Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
     1880
     1881
     1882
     1883
     1884
     1885
     1886
     1887
     1888
     1889
     1890
     1891
     1892
     1893
     1894
     1895
     1896
     1897
     1898
     1899
     1900
     1901
     1902
     1903
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1901
 
1901. 
 
En præst kaldet til Avernakø 1901. 
D. 15. jan. blev cand. theol. Vilhelm Carl Georg Møller af København kaldet til præst på Avernakø. D. 27. febr. blev han ordineret i Odense af biskop Styhr, og d. 17. marts på midfaste søndag blev han indsat i Avernakø kirke af provst Skierbek i Vester Hersinge. Han var født Biermann, men da hans forældre døde tidlig blev han og hans bror adopterede af en vildthandler Møller i København og fik hans navn. 
 
Baron Wedell Wedellsborg død 1901. 
Natten til d. 14. febr. døde baron Julius Wedell Wedellsborg i Hillerød, 88 år gl. Han var fra 1850-1862 skovrider på Nygaard på Als og fra 1862 overførster på Vallø gods på Sjælland. Efter sin afsked boede han flere år i Hillerød eller Frederiksberg. 
 
Selvmord på Als 1901. 
Flere selvmord på Als i den senere tid. Hans Jensen, gårdejer i Ketting, der led af rygmarvstæring, møller Jacobsen i Svenstrup, hans fætter på Sandbjerg mølle, gårdejer Skovmand på Sebbelevmark, der skød sig i munden med en bøsse, fyldt med vand, en svoger til Hans Jensen i Ketting og d. 9. april gårdejer Jørgen Wrang i Stolbro, der hængte sig. 
 
Sølvbryllup på Majbølgaard i stilhed 1901. 
D. 5. marts. Det er snart på tiden nu, at den nye præst vil komme til øen, da vi har hørt at han allerede er ordineret, så kommer du vel herover en lille id, for at vi kunne få talt om, hvorledes du vil indrette dig; i hvert fald vil jeg bede dig ikke at komme herover d. 10. marts, da der er sølvbryllup på Majbølgaard, da Thomas, som helst ville have undgået det hele og fejret dagen i stilhed, ikke vil have sine søskende med, og således helle ikke Annes søskende med, hvilket du bedes at sige til Christian og Marie, at de ikke kommer til ulejlighed, hverken Heine med kone, eller Magda eller Jørgen og Litte eller Martine kommer. Da de ikke er inviterede, så bør Marie og Christian ligeledes holde sig tilbage. Han vil kun have sine børn hjem den dag, ingen andre udefra. Ingen gaver modtages. 
 
Midt billede ophænges i kirken 1901. 
Det var en smuk tanke, at menigheden ville lade dit billede ophænge i kirken; om du selv indvilliger deri er jo noget andet. 
 
Min oldsagssamling skænket til museet i Odense 1901. 
Jeg så i avisen at du har skænket dine oldsager til museet i Odense og at man var forbavset over, hvad der kunne samles på så lille et område. Det var også en pæn tak du fik. 
 
146 g. 
 
Jeg tog et udklip og gav det til Moldt, der blev meget glad over at kunne bringe denne efterretning ind i Dybbølposten. 
 
En bullenskab har han haft 1901. 
Jeg har i flere uger siddet med en bullen tå, netop på en ligtorn, så jeg ikke kunne komme ud. Nu er den dog heldigvis i stand. Kærlig hilsen til Christian og Marie med Charlotte fra od alle. 
 
I Besøg på Als 1901. 
D. 16. marts. Hvis du som bebudet, men ved nærmere brev fra dig dagen bliver meldt, skal vognen komme til Hundslev at afhente dig, men jeg kommer ikke til Sønderborg, da jeg ikke har været rask i den senere tid og ikke tør udsætte mig for forkølelse ved at være ude i aftenluften. Hilsen til alle. 
Fra d. 20-27 marts var jeg i besøg på Als. D. 27. rejste jeg tilbage til Avernakø. D. 28. marts ankom en ung kunstmaler Bang fra København, en bror til den daværende løjtnant, nu professor i teol. ved universitetet J.P. Bang hertil. Fra d. 29. marts til 9. april i helligdagene sad jeg for ham. Senere blev det ophængt i kirken. Det kostede 100 kr., som menigheden ved indsamling bekostede. 
 
Til min fødselsdag 1901. 
D. 13. april. I anledning af din fødselsdag sender jeg dig hermed min bedste lykønskning til det nye år. Gid godt helbred og Guds velsignelse må følge dig i det kommende år. Dette ønske vi alle her af hjertet. 
 
Alle blev syge 1901. 
Ja du må være glad, at du kom bort herfra den dag, du rejste; Thi næste dag var vi alle suge på nær pigen, men som til al lykke var kommen på benene. Både Marie og jeg var hårdt angrebne; voldsomme slimhoste, især Marie, ingen appetit, og som følge deraf stærk afmagring. Fru Paulsen også syg. Der var derfor intet andet at gøre, end at telegrafere til Ditte, som jo opholdt sig på Ullemosegaard for at holde hus for Hans Henrik Jessen til majdag, at komme hjem. Hun kom da også straks, og ved hendes hjemkomst tog vi Dr. Birck der underkastede en nøjagtig undersøgelse med os alle. Han har da, Gud være lovet! truffet det rette, og det er da også gået fremad på hele linjen, om end kun langsomt. I går var Ditte igen hos doktoren, og jeg skulle nu holde op med medicinen, kun endnu bruge Karlberger salt, og når vejret er mildt, gå en lille tur i solen. Marie er endnu ikke fri for hoste og slim, men dog i bedring. Fru Paulsen fik en svedetur i går eftermiddag og morfin til aften, hvorefter hun sov godt i nat og har det bedre i dag. Gud ske lov! vi fik Ditte hjem, og at hun er rask. Hun har rigtig nok travlt fra morgen til aften med alle sine syge og så må hun jo af og til op til doktoren og se hans besked. Appetitten vender lidt efter lidt tilbage på hele linjen, og så vil kræfterne vel også nok indfinde sig, som endnu mangler. Det er en Guds lykke, at vi under disse forhold ikke har liggende gæster. 
 
Besøg af flere 1901. 
”. Påskedag eftermiddag fik vi besøg af T… fra Rumohrsgaard og hen imod aften af Thomas fra Majbølgaard, der var kommen hjem fra Ullemosegaard lørdag aften. Han tog med sidste tog tilbage. Dagen efter kom præsten med sin påskeprædiken, som han læste højt for os. Det var et frygteligt søle han kom i, og vi ville ikke lade ham gå, men blev kørt hjem af Thomas. Vore naboer, nær kromandens har været rare imod os. Det er skrækkeligt med de mange selvmord, der er sket her i den sidste tid. (se ovenfor) Min kære Jacob Wrang i Stolbro, der længe har været syg er død d. 9. april, 69 år gl., og skal begraves på mandag. Vi sender en krans, men at følge ham formår jeg ikke. 
 
147 g. 
 
Jacob Wrang var gårdejer i Stolbro på det sidste boel i byen, som han fik med konen, en datter af gårdejer Peter Frederiksen. Han var kirkeældste. Han var bror til Jørgen Wrang, gårdejer på fødegården. Det er en fejl ovenfor s. 145, at der står Jørgen Wrang, der døde d. 9. april. Han døde til en anden tid og hængte sig.. Det skulle være Jacob Wrang, der imidlertid døde en naturlig død.. Hilsen til Christian, Marie og lille Charlotte fra os alle og selv være du hilset af os. 
 
Ildebrand i Lauensby 1901. 
D. 20. april. I morges kl. 5 nedbrændte alle ladebygninger hos gårdejer Jes Jepsen i Lauensby. 6 heste, 9 køer og 12 kvier indebrændte, kun én hest reddedes. Beboelseshuset blev stående, det var antændt, men ilden blev slukket. Branden begyndte i staldbygningen og må være påsat. 
 
En karl kommet til skade 1901. 
En karl fra Majbølgaard, der red på en hest, kom slemt til skade, da hesten blev sky for toget. 
 
Jørgen Hess i Høruphav død 1901. 
D. 21. april døde oldingen Jørgen Hess i Høruphav, 89 år gl., f. d. 18. nov. 1811. I over 50 år var han knyttet til Hørup præstegård, i mange år som avlskarl og senere som havemand 
 
J.P.Witzke på Augustenborg død 1901. 
d. 2. maj døde J.P. Witzke på Augustenborg, 65 år gl Han skal i denne vinter have været meget tungsindig. Om morgenen stod han som sædvanlig op, drak sin kaffe, ytrede, at han havde haft en meget svær nat, gik med sin kone lidt ned i haven og sagde derpå, at hun kunne gå ind, så ville han kløve lidt brænde. Da han blev noget længe borte, gik hun atter ned, og da hun ikke fandt ham i haven, åbnede hun døren til brændeladen, hvor den stakkels kone fandt ham hængt. Der var endnu liv i ham, men alle forsøg hjalp ikke, han var død. Witzke har taget fremragende del i den nationale kamp og var en tid medlem af provinslanddagen sammen med R. Clausen af Smedager og P. Skau af Bukshave, ligesom han har beklædt mange tillidshverv. Han var g.m. en datter af biskop Hansen på Als. Hans søn, som var dansk undersåt, solgte for nogle år siden fødegården Hjortholm, og den afdøde flyttede da til Augustenborg, hvor han har boet de sidste år som rentier. 
 
Fru Emme Bernth død 1901. 
I maj måned døde fru Emme Bernth, f.. Riegels i København, 73 år gl. Hun var forhen præstekone på Kegnæs, g.m. præsten Th. A. Bernth, fra 1860 præst på Kegnæs. 
 
Det første tordenvejr 1901. 
Det første tordenvejr i år trak i lørdags d. 11. maj op over Nordborg. De buldrede en tid løs med stærke lyn og regnskyl, men trak så bort uden at gøre skade. I Haderslev faldt et forfærdeligt skybrud af regn, der satte flere gader under vand. Det samme tordenvejr dræbte 2 lam i nærheden af Tandslet præstegård. 
 
Hans Henrik Witzke død 1901. 
Onsdag d. 13. maj kl. 4 om morgenen døde forpagter på gården Graasten Hans Henrik Witzke efter længere tid svagelighed, ca. 14. uger af influenza oprindelig, 51 år gl. Han blev begravet på Adsbøl kirkegård d. 20. maj. Et ualmindeligt stort følge havde indfundet sig, af hvilken grund man havde flyttet båren ud i haven. Både her og ved graven talte sognets præst Hr. pastor Steffens. 
 
148 g. 
Hans død har vakt stor deltagelse her på egnen. For en 25 år siden kom Witzke, der stammer fra Hjortholm på Kegnæs til Graasten Herregaard, som han forpagtede af Prins Christian, mens Hertug Friedrich, den tyske kejserindes far, vel nok var den egentlige ejer. Forpagtningsafgiften var forholdsvis høj og blev flere gange nedsat. Witzke formåede dog med sin praktiske dygtighed at få forpagtningen til at blive lønnende. Witzke efterlader sig en hustru, der er en søster til forpagter Jessen på Majbølgaard på Als, samt 2 sønner og 3 døtre. Hans minde vil blive bevaret i trofasthed af alle på egnen. 
 
Kammerråd Fenger død 1901. 
I juni måned er kammerråd Hans Frederik Fenger død i København, 85 år gl. Han var f. 1816 d. 29. maj, ejede først Breininggaard i Ringkøbing amt, siden Nordgaard ved Ringsted, blev landvæsenskommisær 1846 i Ringkøbing amt og i Sorø amt 1852. D. 6. sept. 1850 formand for hoveriafløsningen af huse og boliger på landet i Sorø amt. Fra 1860-71 var han ejer af Augustenborg Ladegaard, hvorpå han købte ”Gottesgabe” på Lolland. Da han siden solgte denne, flyttede han til København, hvor han tilbragte resten af sine dage. Han var g.m. Mathilde Fjeldstrup, en datter af justitsråd Søren August Fjeldstrup til Sindinggard og Ida Hedevig C…., f. Schmidt. Han var forfatter og far til 7 sønner og 5 døtre. 
 
Tordenvejret gør skade 1901. 
Onsdag d. 29. maj rasede et tordenvejr på Sjælland og Lolland med hyppige nedslag. Tordenvejret, fra kl. 4-5 natten mellem lørdag og søndag d. 2-3 juni, har slået ned og afbrændt en del steder mellem Aarhus og Skanderborg, omkring Odense, Bogense, Svendborg og Taasinge. Det var også nær ved Faaborg, men trak hurtig over. Også i Silkeborg sporedes det. D. 2. juni har et lyn splintret 4 telefonpæle på vejen til Sundsmark. Stumperne lå spredt i en vid omkreds. Det var kl. 4 ok morgenen. Den samme torden slog ligeledes ned i et træ tæt ved Sønderborg og ved Skovby dræbt 2 kvier på et år. 
 
En orkanagtig storm 1901. 
Nordborg d. 11 juni. En orkanagtig storm har i går hele dagen igennem raset over byen og gjort det umuligt for folk at færdes i gaderne. Blade og kviste piskede en om ørerne, større grene af linde- og hyldetræerne sloges af, og de friske skud strøedes på jorden, man fik næsten sygefornemmelse af at se på al denne ødelæggelse. Hele oprøret endte med en rask lille torden og en bidende kulde med regn. Uvejret: Orkan og torden rasede i Flensborg, Tønder, Gram, Aabenraa og Haderslev foruden andre steder.. Her på Avernakø torden om natten og en slem Haglbyge. D. 11 om formiddagen kl. 9-10 atter torden også i Faaborg. 
 
Hansen i Frydendal død 1901. 
I søndags d. 11. juni jordedes på Notmark kirkegård liget af den tidligere ejer af Frydendal ved Helved, Christian Hansen. Den afdøde har levet et langt og virksomt liv. Han blev 841 år gl. og var en dygtig og oplyst mand, der nød almindelig agtelse. Før omvæltningen 1864 havde han sæde i herredsrådet for Nørreherred på Als. Dansk var han med liv og sjæl og 1864 fik han preussisk militær indkvartering som straf for hans deltagelse i en dansk adressebevægelse. 
 
Skovrider C. Hansen død 1901. 
D. 11. juni om aftenen kørte skovrider Carl Hansen med frue fra Hellerup til sit hjem Demstrup. Hesten løb løbsk, de kastedes uf af vognen, hvorved skovrider Hansen blev dræbt på stedet., og konen fik betydelige læsioner. Han var født på Lolland 1826,  
 
149 g. 
hvor hans far var skovrider på godset Jullerup. 1848 gik han med herregårdsskytterne i krigen. 1862 blev han skovrider på Nygaard på Als, 1867 aflagde han eden til den preussiske konge. 1870 blev han forflyttet til Ulriksholm ved Haderslev og senere til Holsten, hvor han efter nogle år nedlagde sit embede, gik til Danmark og blev kort efter ansat som skovrider på Demstrup ved Hørsholm.. Hans hustru var datter af en skovrider Sørensen ved Hobro, med hvem han havde 2 sønner og 1 datter. 
 
Marie Brorsen, født Drescher død 1901. 
D. 19. juli døde i Hamborg Marie Brorsen, født Drescher, 81 år gl., anmeldt af Hermann Brorsen og Kathrine Brorsen, hendes svigersøn og datter. Hun havde været g.m. Frederik Brorsen, skibskaptajn på Nordborg. 
 
Jernbanen på Sundeved åben 1901. 
D. 15. juni blev jernbanen fra Sønderborg gennem Sundeved til Graasten til Tinglev og ligeledes fra Graasten over Padborg til Flensborg åbnet for færdsel. Stationen lå på Sundeved siden. De rejsende, er kom med banen på Als til Sønderborg måtte altså gå fra denne station igennem byen og over broen for at komme til stationen på den anden side. Der skal daglig gå 4 tog syd på og 3 tog nordpå. 
 
Justus Jessen død 1901. 
Til 1. april tog Hans Henrik Jessen til Ullemose for som forvalter at bestyre denne gård for sin far. Ditte Knudsen skulle holde hus for ham indtil maj, når Tinne Davidsen kunne kommer dertil. Hun skulle nemlig være husbestyrerinde, men kunne ikke tage fra Rumohrsgaard før til majdag. Ditte blev kaldt hjem og hans søster besørgede huset til maj. På grund af militærforholdene, mente hans forældre, at broderen Justus, der var halv idiot og havde gået på en abnorm skole i København, helst måtte opholde sig hos ham. Han var glad for Tinnes omsorg. Folkene på gården omgikkes ham på en pæn måde, men en anden særling på gården drillede og skosede ham, hvad der måske krænkede ham. En søndag Tinne tog til K…strup for at besøge sin søster og kom sent hjem, havde han nydt sin aftensmad til sædvanlig tid og var gået ud. Hans bror troede, at han var gået Tinne i møde. Men da hun kom hjem og ikke havde set ham, og han heller ikke lå i sine seng, blev de urolige og gav sig til at søge efter ham, men fandt ham ikke. Imidlertid blev det mørkt, men hans bror blev oppe hele natten, søgte han straks om morgenen igen efter ham, og fandt ham da oppe på højen tæt ved, hvor han havde hængt sig i et træ. Det var en stor sorg for hans forældre og hans familie. De tog alle derover til hans begravelse, men Tinne havde taget alle forberedelser, fik ham vasket, pyntet og lagt ham pænt i kisten, hvorfor de var hende taknemmelige. 
 
Pastor Engels i besøg 1901. 
Sidst i juli måned var jeg på Als. En dag var pastor Engels fra Hagenbjerg der i besøg på Østerholm. Det var i jordbærtiden. Da vi havde nydt kaffe, spadserede min bror, pastor Engel og jeg ned i skoven og var oppe på den høje bakke ved Bulmosager, hvor der er en smuk henrivende udsigt over egnen ved Østerholm. Hjemad blev min bror og pastor Engel temmelig længe stående og talte på vejen. Jeg gik hjem. Siden spiste vi til aften og de rejste hjem, men karlen kørte i en forfærdelig fart ned ad til skoven. 
 
150 g. 
Min bror led af besvimelse 1901. 
Min bror gik rask til sengs, men straks om morgenen, da han var stået op, fik ha en rigtig besvimelse. Han blev alligevel oppe en del af formiddagen, men kom endnu ikke rigtig til sig selv og når han ville gå, svingede han noget på benene, så at man måtte holde på ham. Imidlertid gik han til sengs et par timers tid og om aftenen befandt han sig vel. Han er måske bleven kold, fordi han stod så længe på vejen og talte med præsten. Det var ikke frit for, at han i den senere tid kunne lide af en let besvimelse. Dog holdt han sig rask den øvrige tid, jeg var i besøg. Et par dage efter kom familien fra Avernakø her, da de havde fået det at vide.. Han rejste hjem og hans kone og Charlotte tog med fru Tadey til Augustenborg, da hun med fru Witzke aflagde et besøg her om søndagen. 
 
En tur til Flensborg 1901. 
Min bror var nu rask igen og han ville gøre en tur til Flensborg for at ordne en livrente for hans kone og han bad mig om at tage med. Vi ville rejse med toget over Padborg derhen. Den første del af turen til Graasten, kørte vi gennem en smuk egn, men den øvrige tur til Padborg var ikke videre smuk, da det var magre egne. Vi spiste til middag på Hr. Sommers Restauration. Vi var enige om, at beværtningen i Stadt Hamborg i Sønderborg for et par år siden, stod langt over Sommers Restauration. Og dog var prisen den samme. Det var også et sært skummelt lokale. Om eftermiddagen så vi os om i byen og tog hen imod kl. 6 med samme tog tilbage og med toget fra Sønderborg til Hundslev, hvorfra vi gik hjem til Østerholm i et dejligt vejr. 
 
Solbjerggaard solgt 1901. 
Sidst i aug. har enkefru Witzke på Graasten købt gården Solbjerggaard på Als af Hr. M. Vogelsang for 128.000 m. Først var Hr. Thornø, en bror til fru Møller der ejede Igenmølle om den, men Vogelsang blev advaret, da han var tysksindet og derfor blev der ingen handel af med ham. Han købte siden af søsteren ejendommen i Igenmølle, og Vogelsang flyttede hen i det hus samme sted, som han tidligere havde købt af familien Drescher. 
 
Lebøllykke brændt 1901. 
Søndag aften d. 1. sept. nedbrændte H.P. Nissens gård i Lebøllykke og et hus der tilhørte indsidder C. Andersen. Nissen oh kone var ikke hjemme. Alt brændte og børnene frelstes med nød og næppe. 
 
Chr. Jørgensen overfaldet ved Ketting 1901. 
Sidst i sept. blev Hr. Chr. Jørgensen, forh. ejer af Hartspring nu boende på Nordborg som medlem af bestyrelsen for Sparekassen, tilligemed sin kone overfaldet ved Ketting af 2 ….. preussiske soldater, hvoraf den ene var fra Sundeved. Jørgensen fik flere slag og blev bundet. Jacobsen fra Rumohrsgaard m.fl. og en gendarm kom tilstede og fik vedkommende i arrest. 
 
En tur til Ullemose 1901. 
Min bror ville se Ullemose og ville altså gøre en tur derned. Han ønskede, at jeg skulle tage med derhen. Han fastsatte rejsen og skrev, at han mandag d. 19. aug. ville tilligemed Ditte og Charlotte, der havde været på Als, ville komme til Faaborg og blive først et par dage på Avernakø. Men imidlertid kom der atter brev, at Thomas og Anne ønskede at turen blev udsat, da de dernede var midt i høsten, og Hans Henrik og Tinne altså ikke fik godt af vort besøg. Turen blev da udsat 8 dage og mandag d. 26. aug. kom de med dampskibet til Faaborg og rejste med til Avernakø. Her blev de til onsdag d. 28. aug. D. 27. uddelte jeg mit linned og sengetøj mellem de 4 unge piger, Christine og Tinne Davidsen, døtre af min søster Elisabeth, Marie Knudsen, en datter af Peter Knudsen og Charlotte Knudsen, en datter af Christian Knudsen. 
 
151 g. 
Det blev tillige bestemt, at Charlotte og jeg skulle fra Ullemose tage hen til K… strup til bestyrer af møllen der, der var g.m. min søsterdatter Christian Davidsen, for at undgå al den uro, som ville ske, når til samme tid Christian Knudsen og hans kone flyttede ud af præstegården hen i det nye hus som han havde bygget i Lorensens mark, ikke langt fra kirken. Onsdag d. 28. aug. lejede vi båd fra Munke og sejlede til Fjellebro i et dejligt vejr. Vi havde en del af det uddelte tøj med, dels til Tinne og Marie Knudsen, desuden noget til Hansine Taasing, der var opdraget i Avernakø præstegård, havde tjent der som pige og var nu g.m. Niel Nielsen, hønsekræmmer i Hundstrup. Vi lejede en vogn hos gæstgiver Hoffmann i Fjellerup og kørte med en stor bagage, så folk os for markedsfolk, til Ullemose. Det er en pæn gård og familien var glade ved vort besøg. Torsdag eftermiddag kørte vi op til Hundstrup for at aflevere det tøj, som jeg havde med til ovennævnte Hansine Taasing. Vi kørte en lille omvej ud til gården for at se dens smukke beliggenhed fra en anden side. Jeg havde rejst mig op og havde ikke fået sat mig ned, da vognen kørte til. Dermed faldt jeg bagud med hovedet ned ad ud over vognen og kunne være kommet galt af sted, når Tinne ikke i en fart havde grebet mig. Vi kørte igennem en smuk egn tilbage. Om fredag d. 30 aug. kørte vi til Svendborg for at gå med toget til Ringe. Her skiltes vi ad, min bror og hans datter rejste videre med toget til Faaborg for at komme hjem, og Charlotte og jeg til K…strup mølle, hvor vi blev til mandag d. 2. sept. 
 
Hjemkomsten 1901. 
D. 10. okt. Det var jo i det hele en meget vellykket tur, vi havde med hverandre, først på Avernakø, hvorfor takkes, dernæst til Fyn, på Ullemose også. Hjemkomsten: alt gik jo godt og såre vel. I Sønderborg var det galt med den gamle lænestol og med billedet af pastor Fangel i Tikøb. Toldvæsenet drejede og vendte det, men da jeg til sidst sagde, at det var ”Erbschaften”, lod de det passere. Den gamle stol havde været min oldemors A.C. Wrang, som jeg forærede min brordatter, og billedet havde tilhørt pastor Fangel, tidligere præst i Notmark, og som hans svigerdatter, fru Fangel i Odense, havde foræret Ditte Knudsen. 
 
Flere udflugter efter rejsen 1901. 
Efter hhjemkomsten var vi torsdag eftermiddag d. 3. okt. til alters, hvor præsten Wernich holdt ”Skriftetale”, og præstefamilien var med til Herrens bord. Vi kørte på vor enspænder, og da Marie befandt sig så vel efter turen, fik hun mod til at benytte samme befordring om søndagen til Majbølgaard til middag, forblev der natten over og kom først hjem næste dags eftermiddag, tæt før aften. Også denne tur bekom Marie vel, derimod fik jeg en let forkølelse, da jeg ikke havde indrettet mig på kulden. Jeg fik da et par lange uldstrømper på af Sofus` og en overfrakke på af Justus`, og kom således hjem varm i kroppen. Nu er forkølelsen overstået. Så kom et slemt uvejr her, men i dag er det atter godt og solskin. Nu må du ikke opsætte turen herover for længe, mens det endnu er udsigt til godt vejr. Lærer Hansens fra Helved var her, mens vi var borte, med degnens fortegnelse i Hagenbjerg, som ligger parat. 
 
Der skal slagtes 1901. 
I morgen skal vore 2 beder slagtes, den ene går til Majbølgaard, hvorfor vi får kød af en kvie længere hen. De er bange for at få for meget af det fede kød. Kærlig hilsen til alle. 
 
Besøg på Als 1901. 
Fra 19. okt. til 6. nov. var jeg i besøg på Østerholm. Jeg var en dag omme at besøge pastor Engels og blev der om natten. Om eftermiddagen besøgte vi pastor Riis i Svenstrup. Han er en ganske rar mand. Hans kone er stor og svær og han har et par usædvanlig høje døtre. 
 
152 g. 
Stærk forkølelse 1901. 
D. 19. nov. Tak for dit brev. Du kom jo da godt hjem, efter at du tog til Nissens om matten og traf Charlotte på dampskibet. Du har vel sagtens fået nogen forkølelse af rejsen. Som jeg dog håber, er overstået. Jeg selv fik en rigtig slem forkølelse et par dage efter da fru Paulsen blev meget heftig angrebet af gigtsmerter, måtte vi have Dr. Birk hentet til hende. Birk sagde da til mig, at jeg måtte være meget forsigtig, som jeg også troligen har fulgt. Jeg havde ondt for brystet, så jeg ikke kunne ligge på højre side, blev da, efter fru Paulsens råd, smurt med tyk kamfer hver aften på brystet og i højre side, og lagt vat på for at dæmpe hosten, der tog voldsomt til hver aften, når jeg lagde mig til sengs, fik jeg et stykke hvidt sukker med kamferdråber, der dæmpede hosten. Jeg har holdt mig inden døre hele tiden, og er nu endelig så vidt, at ikke alene smerten i brystet har fortaget sig, men at hosten sidste nat har aftaget, så jeg synes nu at være kommen over det denne gang, men vil dog endnu holde mig inde endnu i nogen tid. Det bedste ved det hele har været, at maven hele tiden har været nogenlunde god 
 
Knaphed for penge 1901. 
Den samme knaphed for penge har fortsat sig lige til denne dag. Peter Davidsen har endnu ikke ladet høre fra sig, heller ikke fra Lysholm, dog har jeg haft brev fra Chr. Hansen i Elsmark, der er hjemkommen fra Sverige, at han har givet ordre til bestyreren på Lysholm at sælge svin, så jeg kan vel vente i denne uge at få penge derfra. Fru Paulsen har endnu en slem hoste, som ikke er bleven bedre i går, da vi sidst i ugen slagtede en gris, den anden døde i sommer, som de gjorde tilrette i går med pølsestopning og sligt andet. 
 
Fru Paulsen og pigen forkølede 1901. 
Pigen Anne ligger for anker med blegner i halsen, hvori der dog er indtrådt bedring i dag. Fredag efter du var rejst, havde vi bryllup i kroen, hvor pigen blev anmodet om at hjælpe med opvartning og ligeledes til anden dags bryllup om søndagen. Derved har hun nok fået sin forkølelse. 
 
Bryllupssuppe og en fed gås 1901. 
Det var for resten morsomt på bryllupsdagen, da der kom ind ad døren en stor potte med suppe, som vi spiste om aftenen, desuden steg. Så kom dernæst hen imod aften et bud fra Vogelsang med en fed gås, som endnu er ufortæret. Det var jo meget fornuftigt af Vogelsang. 
 
Dårligt vejr 1901. 
Det er et meget trist vejr i dag, men det er jo godt, man kan sidde indenfor og have det lunt. Der trænges jo også til megen væde, da der mange steder er vandmangel. Det forfærdelige vejr med storm og sne, som det har været i Jylland og Sjælland, har vi jo slet ikke mærket noget til her på øen, og I vist lige så lidt. Mange ulykker læser vi jo også om i aviserne. 
 
Besøg af forskellige 1901. 
Thomas og Anne kom her i søndags til middag og tog atter samme aften hjem med toget. Det var et rart besøg. De savne nu alle deres børn. I går formiddag havde vi et lille besøg af Hr. Krentzen fra Hartspring, han lovede at komme igen på søndag, da han skal hente sin bøsse hos Rudolff i Helved. I morgen der er vor bededag skriver jeg til Christian. Jeg tager endnu ikke i kirke for ikke at få tilbagefald. Hilsen til alle. 
 
Orkan højvande og sne 1901. 
D. 13. og 15. dec. var her stærkt højvande på Avernakø, Als Sønderborg og Flensborg. 
 
153 g. 
D. 15. dec. herskede en stærk orkan og snefog på Sjælland og i København. Flere mennesker blæste om på gaden og kom til skade. Butiksvinduer blæste ind og togene standsede. Her var også en stærk storm om dagen og natten mellem d. 14. og 15. dec. fra nordøst, højvande, men sne faldt der dog ikke meget. Om dagen føg sneen en del. I Avernakø havde de en meget streng vinter, hvor en del folk frøs ihjel. Kulden faldt til 20 gr. 
 
Johannes Witzke død 1901. 
D. 31. dec. døde Johannes Witzke på Fredensborg, 48 år gl., født 1853. Det er den 3. bror der er død i året 1901: 1) Peter Witzke på Augustenborg, 66 år gl. 2) Hans Henrik Witzke, forpagter på Graasten, 51 år gl. 3) Johannes Witzke forh. mejeriejer på Lolland, og søsteren Johanne Witzke, der døde 1902 i København, 48 år gl. 
 
Nytårshilsen 1901. 
D. 28. dec. Med min julehilsen og lykønskning kommer jeg for sent, men til det nye år kan jeg komme og ønske et godt og velsignet år for dig, med tak for det gamle. Vor Herre har været os god, så vi må prise og love ham for al hans nåde. Hvad det nye år vil bringe, er skjult for os, dette ved alene Gud i det høje, men han ved bedst, hvad der tjener til vort bedste. 
 
Han holder sig i ro 1901. 
Tak for dit sidste brev og for dine gode ønsker og velmenende råd. Jeg har holdt mig helt hjemme siden du rejste herfra, først af nødvendighed, siden af forsigtighed, har endnu ikke engang været i kirke. De 3 sidste gange jeg var belavet derpå, blev det så slemt et vejr, at jeg blev hjemme. Jeg går dog jævnlig en tur til stranden, når vejret tillader det. Marie og jeg var heller ikke til Majbølgaard 2. juledag til fødselsdag, ligesom vi heller ikke tog til Peberbjerg til H. Jessens fødselsdag d. 30 dec.  
 
Drengene Holger og Christian i besøg 1901. 
Der imod var Ditte og fru Paulsen og begge drengene til Majbølgaard, de bliver der til i morgen, og Ditte og fru Paulsen kom først tilbage i går eftermiddag d. 27., og skal til Peberbjerg i morgen og tager så Holger og Christian med hjem. Knud kom ikke her i ferien på grund af militæralder, da jeg var bange for, at han skulle blive udvist. Knud Jessen fik nemlig afslag, og Knud står jo i samme alder. 
 
Knud Knudsen i besøg på Ullemose 1901. 
Han blev så henvist til Ullemose, hvor der er samlet en lille kreds af, Tinne Davidsen, tante Lisbeth, Hans Henrik og begge Knudder. 
 
Nyheder fra egnen 1901. 
Den nye kromand Chr. Voigt ligger syg i lungebetændelse, men er dog i bedring. Line Skrædders blev pludselig syg i går aftes; fik stærk diare og opkasten med kulde og kan måske gå over til noget værre. Johan Grøns kone blev begravet for 8½ dag siden. Det er et stor savn for ham. Rasmus Hansen er gået i ”Got Templar”, hvad vi alle re glade for, ikke mindst hans kone. 
 
Chr. Hollænder i besøg 1901. 
For nogen tid siden havde vi besøg af Chr. Hollænder fra Jylland med forh. degn Andersen af Adserballe. Vi har ikke set ham i mange år og som følge heraf er han bleven gammel.. Han er jo også nu 70 år gl. Hans søsterdatter Anne Johansen, for hvis skyld han kom hjem, for at sige hende farvel, er nu rejst til Kina for at giftes med sin kæreste, der lever på kysten dersteds. 
 
154 g. 
Hollænder har det godt hos Søltoft på Stenballegaard, tror jeg, dog kan jeg i dette øjeblik ikke rigtig huske gårdens navn. Han går dog og sysler med, hvad han kan og har sine 600 kr. om året, samt familiær stilling. Det er jo en stor lykke for ham. Kort efter at han kom tilbage til Jylland døde han. 
 
Besøg af Majbølgaarderne 1901. 
Majbølgaarderne kommer så her måske nytårsdag eller en anden dag, som passer dem. Jeg har skrevet til Christian, men ikke fået svar på mit sidste brev ang. sagfører Iver Petersen. Vil du hilse Marie og takke hende for hendes sidste brev og gode ønsker, ligeledes lille Charlotte for hendes rare brev. Nu vil jeg slutte med kærlig hilsen fra os alle til eder alle. Ditte skriver også. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening