Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
 
Ao. 1633 spoliarit templum Eckene: Hans Pater, Henrich fra Windiel, Johan Krumm, Skomagersvend frd. I Cassel, Zacharias Petersen Norwegus, Johan Schultz, en Dræng barnefød i Westphalen, Hans Christopher natus i en Teglgaard ved Lüneborg, indice et auxilu Hansii Möllers i Hunsløw. – 
 
Sequentes sunt generis mei cunabula: 
1. Dn. Georgius Thome, Regius Præpositus Alsiæ, Sundervitæ, Arrhow, Pastor in Ecken. 2. Catharina Georgii filia nupsit. 3. Dn. Petro Ericu, Pastori in Esgrus in Angeln († Ao. 1589 d. 5 Aug.). 4. Anna Petri filia nupsit. 5. Dn. Nicolav Conradi, Pastor in Eken. 
6. Margretha Nicolai filia, uxov. 7. Dn. Nicolai Brandt, Pastoris in Ecken. – 
8. Dn. Johannes Brandt hic. Filius, propoutus Ducalis et Pastor in Eken. – 
9. Dn. Johannes Brandt, Dn. Joh. Brandt filius item præpositus, Pastor in Eken. – 
 
foli dio gloria. – 
 
 
Ao. 1581 : 1612 Nicolaus Conradus el. Canuti, a regio Præposito Daniele Georgii et a tolo coetu vocatus Dom. 18.p.Trin. Ao. 1581 et 26 Octob. Confirmatus a regio prefecto Nyburgi Laurentio Brockenhus et episcopo Nicolas Caspari. † Ao. 1612 Uxor fuit Anna Petri Erici filia in Eigrus. – 
Ao. 1612 : 1648 Nicolaus Brandes sivo Brandt, natus Sønderb. 13 Octob. 1586 ex patre Nicolas Brand, .. 1530 † 20 April 1597 et matre Christina, n. 7 Dec. 1565 † 24 Novemb. 1625. Ao. 1604 Pastor in Reinfeld; Ao. 1612 Præst i Igen paa Als † Ao. 1648 d. 7 Novemb. æt. 63 min. 37 anno. – Han havde studeret i Rostock, Wittenberg og Kjøbenhavn una cum patrueli suc Johanne Brandt. Han var g. m. Margaretha Conradi og derved bleven indkaldt af Hertug Hans d. Yngre til Sønder-borg, under hvem Reinfeld i det Pløenske i Holsteen hörte. – 9 Börn. – 
Ao. 1648 : 79 Johannes Brandt f. Ao. 1615 d. 20de. Juli. Han reiste i Frankerig, Italien og England som ”magister morum et præceptor” Danica Nobilis Axel Walkendorff, en Søn af Lænsmanden paa Odense Slot Henning Walkendorff omtr. Ao. 1642 : 45. Dernæst paatog han sig at uddanne Christianum Augustum Princiam i Rügenwalde, og blev af Hertug Frederik til Nordborg kaldet til Præst i Igen Ao. 1649 d. 29de. Juli, valgt d. 1ste. Aug. og ordineret d. 8de. Aug. s. A. af Hofpræsten paa Nordborg Albert Theodor Popp (1639:53). Blev hertuglig nordborgske Provst fra Ao. 1676 : 1679. † Ao. 1679 d. 21de. Juli æt 64, min 30 anno. – Han var g. m. Dorothea Spohia Bruun, D. af den fyrstel. Informator i Sønderborg, Otto Bruun. – 5 Börn. – 
Ao. 1681 : Ao. 1743 Johannes Bugislaus Brandt f. 1658 under den svenske Krig, da han blev döbt, blev Vognen underveis fra Kirken standset af nogle fremmede Soldater, som afførte Barnets dets Christentøi og toge dette til sig. Ao. 1681 (Jens. Ao. 1680) kaldet til Præst i Igen. Ao. 1694 Provst i den nordborgske Andeel af Als. † Ao. 1743 d. 28 Novemb. æt: 85, min. 63 ann. Han var g. m. Anna, D. af Hans Paulsen, Pensionair paa Gammelgaard og Nygaard paa Keinæs, f. Ao. 1668 og † Ao. 1734 Onsd. Efter 3 Adv. æt: 66 ann. – 16 Börn. – 
Ao. 1743 : Ao. 1763 Peter Brandt f. 1687, en Søn af den foregaaende. Han blev Ao. 1724 (Jens. Ao. 1721) Adjunct hos Faderen og forrettede undertiden Provste-forretningerne for denne. Han blev Ao. 1743 Faderens Eftermand som Præst i Igen og Provst over Nørreherred indtil sin Død (Jens. Ao. 1750 : 63 Provst). Han † Skjærtorsdag og blev begraven Torsdag efter Paaske Ao. 1763 d. 7de. April æt 75 A. 7 M. ”Vir doctus et pius”. Hans Hustru var Eleonora Elisabeth Krag fra Hörup f. Ao. 1698 og † Ao. 1782 d. 18 Dec. – 2 B. – 
 
Diaconer ved Igen Kirke: 
 
Efter Pastor Grove efter Dr. Jensen 
1. Paulus Godelycke, Ao. 1543 var han allerede 
bleven Hovedpræst. – 
2. Georg Thomæ abiit Ao. 1554 † Ao. 1587 æt 1. Georg Thomæ blev Ao. 1548 Præst. 
Min. 33 ann. 2. Nicolaus Conradi blev ligeledes Præst Ao.  
3. Johannes Engel Ao. 1571. 1581. 
4. Georgius Johannis – 
5. Ansgar Tycho Borck Ao. 1596. – 3. Ancharius Ancharii Ao. 1608 og 1611. – 
6. Jacob Johannis † Ao. 1618 4. Georgius Bruno var hidtil Collega ved 
Skolen I Sønderb. Ao. 1616 d. 1ste. Novb. 
7. Andreas Beyer, en Søn af Georg Beyer, Præst ordineret i Broager som ”Electus Sacel- 
i Feldsted. ”ipse cum uxore sua Elisabeth lanus tho Eken”. † Ao. 1618. – 
accusata fuit a tutoribus ecclescæ”. † Ao. 1667. 5. Andreas Beier af Feldsted, ordineret i 
Broager Dom. miser. – levede endnu 1649 
8. Johannes Petersen f. i Oxbölle Præstegaard af 6. Johannes Petræus 1665 og 1679. – 
Præsten Peter Clausen. Han bleb kaldet Ao.  
1667 af Menigheden. Han var g.m. Margaretha 
Abrahams fra Lundsgaard i Fyen, en Datterdtr. 
af Præsten i Igen, Nicolaus Brandt. 
9. Jørgen Wilhelm Poss blev g.m. sin Formands 7. Georg Wilhelm Poss 1700. – 
Enke. Præst i Oxbölle fra Ao. 1713 : 21. – 
10. Christian Matthiesen, en Descend af Præsten 8. Christian Lorentzen el. Matthiesen af 
Nicolaus Brandt i Igen. Ao. 1705 : 14 Diaco- Sattrup, kom f. Hagenb. Diaconat † 1723. 
nus i Hagenberg. Ao. 1714 Diaconus i Igen,  
hvor han † Ao. 1723. Hans Kone Dorothea 
Sophia † i Ketting Ao. 1750 d. 9de. April æt 
65 A. – 
11. Nicolaus Brandt, en Søn af Provst Johannes 9. Nicolaus Brandt 1744 og 1755. 
B. Brandt i Igen, f. Ao. 1694. Ao. 1723 blev 
han Diaconus i Igen † Ao. 1760 æt 66 A.g. 
han var g.m. Adelheide Maria Kolding †  
Ao. 1763, 57½ A.g. – 7 B. – 
12. Jacob Hount var her endnu Ao. 1769 10. Jacob Hundt 1763. – 
3 Sønner efter Kirkeb. – 
13. Johannes Petersen fra Ao. 1770 : 1807; f. 11. Johannes Petersen 1771 : 1782. † 1807. – 
i Hörup og begr. d. 18de. April 1807. Han 
var ugift. 
14. Gerhard Grove Ao. 1808 (?) ansat som 
Capellan paa eget An. og Tilsner hos 
Biskop Hansen. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening