Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
 
”Brod Einnahme” en Fortegnelse af res. Capellan Joh. Brandt over det til Lauensby Capellani af Bønderne leverede Brød Ao. 1717 og 1718. – 
 
Elsmarck. 1717 1718 
1717 1718 Peder Hansen 11½ lb. 12 lb. 
Peter Keelsen 12 lb. 14 lb. Hans Lorentzen 7 lb. 
Peter Hansen 11½ lb. 11½ lb. Rasmus Lorentzen 6 lb. 7 lb. 
Rasmus Christensen 11 lb. 12 lb. 
Hans Steffensen 11½ lb. 14 lb. Brandsbyll. 
Peder Mortensen 12 lb. 12 lb. Peder Müller 10 lb. 11½  
Christen Petersen 8 lb. 11 lb. Christen Thomsen 8 lb. 11 
Nis Petersen 9 lb. 
Lunden. Thomas Christensen 10 lb. 10 
Peder Jørgensen 8 lb. 10 lb. Jens Hansen 8 lb. 10 
Jens Jørgensen 8½ lb. 9 lb. Jürgen Jensen 10 lb. 8 
2. Peder Hansens Witwe 8 lb. 11 lb. Thomas Christensen 12 lb. 12 
1. Christen Christensen 11 lb. 14 lb. Niels Christensen 11 lb. 
4. Jürgen Christensen 12 lb. 
5. Peder Pedersen 8½ lb. Lauensby. – 
3. Mattes Pedersen 11 lb. Peter Christensen 12 lb. 
6. Jip Thomsen 8 lb. 7½ lb. Peter Petersen 13 lb. 14 
7. Andris Thomsen 7½ lb. 12 lb. Hans Hansen 11 lb. 11½ 
8. Jürgen Nielsen 9 lb. 7 lb. Hans Christensen 12 lb. 
der Müller 6 lb. 8 lb. Nis Nielsen 11½ lb. 
Thomas Nielsen 10 lb. 11 
Hackenberg. Nis Jürgensen 11½ lb. 
Christen Christensen 10 lb. Christen Petersen 10½ lb. 
Hans Hansen 11½ lb. 12 lb. Jens Hansen 12 lb. 12 
Rasmus Rasmussen 11 lb. Hans Henriksen 11 lb. 12 
Hans Nielsen 11 lb. Rasmus Hansen 13 lb. 12 
Peter Thomsen 11½ lb. 12 lb. Thomas Petersen 11 lb. 12 
Dominicus 8 lb. 9 lb. Christen Hansen 11½ lb. 
Hans Petersen 12½ lb. 11½ lb. Hans Mortensen 11½ lb. 
Thomas Jipsen 12 lb. Christen Petersen 7 
Matz Clausen 9 lb. der Halb Boels Mann - 
Christen Mattesen 11 lb. 
Hans Jipsen 11 lb. 
 
Naar man gjennemgaaer denne Fortegnelse, da finder man ikke blot Forskjel mellem Boelsmændene indbyrdes, men hver Bonde leverer heller ikke lige mange lb. Brød hvert Aar. At nogle Mænd ikke have leveret det sidste Aar, kan maaskee forklares deraf, at de endnu ikke have leveret, dengang Præsten forfattede sin lille Fortegnelse. Mærkelig bliver i ethvert Tilfælde den indbyrdes Forskjel; da senere Aar 1783 denne Ydelse blev afløst imod en aarlig Pengeafgift til Sognepræsten, fastsatte man Ydelsen til 12 lb Brød for hver Boelsmand, der blev taxeret til 5 gl. β eller 1 RbM. – I de tidligere Capellaners private Optegnelser af deres Indtægter, nævnes ikke Brødleverencen. Kunde man da ikke, ved at sammenholde det Ene med det Andet, nemlig den indbyrdes ulige Leverence og at der mangle endeel Angivelser for Ao. 1718, antage. At det oprindelig var en men frivillig Ydelse, som Bønderne har bragt deres Capellan i Betragtning af hans smaae Indtægter; men at den derved efterhaanden har faaet Præget af en fast Indtægt til Capellaniet! 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening