden d. 18de. Dec. Ao. 1782 i hendes Alders 83½ Aar. – Fædre: Min Bedstefader paa fædrene Side var den fordums velærværdige og høilærde Hr. Johannes Brandt, der til sin Tid var Provst over den nordlige Deel af Als og Præst i Igen og † Ao. 1743 i sin Alders 85 A. – Min Bedstemoder paa fadrene Side var den meget ærede og dydige Frue Anna Brandt, f. Paulsens, som † Ao. 1734 66 Aar g. - - Min Bedstefader paa mødrene Side var den velærværdige og høilærde Hr. Johannes Krag, Præst i Hörup. † 1727 i sin Alders 57 Aar og min Bedstemoder ligeledes paa mödrene Side har været den med Ære og Dyd begavede Frue Margretha Krag, fød Lorentzen. 
Bestemt til Studeringen: Da min sal. Fader var den fjerde i Rækken, da Sönnen bestandig havde fulgt Faderen i Embedet, og endnu førend den förste der ligeledes siden Reformationen havde været Præster paa samme Sted af samme Familie, var det ikke at undres over, at mine Forældre gjerne havde seet, at jeg havde studeret. Men om jeg ogsaa havde valgt Studeringen, vilde jeg dog ikke være bleven min Faders Efterfølger: Faderens Sygdom: thi da der tilstødte ham i Aarene 1750 og 51 en meget hæftig Sygdom, som nödte ham til at tage en Medhjælper, medens jeg endnu gik i Skole i Sönderborg og altsaa ikke var i stand til at hjælpe ham. Han fik Hr. Johan Joachim Arentz, en Søn af Hr. Consistorialraad Arentz i Tönder, til sin Medhjælper og Efterfölger. – 
Hans Lærere: Til min Information ere følgende theologiske Studerende blevne holdte fra den Tid af, da jeg nogenlunde kunde begynde at skjönne og fatte indtil Paaske 1750: 1. Min Morbroder Christian Krag, hvis Information jeg nød i 2 Aar. 2. Hardewig Hansen Heuer, der underviste mig i 1½ og 3. Magnus Nimann, der lærte mig i 4½ Aar. 
Confirmation: Ao. 1750 Palmesöndag aflagte jeg offentligen i Menigheden min Troesbekendelse, og nød strax efter Paaske tilligemed andre Lemmer af Menig-hedens vor Herres Jesu Christi sande Legeme og sande Blod. - - gik i Sönderborg skole: Kort derefter sendte min sal. Fader mig til Sönderborg for at forsætte min Studering, hvor jeg nød Rector Christian Eliesær Pfündels Underviisning. Et halvt Aar boede jeg hos Hr. Thomas Thomsen og et heelt var jeg i Kost og Logi hos sal. Diaconus Georg Hermann Offerbeck. 
Opgav Studeringen og blev Landmand: Men da jeg herefter opgav Studeringen, vilde min Fader igjen have mig hjem, at jeg kunde øve mig i at saae og sætte mig ind i de Videnskaber, der ere høist nödvendige for Landvæsenet, dette skete til Mikkelsdag Ao. 1751. Fra den Tid af opholdt jeg mig i min Faders Huus, gift: indtil jeg efter moden Overveielse og med mine Paarørendes Samtykke forlovede mig med Mad. Frederike Louise Brodersens, Enke efter sal. Pagter Jørgen Brodersen, med hvem jeg fik den kongel. Meierigaard Østerholm i Forpagtning. D. 28de. Octob. Ao. 1757 stod vort Bryllup og blev personlig forettet af min sal. Fader. 
Börn: Et Aar og 4 Maander efter vort Bryllup, nemlig d. 10de. Marts Ao. 1759 om Aftenen Kl. 10 velsignede den kjære Gud vort Ægteskab med en 1. lille Datter, som derefter den 14de. blev døbt i Eken Kirke. Min kjære Moder holdet hende over Daaben og gav hende sit Navn Eleonora Elisabeth. Hendes Faddere vare: Hr. Arentz, Capellan pro persona i Guderup, Mons. Boy Boysen paa Maiböllegaard., Mad. Karen Brodersens, Hr. Pagter Nicolai Brodersens Hustru paa Gammelgaard, Mademois. Sitzilia Schmitt, en Datter af Hr. Johann Schmitt paa Keinæsgaard. – Ao. 1761 d. 5te. Octob. Om Morgenen Kl. 6 velsignede den kjære Gud os atter med en 2. lille Søn, som Torsdagen d. 8de. Octob. blev døbt af Hr. Arentz i Igen Kirke, han blev holden over Daaben af sin Bedstefader paa fædrene Side, og fik hans Navn Peter. Faddere vare: hans anden Bedstefader Johan Volckmar Kesselring i Lillemölle. 2. H. Christian August Meier, Slagter paa Augustenborg. 3. Monsj. Johannes Brandt, min Farbroders paa Nordborg. 4. Sal. Nicolai Brandts Diaconi Enke i Guderup. 5. H. Henrik Petræus’ Hustru paa Gundestrup. 6. H. Nicolai Brodersens ældste Jomfru Datter Martha paa Gammelgaard. – Ao. 1763 d. 25de. Marts om Aftenen fik vi en 3. lille Datter, der blev døbt i Igen Kirke af Hr. Arentz d. 29de. s.M., hvis Hustru holdt hende over Daaben og gav hende Navnet Johanne Margaretha. Faddere: 1. Min Farbroder H. Hans Christian Brandt, Pagter paa Laigaard ved Sönderborg. 2. Hans Boysen fra Maiböllegaard. 3. Degnen H. Matthias Bährs Hustru i Guderup. 4. Jomfr. Regetta Sophia Brandt, en D. af Hr. Samuel Brandt i Nordborg. 
Frederikshof: Ao. 1762 d. 29de. Sept. antog jeg den lille Gaard Frederikshof i For-pagtning paa 4 Aar af sal. Christen Andersens Enke. 
Ao. 1763 d. 31 Marts om Aftenen Kl. 5 döde min salige Fader efter en 7 Dages Sygdom og blev begravet d. 8de. April. Hr. Arentz holdt hans Liigprædiken over Rom. Cap. 5. V. 10. – 
Ao. 1764 d. 22de. Octob. fik min Kone en 4. Søn, der strax døde efter Födselen. – 
Augustenborg: Ao. 1765 d. 1ste. Mai tiltraadte jeg Forpagtning af Meierigaarden ved Augustenborg paa 12 Aar og overlod de 2 tilbagestaaende Aar paa Frederikshof til Nis Katsch fra Ringenæs. S. A. d. 17de. Oct. om Morgenen Kl. 3 bleve vi igjen vel-signede med en 5. Søn, der blev døbt d. 20de. Octob. i Ketting Kirke af Hr. Provst Witt og holden over Daaben af sin Bedstefader H. Kesselring og fik Navnet Johan Jakob. Faddere: H. Rathge Lorentzen, Forpagter paa Rumohrsgaard, Monsj. Otto Witt, en Søn af H. Pastor Witt i Notmark. Mad. Schristgers fra Augustenborg og Mademois. Martha Syndermanns paa Gammelgaard, en D.af H. Arent Syndermann til Wodrup paa Ærø, hans ældste Datter. – 
Mistede alle sine Börn i et Aar: Ao. 1766 d. 18 Jan. om Morgenen Kl. 4 forlod dette salige Barn denne Verden gl. 13 Uger og 1 Time og blev negravet d. 22 paa Ketting Kirkegaard. Ao. 1766 d. 18 Marts Efterm. Kl. 4 † min eneste og kjære Søn Peter i Lillemölle af Smaakopper og blev begr. d. 21de. paa Notmark Kirkegaard, gl. 4 A. 5 M. og 13 D. Han havde i nogen Tid opholdt sig hos sin Bedstefader. Dette salige Barn var vel af Aar et Barn men ikke i Forstand. Endnu samme Aar d. 21de. Mai Formiddag Kl. 10 † min Datter Johanne Margaretha og blev d. 24de. begr. paa Ketting Kirkegaard, gl. 3 A. 8 Ug. og 1 D. - Ligeledes s. A. d. 25de. Dec. krævede Gud min ældste Datter og eneste Barn Eleonora Elisabeth fra denne .imelighed og blev d. 30te. begr. paa Ketting Kirkegaard gl. 7 Aar 9 Maan. 2 Ug. – 
Ao. 1767 d. 20de. Febr. om Aftenen Kl. 9 erstattede den kjære Gud os Tabet af det sidste Barn derved at han gav os 6. en Datter igjen, der blev døbt i Ketting Kirke d. 24de. Febr. og fik samme Navn. Min kjære Moder holdt hende over Daaben. Faddere: H. Pastor Bolt, Capellan per persona i Hörup. Hr. Jörgen Moritzen paa Gammelgaard. Fru Kammerskriverinde Unverzage paa Augustenborg og Jomfr. Maria Christina, yngste Datter af sal. Forpagter Nikolai Brodersen paa Gammel-gaard. 
Hjortholm: Ao. 1768 i Novb. kjöbte jeg Hjortholm af Hans Wulff for 3033 Rdlr. 1 ? og tiltraadte samme Gaard endnu i Mai, min ældste Steddatter førte Huusholdnin-gen det første Aar indtil vi selv kom dertil. 
Kvægsygen raser: Ao. 1769 i Mai ramte Kvægsygen mig paa begge Steder, da jeg med ung og gammelt Kvæg mistede 98 Stykke. 
Ao. 1770 d. 7 Octob. om Aftenen Kl. 9 blev min 7. Datter Anna Margaretha født, hun blev døbt d. 12/10 i Keinæs Kirke og holden over Daaben af min Svoger og Pastor Arentz i Guderup kjære Hustru. Faddere: Hr. Andreas Schmitt paa Nygaard, Monsj. Lorentzen, C.S. Studiosus fra Olkeböll. Hr. Lorentz Petersens Hustru paa Rumohrsgaard og Jomfru Maria Amalia, Sal. Hr. Nikolai Brandts Datter fra Guderup. Ao. 1774 d. 18 Feb. Om Aftenen Kl. 10 blev min kjære 8. Datter Johanne Petruonella Louise født, d. 23/2. døbt i Huset og holden over Daaben af Præste-konen Fru Ryberg, i Fru Huusfogdinde Asingards Fraværelse paa Augustenborg. Faddere: Min Svigesøn Lorentz Brandt paa Hardeshøi. Thomas Jessen, Skipper i Sønderborg, i Hr. Peter Lorentzens i Egenmölle hans Fraværelse. Hr. Henning Clausen, Skipper i Sønderborg, hans Hustru. Hr. Johan Schmitts yngste Datter Jomfru Ida paa Nygaard. Dette Barn døde Ao. 1779 d. 2 Novb. af Brystsvaghed gl. 5 A. 8 Maand. 14 D. Hr. Pastor Ryberg til Keinæs holdt hendes Liigprædiken over 2 .akk 7. 20. – 3 Dage efter d. 9 Novb. døde min anden Datter: Anna Margaretha om Morgenen Kl. 5 efter 3 Dages Brystsvaghed gl. 9 A. 4 Ug. 5 D. og blev begr. d. 16 Novb. Liigprædiken af Hr. Pastor Ryberg over Ruths Bog 1. 16:17. Hun havde et ædelt Hjerte, en smuk Skikkelse og et kjært Ansyn. – 
Ao. 1794 d. 26 Juli havde min næste Datter Eleonora Elisabeth Bryllup m. Jørgen Peter Witzke fra Sønderborg, d. 25 Decb. Blev deres Datter født. Ao. 1796 d. 1 Mai drog jeg paa Aftægt og overlod Hjortholm til min Svigersøn J. P. Witzke. Ao. 1808 d. 16 Octob. døde min Kone Frederike Lovise Brandt om Eftermidd. Kl. 4 og blev begravet d. 21/10. s. A. Ao. 1814 d. 23 Juni om Morgenen Kl. 1 forlod ”mein alles guter Schwieger Vater diese Welt”, gl. 80 A. Ao. 1807 d. 28 Octob. holdt han sit Guldbryllup. Han maa have været en gammel gudfrygtig Mand, hvilket kan sees af de Bibelsprog og gudelige Psalmer, som han har skrevet foran i Bogen. Med sin Kone havde han tvende Stedøttre, hvoraf den ene Martha Kathrine Brodersen blev g. m. Færgemand Lorentz Brandt ved Hardeshøi, og den anden Sophia Frederike Brodersen blev g. m. Peter Brodersen, en Pleisøn af Pastor Ryberg paa Keinæs, hvem Joh. Brandt overlod et Stykke Jord af Hjortholms Grund, hvorpaa der kunde holdes et Par Heste, men han solgte Stedet, da det gik tilbage for ham. Senere levede dette Barn i Nordslesvig. – 
Jørgen Peter Witzke var en Kjøbmandssøn fra Sønderborg. Han skal i sine yngre Aar have ….skrevet temmelig meget, sad tillige i en Deel af de daarlige Aar, hvor-for Gaarden med de høie …tter blev forgjældet, og den blev solgt en Deel Jord fra den, endog Stykker, der stødte lige op til Hjortholms Huse, hvoraf et Stykke senere var …t. Da han afstod Gaarden, kunde ingen af de ældre Børn tage den paa Grund af den betydelige Gjæld. Den yngste Søn Jørgen Peter Witzke blev g. m. en rig Bondepige fra Langdeel og sættes dermed istand til at indløse Gaarden. De gamle Forældre beleide først deres Aftægtshuus paa Gaarden, men de der opstod Misfor-staaelser imellem Fader og Søn, flyttede de fra Gaarden og boede i et Huus ved Notmark Kirke, hvor de boede indtil deres Død og bleve paa deres sidste Dage pleiede af deres Datter Anna. Her oplevede de Ao. 1844 d. 26 Juli deres Guld-bryllup. Kirken var i den Anledning festlig smykket af Degnen Matthiesen, paa 2 Stole sad de Gamle paa Gangen og fra Alteret holdt daværend Pastor Jørgen Hansen en til Dagens Betydning passend Tale. Ao. 1847 d. 31 Mai døde hans Kone Eleonora Elisabeth Brandt, der undertiden led temmelig af Melancoholi, hun blev 80 A. 3 M. og 8 Dage gl. og Ao. 1852 d. 2 Juli død Jørgen Peter Witzke efter en længere Tids Hoste gl. 82 A. 9 M. Han var en meget dansksindet Mand og glædede sig under Krigen ved de danske Vaabens fremgang og ved Alt, hvad der var dansk. Hertugen kunde han ikke lide. I den Henseende stod han i M…….ig til flere af hans Børn, der holdte til den tydske Side. Deres Børn var følgende, der alle ere fødte paa Hjortholm: 
Børn: 
1. Dorothea Witzke, født d. 25 Decb. 1794 † Ao. 1856. Hun blev g. m. Klaus Diederich Ehlert, der havde tjent som Bondekarl, men ved denes Flid og Arbeid-somhed erhvervede de sig efterhaanden saameget, at han til en Tid eiede flere Bondegaarde i Nordslesvig. Ao. 1856 sad han paa Aftægt. 
2. Ao. 1795 d. 17 Marts blev deres Datter Frederike Louise Witzke født. Hun blev g. m. Seminarist Uhlenberg fra Nordborg, der havde været Huuslærer paa Hjort-holm. Efter i kort at have været Hjælpelærer hos Degnen paa Keinæs, fik han om-trent Ao. 1830 dette Embede. 
3. Ao. 1796 d. 17 Juni blev Sønnen Hans Henrik Witzke født. Han blev Ao. 1830 d. 5 Novb. g. m. Dorothea Sophia Meldal af Lysabild Præstegaard og er Eier af en Teglgaard i Iller. 
4. Ao. 1798 d. 27 Jan. blev Anna Elisabeth Witzke født. Hun tjente en Deel Aar som Meierske paa Hvedholm hos Grev Bille Brahe indtil hun kom hjem og pleiede sine gamle Forældre. Efter sin ældste Søsters Død tog hun ned til sin Svoger Ehlert og holdt Huus for ham. Hun var ugift og døde Ao. 1861. 
5. Ao. 1799 d. 28 Juli er Eleonora elisabeth Witzke født. Hun var g. m. Forpagter Jakob Jakobsen paa Rumohrsgaard, ved hvem hun blev Moder til 1 Datter, og 4 Sønner. Hun døde Ao. 1857 af Kræft i Maven, bar sit Kors med Taalmodighed og var i hele sit Liv baade som Kone og Moder en herlig og brav Kvinde. 
6. Ao. 1801 d. 27 Febr. er Johanne Petronella Witzke født. Hun døde s. A. d. 14 April. 
7. Ao. 1802 d. 16 Marts er den anden Johanne Petronella født. Hun blev g. m. Apo-theker Carstens paa Augustenborg og blev Moder til 2 Sønner og 2 Døttre. Han døde tidlig og hun levede mange Aar som Enke paa Augustenborg. 
8. Ao. 1803 d. 18 Novb. er Johannis Witzke født. Han blev sicker g. m. sin yngste Broders Enke paa Hjortholm og blev derfor for en Deel Aar arvesat for Gaarden. Han var sine gamle Forældre en kjær Søn. Ao. 1860 afstod han Gaarden til sin Stedsøn, udtog en Aftægt af Gaarden og kjøbte et Sted paa Nordborg. 
9. Ao. 1805 d. 19 Jan. er Anna Maria Amalie Witzke født. Hun opholdt sig I mange Aar paa Rumohrsgaard og blev g. m. Hr. Schmitt. Eier af Haderslev Ladegaard. 
10. Ao. 1807 d. 10 Octob. er Sønnen Jørgen Peter Witzke født. Han fik Hjortholm efter sin Fader og blev g. m. Anna Maria Petersen fra Langdeel, en brav og dygtig Kone, der havde en Deel Formue, hvorved Gaarden blev …… for Familien. Efter hans Død blev hun g. m. 2x hans Broder Johannes Witzke. Hun har været meget svagelig og stundom lidt af Tungsindighed. 
Börn: 1.a. Eleonora Elisabeth Witzke, født Ao. 1834 d. 12 April. Hun døde Ao. 1840 d. 27 Juli I en Alder af 6 A. 3 M. 15 D. 
2.a. Jørgen Peter Witzke, født Ao. 1835 d. 13 Novb. Han fik Hjortholm. 
3.b. Hans Peter Witzke, født Ao. 1840 d. 22 April. Han døde Ao. 1840 d. 8 Aug. 
4.b. Anne Marie Amalie Witzke, født Ao. 1841 d. 22 Decb.. Hun blev Ao. 1861 g. m. Christian Jensen fra Hundslev, en Søn af Korn- og Kjøbm. Jensen i Hundslev. Han var Landmaaler og boede først i Schlesien. Ao. 1865 kjøbte han en Bondegaard i Raump, den var for dyrt kjøbt og efter flere Aars Forløb maatte de sælge den. 
5.b. Louise Eleonora Frederikke Witzke, født Ao. 1844 d. 17.Juni. Hun blev Ao. 1863 g. m. Uhrmager Lorentzen paa Nordborg. Efter hans Død blev hun g.m. 2). Thomas With, Kjøbm. og Svensk Konsul paa Nordborg. 
6.b. Johanne Cecilie Witzke, født Ao. 1846 d. 24. Novb. Hun blev g. m. Løvengren fra Nordborg, Kjøbm. i Vestindien. 
7.b. Hans Henrik Witzke, født Ao. 1849 d. 7.Juli. Han er Forpagter af Graasteens Ladegaard og g.m. Margaretha Jessen, en Datter af Hr. Jessen. Eier af Maibølle-gaard. 
8.b. Johannes Witzke, født Ao. 1853 d. 17.Sept. Han er Landmand. 
9.b. Christian Frederik Witzke, født Ao. 1856 d. 24.April. Han kom til Handelen. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening