Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Egen kirkebog døde 1920-1939
Egen kirkebog, døde 1920-1939. Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup  
Nr. døds- begr. for- og efternavne stand og opholdssted alder anmærkninger  
dag dag kontroleret ved udskrift af dødsregister født  
Året 1920  
1. 09.01 10.01 Mathias Petersen inderster, Elstrup, f. i Jestrup, søn af Hans Petersen og Marie Margrethe f. 08.06 1874 1 datter  
Mathiesen, g.m. Marie f. Lange  
2. 31.01 03.02 Jørgen Møller Sjellerup, søn af ugift Anne Marie Møller datter af afd Jes Møller, Sjellerup 2½ mdr gl.  
19.11.1919  
3. 17.02 21.02 Anne Marie Møller enke, f. i Ormstoft, datter af afdøde ægtefolk Ole Jepsen og Anne Marie f Kock i Kær 24.03 1837  
f. Jepsen g m Jørgen Møller i 1863 han døde 24.11 1906  
4. 23.02 28.02 Cathrine Jørgensen Sjellerup, datter af kådner Christian Jørgensen og Mette Marie f. Hoeg 21.11 1893  
5. 24.02 04.03 Margrethe Petersen datter af landmand Jørgen Petersen, Guderup 29.12 1914  
6. 02.03 08.03 Eleonora Elisabeth Klyhn Guderup, datter af Jacob Blom og Mette Marie f Møller i Sjellerup g m aftægsmand 29.04 1845 1 søn og 1 datter  
f. Blom Lauritz Clausen Klyhn d 03.05 1877  
7. 05.03 09.03 Hans Jensen Bonde enkemand, Elstrup, f. i Broballe, søn af Jens Bonde og Anne Mar. f. Møller, 31.10 1837  
hans hustru døde 25.06 1917  
0. 17.04 dødfødt barn af gårdejer H. Lind, Stolbro  
8. 27.05 31.05 Karen Miang enke, Stolbro, f. på Ærø, datter af Hans Hansen, hendes mand døde 22.11 1919 09.11 1838  
f. Hansen  
9. 01.06 05.06 Peter Jensen Moos murer, Elstrup, søn af Christen Moos og Mette f. Madsen, g.m. Anne Marie 06.08 1876 4 børn  
Rasmussen 29.07 1904 døde på Sønderborg Sygehus  
10. 09.06 14.06 Eleonore Elisabeth Clausen aftægtskone, Stolbro, datter af Jørgen Frederiksen, g.m. Claus Clausen 01.06 1847 1 søn, 3 døtre,  
f. Frederiksen  
11. 10.07 15.07 Christen Jørgensen søn af gårdmand Jørgen Jørgensen og Cathrine Mar. f. Hansen, Elstrup 22.08 1911  
12. 20.07 24.07 Hans Hansen arbejder, Dyndved, f. i Hundslev, søn af Niels Hansen, g.m. Juliane Marie 19.09 1865 9 børn  
Jensen 05.05 1891  
13. 13.08 19.08 Mette Cathrine Petersen aftægtskone, enke, Egen, datter af Jes Jessen og Christine Jessen, 23,05 1856  
hendes man døde 08.11 1908  
14. 25.09 28.09 Hans Peter Andersen søn af murer Nicolai Andersen, Egen 7 dage gl.  
15. 25.09 01.10 Mette Marie Nielsen Egen, f. i Mjels, g.m. Henrik Nielsen som er død 1894 19.04 1837  
f. Harde  
16. 02.10 06.10 Christen Jørgensen gårdmand, Elstrupmark, søn af Jørgen H. Jørgensen og Mette Marie f. Bonde, 23.12 1859 3 børn, Jørgen og Mette,  
g.m. Marie Kirstine Jørgensen i 1883 Christen faldt i krigen  
17. 04.10 09.10 Otto Jahn sanitetsråd Dr.med, Guderup, f. i Leipzig, søn af universitetsprofessor Dr. 30.11 1852  
Otto Jahn, han døde i Bonn  
18. 11.10 16.10 Johan Peter Grøn aftægts - og enkemand, Østerholm, f. i Nalmose, søn af Christian Peter Grøn 31.08 1833  
og Anne Marie Grøn, g.m. Cathrine Mar. f. Iwersen som døde 18.12 1901  
19. 28.11 02.12 Margrethe Jensen Nyled, datter af parcellist Peter Jensen og Marie f. Jacobsen 03.11 1897  
20. 12.12 17.12 Kathrine Marie Salting enke, Guderup, datter af Philip Ernst og Anne Kirstine Ernst, g.m. bødker 26.06 1846  
f. Ernst Andres Peter Salting 02.02 1865, han døde 02.03 1884  
21. 28.12 28.12 dødfødt drengebarn af høker Hans Christensen, Østerholm  
Året 1921  
1. 27.12 01.01 Christian Matthiesen pastor, Guderup, f. i Becken, Rinkenæs, søn af gårdejer Hans Matthiesen og 16.01 1857 3 døtre, 1 søn faldt  
Anne Cathrine f. Tofft, g.m. Helene E.H. f. Wassner, 13.07 1886 i krigen  
2. 03.01 08.01 Anne Marie Jakobsen f. i Notmarkskov, datter af Jakob Jakobsen og Kathrine Marie f. Nielsen, Elstrup 02.11 1902  
3. 31.01 03.02 Marie Petersen datter af tjenestepige Margrethe Petersen, Guderup 24.12 1920  
4. 10.02 14.02 Mette Marie Moos aftægtskone, Egen, datter af boelsmand Jørgen Jepsen og Cathrine Marie f. 29.04 1866 6 børn  
f. Jepsen Glaser, Egen, g.m Jørgen Moos, Egen 29.04 1885  
5. 14.02 14.02 dødfødt drengebarn af smed Voss  
6. 16.02 22.02 Ellen Christensen enke, Egen, f. i Stolbro, datter af Jørgen Vrang og Marie Kjestine f. Jørgensen, 18.11 1861  
Stolbro, g.m. afd. Christen Christensen, Egen  
7. 28.03 04.04 Anne Marie Wrang Stolbro, f. i Egen, datter af hjulmager Dominikus Dominikussen og Ellen, 18.04 1856 ingen børn  
f. Dominikussen g.m. gårdejer Jacob Wrang, Stolbro, 28.05 1890  
8. 01.04 08.04 Mette Marie Petersen f. i Asserballe, datter af arbejdsmand Frederik becker og Anne Marie, g.m. 11.10 1847 4 børn  
f. Becker arbejdsmand Hans Petersen, Sjellerup i 1874  
9. 12.04 17.04 Peter Johann Dutzus Ohlsen handelsmand, Guderup, f. i Sønderborg, søn af Peter Johan Ohlsen og 24.05 1852 5 børn i 1. ægteskab  
Margrethe Sophie f. Bojsen, gift 1. gang med Anne Marie Sophie f. Petersen. 4 børn i 2. ægteskab  
2. gang med Cathrine f. Matthiesen 07.11 1900  
10. 14.04 19.04 Margrethe Mathiesen datter af arbejdsmand Jørgen Christensen Mathiesen og Margrethe f. Knudsen, 09.01 1918  
Østerholm  
11. 19.04 22.04 Christine Christensen f. i Østerholm, datter af købmand Hans Christensen og Ingeborg f. Thomsen 14.03 1912  
 
12. 15.06 20.06 Rasmus Jensen (Fritzdal?) Egen, rentenyder. Var i sin tid, af religiøse grunde, udtrådt af kirken 79.år gl.  
f Herringe Fyn 30.11.1842  
13. 16.06 21.06 Christian Andreas Thomsen søn af tømrer Martin Petersen Thomsen, Sjellerup og hustru Marie Birgitta f 9 3/4 år gl.  
Ohlsen 01.09.1911 født i Tandselle  
14. 01.07 04.07 Anna Margrethe Matthiesen datter af arbejdsmand Jørgen Christensen Matthiesen, Østerholm 14 dage gl.  
15. 29.07 30.07 Magdalene Katharine Sandkamm datter af lærer Sandkamm, Stolbro 6 dage gl.  
16. 10.08 15.08 Niels Jørgensen aftægtsmand, Guderup, var i mange år kirkeældste 80 år  
17. 04.09 08.09 Cathrine Marie Andersen enke og aftægtskone, Østerholm 86 år gl.  
f. Jørgensen  
18. 21.10 24.10 Jørgen Lauritzen Egen søn af gaardejer Rasmus Lauritzen og Marie f Moos 5 mdr. gl.  
19. 26.11 dødfødt barn  
20. 28.12 02.12 Kirsten Finmand husmor, Sjellerup gift med Jørgen Hansen Finmand Sjellerup 76 år gl.  
f. Matthiesen 10.08.1845  
21. 06.12 09.12 Jørgen Rasmussen træskomand, Guderup, død under ophold i Notmark, efter fald fra vogn 67 år gl.  
22. 10.12 16.12 Jørgen Jørgensen (Kok) aftægtsmand, Dyndved 77 år gl.  
23. 16.12 21.12 Anne Marie Cathrine Jacobsen husmor, Elstrup gift med landmand Jacob Jacobsen i Elstrup 39 år gl.  
f. Nielsen 18.04.1882  
24. 25.12 30.12 Christine Marie Moos enke i Elstrup, datter af skovløber Christian Dreier og hustru Catrine Marie født 76 år gl.  
f. Dreier Hansen gift med Christian Moos i Elstrup 20.09.1845 født i Østerholm  
Året 1922  
1. 29.12 03.01 Marie Sophie Hansen ungpige, Østerholm datter af landmand og fisker Hans Henrik Hansen og hustru 24.år gl. ? 1. begravelse på den nye  
1921 Dorothea Sophie Iversen 28.09.1900 kirkegård  
2. 10.10 14.01 Christen Christensen Dall ungkarl, Mjels, Oksbøl søn af gæstgiver Jørgen Chr. Dall og Mette f Juhler 23 år gl.  
Guderup Station Fundet liggende skudt på sin seng på Mjelsgaard hvor han tjente 01.04.1898 i Mjang  
3. 09.01 14.01 Cecilie Marie Schmidt enke, Stolbro efter Peder Christophersen Schmidt Stolbro 82 år gl.  
f. Petersen 08.06.1839  
4. 13.01 18.01 Marie Hansen f Smidemann husmor, Stolbro datter af inderste Hans Smidemann og hustru Marie 57 år gl.  
5. 21.01 23.01 dødfødt drengebarn søn af Heinrich Voss, Østerholm og Cathrine Marie Jochumsen  
6. 24.01 28.01 Dorothea Marie Hess ungpige, Sjellerup, datter af Peter Hess og Anne Kirstine f Jäger udtrådt af folkekirken 25. år gl. borgerlig begravelse  
7. 03.02 08.02 Peter Bonde Jepsen aftægtsmand, Guderup gift med Anne Kirstine Petersen 61 år gl.  
8. 09.02 14.02 Peter Petersen Høeg aftægtsmand, Sjellerup g med Mette Marie f Andersen søn af afdøde kaadner Jørgen 86 år gl.  
Høeg og Anna Catharina Pedersen  
9. 15.02 18.02 Peter Jensen Kok Hansen Guderup søn af afdøde arbejder Peter Kock og afdøde hustru Maren Peters Stevning, 85 år gl. død på Statshospitalet  
var gift med afdøde Anna Katharine f Lassen  
10. 16.02 22.02 Kristine Maria Møller f Pedersen enke,efter afdøde aftægtmand Claus Petersen Møller, Elstrup datter af afdøde murer 76 år gl.  
Brock Peter Brock og hustru Maria Kirstine Brock f Andreasen  
11. 01.03 06.03 Anne Marie Rasmussen f Hansen aftægtskone, Guderup gift med boelsmand Hans Rasmussen datter af afdøde gaardejer 68 år gl.  
Hans Christian Hansen og hustru Marie Hansen f Madsen Mjang Hørup sogn  
12. 05.04 08.04 Hans Ingemann Holmskov søn af Maria Ingemann f Hansen og tjenestekarl Hans Jørgensen Ingemann 9 uger gl.  
13. 11.04 15.04 Dorothea Clausen Elstrupskov datter af arbejder Jacob Clausen og Anne Christine Clausen f Moos 9 dage gl.  
14. 27.04 03.05 Lorenz Peter Thomsen søn af tømrer Martin Petersen Thomsen, Sjellerup og hustru Marie Birgitte f Olsen 13 år gl. død på Statshospitalet  
15. 27.05 30.05 Lydia Thygesen datter af blikkenslager Peter August Thygesen, Guderup, han er udtrådt af 6 dage gl. borgerlig begravelse  
barnet er udøbt Folkekirken  
16. 25.05 01.06 Anne Kirstine Jepsen f Finmann aftægtskone, Dyndved enke efter boelsaftægtsmand Frederik Jepsen datter af gaardejer 89 år gl.  
Hans Finmand og hustru Anna Maria Finmand f Christensen i Dyndved  
17. 29.05 01.06 Christen Moos gårdejer, Elstrupskov, faldt om på marken, blev først fundet om natten og døde tidlig 60 år gl.  
om morgenen af et apoplektisk tilfælde gift med Cicilie Moos f Asmussen Elstrupskov  
var søn af Jørgen Moos og hustru Anne Marie Moos f Møller i Elstrupskov  
18. 03.06 05.06 Peter Lauritzen søn af gårdejer Rasmus Lauritzen og hustru Cathrine Marie Lauritzen f Moos i Egen 4 dage gl.  
19. 11.06 15.06 Christian Heinrich Jensen daglejer, Stolbro gift med efterlevende hustru Anna Kathrine f Sørensen søn af afdøde 53 år gl. død i Sønderborg  
maler Peter Carl Jensen og afdøde hustru Louise Eline f Hansen i Nordborg  
20. 21.06 24.06 Helene Jensen f Hag husmor, Asserballeskov var gift med efterlevende arbejder Jes Jensen datter af skomager 32 år gl. død i Sønderborg  
mester Hans Christian Jürgensen Hag i Egen og hustru Anne Cathrine f Petersen  
21. 25.06 29.06 Henrik Nør Møller søn af købmand Jørgen Møller, Guderup og hustru Cathrine Marie Nør 25 dage gl.  
22. 16.07 20.07 Anne Marie Finmand f Clausen aftægtskone, Guderup gift med Niels Jørgensen Finnmand 79 år gl.  
23. 21.07 26.07 Anne Marie Kathrine Jacobsen husmor, Guderup gift med hjælpepostbud Hans Jacobsen datter af afdøde boelsmand 51 år gl. død på Statshospitalet i Sønderborg  
f Rende Hans Rende og afdøde hustru Anna Kathrine f Thomsen i Guderup  
24. 09.11 15.11 Charlotte Louise Christiansen aftægtskone, Elstrup g med Friedrich Christiansen Grau datter af afdøde ægtefolk 79 år gl.  
f. Jørgensen snedker Jørgen Christiansen og hustru Anne Katrine Christiansen f Hansen  
25. 01.12 07.12 Anne Dreier f Jepsen husmor, Guderup g med Hans Dreier datter af afdøde aftægtsmand Peter Jepsen Bonde 29 år gl.  
og endnu levende hustru Anne Kirstine Jepsen f Petersen i Guderup  
26. 09.12 14.12 Eleonore Elisabeth Hansen datter af arbejder Carl Hansen og Cathrine Marie født Mai i Dyndved 3 dage gl. Sønderborg Amtssygehus  
Året 1923  
1. 09.01 13.01 Jørgen Wolff f Bonde aftægtsmand, Elstrup enkemand efter Anne Marie Wolff f Jørgensen søn af afdøde 67 år gl.  
gæstgiver Jørgen Wolff Elstrup og hans endnu levende hustru Cathrine f Bonde  
2. 17.01 23.01 Jørgen Jørgensen tjenestekarl, Sjellerup søn af Hans Jørgensen og Cathrine Dorothea f Grøn 19 år gl.  
3. 14.02 19.02 Metta Margaretha Dahl f Juhler husmor, Sjellerup gift med hestehandler Jørgen Christensen Dahl Guderup datter af 52 år gl.  
afdøde ægtefolk gaardejer Mathias Juhler og hustru Adeline Cathrine f Ebstedt Dyntmark  
4. 15.02 21.02 Jørgen Peter Rasmussen smedemester, Guderup søn af arbejder Rasmus Ramussen og Mette Marie 51 år gl død på Statshospitalet i  
Veisbroth, Iller, gift med efterlevende Anne Elene født Hansen Sønderborg  
5. 17.02 21.02 Marie Moos Elstrup datter af Christen Moos og Marie Moos f Lauritzen i Elstrup 8 uger gl.  
6. 26.02 02.03 Anna Jensen Elstrup datter af Anders Christian Jensen og hustru Marie Jensen f Møller i Elstrup 2 mdr. gl.  
7. 15.03 18.03 Hans Krogh tvilling Guderup søn af arbejdsmand Nicolai Krogh og Anna Petrea f. Boisen, Guderup 1 dag gl.  
8. 26.03 29.03 Jørgen Krogh tvilling Guderup søn af arbejdsmand Nicolai Krogh og Anna Petrea f. Boisen, Guderup 12 dage gl.  
9. 15.05 19.05 Kirsten Hansen Iskov aftægtskone, Østerholm hustru til aftægtsmand Jacob Christian Iskov datter af afdøde 84 år gl.  
f. Christensen ægtefolk parcellist Hans Christensen og hustru Marie Margrethe f Thomsen Østerholm  
10. 20.05 24.05 Anne Marie Smidemand f Moos aftægtsenke på Elstrupmark enke efter gaardejer Peter Jensen Smidemand datter af 89 år gl.  
afdøde ægtefolk gaardejer Jes Hansen Moos og hustru Anna Dorothea Jessen i Elstrup  
11. 28.05 02.06 Hans Lassen rentier, Guderup ægtemand til Doris Lassen f Boisen søn af afdøde ægtefolk landmand 88 år gl.  
Jørgen Lassen og hustru Margrethe Lassen f Føns i Fahrendorf ved Schlesvig begravet på Sønderborg kirkegård  
12. 22.06 26.06 Marie Thuesen t Torvelsen enke, Vollerup, Ulkebøl gift med Laues Jensen Thuesen Stevning 68 år gl.  
13. 09.08 14.08 Katharina Maria Schnoor f Müller Guderup enke af Peter Jacobsen Schnoor Hørup datter efter afdøde ægtepar arbejds- 80 år gl.  
mand Jürgen Müller og hustru Dororhea født Jakobsen i Hørup  
14. 10.08 16.08 Anna Elisabeth Clausen Guderup datter af arbejdsmand Peter Calusen og hustru Anna Cathrine f Jepsen 13 år gl.  
15. 28.08 01.09 Margrethe Bragh Dyndved enke efter aftægtsmand Peter Hansen Bragh datter af afdøde ægtefolk gaard- 80 år gl.  
f. Miang ejer Christian Miang og hustru Marie født Jørgensen boede sidst i Dyndved  
16. 01.10 06.10 Marie Birgitte Thomsen husmor, Sjellerup var gift med efterlevende tømrer Martin Petersen Thomsen, datter af 41 år gl. død på Statshospitalet  
f. Ohlsen arbejder Christian Ohlsen og hustru Birgitte f Davidsen boede i Iller i Broager Sønderborg  
17. 09.10 13.10 Christen Christensen Suder aftægtsmand, Elstrup enkemand efter Christine Marie f Høi, søn af afdøde ægtefolk 88 år gl.  
gaardejer Christen Christensen Suder og hustru Anne Marie f Bonde boede sidst i Elstrup  
18. 05.11 10.11 Grethe Christine Linow Elstrup datter af møller Ernst Christian Rudolf Linow og hustru Kiersten Linow f Moos 12 år gl.  
19. 26.11 01.12 Anne Bragh Stolbro aftægtsenke efter gaardejer Nis Nissen Bragh datter af afdøde ægtefolk gaard- 80 år gl.  
f. Vrang ejer Jørgen Wrang og hustru Marie f Wrang ( f Hanses) boede sidst i Egen  
20. 08.12 13.12 Anne Marie Hansen aftægtsenke efter inderste Lorens Hansen i Elstrup, datter af afdøde Anna Birgitte 94 år gl.  
f. Johansen Christiansen i Elstrup  
21. 25.12 29.12 Erna Marie Linow ungpige, Elstrup datter af møller Ernst Christian Rudolf Linow og hustru Kiersten Linow 19 år gl.  
f Moos boende i Elstrup  
Året 1924  
1. 28.12 02.01 Kirsten Elholm gårdejerske, enke efter gaardejer Peter Elholm i Dyndved, datter af aføde ægtefolk 66 år gl.  
1923 f. Kock gaardejer Christen Kok og hustru Catrine Marie f Bleshøi boede sidsi Dyndved  
2. 17.02 21.02 Eline Kristine Møller datter af syerske Eline Christine Møller, Elstrup, døbt samme dag den 14.02.1824 14.02 1924  
3. 25.02 01.03 Peter Eduard Rasmussen Lund snedker, Elstrup gift med Cathrine Marie Kock søn af afdøde pige Marie Rasmussen 65 år gl.  
bode sidst i Ketting  
4. 04.03 08.03 Christine Frederiksen datter af arbejdsmand Hans Frederiksen og Marie f. Fogt boende i Trympellyng 11 uger  
5. 20.03 25.03 Hans Christian Krogh aftægtsmand enkemand efter Marie Krogh født Thomsen søn af afdøde ægtefolk 85 år gl.  
gæstgiver Hans Christian Krogh og Anne Marie f. Hansen i Egenmølle  
6. 25.03 28.03 Svend Peter Andersen søn af gårdejer Jens Andersen og Christine f. Jensen, Elstrup 12.01 1924  
7. 27.03 31 03 Cathrine Wolff aftægtsenke, datter af gårdejer Hans Jensen Bonde og Anne Cathrine, Elstrup 89 år gl.  
f. Bonde  
8. 05.04 10.04 Inger Sophie Schmidt f. i Oksbøl d 06.02.1899, plejedatter af gårdejer Peter Eriksen, Stolbrolykke 25 år gl. død på Amtssygehuset  
datter af ægtefolk købmand Hans Peter Schmidt og Marie f Eriksen boende i Broager Sønderborg  
9. 09.04 14.04 Peter Hansen Andersen aftægtsmand, enkemand efter Anne Marie Petersen Andersen f Hess i Egen, søn af 76 år gl.  
afdøde ægtefolk Anders Andersen og Sidsel Marie f. Hansen, Vindeballe Tranderup Ærø  
10. 17.04 22.04 Barbara Marie Juliane Skaarup enke efter arbejder Frederik Christensen Skaarup i Egen datter af arbejder Johan 61 år gl.  
f. Johansen Christoffer Rasmussen og Anne Marie f. Hansdatter Nyhave på Fyn  
11. 18.04 23.04 Heinrich Peter Jensen landmand, gift med Anne Elisabeth f Finnmann i Sjellerup, søn af afdøde ægtefolk 49 år gl.  
arbejder Jes Peter Jensen og Marie f. Clausen i Stevning  
12. 10.05 14.05 Mette Marie Møller enke efter skomager Henrik Jensen Møller i Elstrup, datter af afdøde ægtefolk kaadner 84 år  
f. Lang Peter Lang og Marie Christine f. Roe i Notmark  
13. 14.05 17.05 Jacob Petersen slagtersvend, Guderup, f. i Kliplev, søn af bagermester Jacob Petersen og hustru Anne 06.01 1904 død efter ulykke  
Cathrine Petersen f Christensen i Kliplev, begravet på Kliplev kirkegård elektrisk udladning  
14. 27.05 31.05 Marie Møller husmor, gift med skomager Jens Jensen Møller i Elstrup datter af afdøde ægtefolk 85 år gl.  
f. Jørgensen arbejder Jacob Jørgensen og Marie f. Feldschau i Guderup  
15. 22.07 26.07 Dorothea Marie Christensen datter af husmand Johannes Clausen og Anne Kirstine, enke efter hestehandler Jørgen 86 år gl.  
f. Clausen Christensen, Elstrup  
16. 26.07 31.07 Marie Christine Jørgensen ugift rentenyder, Elstrup, datter af afdøde ugift Christine Jørgensen i Nordborg 52 år gl.  
17. 29.07 02.08 Jørgen Jørgensen aftægtsmand, enkemand efter Anne Margrethe født Andresen i Sjellerup, f. i Elstrup, 64 år gl.  
søn af afdøde ægtefolk gaardejer Christen Jørgensen og hustru Christine Marie f. Dreier  
18. 06.08 11.08 Kjestine Marie Christensen syerske gift med maler Marinus Nielsen Christensen i Elstrup, datter af skomager 48 år gl.  
f. Møller Jens Jensen Møller og hans afdøde hustru Maria Møller f. Jørgensen i Elstrup  
19. 02.09 06.09 Anne Kirstine Smidemand ugift rentenyder, f. i Stolbro, datter af afdøde ægtefolk inderste Jørgen Jørgensen 18.05 1846  
Smidemand og hustru Anna Catrine f. Christoffersen i Stolbro  
20. 03.09 08.09 Fran Peter Petersen smedemester, Dyndved, søn af Johann Heinrich Petersen og Anne Marie 21.05 1883 død efter operation på  
Margrethe f. Lou, Dyndved, efterlader sin enke Kirsten og 4 døtre Statshospitalet,  
21. 01.10 07.10 Anne Marie Thomsen enke, husejer, Sjellerup, datter af handelsmand Peter Jensen Kock og 04.09 1863  
f. Kock Cathrine f. Christiansen, Stolbro, g.m. Christian August Thomsen i april 1913  
22. 14.10 18.10 Jørgen Jochumsen Eriksen maler, Egen, f. i Sønderborg, søn af arbejder Hans Jørgen Eriksen og Cecilie 30.07 1859  
Marie f, Rasmussen, Sønderborg, g.m. Elisabeth Jensen  
23. 25.10 30.10 Elisabeth Eriksen enke, datter af husmand Jens Lautitzen og Anne Margrethe f. Rasmussen, g.m. 61 år gl.  
f. Jensen ovenstående Jørgen Jochumsen Eriksen  
24. 20.11 27.11 Jacob Christian Iskov aftægts- og enkemand, Østerholm, f. i Blegebæk, Ketting, søn af snedker Hans 73 år gl.  
Christian Iskov, og Mette Cathrine f. Petersen, g.m. Kirsten Hansen f. Christensen  
Året 1925  
1. 22.01 26.01 Peter Jespersen aftægtsmand, Sjellerup, f. i Brunde, Rise sogn, søn af afdøde ægtefolk landmand Jørgen 60 år gl.  
Jespersen og Anne Marie f. Petersen, Brunde, g.m. Marie f. Møller, Sjellerup  
2. 23.01 25.01 Cathrine Marie Schmidt enke, Stolbrolykke, f. i Stevning, enke efter arbejder Peter Augustensen Schmidt 85 år gl.  
f. Petersen datter af afdøde ægtefolk arbejdsmand Carl Petersen og Marie f Lauritzen i Stevning  
3. 14.02 20.02 Ellen Iskov husmor, Østerholm, f. i Elstrup, datter af gårdejer Christian Frederiksen og 28.01 1893  
f. Frederiksen Anne Kirstine f. Christensen, g.m. Hans Iskov, Østerholm  
4. 05.03 11.03 Hans Rasmussen aftægts- og enkemand, Guderup, f. i Majbøl, søn af gårdejer Hans Rasmussen 26.01 1852 død på Statshospitalet i  
og Sindet f. Petersen, g.m. Anne Marie Hansen, Guderup, død 01.03 1922 Sønderborg  
5. 07.03 12.03 Frederik Frederiksen aftægts-og enkemand, Østerholm, søn af landmand Frederik Frederiksen og 17.11 1843  
Anne Marie f. Madsen, g.m. Cathrine f. Lindgaard, død 17.04 1919  
6. 12.03 14.03 dødfødt drengebarn søn af fisker Jørgen Christensen Matthiesen og Margrethe f. Knudsen, Østerholm 12.03.1924  
7. 19.03 24.03 Christian Miang aftægtsmand, f. i Dyndved, søn af gårdejer Jørgen Miang og Kirsten f. Bragh, 18.06 1861  
g.m. Anne Kirstine Nielsen Lind, Dyndved  
8. 30.05 03.06 Anne Kirstine Jørgensen enke, Sjellerup, f. i Egen, datter af gårdejer Hans Christensen og Anne 30.11 1842  
f. Christensen Kirstine f. Lorenzen, g.m. Jørgen Jørgensen, Sjellerup  
9. 28.06 02.07 Hans Krogh gårdejer, Elstrup, søn af gårdejer Jørgen Krogh og Kathrine Marie f. Duus 21.07 1892  
Død hjemme, efter styrt med hest og efterfølgende operation, i hjernen efter hjernerystelse, på Rigshospitalet  
10. 24.07 27.07 Mette Marie Kock husholderske, Stevning, f. i Egen, datter af husinderste Christen Kock og Mette Marie 17.02 1856 død på Amtssygehuset  
Sønderborg  
11. 01.08 04.08 Frederik Christian Frederiksen enkemand, rentenyder, Dyndved, f. i Aasum, søn af indsidder Frederik Christian 20.04 1839 veteran fra 1864  
Andersen og Anne Marie Christensdatter, Aasum, g.m. Anna Christensen  
12. 04.08 08.08 Mette Marie Jørgensen husmor, Sjellerup, datter af kådner Peter Petersen Høegh og Mette Marie f. 05.09 1867  
f. Høgh Andersen, g.m. kådner Christian Jørgensen  
13. 23.08 24.08 Otto Valentin udøbt søn af landmand Jørgen Valentin og Anna f. Eriksen, Holmskov 18 timer gl.  
14. 26.08 29.08 Hans Hansen Eriksen aftægts- og enkemand, søn af landmand Hans Eriksen og Synnet Eriksen, 84 år gl. veteran fra 1864  
Dannebrogsmand g.m. Cathrine Elisabeth Petersen, Stolbrolykke  
15. 04.10 08.08 Sophie Tadey enke, f. i Notmark, datter af biskop, sognepræst i Egen Jørgen Hansen og Anne Margrethe 29.11 1842 død i Augustenborg  
f. Hansen f. Schwensen, g.m. læge Johannes Heinrich Tadey, rentier og husejer i Augustenborg  
16. 20.11 25.11 Mette Marie Moos Elstrupskov, f. i Vester Skjerninge, datter af husmand Mads Henriksen Madsen og Anne f 75 år gl.  
f. Madsen Jørgensdatter,Vester Skerninge g.m. kådner Christen Moos, Elstrupskov  
17. 29.11 03.12 Anna Cathrine Dominicussen Stolbro, f. i Brandsbøl, datter af arbejder Christen Lausen Christensen og Cathrine f Jessen 11.11 1854  
f. Christensen g.m. aftægtsmand Dominicus Dominicussen, Stolbro  
18. 30.11 04.12 Jens Jensen Rende aftægts- og enkemand, Sjellerup, søn af kådner Jens Jensen Rende og 21.11 1833  
Anne Marie, g.m. Kirsten f. Jørgensen, Sjellerup  
19. 24.12 29.12 Harald Schmidt søn af murer Albert Friedrich Ludvig Schmidt og Auguste f. Zimmermann, 03.11 1924  
Guderup  
Året 1926  
1. 03.01 05.01 dødfødt barn søn af karetmager Hans Peter Hansen og Anna Margrethe Hansen, Stolbro 03.01 1926  
2. 06.01 09.01 Marie Moos datter af gårdejer Christen Moos og Marie f. Lauritzen, Elstrup 02.11 1925  
3. 18.01 22.01 Kirstine Jørgensen Stolbro, datter af gårdejer Nis Jepsen og Anna f. Thomsen, g.m. fhv. 18.09 1846  
f. Jepsen gæstgiver Jørgen Nissen Jørgensen, Stolbro  
4. 23.01 28.01 Jørgen Jørgensen Smidemand enkemand, Stolbro, søn af inderste Jørgen Jørgensen Smidemand og Anne 16.02 1836  
Cathrine f. Christoffersen, g.m. Eleonore Elisabeth f. Schnell, død 23.02 1913  
5. 31.01 04.02 Hans Peter Bragh søn af gårdejer Peter Bragh og Marie Christine f. Christensen, Dyndved 06.11 1925  
6. 03.03 08.03 Kathrine Elisabeth Grau f. i Dyndved, datter af inderste Hans Jørgensen og Elisabeth Dorothea, Nordborg 06.08 1851  
f. Jørgensen  
7. 09.03 13.03 Friedrich Karl Theodor Kropp kaptajn, skipper, Kiel, f. i Burg på Femern, søn af møller Kropp og hustru 03.10 1885  
druknet ved Flejbæk, da han under et forsøg på spritsmugling ville flygte fra politiet  
8. 01.06 05.06 Mette Marie Høgh aftægtsenke, Sjellerup, datter af husmand Peter Andersen og Mette Magdalene f 05.10 1837  
f. Andersen Jørgensen, g.m. Peter Petersen Høgh, Sjellerup, død 09.02 1922  
9. 09.06 14.06 Anne Christiane Bonde Elstrupskov, f. i Stevning, datter af arbejdsmand Frederik Frederiksen og Anne f. 18.09 1875 død på Statshospitalet i  
f. Frederiksen Christensen, g.m. parcellist Christian Jensen Bonde, Elstrupskov Sønderborg  
10. 26.06 30.06 Peter Jørgensen rentenyder, husejer, Dyndved,, søn af bygmester Peter Hansen Jørgensen og 52 år gl.  
Marie f. Jensen, g.m. Cathrine Marie Christensen, Dyndved  
11. 08.07 12.07 Helene Cathrine Ernst enke, Aarhus pt. Egen, f. på Kegnæs, datter af afdøde ægtefolk fisker Hans Matthiesen 01.08 1844 død på Statshospitalet i  
f. Hansen Hansen og Marie Cathrine f. Petersen, g.m. bager Ernst Ernsten, Aarhus, Sønderborg  
12. 22.07 26.07 Cathrine Marie Jensen Guderup, datter af stenhugger Mads Madsen og Mette Marie Lassen, g.m. 31.07 1862  
f. Madsen arbejder Jørgen Jensen  
13. 22.07 26.07 Jørgen Jørgensen arbejder, Elstrup, f. i Dyndved, søn af kådner Jørgen Jørgensen og Anne 03.08 1896 3 børn  
Margrethe f. Ludvig, g.m. Anne Kirstine Clausen, Elstrup  
14. 19.08 23.08 Niels Jørgensen Finmand rentenyder, enkemand, søn af arbejder Jørgen Jørgensen Finmand og 05.12 1838 veteran fra 1864  
Dannebrogsmand Maren f. Nikolaisen, g.m. Anna Marie Clausen død 16.07 1922  
15. 27.08 29.08 Margrethe Dorothea Thumann enke, Egenmølle, f. i Feldsted, datter af landmand Jes Jacobsen og Anne 09.11 1877  
f. Jacobsen Jacobsen, g.m. væver Martin Thumann, Egenmølle  
16. 01.10 06.10 Christine Hvid Guderup, f. i Stevning, datter af gårdejer Ernst Elholm og Mette Cathrine f. 10.04 1849  
f. Elholm Nissen, g.m. aftægtsmand Jørgen Hvid, Guderup  
17. 07.10 12.10 Kathrine Marie Thorsen husmor, Elstrupskov, f. i Lysabildskov, datter af gårdejer Jørgen Hansen Nør og 04.12 1859  
f. Jørgensen Nør Anne Kirstine f. Bladt, g.m. aftægtsmand Christen Christensen Thorsen,  
Elstrupskov  
18. 14.10 16.10 dødfødt pigebarn datter af gårdejer Christen Christensen Thorsen og Anne Marie f. Krogh, Elstrup  
19. 23.11 27.11 Peter Petersen aftægtsmand, Egen, søn af gårdejer Christian Petersen og Anne Marie f. Krogh, 26.01 1855  
g.m. Elisabeth Birgitte Jacobsen, Egen  
20. 04.12 11.12 Ellen Christensen husejer, Guderup, datter af ugift Ellen Møller, g.m. arbejder Christen Christensen 31.10 1850  
f. Møller Guderup  
21. 05.12 11.12 Anne Kjerstine Hansen aftægtskone, Dyndved, datter af arbejdsmand Hans Petersen Mand og 24.02 1839  
f. Mand Mette Marie f. Christensen, g.m. aftægtsmand Christen Hansen, Dyndved  
22. 19.12 23.12 Dorothea Sophie Jørgensen aftægtskon, Elstrupskov, f. i Egen, datter af kådner Peter Moos og Dorothea 30.04 1838  
f. Moos Margrethe f. Jensen, g.m. kådner Jørgen Jørgensen, Elstrupskov  
Året 1927  
1. 03.01 06.01 Anne Elisabeth Finmand Dyndved, f. i Stolbro, datter af arbejdsmand Christen Christensen og Mette 23.12 1846  
f. Christensen Marie, g.m. fisker Peter Jørgensen Finmand, Dyndved  
2. 11.01 15.01 Jørgen Hvid boelsaftægts- og enkemand, Guderup, søn af ugift Anne Marie Hvid, g.m. 09.08 1853  
Christine Hvid f. Elholm, Guderup  
3. 14.01 19.01 Kirsten Petersen Andersen husejerske, ugift, Elstrup, datter af husmand Peter Jensen Andersen og Marie 03.06 1843  
Magdalene f. Jørgensen, Elstrup  
4. 21.01 25.01 Kirsten Petersen Andersen husejerske, Dyndved, f. i Stolbro, datter af arbejder Peter Schmidt og Cecilie 10.12 1872 3 sønner, 3 døtre  
f. Schmidt Marie f. Petersen, g.m. arbejder Peter Petersen, Dyndved yngste søn ukonfirmeret  
5. 05.02 07.02 dødfødt drengebarn søn af landmand Lauritz Clausen og Anne Marie f. Bromand, Guderup  
6. 08.02 12.02 Jens Jensen Møller aftægts-og enkemand, Elstrup, søn af arbejder Jens Møller og Christine Marie, 30.08 1847  
g.m. Marie Jørgensen død 27.05 1924, Elstrup  
7. 15.02 20.02 Eleonore Elisabeth Hansen enke, Dyndved, f. i Elstrup, datter af arbejder Hans Finmand og Charlotte 10.05 1837  
f. Finmand Cathrine, g.m. arbejder Christian Hansen, Dyndved  
8. 19.02 25.02 Anna Dorothea Krogh Elstrup, datter af gårdejer jes Hansen Moos og Mette Christine f. Hansen, 02.05 1872  
f. Moos g.m. gårdejer Hans Peter Krogh, Elstrup  
9. 26.02 03.03 Margrethe Marie Clausen Elstrup, f. i Dyndved, datter af arbejder Christen Petersen og Marie Margrethe 19.09 1873  
f. Petersen f. Finmand, g.m. husmand Jørgen Clausen, Elstrup  
10. 01.03 07.03 Hans Dreier boelsaftægts-og enkemand, Elstrup, søn af gårdejer Christen Hansen Dreier 07.04 1834  
og Kirsten f. Hansen, g.m. Mette Marie f. Jepsen, død 1901  
11. 02.03 07.03 Hans Steffensen aldersrentenyder, enkemand, Egen, f. i Nørre Søby, søn af husmand Steffen 31.01 1846 veteran fra 1864  
Dannebrogsmand Madsen og Anna, g.m. Margrethe Marie Lassen  
12. 12.03 17.03 Anne Marie Jørgensen Guderup, f. i Stevning, datter af husmand Jacob Petersen og Anne Marie f. 04.03 1868  
f. Petersen Wrang, g.m. købmand Christen Jørgensen, Guderup  
13. 21.03 26.03 Hans Clausen Good aftægts-og enkemand, Egen, f. i Himmark, søn af kådner Claus Clausen Good 08.02 1845  
og Ellen, g.m. Anne Cathrine Møller, Egen  
14. 19.04 25.04 Margrethe Fogt Østerholm, f. i Egen, datter af smedemester Claus Christensen og Margrethe f. 21.03 1855  
f. Christensen Jepsersen, g.m. aftægtsmand Jørgen Fogt  
15. 30.05 03.06 Ellen Bonde enke, Elstrupskov, datter af gårdejer Jens Smidemand og Elisabeth, Elstrup 30.10 1838  
f. Smidemand g.m. Jens Jensen Bonde  
16. 16.06 20.06 Lauritz Clausen Klyhn aftægts- og enkemand, Guderup, søn af gårdejer Claus Christensen Klyhn og 19.05 1854  
Anna Sophie f. Lauritzen, g.m. Eleonore Elisabeth Blom, Guderup  
Fandtes død om morgenen efter at han om aftenen havde deltaget i genforenningsfesten i forsamlingshuset  
0. 24.06 29.06 Marie Sophie Moisen enke, aldersrentenyder, Guderup, f. i Sebbelev, datter af arbejder Peter Hansen 07.05 1841 begravet i Ketting  
f. Hansen og Anne Marie f. Jacobsen, g.m. arbejdsmand Peter Hansen Moisen, Ketting  
17. 25.06 01.07 Cecilie Marie Jørgensen Elstrup, f. i Guderup, datter af murer Christian Lorensen Snell og Cathrine 13.11 1852  
f. Snell Marie, g.m. aldersrentenyder Lorens Jørgensen, Elstrup  
18. 30.06 05.07 dødfødt drengebarn søn af arbejder Jes Andersen og Margrethe Christine f. Hintze 30.06 1927 født på Amtssygehuset  
19. 06.07 11.07 Gerda Margrethe Gram datter af arbejder Lorenz Petersen Gram og Margrethe Marie f. Clausen, Elstrup 24.03 1927  
20. 01.08 05.08 Anne Cathrine Petersen Elstrupskov, f. i Tandslet, datter af Hans Petersen og Margrethe Matthiesen, 12.06 1867 død på Amtssygehuset  
f. Petersen g.m. skovarbejder Peter Theodor Johannes Petersen, Elstrupskov Sønderborg  
21. 08.08 11.08 Peter Eriksen parcellist, Stolbrolykke, f. i Nordborg, søn af landmand Hans Eriksen og 01.03 1869  
Cathrine f. Petersen, g.m. Ingeborg Marie Risø  
22. 18.08 23.08 Marie Moos Holmskov, f. i Egenmølle, datter af gæstgiver Hans Christian Krogh og Marie 02.02 1866  
f. Krogh f. Thomsen, g.m. parcellist Christen Moos, Holmskov  
23. 26.08 30.08 Johannes Anton Jacobsen købmand, Guderup, f. i Sdr. Løgum, søn af landmand Johannes Theodor 23.01 1876 død på Statshispitalet  
Jacobsen og Anna f. Hollesen ?, g.m. Auguste Christine Petersen Sønderborg  
24. 05.09 05.09 dødfødt drengebarn søn af landmand Jørgen Jørgensen og Marie Christine Jørgensen, Elstrup  
25. 03.10 07.10 Christen Hansen aftægts- og enkemand, Dyndved, søn af husmand Hans Hansen og Kjerstine. 30.12 1835 veteran fra 1864  
Dannebrogsmand g.m. Anne Kistine Mand, død 05.12 1926 korporal  
26. 17.10 20.10 Christine Petersen datter af mejerist Carl Sophus Petersen og Sophie f. Moos, Guderup 09.10 1927  
27. 28.11 02.12 Anne Marie Godt Guderup, f. i Dyndved, datter af kådner Peter Andersen og Anna Cathrine f. 06.09 1844  
f. Andersen Jørgensen, g.m. aftægtsmand Nis Petersen Godt, Guderup, 23.10 1873  
0. 28.11 03.12 Emma Alvine Marie Christensen Elstrup, f. i Spangshus, Løjt, datter af Jes Jespersen Dreyer og Marie f. 30.08 1873 begravet i Svenstrup  
f. Dreyer Møller, g.m. husmand Martine Christensen, pt. hos svigersønnen i Elstrup  
28. 11.12 13.12 Hans Christensen udøbt, søn af ugift tjenestepige Anne Christensen, Østerholm 18.11 1927  
29. 15.12 19.12 Jørgen Jørgensen Lauritzen aftægtsmand, Dyndved, søn af Jørgen Lauritzen og Hanne Marie f. Schmidt, 15.04 1855  
g.m. Mette Marie Jepsen, Dyndved  
Året 1928  
1. 04.01 05.01 dødfødt pigebarn datter af arbejder Jens Peter Salting og Marie f. Krogh, Egenmølle  
0. 07.01 11.01 Marie Christine Andresen Meldvedhus Egen, f. i Ketting, datter af afdøde ægtefolk bødker Hans Rasmussen og 17.11.1877  
f. Rasmussen Marie Albertsen g.m. skovløber Niels Jacobsen Andresen, Ketting  
2. 09.02 14.02 Hans Harald Moos søn af landmand Jørgen Moos og Elli Franziska f. Prasse, Elstrup 24.04.1927 på Sønderborg sygehus  
3. 14.02 18.02 Christian Olsen arbejder, Elstrup, f. i Busholm, Broager, søn af husmand Nikolai Ohlsen og 04.03 1849  
Ingeborg f. Davidsen, nu g.m. Marie Birgitte Thordsen, Elstrup  
4. 27.02 03.03 Ellen Frederiksen arbejderske, enke, Elstrup, f. i Egen, datter af gårdejer Christian Christensen og 11.04 1870  
f. Christensen Anne Marie f. Moos, g.m. arbejder Frederik Frederiksen, Elstrup  
5. 07.03 11.03 Eleonore Elisabeth Jørgensen Stolbro, f. i Egen, datter af skræddermester Christen Christensen og Catharina 22.01 1848  
f. Christensen Elisabeth f. Hess, g.m. aftægtsmand Claus Nissen Jørgensen, Stolbro  
6. 07.03 12.03 Anna Kirstine Jørgensen rentenyder, ugift, Stolbro, datter af arbejder Jørgen Thomsen og Marie f. 20.07 1853  
Nielsen, Stolbro  
7. 19.03 23.03 Gottfried Schäfer f. på Lysholm, søn af fodermester Wilhelm Schäfer og Elle Marie f. Møller, 20.08 1927  
Bommerlund  
8. 24.02 29.03 Anne Marie Christensen Stolbro, rentenyder, ugift, datter af gårdejer Lauritz Christensen og Marie 15.06 1868  
Cathrine f. Elholm, Stolbro  
9. 25.03 29.03 Astrid Petersen f. i Østerholm, datter af arbejder Christian Petersen og Jørgine Petersen, 10.12 1927  
Østerholm  
10. 31.03 06.04 Anna Kjerstine Frederiksen Elstrup, f. i Egen, datter af gårdejer Christina Christensen og Anne Marie f. 11.04 1870  
f. Christensen Moos, g.m. aftægtsmand Christian Frederiksen, Elstrup  
0. 31.03 05.04 Kirstine Espensen husbestyrerinde, ugift, Egen, datter af gårdejer Christian Espensen og Mette 62 år gl. begravet i Svenstrup  
Marie f. Torre, Egen  
11. 15.04 25.04 Jørgen Jørgensen, aftægts-og enkemand, Elstrup, søn af aftægtsmand Christen Jørgensen og 16.11 1835  
Anne Kirstine f. Christensen, g.m. Mette Marie f. Bonde, Elstrup  
12. 30.04 04.05 Jes Jørgensen gårdejer, Sjellerup, f. i Stolbro, søn af gårdejer Jørgen Jørgensen og Ellen f. 02.07 1865 medlem af  
f. Møller, Stolbro, g.m. Anne Cathrine f. Jespersen, Sjellerup menighedsråd  
13. 09.06 14.06 Cecilie Sophie Hansen Jensen rentenyder, enke, f. i Kallehus, Ketting, datter af husmand Hans Peter Hansen 12.10 1843  
f. Kock Kock og Kathrine f. Frandsen, enke efter husmand Christian Jensen, Dyndved  
14. 13.06 16.06 Peter Rudy Sørensen søn af arbejder Søren Jørgen Sørensen og Eline Christine f. Miller, Elstrup 04.08 1927  
15. 29.06 03.07 Christen Moos enkemand, arbejder, Elstrupskov, søn af ugift Anne Marie Moos og 20.02 1853  
tjenestekarl Christen Suder, g.m. Mette Marie f. Madsen, død 20.11 1925  
16. 11.07 16.07 Christen Hansen skomagermester, Sjellerup, f. i Dyndved, søn af husmand Christian Hansen og 26.01 1864  
Eleonore Elisabeth f. Finmand, g.m. Anna Marie f. Nielsen, Sjellerup  
17. 18.07 21.07 Marie Helene Jensen Stolbrolykke, datter af inderste Jørgen Jørgensen (Rasmussen) og Kathrine 13.03 1874  
f. Jørgensen Marie f. Petersen, g.m. skipper Claus Hansen Jensen, Stolbrolykke  
18. 20.08 23.08 Anne Marie Hansen enke, Dyndved, datter af gårdejer Christian Pedersen og Anne Marie f. Krogh, 30.07 1850  
f. Pedersen g.m. gårdejer Peter Hansen, Dyndved  
19. 11.08 16.08 Peter Moos gårdejer, ugift, Guderup, f. i Elstrupskov, søn af gårdejer Christen Moos og 22.09 1839 på Sønderborg sygehus  
Ellen f. Dominicussen,  
Den gamle, der var meget døv og alderdomssvækket, blev påkørt af Amtsbanetoget, da han ville følge banelinjen til Elstrup,  
Et af hans livs store minder var at han havde besøgt Grundtvig på Tuborg  
20. 21.10 25.10 Elisabeth Snell Guderup, f. i Stolbro, datter af inderste Peter Hansen og Elisabeth f. Christensen 08.12 1862  
f. Hansen g.m. snedker Frederik Lorensen Snell, Guderup  
21. 01.11 04.11 Jørgen Clausen søn f landmand Lauritz Clausen og Anne Marie f. Bromand, Guderup 05.10 1928 død på Amtssygehuset  
22. 18.11 22.11 Christian Bonde husmand,fisker, Sjellerup, f. i Sjellerupskov, søn af husmand Christian Bonde og 04.10 1883  
Cecilie Catherine f. Pøhler, g.m. Marie Christine f. Fade  
23. 05.12 05.12 Peter Hess, udøbt søn af landmand Hans Hess og Dorothea Marie Jæger, Guderup 29.11 1928  
24. 02.12 06.12 Cathrine Kirstine Jørgensen aftægtskone, enke, Stolbro, datter af husmand Henrich Peter Iversen og Marie 31.12 1858  
f. Iversen Kristine Nicolaisen, g.m. husmand Christen Jørgensen, Stolbro  
25. 24.12 28.12 Anna Valentin Østerholm, datter af husmand Rasmus Eriksen og Christine f. Hansen, g.m. 23.10 1886  
f. Eriksen husmand Jørgen Valentin, Østerholm  
Året 1929  
1. 22.01 28.01 Christen Jacobsen gårdejer, Sjellerup, søn af gårdejer Christen Jacobsen og Marie f. Bonde, 20.12 1894 Sønderborg Statshospital  
g.m. Christine f. Nymand, Sjellerup  
2. 29.01 02.02 Anne Marie Thomsen Elholm aftægtsenke, Stolbrolykke, datter af gæstgiver Thomas Jepsen og Anne 83 år gl.  
f. Jepsen Cathrine f. Nissen, g.m. gårdejer Hans Hansen Elholm, Stolbrolykke  
3. 01.02 06.02 Anna Cathrine Frederiksen ugift, arbejderske, Elstrup, f. i Stevning, datter af kådner Frederik Frederiksen 08.04 1860 Sønderborg Statshospital  
og Anne Sophie Hansen  
4. 11.02 15.02 Lorenz Jørgensen arbejder,enkemand, Elstrup, søn af arbejder Lorenz Jørgensen og Marie f. 17.06 1848  
Hansen, g.m. Cecilie Marie f. Snell, død 25.06 1927  
5. 15.02 dødfødt drengebarn søn af arbejder Rasmus Valentin og Christine Margrethe f. Torre, Egen 15.02 1929  
6. 17.02 22.02 Peter Hansen Lind boelsaftægtsmand, Stolbro, søn af gårdejer Hans Lind og Anne Kirstine 76 år gl.  
f. Lauritzen, g.m. Mette Marie f. Jørgensen, Stolbro  
7. 22.02 27.02 Kirstine Margrethe Wrang boelsaftægtskone, Egen f. i Guderup, datter af kådner Hans Jørgensen og 01.12 1863  
f. Jørgensen Cathrine f. Thomsen, g.m. aftægtsmand Hans Wrang, Egen  
8. 11.03 15.03 Kirsten Jørgensen ugift aftægtsnyder, Dyndved, datter af husmand Hans Jørgensen og 23.11 1848  
Elisabeth Dorothea, Dyndved  
9. 18.03 23.03 Christen Christensen Jespersen boelsaftægtsmand, Egenmark, søn af gårdejr Christen Christensen Jespersen 06.07 1844  
og Marie f. Jepsen, g.m. Kathrine Marie f. Møller, Egenmark  
Var i Mange år kirkeforstander og medlem af Diakonisse Stationens bestyrelse 10.02 1850  
10. 06.04 12.06 Anna Cathrine Torre enke, Stolbro, datter af husmand Mathias Frederiksen og Kirstine Marie f.  
f. Frederiksen Wrang, g.m. husejer Jes Clausen Torre, Stolbro  
11. 17.05 23.05 Christian Hansen fisker, landmand, Elstrupskov, f. i Svenstrup, søn af fisker Rasmus Hansen og 12.12 1861 død på Statshospitalet  
Marie, g.m. Kirstine Vriborg Sønderborg  
12. 27.05 31.05 Nis Jørgensen aftægtsmand, ugift, Stevning, f. i Dyndved, søn af gårdejer Christen Jørgensen 13.05 1871 død i Stevning  
og Christine Jørgensen, Stevning  
13. 07.06 12.06 Hans Moos aftægts-og enkemand, Dyndved, søn af gårdejer Christen Moos og Cathrine, 19.08 1850  
g.m. Anna Kathrine f. Elholm, Dyndved  
14. 08.06 13.06 Marie Elisabeth Jørgensen aftægtsenke, Stolbro datter af gårdejer Hans Jacob Møller og Cathrine 87 år gl.  
f. Møller Marie Møller, g.m. gårdejer Christen Jørgensen, Stolbro  
15. 25.06 29.06 Hans Wrang aftægts-og enkemand, Egen, søn af gårdejer Jørgen Wrang og Marie Wrang, 01.06 1849  
g.m. Kirsten Margrethe Wrang f. Jørgensen, død 22.02 1929  
16. 02.07 05.07 udøbt, unavngiven pige datter af ugift Kirstine Sofie Hansesdatter, Elstrup 01.07 1929 Amtssygehuset  
17. 07.07 11.07 Anna Maria Margrethe Petersen Dyndved, datter af teglværksmester Peter Lau og Marie, g.m. Johan Heinrich 08.05 1857  
f. Lau Petersen, Dyndved  
18. 14.06 18.06 Christen Jørgensen enke- og købmand, Guderup, f. i Egen, søn af inderste Peter Jørgensen og 30.03 1868  
Anne Marie f. Nielsen, g.m. Anne Marie f. Petersen, Guderup  
19. 21.09 24.09 Christen Christensen Wrang snedkermester, Elstrupskov, søn af arbejder Christen Christensen Wrang 24.09 1877  
og Anne Marie Christensen, Egen, g.m. Christine Margrethe f. Moldt  
20. 04.10 09.10 Christine Marie Jørgensen Elstrupskov, f. i Østerholm, datter af hestehandler Jørgen Christensen og 17.01 1877  
f. Christensen Doris f. Clausen, g.m. parcellist Claus Jørgensen, Hønshøj  
21. 08.10 14.10 Anna Jørgensen Elstrup, f. i Stevning, datter af arbejder Claus Bonde og Marie Kirstine, f. 16.12 1866  
f. Bonde Bladt, Stevning, g.m. aftægtsmand Jørgen Jørgensen, Elstrup  
22. 06.11 10.11 Anne Marie Matthiesen enke, f. i Svenstrup, datter af indsider Hans Jacobsen, g.m. arbejder Christian 88 3/4 år gl.  
f. Jacobsen Matthiesen, Stolbro, Augustenborgvej 54, Sønderborg, Ulkebøl sogn  
23. 02.11 05.11 Mette Marie Jørgensen Elstrup, datter af boelsmand Christen Moos og Kirstine f. Møller, g.m. 31.03 1860  
f. Moos aftægtsmand Christen Jørgensen, Elstrup  
24. 04.11 12.11 Jacob Hansen aftægtsmand, Svenstrup, f. i Stevning, søn af gårdejer Christen Hansen og Anna 30.09 1858  
Margrethe f. Moos, g.m. Kathrine Christine f. Jacobsen, Svenstrup  
25. 18.11 22.11 Hans Schmidt fhv. smedemester, enkemand, Stolbro, søn af smedemester Hans Hansen 22.10 1854  
Schmidt og Kirsten f. Smidemand, g.m. Mette Marie f. Frederiksen, Stolbro 22.09 1866 død på Statshospitalet  
26. 18.11 23.11 Frederik Lorenzen Snell snedkermester, enkemand, Guderup, søn af møllebygger Frederik Snell,  
g.m. Elisabeth  
27. 28.11 02.12 Knud Peter Jensen Knudsen fisker. Enkemand, Østerholm, f. i Egtved, søn af arbejdsmand Jens Knudsen 15.08 1852  
og Johanne f. Hundewadt, Sønderbjert, g.m. Margrethe f. Christensen  
Året 1930  
1. 15.01 20.01 Hans Thomsen aftægts-og enkemand, husmand, Nyled, søn af gårdejer Peter Thomsen og 80 år gl.  
Marie f. Clausen, g.m. Mettee Cathrine f. Aagesen, Nyled  
2. 20.01 24.01 Hans Frederiksen husmand, Trømpellyng, søn af husmand Frederik Frederiksen og Anna Sofie 11.01 1868  
f. Hansen, g.m. Marie f. Fogt, Trømpellyng  
Var med til at bære ovenståendes kiste til graven, 15 skridt fra graven faldt han død om. Til enken, der sad tilbage med 6 børn, skal det ikke med sletter  
deraf 3 ukonfirmerede, indsamledes 900 kr. i sognet. Desuden gav fhv. gårdejer Hans Jensen, Elstrup 500 kr. du det bare  
3. 21.01 24.01 Anne Marie Petersen ugift, rentenyder, Egen, f. i Ketting, datter af husejer Nicolai Petersen og Maria 01.07 1855  
f. Hansen  
4. 31.01 05.02 Anna Sophie Petersen ugift, husassistent, Egen, f. i Ketting, datter af ugift Anna Sophie Petersen, 26.04 1888 død på Statshospitalet  
Ketting  
5. 02.02 07.02 Jørgen Nissen Jørgensen aftægts-og enkemand, Stolbro, søn af husmand Nis Jørgensen og Anna Marie 14.09 1846  
f. Thomsen, g.m. Kirstine f. Jepsen, Stolbro  
6. 07.02 12.02 Anna Frederiksen enke, rentenyder, Dyndved, datter af karetmager Hans Christensen, g.m. 80 år gl.  
f. Christensen arbejder Frederik Christian Frederiksen, Dyndved  
7. 12.02 17.02 Marie Birgitte Ohlsen enke, Sønderborg, f. i Broager, datter af husinderste Peter Davidsen og Anne 20.10 1854  
f, Davidsen Cathrine f. Krog, g.m. hhv. smed i Elstrup Christian Ohlsen  
8. 12.03 18.03 Frederik Jensen aftægtsmand, Elstrup, f. i Østerholm, søn af Peter Jensen og Anna f. 02.04 1853 død på Statshospitalet  
Thomsen, g.m. Anna Marie f. Petersen, (2. ægteskab) Elstrup  
9. 17.03 21.03 Cathrine Bonde datter af husmand Christian Bonde og Marie Christine f. Thade, Sjellerupskov 03.01 1924 død på Amtssygehuset  
10. 27.03 01.04 Eline Kirstine Møller Elstrup, datter af arbejder Hans Peter Clausen og Anne Christine Marie f. 14.05 1870?  
f. Clausen Petersen, g.m. karetmager Peter Møller, Elstrup  
11. 16.04 22.04 Anne Kirstine Smidemand Stolbrolykke, datter af aftægtsmand Nis Jørgensen og Cathrine f. 80 år gl.  
f. Jørgensen Lauritzen, g.m. aftægtsmand Hans Smidemand, Stolbrolykke  
12. 28.04 03.05 Carl Otto Dehfeldt søn af murer Hans Christian Dehnfeldt og Margrethe Marie f. Petersen, Stolbro 04.11 1929  
13. 06.05 10.05 Dominicus Dominicussen aftægts-og enkemand, Stolbro, søn af hjulmand Dominicus Dominicussen og 23.08 1859  
Ellen f. Møller, g.m. Anne Cathrine f. Christensen, Stolbro  
14. 06.05 10.05 Anna Nielsen Lind ugift, rentenyder, Dyndved, datter af gårdejer Niels Jessen Lind og Anna 11.02 1851  
Kirstine, Dyndved  
15. 03.06 dødfødt barn af vognmand Jens Jørgensen og Petrea Kirstine Sofie f. Hansen, Elstrup 31.05 1930 Amtssygehuset  
16. 31.05 04.06 Mette Cathrine Rasmussen Østerholm, f. i Sjellerup, datter af kådner Matthias Matthiesen og Mette 23.12 1856  
f. Matthiesen Cathrine f. Petersen, g.m. arbejder Christen Rasmussen, Sjellerup  
17. 02.06 06.06 Anne Marie Jensen aftægtsenke, Stolbro, f. i Oksbøl, datter af enke Anna Marie Läsemann, 09.12 1849  
f. Läsemann g.m. Niels Jensen, Stolbro  
18. 04.06 07.06 Anne Kathrine Moos f. i Svenstrup, datter af husmand Christen Moos og Christine f. Matthiesen, 09.12 1922  
Bostedvraa  
19. 03.06 09.06 Kathrine Marie Petersen enke, rentenyder, Egen, f. i Guderup, datter af træskomager Rasmus 29.12 1844  
f. Rasmussen Rasmussen og Margrethe, g.m. Peter Petersen, Egen  
20. 07.06 11.06 Anna Kathrine Moldt enke, rentenyder, Egen, f. i Notmark, datter af husmand Christen Jacobsen 22.03 1846  
f. Jacobsen og Kathrine f. Fogt, g.m. Christen Moldt  
21. 09.06 11.06 Mathias Christensen Høj søn af arbejder Jørgen Christensen Høj og Anne Marie f. Jacobsen, Guderup 04.02 1930  
22. 12.06 16.06 Hans Thorsen søn af gårdejer Christen Christensen Thorsen og Anne Marie f. Krogh, Elstrup 07.11 1928 død på Statshospitalet  
Skoldet ihjel i en gryde kogende vand  
23. 13.06 17.06 Johann Peter Thummann farver, Egenmølle, f. i Skelde, Broager, søn af murermester Martin 20.05 1852  
Thummann og Anne f. Hansen, g.m. Johanne Magdalene f. Moos, Egenmølle  
En af sognets bedste mænd, tro mod sit folk. Havde været medlem af Provstisynoden  
24. 16.07 21.07 Marie Kirstine Jørgensen aftægtsenke, Hønshøj, f. i Elstrup, datter af gårdejer Christen Jørgensen og 28.02 1861  
f. Jørgensen Cathrine Marie f. Drejer, g.m. gårdejer Christen Jørgensen, Hønshøj  
25. 21.07 25.07 Jørgen Jepsen fhv. vogn- og enkemand, rentenyder, Egen, f. i Hundslev, søn af ugift tjenestepige 23.04 1843  
Kirsten Jepsen, g.m. Thora f. Rasmussen  
26. 27.06 31.06 Hans Petersen aftægtsmand, murer, Sjellerup, søn af træskomager Peter Matthiesen og 23.05 1849  
Anne Marie f. Clausen, g.m. Mette Marie f. Becker, Sjellerup  
27. 19.08 23.08 Peter Hansen tjenestekarl, Svenstrup, f. i Elstrup, søn af arbejder Johannes Charles Hansen 22.02 1912 død efter slag af hest  
og Anne Marie f. Christensen, Hellesvang Amtssygehuset  
28. 15.09 19.09 Claus Christensen ugift, arbejder, Holmskov, søn af aftægtsmand Jørgen Christensen og Anne 19.11 1896  
Kirstine f. Jørgensen, Holmskov  
29. 03.10 09.10 Mette Marie Skov Sjellerup, datter af aftægtsmand Hans Nymand og Cathrine f. Møller, g.m. 14.07 1864  
f. Nymand aftægtsmand Claus Skov, Sjellerup  
30. 07.10 11.10 Johannes Møller ugift, tjenestekarl, søn af murer Jørgen Møller og Anne Kirstine f. Skaarup, 14.06 1914 død på Statshospitalet  
Guderup  
31. 19.10 24.10 Christian Hansen Duus pens. lærer, Guderup. F. i Lysabildskov, søn af lærer Christian Hansen Duus 14.01 1864 afskediget på grund af  
og Thecla Caroline Mathilde f. Ronacker, g.m. Engeline Margrethe f. Bohsen tuberkulose  
32. 25.10 30.10 Jørgen Hansen Jæger aftægts- og enkemand, Elstrupskov, f. i Sjellerupskov, søn af husmand Hans 07.10 1837  
Jørgensen Jæger og Anne Kirstine f. Smidemand, g.m. Dorthea Maria f. Hansen  
33. 27.10 01.11 Peter Jensen parcellist, Nyled, f. i Marstrup, Hoptrup, søn af gårdejer Frederik Jensen og 15.12 1871  
Margrethe Petersen Dall, g.m. Marie f. Jacobsen  
34. 24.11 29.11 Anne Marie Frandsen jordemoder, Guderup, datter af husmand Hans Lausen og Anne Marie f. Moos, 21.02 1862  
f. Lausen g.m. husslagter Christian Frandsen, Guderup  
35. 28.11 03.12 Marie Jæger Sjellerup, datter af indsidder Peter Hansen og Ellen Hansen, g.m. arbejder 16.01 1871  
f. Hansen Jørgen Jørgensen Jæger, Sjellerup  
0. 15.12 20.12 Christine Marie Madsen ugift, rentenyder, Guderup, f. i Lambjerg, Hørup, datter af Hans Madsen og 05.04 1852 begr. på Hørup kirkegård  
Christine Marie f. Kock  
36. 26.12 30.12 Anna Kirstine Nielsen Lind ugift, rentenyder, Sjellerup, f. i Dyndved, datter af gårdejer Niels Jessen Lind 29.01 1841  
og Anne Kirstine  
Året 1931  
1. 29.12 01.01 Jes Speggers murermester, Elstrup, f. i Stevning, søn af ugift Mette Marie Speggers, g.m. 28.10 1849 død på Amtssygehuset  
1930. Cathrine Marie f. Jessen, Elstrup  
2. 11.01 16.01 Ellen Hess aftægtsenke, Sjellerup f. i Elstrup, datter af husmand Peter Andersen og Mette 18.08 1839  
f. Andersen Magdalene, Jørgensdatter, g.m. landmand Hans Petersen Hess, Sjellerup  
3. 19.01 23.01 Anders Christian Jensen arbejder, Elstrup, f. i Hjermind Nedermark, Viborg, søn af landmand Frederik 19.05 1882 død på Amtssygehuset  
Jensen og Kirstine f. Knudsen, g.m. Marie f. Møller, Elstrup  
4. 19.01 23.01 Hans Moos aftægtsmand, Bostedvraa, f. i Elstrupskov, søn af gårdejer Chresten J. Moos  
Dannebrogsmand og Ellen, g.m. Ellen Moos, Bostedvraa 14.01 1837 veteran fra 1864  
5. 24.01 29.01 Chresten Jespersen landmand, Hjortspringskobbel, f. i Sjellerup, søn af Christian Jespersen og 11.12 1872  
Marie f. Christensen, g.m. Margrethe f. Hess  
borgerlig begravelse, udtrådt af folkekirken  
6. 08.02 14.02 Nis Petersen Godt aftægts-og enkemand, Guderup, f. i Stolbro, søn af arbejder Peter Nissen 21.08 1850  
Godt og Anne Elisabeth f. Andersen, g.m. Anna Marie f. Andersen, Guderup  
7. 10.02 14.02 Anna Kirstine Godt Guderup, datter af indsidder Christine Johansen Christensen og Cathrine 19.05 1869 hun er ovenståendes  
Dorothea f. Grau, g.m. aftægtsmand Peter Nissen Godt, Guderup svigerdatter, samme dag  
8. 04.03 08.03 Claus Clausen aftægts-og enkemand, Stolbro, søn af gårdejer Lauritz Clausen og Cathrine 07.04 1846  
f. Jacobsen, g.m. Eleonore Elisabeth f. Frederiksen, Stolbro  
9. 25.03 30.03 Jes Jørgensen enkemand, rentenyder, Guderup, f. i Sjellerup, søn af karetmager Christian 15.03 1843  
Jørgensen og Anne Cathrine f. Møller, g.m. Marie f. Petersen, Guderup  
0. 22.04 25.04 Marie Magdalene Madsen ugift, Guderup, f. i Lambjergskov, Hørup, datter af kådner Peter Madsen og 17.04 1865 begr. på Hørup kirkegård  
Anne Marie f. Kock  
10. 08.05 13.05 Jes Hansen aftægtsmand, f. i Frydendal, Notmark, søn af gæstgiver Christian Hansen og 26.09 1845  
Marie Margrethe f. Hansen, g.m. Anna Catharina f. Iversen, Østerholm  
11. 09.05 13.05 Cathrine Marie Jørgensen aftægtsenke, Stolbrolykke, f. i Nalmose, Notmark, datter af husmand Jacob 30.06 1852  
f. Frederiksen Frederiksen og Marie f. Steffensen, g.m. gårdejer Jacob Jørgensen, Stolbrolykke  
12. 25.05 29.05 Jørgen Rasmus Petersen fhv. smed, Elstrup, enkemand, rentenyder, Elstrup, f. i ???, Brahetrolleborg, 29.07 1848  
søn af indsidder Peder Hansen og Maren Kundsdatter, g.m. Anne Christine  
f. Jessen, Elstrup  
13. 30.06 04.07 Chresten Moos sognerådsformand, Elstrup, søn af gårdejer Chresten Moos og Kirsten f. 07.09 1862  
Møller, g.m. Anna Cathrine f. Jørgensen, Elstrup  
14. 06.07 09.07 Mette Marie Lind aftægtsenke, Stolbro, datter af gårdejer Jørgen Jørgensen og Ellen f. Møller, 15.07 1857 død på Amtssygehuset  
f. Jørgensen g.m. Peter Lind, Stolbro  
15. 02.07 14.07 Caroline Nathalie Adolfine Hansen enke, f. i Flensborg, datter af bogtrykker Asmus Sigfred Kastrup og Caroline 08.06 1842  
f. Kastrup Elise Marie f. de Ponton, g.m. herredsfoged Christian Hansen, Broager  
Ligbrænding i Helsingfors, urnen nedsættes i biskop Hansen gravsted ved siden af sin afd. mand. Familien gav til  
minde en kalk til alteret, som menigheden i sin tid har givet biskop Jørgen Hansen  
16. 08.09 10.09 dødfødt pigebarn datter af købmand Hans Jørgen Petersen og Helene f. Ohlsen, Guderup 08.09 1931  
17. 01.10 03.10 dødfødt drengebarn søn af ugift Helene Gude, til huse hos skovløber Hans Frydendal, Østerholm 01.10 1931  
18. 08.10 10.10 Anne Kathrine Thomsen datter af gårdejer Hans Thomsen og Karen Kirstine f. Vegger, Bommerlund 26.04 1931  
19. 17.10 21.10 Arne Christian Lassen søn af gæstgiver Johannes Jürgen Lassen og Anna Henriette f. Jörgensen, 13.09 1931  
Elstrup  
20. 07.11 22.11 Mette Marie Frandsen ugift, husbestyrerinde, Guderup, datter af arbejder Christian Frandsen og 16.08 1889 død på Statshospitalet  
jordemoder Anne Marie f. Lauritzen, Guderup  
21. 14.12 16.12 dødfødt drengebarn søn af arbejder Jens Jørgensen og Petrea Kjestine Sofie f. Hansen, Elstrup 14.12 1931  
22. 24.12 28.12 Kirsten Madsen Dyndved, datter af gårdejer Hans Jessen Kock og Anna Lisabeth f. 23.08 1863  
f. Kock Christensen, g.m. aftægtsmand Jørgen Madsen, Dyndved  
 
Året 1932  
1. 28.12 02.01 Cathrine Marie Hansen Holmskov, f. i Katry, datter af sømand Jørgen Hansen Iversen og Cathrine 22.03 1865  
1931. f. Iversen Elisabeth f. Christensen, g.m. aftægtsmand Hans Hansen, Holmskov  
2. 06.01 12.01 Christen Andersen ugift tjenestekarl, Guderup, f. i Sjellerup, søn af ugift tjemestepige Marie 10.10 1868 død på Amtssygehuset  
Andersen, udlagt som far, tjenestekarl Christen Christensen, Fyn  
3. 06.01 12.01 Nis Nissen Godt aftægtsmand, Egen, søn af indsidder Nis Godt og Ulrike Sophie f. Petersen, 17.+8 1857  
g.m. Anne Marie f. Snell  
4. 22.01 27.01 Anne Kirstine Jørgensen enke, Dyndved, f. i Sjellerup, datter af husejer Hans Jessen og Charlotte 25.09 1864  
f. Jessen Sophie Christiane f. Jensen, g.m. Jørgen Jørgensen, Dyndved  
0. 27.01 03.02 Hans Jørgensen Duus hus- og enkemand, Guderup f. i Avnbøl, Ullerup, søn af husmand Jørgen 11.10 1848 begr.på Broager kirkegård  
Jørgensen Duus og Louise, g.m. Helena Margrethe f. Nicolaisen, Guderup  
5. 17.02 20.02 Anna Christine Sommerlund f. på Lysholm, datter af gårdejer Jørgen Mathiesen og Metter Marie 17.02 1932 død straks efter fødslen  
Mathiesen Sommerlund, Lysholm  
6. 19.02 24.02 Frederik Frederiksen snedker, Dyndved, f. i Hundslev, søn af snedker Frederik Frederiksen og 24.02 1858  
Anne Christine f. Hansen, g.m. Anne Marie Jacobsen Møller, Dyndved  
7. 28.03 01.04 Jens Møller skomagermester, enkemand, Guderup, f. i Elstrup, søn af husmand Jørgen 07.06 1864 død på Statshospitalet  
Jensen Møller og Anne Marie, g.m. Cathrine Jespersen, død 1919  
Halvdelen af boet var testamenteret sognets fattige med sognepræsten som legatuddeler  
8. 02.04 04.04 dødfødt pigebarn datter af arbejder Jørgen Jørgensen og Kirstine f. Jensen, Elstrup  
9. 05.04 10.04 Christian Hess landmand, Sjellerup, søn af husmand Peter Hess og Marie f. Jæger, 18.03 1910 borgerlig begravelse  
g.m. Anne Marie f. Sørensen, Sjellerup udtrådt af Folkekirken  
10. 06.04 09.04 Johann Gerthsen handelsrejsende, Sjellerup, f. i Feldsted, søn af arbejdsmand Rasmus 25.02 1883  
Gerthsen og Margaretha f. Nissen, Felsdsted, g.m. Anne f. Madsen  
Blev fundet druknet i Flensborg havn ved Mørvig siden  
11. 06.04 11.04 Christine Margrethe Richelsen Guderup, f. i Nordborg. Datter af værtshusholder Christian Hansen og Marie 25.08 1874 død på Statshospitalet  
f. Hansen Margrethe f. Frederiksen, g.m. bagermester Heinrich Richelsen, Guderup  
12. 07.04 12.04 Claus Nissen Jørgensen aftægts-og enkemand, Stolbro, søn af indsidder Nis Jørgensen og Anna 13.07 1853  
Marie f. Thomsen, g.m. Eleonore Elisabeth f. Christensen, død 1928  
13. 10.04 14.04 Rasmus Eriksen aftægtsmand, Holmskov, f. på Avernakø, søn af Erik Clausen Eriksen og 09.07 1855 død på Amtssygehuset  
Anne Marie Ramusdatter, g.m. Christine f. Hansen, Holmskov  
14. 14.04 19.04 Eleonore Elisabeth Christensen ugift aldersrentenyder, Guderup, datter af smed Claus Christensen og 04.02 1858  
Margrethe f. Jespersen  
15. 22.04 26.04 Harry Sørensen søn af fodermester Jørgen Sørensen og Helga Mary Mogensen, Ulkebøl 07.04 1932  
16. 20.04 26.04 Chresten Moos boelsaftægts-og enkemand, Stolbro, søn af gårdejer Chresten Moos og  
Cathrine f. Jørgensen, g.m. Margrethe f. Jepsen 20.04 1848  
17. 26.04 30.04 Cathrine Marie Christensen Lund aftægts-og enkekone, Elstrup, datter af ugift Anne Marie Christensen Kok, 20.02 1851  
f. Kok g.m. snedker Peter Edvard Rasmussen Lund, Elstrup  
18. 09.05 12.05 Claus Hansen Jensen skipper, enkemand, Stevning, f. i Renbjerg, Broager, søn af fisker Jens ??? 10.03 1866  
Jensen og Anne jensen, g.m. Marie Helene f. Jørgensen, Stevning  
19. 10.05 14.05 Kirstine Marie Eriksen aftægtsenke, Holmskov, f. i Sarup, Lysabild, datter af kådner Hans Henrik 12.12 1849  
f. Hansen Hansen Schmidt og Anne Marie f. Andersen, g.m. Rasmus Eriksen, død nr. 13  
lammet af apopleksi, målløs i 40 år og blind i 12 år  
20. 13.05 18.05 Anna marie Jensen aftægtsenke, Elstrup, f. i Mjels, datter af parcellist Christian Petersen og 16.08 1853  
f. Petersen Maren f. Nissen, g.m. aftægtsmand Frederik Nissen, Elstrup  
21. 15.05 18.05 Egon Møller søn af ugift tjenestepige Johanne Jørgine Petera Møller, Elstrup 09.04 1932  
22. 23.05 27.05 Kirsten Jørgensen ugift husbestyrerinde, Elstrup, datter af husmand Jørgen Nicolaisen og 28.07 1861  
Elenore Elisabeth f. Mathiese, Elstrup  
23. 25.05 30.05 Carl Julius Hermann Tschecke skomagermester, Elstrup, f. i ???, søn af skomager Carl Ernst Bernhard 20.01 1855  
Tschecke og Johanne Christine f. Aller, g.m. Kirstine Marie f. Petersen, Elstrup  
24. 28.05 01.06 Kathrine Petersen Sjellerupskov, f. i Vesterlund, Nordborg, datter af desinfektør Peter Frederik 16.03 1899 død på Amtssygehuset  
f. Bendixen Bendixen og Kathrine f. Petersen, g.m. skovarbejder Gottfried Petersen  
25. 09.06 14.06 Marie Jensen Elstrup, datter af urmager Jens Peter Andersen og Anne Marie Margrethe 10.09 1861  
f. Andersen f. Bonde, g.m. aftægtsmand Peter Jensen, Elstrup  
26. 18.06 23.06 Hans Christian Dehnfeldt arbejder, Dyndved, f. i Ulkebøl, søn af ugift tjenestepige Mette Marie Dehnfeldt, 29.08 1845  
g.m. Mette Marie f. Petersen, Dyndved  
27. 10.07 14.07 Jacob Clausen husmand, Elstrupskov, f. i Elstrup, søn af ugift Kirsten Clausen, g.m. Kirstine 02.10 1881  
f. Moos,  
28. 13.07 17.07 Anne Margrethe Hansen datter af agent Hans Hansen og Karoline Kathrine f. Iversen, Guderup 16.12 1927 død på Ansgar klinik  
Åbenrå  
29. 13.07 18.07 Anna Kathirne Vogelsang Elstrup, f. i Dyndved, datter af kådner Peter Andersen og Anne Kathrine f. 12.09 1852  
f. Andersen Jørgensen, g.m. snedker Matthias Matthiesen, Elstrup  
30. 16.07 20.07 Margrethe Marie Fogt Guderup, datter af ugift Helene Petersen, Skovbyballe, Lysabild, g.m. 08.12 1876  
f. Petersen arbejder Mathias Christiansen Fogt, Guderup  
31. 17.07 21.07 Kirstine Marie Lassen Elstrup, f. i Miang, datter af inderste Jørgen Jacobsen og Kathrine Marie f. 24.02 1878  
f. Jacobsen Schmidt, g.m. kromand Johannes Friedrich Lassen, Elstrup  
32. 07.08 11.08 Johanne Ludvig Stolbrolykke, f. i Holm, Nordborg, datter af arbejdsmand Jørgen Rasmussen 26.11 1850  
f. Jørgensen Jørgensen og Cathrine f. Johansen, g.m. Jørgen Hansen Ludvig, Stolbrolykke 27.11 1887  
33. 26.08 29.08 Anna Margrethe Frandsen Guderup. f. i Helved, Notmark, datter af indsidder Jørgen Andresen og  
f. Andresen Anna Margrethe f. Christensen, g.m. husmand Jørgen Hansen Frandsen  
34. 25.09 29.09 Alexander Erich Heinrich slagtermester, Guderup, f. i Sønderborg, søn af bager Peter Bartold Bendixen 05.09 1874  
Bendixen og Elisabeth Christine f. Jacobsen, g.m. Caroline f. Jensen, Guderup  
35. 27.09 06.10 Christine Lang ugift, tjenestepige, f. Østerholm, datter af parcellist Jacob Lang og Anne Marie 17.04 1913 død på Amtssygehuset  
f. Frederiksen, Østerholm  
36. 02.10 05.10 Eleonore Elisabeth Maj Dyndved, f. i Elstrup, datter af indsidder Mathias Vogelsang og Anne Marie 01.12 1864  
f. Vogelsang f. Jørgensen, g.m. aftægtsmand Peter Maj, Dyndved  
37. 27.11 01.12 Peter Clausen arbejder, Guderup, søn af arbejder Claus Clausen og Louise f. Petersen, 11.06 1881  
g.m. Anne Cathrine f. Jepsen, Guderup  
38. 04.12 08.12 Mette Christine Marie Petersen enke, syerske, Guderup, f. i Varnæs, datter af selvangiven barnefar Jens Peter 13.01 1870  
f. Davidsen Davidsen og ugift Mette Marie Petersen, g.m. indsidder Andreas Petersen  
Uden at have opnået skilsmisse fra manden, samlevede hun i flere år med skærsliber Georg Hansen, Guderup  
 
Året 1933  
1. 04.01 08.01 Claus Jørgen Frederiksen boelsaftægts-og enkemand, Egen, søn af gårdejer Jørgen Frederiksen og Marie 27.11 1853 kirkeældste  
Dannebrogsmand f. Blom, g.m. Kirsten f. Blom, Egen  
2. 06.01 11.01 Jacob Jacobsen arbejder, enkemand, Elstrup, f. i Taarup, Svenstrup, søn af kådner Hans 16.11 1845  
Jacobsen og Ellen f. Peders, g.m. Maren f. Jessen, Elstrup  
3. 18.01 23.01 Ellen Moos enke, Bostedvraa, Elstrup, datter af Hans Hansen Moos og Anna Dorothea f. 20.12 1842  
f. Moos Jessen, g.m. Hans Moos, Bostedvraa  
4. 28.02 04.03 Caroline Wilhelmine Hansen enke, rentenyder, Augustenborg, f. i Ljungby, Smaaland, datter af arbejder 22.04 1855  
f. Johansen Johannes Mauritson og Kirstine Marie Johanson, g.m. 1) kobbersmed Erik  
Frederiksen, Ljungby og 2) handelsmand Jens Hansen, Elstrup  
5. 09.03 13.03 Dorothea Sophie Jørgensen aftægtsenke, Guderup, datter af gårdejer Jørgen Nymand og Mette Marie f. 01.11 1846  
f. Nymand Lindgaard, g.m. gårdejer Niels Jørgensen, Guderup  
6. 17.03 22.03 Hans Frandsen ugift, arbejder, Stevning, f. i Guderup, søn af arbejder Christian Frandsen og 10.11 1857  
Cathrine Marie  
7. 20.03 24.03 Chresten Christensen boelsaftægtsmand, Sjellerup, f. i Stevning, søn af gårdejer Jørgen Christensen 01.11 1843  
og Eleonore f. Clausen, g.m. Mette Marie f. Blom, Sjellerup  
8. 06.04 08.04 dødfødt pigebarn datter af tjenestepige Ella Hansen, Dyndved, tjener i Sarupskov, Lysabild 06.04 1933 født på Amtssygehuset  
9. 18.04 22.04 Anne Marie Duus enke, Egen, f. i Kettingskov, datter af kådner Rasmus Hansen Harbøl ?? 28.01 1845 begravet på Tandslet  
f. Harbøl ?? og Anne Marie f. Henriksen, g.m. Jørgen Jørgensen Duus, Tandslet kirkegård  
10. 03.05 09.05 Hans Christian Fogt handelsmand, Elstrup, f. i Sønderby, kegnæs, søn af boelsmand Hans Fogt 08.03 1866 død på Amtssygehuset  
og Ellen Fogt, g.m. Anne Marie f. Bonde, Elstrup  
11. 11.05 15.05 Peter Jørgensen Finmann enkemand, rentenyder, Dyndved, søn af arbejder Jørgen Finamnn og Margrethe 24.05 1853  
Marie f. Petersen, g,m, Anne Elisabeth f. Christensen, Dyndved  
12. 25.06 29.06 Merret Marie Matthiesen Lysholm, f. i Allerup, Toftlund, datter af gårdejer Paul Albert Sommerlund og 26.03 1902 død på Statshospitalet  
f. Sommerlund Kjestine f. Petersen, Allerup, g.m. landmand Jørgen Matthiesen, Lysholm  
13. 01.07 06.07 Kirstina Marie Lundgaard aftægtsenke, Østerholm, f. i Elstrup, datter af gårdejer Jens Smidemand og 14.07 1845  
f. Smidemand Anne Elisabeth f. Moos, g.m. husmand Christen Lindgaard, Østerholm  
14. 04.10 07.10 Peter Christian Davidsen søn af arbejder Heinrich Frederik Davidsen og Catharina Marie f. Petersen, 02.10 1933  
Stolbrolykke  
15. 12.10 15.10 dødfødt drengebarn søn af vognmand Jens Jørgensen og Petrea Kjestine f. Hansen, Elstrup 12.10 1933  
16. 16.10 20.10 Ellen Moos aldersrentenyder, enke, Sjellerup. f. i Helved, Notmark, datter af parcellist 30.01 1851  
f. Hansen Christian Hansen og Anne Marie f. Moos, g.m. Christen Hansen Moos, Elstrup  
17. 02.11 07.11 Nicolais Jespersen aftægtsmand, Dyndved, søn af gårdejer Jacob Jespersen og Maren f. 24.01 1855  
Christensen, g.m. Marie Kirstine f. Nymand, Dyndved  
18. 07.11 13.11 Anne Kirstine Christensen rentenyder, enke, Egen, datter af gårdejer Christen Christensen Bonde og 03.01 1846  
f. Bonde Maria f. Krogh, g.m. smed Christen Christensen, Egen  
19. 28.11 02.12 Anne Kirstine Nielsen Miang aftægts- og enkekone, Dyndved, datter af gårdejer Jes Nielsen Lind og Anne 14.07 1864  
f. Lind f. Jørgensen, g.m. gårdejer Christian Miang, Dyndved  
20. 01.12 05.12 Carl Moldt ugift, arbejdsmand, Egen, f. i Nortmarkskov, søn af husmand Christen Moldt 29.06 1872  
og Anne Cathrine f. Jacobsen, Egen  
21. 05.12 09.12 Chresten Hansen Christensen aftægts- og enkemand, Guderup, søn af gårdejer Chresten Hansen og Anne 27.02 1852  
Cathrine f. Jespersen, g.m.Anna Kirstine f. Jørgensen, Guderup  
22. 08.12 12.12 Mette Marie Bragh aftægtsenke, Dyndved, f. i Guderup, datter af gårdejer Niels Jørgensen og 07.09 1864 død på Amtssygehuset  
f. Jørgensen Dorothea Sophie f. Nymand, g.m. gårdejer Hans Bragh, Dyndved  
 
Året 1934  
1. 26.12 02.01 Kathrine Christine Hansen aftægtsenke, Stevning, f. i Lavensby, datter af møller Peter Jacobsen og 13.05 1857  
1932. f. Jacobsen Trincke f. Jepsen, g.m. aftægtsmand Jacob Hansen, Stevning, Svenstrup  
2. 07.01 12.01 Christine Margrethe Wrang enke, f. i Helved, Notmark, datter af husmand Christen Moldt og Christine f. 17.12 1876  
f. Moldt Stein, g.m. høker Christen Christensen, Østerholm  
3. 12.01 16.01 Anne Marie Hansen enke, Sjellerup, f. i Egen, datter af indsidder Christen Nielsen og Ellen f. 04.05 1857 borgerlig begravelse  
f. Nielsen Clausen, g.m. skomager Christian Hansen, Sjellerup udtrådt af folkekirken  
4. 21.01 25.01 Maren Sophie Lassen enke, Guderup, f. på Ærø, datter af arbejder Lauritz Hansen og Maren Hansen, 26.12 1848  
f. Hansen g.m. Lauritz Lassen  
5. 12.03 15.03 Anne Kirstine Jessen, ugift, aldersrentenyder, f. i Elstrup, datter af inderste Jes Christensen og 22.11 1853  
Anne Kirstine  
6. 22.03 26.03 Christen Moldt aftægtsmand, Østerholm, søn af parcellist Jørgen Moldt og Anne Elisabeth f. 07.07 1858  
Koch, g.m. Anne Cathrine f. Hoeg, Østerholm  
7. 08.04 13.04 Hans Hansen aftægts-og enkemand, Holmskov, f. i Svenstrup, søn af kådner Rasmus Hansen 23.08 1859  
og Marie Hansen, g.m. Cathrine Marie f. Iversen  
8. 29.04 05.05 Anne Kirstine Krogh Sjellerup, f. i Egen, datter af hjuler Jørgen Jørgensen og Anne Kristine f. 17.10 1867  
f. Jørgensen Christensen, g.m. snedker Nikolaj Krogh, Sjellerup  
9. 05.06 09.06 Ellen Hansen Lassen enke, Elstrup, f. på Kegnæs, datter af gårdejer Hans Petersen Schmidt og 29.08 1872  
f. Schmidt Trincke Iversen Marcussen, Kegnæs, g.m. parcellist Hans Christian Lassen  
10. 21.06 25.06 Marie Margrethe Sørensen Elstrup, datter af snedker Jørgen Christiansen og Anna cathrine, g.m. fhv. 30.06 1853  
f. Jørgensen skovløber Jørgen Sørensen, Elstrup  
11. 09.07 12.07 Marie Nissen Wrang aftægtsenke, Stolbro, datter af gårdjer Nis Nissen Bragh og Anna f. Wrang, 10.10 1872  
f. Bragh g.m. gårdejer Peter Wrang, Stolbro  
12. 25.07 28.07 Hans Nielsen Jensen skræddermester, Stolbro, f. i Asserballeskov, søn af kådner Jens Christian 22.03 1876  
Jensen og Castine Marie f. Jørgensen, g.m. Marie Christine f. Jacobsen  
13. 27.09 01.10 Marie Cathrine Steffensen enke, Ulkebøl, f. i Fredenshof, Notmark, datter af Christen Knudsen og 06.02 1870  
f. Knudsen Marie f. Thomsen, g.m. arbejder Hans Christian Hansen Steffensen, Dyndved  
14. 27.10 01.11 Christine Vogt Østerholm kro, f. i Svenstrup, datter af gårdjer Jes Nissen og Anne Kirstine f. 01.03 1863  
f. Nissen Vogt, g.m. aftægtsmand Christian Jørgensen Vogt. Østerholm kro  
 
Året 1935  
1. 27.01 31.01 Christen Werner arbejdsmand, Guderup f. i Elstrup, søn af Hans Werner og Anne Elisabeth 04.11 1860  
f. Johannsen, g.m. Christine Henriette Johanne f. Lassen  
0. 01.04 05.04 Niels Verner Nielsen brugsuddeler, Guderup, f. på Femø. Søn af gårdejer Jeppe Christian Nielsen 20.01 1900 bisættelse i kirken 4. april  
og Antonia Christiane f. Mortensen, g.m. Ane Marie Lovise f. Pontoppidan begr. på Varde kirkegård  
2. 13.04 17.04 Svend Peter Iversen f. i Sjellerup, søn af kaptajn Hans Iversen og Anne f. Jacobsen, Guderup 26.11 1923 Sønderborg epidemisygeh.  
3. 20.04 23.04 Johannes Matthiesen gårdejer, Lysholm, f. i Sottrup, søn af gårdejer Johannes Matthiesen og Anne 13.03 1876 død på Statshospitaler  
Helene f. Clausen, g.m. Anne Marie f. Jepsen  
4. 16.05 19.05 udøbt og unavngiven pigebarn datter af arbejdsmand Ernst Hjalmar Hildebrandt og Christine Marie f. Hansen, 14.05 1935  
Østerholm  
5. 17.05 21.05 Johanne Magdalene Thummann enke, Egenmølle, f. i Sønderborg, datter af skibstømrer Jens Frederick Groos 11.05 1855  
f. Groos og Cecilie margrethe f. Henriksen, g.m. farver Johan Peter Thummann  
6. 19.05 24.05 Nicolai Madsen skrædder, Sjellerup, f. i Egen, søn af Nicolai Madsen og Marie f. Finmann, 09.06 1854  
g.m. Marie Christine f. Kock  
7. 25.06 29.06 Johannes Charles Hansen arbejder, Hellesvang, f. i Karlshuse, Vissenbjerg, søn af møbelpolstrer Peter 12.10 1879  
Hansen og Karen Kirstine f. Jensen, g.m. Anna marie f. Christensen  
8. 29.06 03.07 Kirsten Albrechtsen enke og aldersrentenyder, Nyled, f. i Aarhus, datter af indsidder Jens Petersen 04.05 1856  
f. Jensen og Ane Margrethe Sørensdatter, g.m. Jens Albert Albrechtsen  
9. 01.07 04.07 Marie Sophie Smidemann Stolbro, f. i Ketting, datter af snedker Hans Jørgen Matthiesen og Marie 17.02 1873  
f. Matthiesen Cathrine f. Christiansen, g.m. husmand Jørgen Frederik Smidemann  
10. 03.07 06.07 Jørgen Nielsen ??? rentenuder, Guderup, søn af husinderste Niels Jacobsen og 27.05 1853  
Dannebrogsmand Dorothea f. Sørensen, g.m. Margrethe f. Hansen  
11. 05.07 09.07 Christen Christensen Thorsen boelsaftægts- og enkemand, Elstrupskov, f. i Lysabild, søn af indsidder Eduard 31.05 1853  
Christensen Thorsen og Kristine Marie f. Jespersen, g.m. Cathrine Marie  
Jørgensen Nør  
12. 28.07 01.08 Marie Cathrine Hansen Elstrup, f. i Riis, Røde kro, datter af parcellist Christen Lassen og Kristine 04.07 1893  
f. Lassen Marie f. Petersen, g.m. murermester Peter Henrik Hjalmar Hansen  
13. 20.08 23.08 Anne Marie Iversen ugift, aldersrentenyder, Guderup, f. i Helved, Notmark, datter af husejer Andreas 13.09 1858 død på Statshospitalet  
Iversen og Dorothea Marie f. Jacobsen, Sønderborg  
14. 29.08 02.09 Frederik Christiansen aftægts- og enkemand, Elstrup, f. i Lambjerglund, Hørup, søn af daglejer 30.04 1844  
Hans Christian Christiansen og Elise f. Niemann, g.m. Caharlotte Louise  
f. Jørgensen  
15. 09.10 12.10 Peter Jensen f. i Hellesvang, søn af tjenestekarl Jørgen Jensen, Hørup og Anni Hansine 14.06 1935  
f. Henriksen, Hellesvang  
16. 16.11 21.11 Jørgen Thomsen aftægtsmand, Stolbro, f. i Hundslev, Notmark, søn af gårdejer Peter Thomsen 29.03 1871 død på Statshospitalet  
og Anne Marie f. Jensen, g.m. Anne Marie Thomsen f. Jørgensen  
17. 05.11 09.11 Gunver Elsebeth Dahl Horsens, f. i Nørbæk, datter af sognepræst Aage Georg Dahl og Anna 18.08 1920 død i Horsens  
Regine Laurentze f. Brandt  
18. 23.11 28.11 Anna Christine Krogh Egenmølle, f. i Ulkebølskov, datter af gårdejer Claus Nielsen og Anna 16.01 1872  
f. Nielsen Christine f. Petersen  
19. 19.12 23.12 Marie Moos enke, aldersrentenyder, Dyndved, f. i Guderup, datter af indsidder Rasmus 14.04 1855  
f. Rasmussen Jørgensen og Anne marie Margrethe f. Matthiesen, g.m. gårdejer Christen  
Moos, Dyndved  
 
Året 1936  
1. 09.01 14.01 Christen Rasmussen arbejds-og enkemand, Østerholm, f. i Svenstrup, søn af indsidder Rasmus 16.06 1888  
Rasmussen og Cathrine Margrethe f. Dahl, g.m. Mette Cathrine f. Matthiesen  
2. 13.01 17.01 Andreas Christensen Koch skomager, Guderup, f. i Nybøl, søn af snedker Peter Hansen Koch og 02.04 1877 død i Sønderborg  
Cecilie Marie f. Lund, g.m. Anne Margrethe f. Knudsen  
3. 15.01 20.01 Paul Ebbesen Madsen parcellisr, Sjellerupskov, søn af gårdejer Paul Ebbesen Madsen og Anne 30.09 1887 død i Sønderborg ????  
f. Jacobsen, g.m. Catharina f. Hansen  
4. 05.02 10.02 Lovise Cathrine Jørgensen enke, rentenyder, Elstrup, f. i Hundslev, Notmark, datter af indsidder Hans 03.01 1850  
f. Pøhler Christian Pøhler og Annw f. Simonsen  
5. 14.02 18.02 Ellen Christensen datter af arbejder Jes Christensen og Dorothea Christine f. Jensen, Stolbrolykke 21.01 1928  
6. 18.02 24.02 Jes Hansen Moos, aftægts-og enkemand, aldersrentenyder, Elstrup, søn af gårdejer Hans Hansen 29.06 1847  
Moos og Anna Dorothea, g.m. Mette Christine f. Hansen  
7. 25.02 29.02 Jacob Wrang boelsaftægts-og enkemand, Stolbro, f. i Mjelsgaardsmark, Oksbøl, søn af 20.10 1862  
gårdejer Jacob Wrang og Anne Kirstine f. Frederiksen, g.m. Anne Marie f.  
Dominicussen  
8. 08.03 13.03 Cecilia Maria Miang gårdmandskone, Dyndved, f. i Asserballeskov, datter af gårdejer Jørgen 29.01 1883  
f. Hansen Hansen og Cathrine Marie f. Fauerholm, g.m. gårdejer Jes Miang  
9. 15.03 19.03 Anne Eleonore Wrang aftægtskone, Stolbro, datter af gårdejer Claus Christensen Frederiksen og 02.09 1853  
f. Frederiksen Anne Frederiksen f. Thomsen, g.m. aftægtsmand Jacob Wrang  
10. 24.03 30.03 Christen Jørgensen gårdejer, Stolbro, søn af gårdejer Christen Jørgensen og Marie Elisabeth f. 05.05 1868  
Møller, g.m. Anne Marie Jørgensen f. Jepsen  
11. 01.04 07.04 Dorthea Iversen f. i Egen, datter af gårdejer Christen Hansen Knøs og Anne Marie f. Madsen, 13.03 1889 død i Sønderborg  
f. Knøs g.m. gårdejer Lorens Peter Iversen, Egen  
12. 04.05 08.05 Christian Sørensen arbejdsmand, Elstrup, f. i Dybbøl, søn af fisker Johan Jørgensen Sørensen og 06.03 1904 død på Statshospitalet  
Cathrine Marie f. Bøisen, g.m. Mette Marie Sørensen f. Nielsen  
13. 23.05 28.05 Hans Jensen ugift, rentier, Elstrup, søn af gårdejer Jacob Jensen og Kirsten f. Dreier, Elstrup 18.07 1857  
14. 06.05 09.05 Jørgen Moos gårdejer, Elstrupskov, søn af gårdejer Christen Moos og Cecilia f. 27.08 1896  
Asmussen, g.m. Anna f. Hansen, Elstrupskov  
15. 24.06 27.06 Erling Hansen f. i Sønderborg, søn af ugift Christine Hansen, Tarup strand, Svenstrup 04.05 1936 død på Statshospitalet  
16. 13.07 14.07 dødfødt drengebarn søn af ugift Anna Dorthea Moos, Guderup  
17. 13.07 16.07 Elfrieda Larsen f. i Sjellerup, datter af arbejder Andreas Larsen og Elisabeth Louise f. Hansen, 25.10 1931 død i Sønderborg  
Guderup  
18. 31.07 04.08 Anna Kirstine Jespersen ugift, husejerske, Dyndved, datter af gårdejer Jacob Jespersen og Marie 14.01 1860  
f. Christiansen, Dyndved  
19. 09.08 12.08 Cecilie Moos enke, Elstrupskov, f, i Vester Sottrup, datter af boelsmand Hans Peter 27.11 1858 på vejen mellem Elstrups-  
f. Asmussen Asmussen og Cecilie Marie f. Christiansen, g.m. gårdejer Christen Moos skov og Sønderborg  
20. 10.08 12.08 dødfødt drengebarn søn af købmand Hans Peter Hansen og Marie Cathrine f. Petersen, Elstrup  
21. 13.08 16.08 Nicolai Jørgensen søn af husmand Matthias Jørgensen og Anne Marie f. Krogh, Elstrup 01.12 1935 død i Sønderborg  
22. 01.09 04.09 Kathrine Frederiksen Egen, f. i Guderup, datter af gårdejer Jørgen Hvid og Christine f. Elholm, g.m. 17.03 1879  
f. Hvid landmand Claus Frederiksen, Egen  
23. 02.09 07.09 Anne Kirstine Jepsen enke, Guderup, f. i Lunden, Havnbjerg, datter af gårdejer Christian Petersen og 14.07 1867  
f. Petersen Anna Kirstine f. Moos, g.m. gårdejer Peter Bonde Jepsen, Guderup  
24. 05.09 08.09 Margrethe Petersen ugift, Guderup, f. i Egen, datter af arbejder Peter Petersen og Katharina 06.02 1877  
Marie f. Rasmussen, Guderup  
25. 15.09 18.09 Maria Johannsen Stolbrolykke, f. i Lavensby, datter af inderste Hans Hansen og Cathrine f. 07.05 1877 død på Statshospitalet  
f. Hansen Lausen, g.m. boelsmand Jørgen Johannsen, Stolbrolykke  
26. 14.10 17.10 Christine Marie Møller Sjellerup, f. i Elstrup, datter af gårdejer Jørgen Drejer og Ellen f. Moos, g.m. 04.02 1897 død på Statshospitalet  
f. Drejer gårdejer Niels Møller, Sjellerup  
27. 05.12 ??.12 Anne Marie Christine Andersen enke, Høruphav, f. i Egen, datter af hyreinderste Christen Finmann og 14.06 1855 begr. på Hørup kirkegård  
Anne Eleonore Finmann  
 
Året 1937  
1. 11.01 15.01 Anne Marie Rasmussen enke, Guderup, f. i Sjellerup, datter af arbejder Jacob Petersen og Anne Marie 06.02 1853  
f. Petersen f. Lorenzen, g.m. arbejder Jørgen Rasmussen, død 28.03 1915  
2. 02.02 05.02 Jens Johnsen søn af husmand Jens Johnsen og Anne Marie f. Clausen, Elstrup 01.01 1937  
3. 03.02 08.02 Peter Johannes Theodor arbejds-og enkemand, Elstrupskov, f. i Brahetrolleborg, Svendborg, søn af 14.10 1862  
Petersen arbejdsmand Johan Petersen og Anne Cathrine f. Petersen  
4. 10.02 11.02 dødfødt drengebarn søn af arbejder Claus Andersen og Christine f. Christensen, Elstrupskov  
5. 26.02 02.03 Marie Kirstine Jespersen enke, aftægtskone,Dyndved, f. i Sjellerup, datter afgårdejer Hans Nymann og 26.11 1855  
f. Nymann Cathrine f. Møller, g.m. gårdejer Nicolaj Pespersen, Dyndved  
6. 02.03 06.03 Signe Jørgensen datter af husmand Christen Jørgensen og Anne Sofie f. Frederiksen, Stolbro 20.07 1926  
7. 02.03 06.03 Johann Sørensen søn af arbejder Johann Jørgensen Sørensen og Caroline f. Jepsersen, Guderup 01.03 1937  
8. 14.04 19.04 Christen Nielsen arbejder, rentenyder, Egen f. i Ketting, søn af ugift Marie Frederica 03.03 1862  
Mikkelsen, g.m. Cathrine Kjerstine Hansine f. Kock, Egen  
9. 21.04 26.04 Sophie Kokhav aftægtskone, Dyndved, f. i Ketting, datter af snedker Hans Matthiesen og 12.08 1864  
f. Matthiesen Marie Cathrine f. Christiansen, g.m. aftægtsmand Jes Jessen Kokhav, Dyndved  
10. 27.04 03.05 Frederik Christopher Lamp rentenyder, Dyndved, søn af skomager Frederik Christian Lamp og Kirsten f. 05.09 1853  
Frederiksen, g.m. Anna Sophie f. Nicolajsen, Dyndved  
11. 05.05 09.05 Christen Nymand rentier, Sjellerup, søn af gårdejer Hans Christensen Nymand og Cathrine 07.12 1853  
f. Møller, g.m. Anne Kirstine f, Jespersen, Sjellerup  
12. 09.05 14.05 Jørgen Jørgensen aftægts-og enkemand, Elstrup, søn af inderste Jørgen Nicolaisen og 19.12 1863 død i Stevning, Svenstrup  
Eleonore Elisabeth f. Matthiesen, g.m. Anna Jørgensen, Elstrup  
13. 12.05 15.05 Anne Margrethe Frandsen enke, rentenyderske, Guderup, f. i Notmark, datter af indsidder Jørgen Hansen 14.10 1857  
f. Iversen Iversen og Cathrine Elisabeth f. Christensen, g.m. Hans Hansen Frandsen  
14. 11.06 14.06 Kathrine Andersen enke, rentenyderske, Dyndved, f. i Stevning, datter af skomager Jes Jensen og 15.07 1879  
f. Jensen Anne Kathrine f. Iversen, g.m. landmand Peter Andersen, Dyndved  
15. 11.06 14.06 Chresten Sørensen ugift, tjenestekarl, Dyndved, f. i Østerholm, søn af arbejder Christen 10.10 1915 druknede under badning  
Sørensen og Anne Marie f. Knudsen, Østerholm ved Dyndved strand  
16. 05.07 09.07 Jørgen Jørgensen aftægtsmand, Guderup, f. i Sjellerup, søn af karetmager Jørgen Jørgensen og 12.04 1876  
Anne Kristine f. Christensen, g.m. Anne Elisabeth f. Grøn, Guderup  
17. 24.07 28.07 Marie Jensen enke, rentenyder, Elstrup, datter af skomager Jens Jensen Møller og Marie 22.07 1879  
f. Møller f. Jørgensen, g.m. arbejder Anders Christian Jensen, Elstrup, død 10.01 1931  
18. 31.07 04.08 Marie Petrea Waldemar enke, Stolbrolykke, f. i Skærbæk, datter af husmand Søren Lauritzen Lykke og 12.08 1863 død i Sønderborg  
f. Lykke Anne Hansen Brockdorf, g.m. skibskok Jep Hinrichsen Waldemar, Løjt, d. 1925  
19. 10.08 13.08 Chresten Moos Egen, f. i Notmark, søn af arbejder Hans Moos og Margrethe f. Matthiesen, Egen 19.08 1923 død i Sønderborg  
20. 19.08 23.08 Jacob Wrang boelsaftægts-og enkemand, Stolbro, søn af gårdejer Jørgen Wrang og Marie 06.02 1852  
Kierstine f. Jørgensen, g.m. Anne Eleonore f. Frederiksen, Stolbro  
21. 03.09 07.09 Kirstine Marie Petersen aftægtskone, Guderup, datter af kådner Claus Brok og Dorothea Kirstine f. 26.01 1856  
f. Brok Mang, g.m. aftægtsmand Peter Petersen, Guderup  
22. 10.09 14.09 Hans Hansen Bøtzau ugift, fhv. landmand, aldersrentenyder, Stevning, f. i Østerholm 26.04 1864 død i Stevning  
23. 16.09 21.09 Marie Christine Nielsen Egen, f. i Tandslet, datter af kådner Jørgen Jørgensen Duus og Anne Marie f 23.11 1873  
f. Duus Kharbo, g.m. skrædder Niels Christian Nielsen, Egen  
24. 14.10 19.10 Andreas Hansen Elholm aftægtsmand, Østerholm, f. i Stolbro, søn af gårdejer Andreas Hansen 28.10 1845  
Elholm og Anne Christine Jensen Thuesen  
25. 13.11 17.11 Anne Marie Lassen Guderup, f. i Helved, Notmark, datter af inderste Christian Christensen og 03.10 1853  
f. Christensen Anne Marie f. Frederiksen, g.m. husmand Jørgen Lassen, Guderup  
26. 04.12 08.12 Ane Kirstine Jacobsen enke, f. i Svenstrup, datter af parcellist Jørgen Jørgensen og An Elisabeth 26.10 1858  
f. Jørgensen Hulvejg f. Petersen, g.m. møller Christian Jacobsen, Elstrup, død 24.11 1912  
27. 12.12 15.12 Cathrine Marie Speggers enke, Elstrup, datter af indsidder Jes Christiansen Jessen og Anne Kirstine 20.02 1807  
f. Jessen Jessen, g.m. murer Jes Speggers, Elstrup  
 
Året 1938  
1. 02.01 06.01 Hans Hansen Schmidt ugift, smedemester, Stolbro, søn af smed Hans Schmidt og Mette Marie 25.02 1892 fandtes død 3. januar  
03.01? f. Frederiksen, Stolbro kl. 8½  
2. 10.01 13.01 Marie Krogh Stolbro, f. i Aasted, Kvong, Ribe, datter af Mads Peder Nielsen og Anne Marie 27.02 1866  
f. Nielsen f. Clausen, g.m. fisker Søren Andersen Krogh, Stolbro  
3. 21.01 25.01 Mary Christine Fogt datter af gartner Jørgen Fogt og Maria f. Jørgensen, Egenmølle 29.10 1937  
3. 04.02 09.02 Anna Madsen Sjellerup, datter af gårdejer Christen Madsen og Anne Kirstine f. Wrang, 80 år  
f. Jacobsen g.m. aftægtsmand Oaul Ebbesen Madsen, Sjellerup  
4. 14.02 18.02 Hans Frydendal skovløber, Østerholm, f. i Notmark, søn af indsidder Christian Frydendal og 22.09 1876  
Marie Christine f. Jacobsen, g.m. Sophie Anne f. Jensen, Østerholm  
5. 17.02 21.02 Johannes Nielsen ugift rnetenyder, Østerholm, f. på Avernakø, Faaborg, søn af husmand 30.10 1855  
Niels Rasmussen og Anne Rasmussen  
6. 25.02 02.03 Hans Peter Hansen aldersrentenyder, Kobbertoft, f. i Notmark, søn af indsidder Hans Christen 04.07 1856 død på Kobbertoft,  
Hansen og Anne Cathrine f. Bladt, g.m. Anne Eleonore f. Jørgensen, Kobbertoft Lysabild  
7. 15.03 19.03 Anne cathrine Moldt enke, Østerholm, f. i Sjellerup, datter af kådner Peter Høeg og Mette Marie 26.02 1861  
f. Høeg f. Andersen, g.m. husmand Christen Moldt, Østerholm  
8. 18.03 23.03 Jørgen Krogh aftægtsmand, Elstrup, f. i Lillemølle, Notmark, søn af landmand Hans Peter 30.07 1862  
Krogh og Kirsten f. Hansen, g.m. Cathrine Marie f. Duus, Elstrup  
9. 09.04 12.04 dødfødt pigebarn datter af landmand Jørgen Jørgensen og Margrethe Elisabeth f. Smidemand,  
Dyndved  
10. 16.04 22.04 Jens Arnold Georg Sivebæk ugift, gartner, uldhandler, Guderup, f. i Herning, søn af husmand Christen 26.10 1901 han blev påkørt af en  
Hansen begravet i Herning Hansen og Ane Caroline Sandal Jensen, Herning lastbil og døde på stedet  
11. 29.04 02.05 Jørgen Sørensen murer, Østerholm, f. i Elstrup, søn af skovløber Jørgen Sørensen og Marie 02.07 1877  
Margrethe Sørensen, g.m. Anne Marie f. Moos, Østerholm  
12. 03.05 07.05 Peter Frederik Matthiesen træsko- og enkemand, aldersrentenyder, Dyndved, f. i Egernsund, søn af 22.09 1863 død på Statshospitalet  
hyreinderste Hans Peter Matthiesen og Helene Margrethe f. Paulsen, g.m.  
Anna Margrethe Frederikke, f. Jensen  
13. 09.05 12.05 Anne Marie Matthiesen enke, Lysholm, f. i Sebbelev, datter af gårdejer Jørgen Jensen Jepsen og 29.05 1878 død på Statshospitalet  
f. Jepsen Anna Kathrine f. Christiansen, g.m. gårdejer Johannes Matthiesen, Lysholm  
14. 14.05 18.05 Niels Christian Thomsen søn af landmand Christian Thomsen og Jensine Margarethe f. Junker, 31.05 1937 død på børnehjemmet  
Østerholm Lyshøj, Sønderborg  
15. 08.06 11.08 Jørgen Miang træskomand, Egen, f. i Stolbro, søn af kådner Christian Miang og Karen f. 20.01 1873  
Hansen, g.m. Anna Cathrine f. Frederiksen, Egen  
16. 15.07 19.07 Anne Marie Christine Hansen ugift, invaliderentenyder, Felsted, f. i Nordborg, datter af gæstgiver Christian 10.10 1871 begravet i Felsted  
Hansen og Margrethe Marie f. Frederiksen  
17. 31.08 05.09 Christen Jørgensen aftægts-og enkemand, fhv, gårdejer, Elstrup, søn af Christen Jørgensen og 13.09 1853  
Cathrine Marie f. Drejer, g.m. Mette Marie f. Moos, Elstrup  
18. 04.10 08.10 Else Bladt  
f. Christensen Dyndved f. i Sparkjær, Viborg, datter af landmand Johan Christensen og 23.06 1872  
Nikoline f. Nielsen, g.m. aftægtsmand Peter Petersen Bladt, Dyndved  
19. 12.11 14.11 Alfred Lamp søn af husmand Jørgen Lamp og Rasmine Kjestine f. Rasmussen, Dyndved ½ time gl.  
20. 14.11 17.11 Jørgen Lassen enkemand, rentenyder, Guderup, søn af husinderste Lauritz Lassen og Karen 09.09 1859  
f. Christensen, g.m. Anne Marie f. Christensen, Guderup  
21. 16.11 22.11 Anne Cathrine Marie Hansen enke, husbestyrerinde, Elstrup, f. i Hundslev, Notmark, datter af gårdejer 27.10 1870 begravet i Sønderborg  
f. Iversen Nicolai Iversen og Anne Kristine f. Bruun, Elstrup  
22. 11.12 15.12 Anne cathrine Finmann Elstrup, datter af arbejder Christen Hansen Steffensen og Anne Caroline 12.03 1872  
f. Steffensen Hansen, g.m. landpost Hans Finmann, Guderup  
23. 14.12 19.12 Jacob Jespersen enkeman, fhv. repræsentant, Guderup, søn af høker, Christian Jespersen og 11.07 1861 begravet i Sønderborg  
Anna Jespersen, g.m. Marie Margrethe f. Petersen, Guderup  
24. 20.12 23.12 Christen Hansen Knøs aftægtsmand, fhv. gårdejer, f. i Hørup, søn af gårdejer Hans Hansen Knøs og 30.05 1858  
Dorothea f. Christensen, g.m. Anne Marie f. Madsen, Egen  
 
?? 03.07 07.07 Peter Hansen Bonefeld husejer, Egenmølle, f. i Mommark, søn af gårdejer Hans Petersen Bonefeld og 05.07 1868 død på Notmark skole  
Cathrine Marie f. Jørgensen, g.m. Mette Marie f. Jespersen, Egenmølle hos sin datter  
begravet i Tandslet  
Året 1939  
1. 10.01 14.01 Mette marie Dehnfeldt enke, rentenyder, Dyndved, f. i Almsted, Notmark, datter af ugift Helene 18.02 1865  
f. Petersen Petersen, g.m. arbejdsmand Hans Christian Dehnfeldt, Dyndved, død 18.06 1932  
2. 09.02 11.02 dødfødt drengebarn søn af gårdejer Andreas Andersen og Anne Margreth ef. Hansen, Østerholm  
3. 02.03 06.03 Edi Jørgen Bonde søn af vognmand Christian Johannes Peter Bonde og Mette Marie f. 03.07 1938  
Lauritzen, Dyndved  
4. 20.03 24.03 Alfred Lauritzen søn af gårdejer Jørgen Lauritzen og Anne Kathrine f. Tryk, Dyndved 19.08 1938  
5. 05.04 11.04 JørgenJørgensen ugift rentenyder, fhv. arbejder, Elstrup, søn af indsidder Lorenz Jørgensen og 24.04 1856  
Maria Hansen Dam, i pleje hos skatteopkræver Peter Johansen, Elstrup  
6. 20.04 24.04 Peter Jensen aftægts-og enkemand, Elstrup, søn af gårdejer Jacob Jensen og Kirsten f. 17.12 1852  
Dreier, g.m. Marie f. Andersen, Elstup  
7. 04.05 09.05 Anne Cathrine Hansen enke, aftægtskone, Østerholm, datter af gæstgiver Christian Iversen og 19.09 1849  
f. Iversen Anne Marie f. Bøtzau, g.m. gæstgiver Jes Hansen, Østerholm  
8. 08.05 12.05 Jørgen Jensen husmand, Stolbrolykke, f. i Ketting, søn af arbejder Christian Jensen og 14.01 1875  
Cecilie Sophie f. Kock, g.m. Anne Marie f. Andersen, Stolbrolykke  
9. 17.05 22.05 Claus Jørgensen gårdejer, Guderup, f. i Taarup, Svenstrup, søn af aftægtsmand Jørgen Jørgensen 23.05 1873  
og Anne Clausen Klyhn, g.m. Kathrine f. Clausen, Guderup  
10. 24.05 28.05 Hans Finmann enkemand, landpost, Guderup, søn af skræddermester Niels Finmann og 18.10 1874  
Anne Marie f. Clausen, g.m. Anne Cathrine f. Steffensen, Guderup  
11. 06.06 10.06 Mathias Mathiesen fhv. landmand, Stolbro, f. i Elstrup, søn af kådner Jacob Mathiesen og Marie 11.12 1866  
Kirstine f. Andersen, g.m. Anne Kjestine f. Jepsen, Stolbro  
12. 24.06 28.06 Marie Kristine Kammann Dyndved, datter af kådner Peter Mai og Cathrine Marie f. Duus, g.m. fisker 21.03 1861  
f. Mai Christian Peter Kammann, Dyndved  
13. 04.07 08.07 Christian Lydiksen aftægtsmand, Guderup, f. i Stenderup. Nybøl, søn af landmand Thomas 05.07 1878 død på Statshospitalet  
Lydiksen og Mette Marie f. Jepsen, g.m. Dorothea Marie f. Christensen, Guderup  
14. 18.07 21.07 Aksel Petersen udøbt søn af bagersvend Peter Petersen og Anne Marie f. Jensen, Dyndved 18.07 1939  
15. 18.07 23.07 Marie Thomsen Christensen aftægtsenke, rentenyderske, Guderup, f. i Miang, Hørup, datter af parcellist  
f. Damgaard Jens Andresen Damgaard og Ellen f. Nielsen, g.m. gårdejer Christen 02.12 1851  
Thomsen Christensen, Guderup  
16. 17.08 21.08 Jørgen Jørgensen fhv. købmand i Stevning, husejer i Guderup, f. i Dybbøl, søn af gårdforpagter 28.01 1885 død i Sønderborg  
Jørgen Jørgensen og Mette Kathrine f. Johansen, g.m. Dorothea Sophie  
Hansen Dall, Guderup  
17. 22.08 25.08 Christian Jørgensen ugift tjenestekarl, Stolbrolykke, f. i Elstrupskov, søn af aftægtsmand 18.10 1910 død i Sønderborg  
Jørgen Jørgensen og Anne f. Bonde  
18. 09.11 14.11 Helene Margrethe Uhlmann enke, rentenyder, Egen, f. i Østerholm, datter af parcellist Jørgen Bøtzau og 16.05 1869 naturlig død, men fandtes  
10.11? Marie Elisabeth f. Vogelsang, g.m. Friedrich Otto Uhlmann, Østerholm død om morgenen d. 10. 11  
19. 21.11 25.11 Claus Blom aftægts-og enkemand, Sjellerup, søn af gårdejer Jacob Blom og Mette Marie 14.03 1854  
f. Møller, g.m. Mette Marie f. Clausen, Sjellerup  
20. 30.11 03.12 Sara Marie Hollænder enke, rentenyder, f. i Simmersted, Maugstrup, datter af distriksskoleleder 12.07 1857 begravet på Kolding  
f. Kloster Iver Matthiesen Kloster og Marie Kathrine f. Beck, g.m. teglværksbestyrer gamle kirkegård  
Ludvig August Hollænder, Kolding, boede hos sin svigersøn møller Thorøe,  
Egenmølle  
21. 21.12 21.12 Kirsten Fogt Elstrupskov, f. i Elstrup, datter af hjulmager Claus Møller og Kirstine Marie 08.08 1868  
? ? f. Møller f. Brock, gift 1) Hans Andersen, Elstrupskov, død 05.05 1906, gift 2)  
skovløber Nis Christiansen Fogt, Elstrupskov
 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening