Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
 
N. 2. 
 
 
Uddrag af residerende Capellan Christian Matthisen i Lauensby (Ao. 1705–14) Optegnelser. – 
 
Angaaende hans Ordination og Ankomst til Capellaniet see I., s. 90-91. – 
 
Offer: Ao. 1705 fik han til Paaske offer: 22 M. 7 β; Pindtze: 23 M. 13½ β; St. Michelsd.: 19 M. 1½ β Jule: 22 M. 1½ β. Ao. 1706 Paaske: 23 M. 13 β. Pintse: 23 M. 7½ β. St. Michelsd.: 18 M. 7½ β. Juul: 21 M. 15½ β Ao. 1707 Paaske: 24 M. 10 β. Pintse: 24 M. 6½ β. St. Michelsd.: 19 M. 10½ β. – 
 
6½ Skj. af Tr. Rug og 5 Skj. af Tr. Byg: Ao. 1705 d. 21 Febr. Torsken 3½ trav. Rug af de 7 trav. Jeg paa Vurderingen antog, deraf opmaalt 2 T. 4½ Skj. 
d. 6 Martz torsken 4 trav Rug af samme, deraf opmaalt : 3 T. 2 Skj. 
d. 21 Martz torsken Biug af dem jeg antog paa Vurderingen 5 trav., deraf opmaalt till Maalt 2 T. ½ Skj. og Gryn Biug 1 T. ½ Skj. – d. torsken Biug 3 trav. 14 Kjer. Derefter opmaalt 2 T. 4 Skj. – 
 
Ao. 1705 
 
3½ Skj. efter 1 Skj. Ærter: d. 6te. April saaed tilig. Meom Erter i de Agre ved Veyen, som løber till Oxbyll 5½ Skj. – Saaed sildig Meom Erter 6 Skj. Vecher 1 Skj., altsaa hele Udsæd = 11½ Skj. Ærter. – torsken et Læβ sildig m. Erter, deraf opm. 10 Skj., siden atter et Læβ, deraf 5 Skj., ligeledes et Læs til 5 Skj. – 4 Skj. – 9 Skj. – 7 Skj. = 40 Skj. Ærter. 
 
Havre: Han saaede 7 T. 3 Skj. Havre rundt paa Agrene, derefter indhøstet og avlet 36 Traver 10 Kjærver. – torsker 2 tr. Hafre, derefter opm. 2 T. 2 Skj. – torsken 1 Tr. 8 Kj., derefter opm. 14½ Skj. 
 
1 Tr. Byg til 5½ Skj.: Han saaede 2 Tønder 3½ Skj. Byg, derefter avlet 21 Traver 1 Kj. – Af 17 Traver tæ..ede kas… 12 T. 1½ Skj. Byg deraf opmaalt deels til ”Maalt” og deels til Gryn, deels lagt ”paa Loftet” eller til ”Stof i Karret”. – 
 
Rug: Efter 9 Skj. Rug avlede han 14 Tr. 2 Kj. – tærsket 2 Traver m. noget Rivning Rug, deraf opmaalt 15½ Skj. Rug. – Af disse 14 Tr. Opmaalte han 9 T. 6½ Skj. Rug, altsaa avlede han 8 2/3 Fold og Traven gav i Gjennemsnit godt 5½ Skj. – 
 
”Gamle Moder” el. Formandens Enke fik deraf til hendes aftægt 12 Skj. Rug og 2 T. 1 Skj. Byg. –  
Jep schmidt fick for Smedeløn 6 Skj. ”Biuck”. Han optog 62 Kj. ”tag”. – 
 
Ao. 1706 
 
Ærter: d. 8de. April saaede han 7 Skj. Ærter, derefter indhøstet 3½ store Læs aftærsket 4 Tønder, altsaa gav de 4½ Fold. – 
 
Rug: Saaet 12 Skj. Rug, indhøstet 16 Tr. 14 Kj. D. 6te. Aug. – deraf aftærsket 10 Tønder Rug, altsaa gav Traven 5 Skj. og der avledes 6 2/3 Fold. 
 
Havre: Saaet 8 Tønder 1½ Skj. Havre og indhøstet 44 Traver 11 Kj. – tærsket 3 Traver Havre til 2 Tønde 4 Skj. 
 
Byg: Saaet Byg 2 T. 3 Skj. og indhøstet 29 Traver 5 Kj., deraf tærsket 16 Tønder Byg, saa at Traven altsaa gav omtrent 4½ Skj. og der avledes 6½ Fold. – 
 
Boghvede: Efter 4 Skj. Boghvede fik han 5 Tønder. – 
 
Enken fik 12 Skj. Rug til hendes Aftægt; ligeledes 12 Skj. Byg og 8 Skj. Havre. – 
Jep schmidt fik 6 Skj. Byg til Smedeløn. 
Grisene eller Svinene fik 10 Skj. Havre, 1 Skj. Byg og 3½ Skj. Ærter. – ”de smaa Creatur” 1 Skj. Byg engang om Vinteren. – 
 
Ao. 1707 
 
Rug: Saaet Rug 1 Tønde og 5 Skj., deraf indavlet 15 Tr. 5 Kj. – 1 Trave 14 Kj. Gav 7 Skj. Rug. 
Byg: d. 9de. May saaet 2 T. 3½ Skj. Byg og derefter indhøstet 23 Traver. – 
Havre: Saaet Havre 6 T. 5 Skj. og indhøstet 46 Traver 13 Kj. – 
Boghvede: Saaet 5½ Skj. Boghvede og avlede 3½ Læs, hvoraf han fik 5 Tønder 5 Skj. – 
Ærter: Saaet 6½ Skj. Ærter og indhøstet 6 Læs. Af de 3½ Læs fik han 6 Tønder. – 
 
1707 i Efteraaret saaede han igjen 11½ Skj. Rug, (hvormed hans Optegnelser ophøre). – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening