Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
     1880
     1881
     1882
     1883
     1884
     1885
     1886
     1887
     1888
     1889
     1890
     1891
     1892
     1893
     1894
     1895
     1896
     1897
     1898
     1899
     1900
     1901
     1902
     1903
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1893
 
79 g. 
 
1893. 
En streng vinter 1893. 
Hen midt i jan. standsede dampskibene på grund af frosten, da havet lagde til. Isen lagde en bro mellem landene, og man færdedes almindelig på isen fra den ene ø til den anden og ind til Faaborg. Ligeledes over Lille- og Storebælt. D. 10. marts gik isen med stærk nordvest storm bort herfra. Siden 1861 har jan. måned været den koldeste måned. Der er kun 4 år, der har været koldere i jan. nemlig 1776, i dec. 1788, i febr. 1838 og febr. 1855. 
 
Sønderborg kredsdag holder møde 1893. 
D. 1. febr. holder Sønderborg kredsdag møde på rådhuset i Sønderborg. Foruden flere valg findes et andragende fra kredsudvalget, at kredsen skal overtage den byen tilhørende bygning, i hvilken Landrådsamtet har sæde og lade indrette i samme de nødvendige lokaler til kredskommunale forvaltninger, samt bevilge de nødvendige midler til dette formål. Endvidere flere forslag af advokat Grimm ang. jernbanesagen. 
 
Sønderborg kredsdag holder møde 1893. 
På et møde, som kredsdagen afholdt i lørdags d. 8. april vedtoges med 12 stemmer mod 6 det tidligere af justitsråd Grimm stillede andragende om anlægget af en sekundær bane til Tinglev samt senere banen på Als. Til dette formål bevilgede kredsdagen 1.800.000 m., som er at anskaffe til veje igennem et kredslån. Det hedder at forslaget kunne være bleven forkastet, når Wolff til Gammelgab havde været tilstede. Han var på en udlandsrejse til Alexandrien. Der blev telegraferet efter ham, men han kom for sent. 
 
Matzens valg til kredsdagen stadfæstet 1893. 
Valget af teglværksejer Matzen i Iller, hvis valg som medlem af kredsdagen blev forkastet på grund af en formfejl blev kredsdagens møde d. 8. april gentaget og han genvalgtes med 14 stemmer mod 3. 
 
Elisabeths fødselsdag 1893. 
D. 14. april. Lykønskning til min fødselsdag. Vi tog så i går til fødselsdag på Blæsborg, og da vi havde den lille lukkede vogn, kunne Marie også være med. Vi havde det rigtig hyggeligt og rart, uagtet der var kun få andre gæster, navnlig Christian Schmidts kone fra Bro, han er meget dårlig til bens og kan næsten ikke gå, så hun gik før aften, Ditte Petersen og Rossing og kone fra Ketting. Vi kom først hjem kl. 11. Martine havde en stiv hals, og skal nu med børnene derud på søndag. Kaffen var udmærket og kalvestegen ligeledes, kort sagt det hele var udmærket. Jeg måtte læse dit brev højt for hende, som kom lidt efter vor ankomst. 
 
De arbejder i våren 1893. 
I går begyndte vi at så byg, hvormed fortsættes til det er overstået, dernæst staldfoder og så havre. Byggen, toradet kan bedst tåle kulden, som også er hård i denne tid, så at der i morges var et tykt lag is på vandet i vandkanden. Det er under sådanne forhold heldigt, at jorden er så tør, at f.eks. vintersæden har beholdt sit gode udseende. I haven er ærterne kommet godt op, og kartofler, tidlig Rosen, lægges i dag. Derimod har det endnu god tid med småfrøene. 
 
Ang. mejeriet 1893. 
Som du ved leverer jeg nu mælken til Igen mejeri siden dec. måned sidste år, og det går jo til  
 
 
80 g. 
tilfredshed for begge parter. Mine grise er især glade derved, da de nu altid får lunken mælk, endog i den hårdeste vinterkulde kunne den holde sig et helt døgn. Ligeledes kalvene. Iblandt dem var der i forvinteren stor dødelighed, så snart de var 2 dage gamle, døde de. Vi fandt så endelig på at skifte lade, og det hjalp. Med kastningen lader det også til at være overstået, idet der kun er forekommet et par tilfælde, nærmest kvier. Det har næsten været bare tyrekalve i år, så jag kun har haft 3 kviekalve fra efteråret, som heldigvis levede, og nu i den sidste tid 2 til. I fjor var jeg så heldig at få 11 kviekalve tilsat, som nu med 3 ældre, næsten alle er drægtige, så jeg med Guds hjælp kan få en besætning af op imod 40 malkekøer, som jeg let kan holde, navnlig da jeg har afskaffet fårene og kun holder nogle få beder. 
 
Ang. Nikolaj 1893. 
For kort tid siden havde vi lange breve fra Nikolaj. Han er stadig vel tilpas deroppe og befinder sig vel, ligesom det også viser sig, at han forstår at omgås befolkningen og at de holder af ham. Desværre er hans husbestyrerinde jo bleven betænkelig syg, så hun måtte bringes til Klakring for at være under lægens tilsyn, det er jo blindtarmsbetændelse, en sygdom som nok kan blive langvarig og kostbar, blot hun endelig måtte komme sig. Jeg skal nu i morgen have nogle kartofler og noget havefrø pakket, til afsendelse mandag morgen fra Sønderborg til København med dampskibet til Færøerne, der nok afgår derfra d. 22. april, og som han har ønsket sig. Der var jo også tale om en gris (slagtet), men det har han klogelig opgivet, idet han siger, han har nok af fåre- og lammekød. 
 
Mit besøg på Als 1893. 
Det er ikke rigtigt at opsætte din rejse her over længere tid end til travlheden er vel ovre, der kan jo let indtræde forhindringer længere hen i tiden, og det er ikke sikkert, at koleraen viser sig i år igen så snart varmen kommer. I Frankrig er den allerede opdukket på sig. (Forrige år lagde koleraen i Hamborg hindringer i vejen). Jeg var der i besøg tilligemed Grethe Frost i maj måned. 
 
Pastor Fangel tager sin afsked 1893. 
Pastor Fangel i Notmark har indgivet ansøgning om sin afsked til 15. maj s. år. Han er født i Nordborg d. 25. febr. 1811, eksamineret i København 1838, kapellan i Hagenbjerg d. 21. dec. 1838 og præst i Notmark 1849 d. 16. febr. 
 
Pastor Prahl forflyttet til Gammel Haderslev 1893. 
Konsistoriet i Kiel ville have pastor Prahl i Igen til Gammel Haderslev, for at han der kunne holde et præsteseminarium for kandidater, der ville anbringes i det nordlige Slesvigs danske menigheder. Han ville nødig tage fra Igen og menigheden ønskede ivrigt at beholde ham.. Men konsistoriet blev ved at holde an på ham og lovede menigheden, at den ville tage hensyn til den præst, som de ønskede i hans sted. Pastor Prahl udpegede dem for liturgiens skyld, pastor Schmidt i Brede. Han blev da kaldet til Gammel Haderslev, men ved konsistoriets kaldelse skal der bagefter ved prøvevalg afstemmes, om menigheden godkender kaldelsen, kun når 2/3 af stemmerne faldt på vedkommende, er han antaget. Ved prøvevalget i Haderslev d. 7. maj ang. denne forflyttelse fik pastor Prahl 146 st. og 77 stemte bej. Han fik altså ikke 2/3 af stemmerne, og valget blev altså forkastet. Imidlertid må det senere være bleven gjort om; thi han blev forflyttet derhen. 
 
Et tysk valgmøde i Brandsbøl kro 1893. 
D. 18. juni holdtes et tysk valgmøde i Brandsbøl kro, ved hvilket den tyske kandidat amtsrådmand Bachmann fra Haderslev holdt en tale i det danske sprog. Det endte med ”gemütlich Kommers” 
 
81 g. 
Et stor valgmøde i Sønderborg 1893. 
D. 10. juni ankom en del medlemmer fra Nordslesvig til Als og blev indkvarterede rundt på Øen. D. 11. juni holdt vælgerforeningen og Gustav Johansen møde i Sønderborg. D. 17. juni kørtes omkring i et stort tog med gæsterne. Min bror havde også et par gæster og kørte med dem til Høruphav d. 12. juni. 
 
Rigsdagsvalg foretages 1893. 
D. 15. juni afholdtes valg til den tyske Rigsdag. Gustav Johansen fik 9597 st., den tyske kandidat Bachmann fik 3129 st. og socialdemokraten Mohlke fik 193 st. I Sønderborg kreds fik Johansen 3783 st., Bachmann 1032 st, Mohlke 136 st. I Sønderborg by faldt 320 danske st., 300 tyske st. og 20 social. st., i Nordborg 79-70-2 st., i Hagenbjerg, 109-47 st., i Igen 234-52-3 st., i Ketting 91-47-7 st., i Augustenborg 7-67 st. 
 
Min afrejse fra Sønderborg 1893. 
D. 4. juni. Da du rejste gik jeg så først op til fru Johansen, som slet ikke viste, at I rejste den dag, ellers ville hun og lille Anne Johansen gerne have været nede på broen for at hilse og sige farvel. Hun blev glad over, at du ville tage den lille Moltzen i huset. Dernæst gik jeg ned til Moltzens. De blev meget glade, han havde bestandig haft en anelse om, at det nok blev til noget. Både moderen og datteren er rigtig rare og beskedne mennesker, og moderen forsikrede, at hun ikke var bange for at tage fat op ethvert arbejde, groft og fint, som forefandtes. De ønskede gerne, at der måtte gå en 3 ugers tid, forinden hun kom, måske med fru Johansen og datter, som du har inviteret. 
 
En tør og ret varm Sommer 1893. 
I dag d. 4. juni har vi haft en stille søndag, om den næste bliver så stille, vides ikke. Der kan jo komme nogen fra vælgerforeningen, som man må trøste sig med, at det er en overgang. Det vedbliver med tørheden, og udsigterne til regn er nu mindre end tidligere, da barometeret igen stiger, og vinden holder sig nordlig. Det var et dejligt rejsevejr den dag I rejste. 
 
Lynilden slog ned på Hjortholm 1893. 
Under et tordenvejr d. 28. juni slog lynilden ved middagstid ned i Hjortholms lader. Strålen tændte straks i noget halm, men heldigvis var, på grund af uvejret, alle gårdens beboere tilstede. De fik straks vand til at slukke med, og ilden kvaltes, så der skete ingen videre skade. Da man frygtede for, at ilden måske kunne ulme skjult et eller andet sted, beordredes, at alle kreaturer skulle føres ud. Køerne blev nemlig fodrede på stalden. Her på Avernakø rasede uvejret fra kl. 2 til 3 og slog ned i en Poppel ved Rasmus Nielsens gård på Korshavn. 
 
Sønderborg provstesynode holder møde 1893. 
D. 25. juli holdt Sønderborg provstesynode møde om formiddagen kl. 9½ på rådhuset i Sønderborg med følgende forretningsorden. 1) Valg af protokolfører. 2) Synodeudvalgets beretning om de kirkelige og sædelige tilstande. 3) Synodalkassen i regnskab for det sidste år. 4) Samme kasses budget for det følgende år. 5) Referat af pastor Wernich i Oksbølle om den kristelige kærligheds gerning i Sønderborg. 6) Referat af pastor Prahl i Igen om gudstjeneste-ordnings anliggender. 7) Det oprindelige andragende fra pastor Wernich i Oksbølle vedrørende kolportørsagen i Provstiet af christelige Skrifter. 
 
Dyrskue i Ketting kro 1893. 
D. 20. juli holdtes dyrskue i Ketting kro, 6 heste, 23 hopper med 15 føl, 25 tyre. 53 malkekøer, 18 kvier, 6 kvægstammer med tilsammen 27 køer, 5 væddere, 6 får og 7 lam. Dyrenes kvalitet er gået frem. Bagefter spisning for 300 gæster og bal. 
 
Høstens begyndelse 1893. 
På Korshavn begyndte høsten så småt d. 18. juli, i Avernakø og Minke alm. d. 25. juli. D. 31 juli var høsten i fuld gang på Als, enkelte havde begyndt at køre rugen i hus, hvis vejret bliver godt, vil høsten blive hurtig færdig i år, da alt korn omtrent er modnet på én gang. 
 
Min bror i besøg 1893. 
D. 22. aug. I al korthed vil jeg meddele, da nu høsten er vel overstået, at jeg agter, om Gud vil, at rejse herfra førstkommende fredag d. 25. aug. med dampskibet, om så postbåden må vente på til jeg kommer. Jeg er så fri at tage Mis Knudsen med. Min bror var her i besøg fra d. 25. til 29. aug. Hermed takker jeg dig om på mine og Maries vegne for vort ophold på Avernakø, hvor vi tilbragte behagelige dage. 
 
82 g. 
Vi kom godt hjem. På dampskibet traf jeg farver Skov og kone fra Sønderborg og senere hen opdagede jeg også Koodt fra Christiania. Da vi nåede Kegnæs fyrtårn, gav vi os i lag med det medbragte brød, som smagte os fortrinlig, men den halve flaske stikkelsbærvin, fik vi ikke brug for, da proppen brækkede af, og den kan da bruges en anden gang. På broen var Rasmus med Knud og Hans (Knud Ole Knudsen og Hans Erichsen, en søn af kusken) og munden stod ikke på dem hele vejen hjem. Vil du sige Moltzen, at jeg gik samme aften til hendes forældre med pakke og breve, men spørgsmål om ….. fået de af dem afsendte penge, kunne jeg ikke besvare. 
 
Besøg på Hjortspring osv. 1893. 
I går tog Ditte, fru Paulsen og jeg til Hartspring, hvor vi ikke har været i 1½ år, og jeg gik da noget i forvejen til præsten og fik indlagde dåbsattest til snedkeren. I morgen skal Kettingerne og Blæsborgerne til til Majbølgaard, og vi skulle også have været med, men nu har vi erfaret, at herredsfogden med familie, efter en skovtur vil komme her til the, og følgelig bliver vi hjemme. Det vil nu vise sig, om vejret vil egne sig dertil, Thi i nat og i dag har vi fået en velsignet regn, og det kan jo blive ved i morgen med. Den regn trængte vi rigtig til og vil navnlig gøre godt for græsningen, der nu stod i stampe. 
 
Ildebrand på Gammelgaard 1893. 
Da vi kom til Sønderborg fik vi at vide, at der natten mellem lørdag og søndag var brændt en del på Gammelgaard, nemlig svinestalden med en mængde svin, som flere mindre bygninger. Herom melder avisen: Gården Gammelgaard er næsten fuldstændig nedbrændt natten mellem lørdag og søndag. 8 bygninger lagdes i aske. Der omkom 200 svin og 3 tyre, elleve svin som straks måtte slagtes på grund af deres brandsår, kom i søndags aftes med dampskibet ”Thor” til Kiel og blev befordrede til slagterhuset. Man mener, at ilden er påsat ligesom på Ballegaard. 
 
Nis Brag af Stolbro død 1983. 
D. 2. sept. I går fik jeg at vide i præstegården, at Nis Brag var både død og begravet i lørdags. Jeg havde endda tænkt, når jeg kom hjem at ville se til ham. 
 
Familien på Augustenborg 1893. 
D. 2. sept. I eftermiddag skulle vi have køerne hjem fra Østerholm, hvor de har været i 14 dage. Der har været meget græs. Nu er der atter græsning i Antoinettes Kobbel. I morgen rejser Martine og Knud til Augustenborg, da Knud skal i skole på mandag. De andre 3 har endnu en 14 dages tid tilbage. Marie takker alle mange gange både Grethe og familien på mejeriet. 
 
Gustav Johansen holder møde 1893. 
I søndags eftermiddag d. 10. sept. holdt Gustav Johansen et vælgermøde i Ketting kro på Als. 
 
Valg af valgmænd 1893. 
Valg af valgmænd til Landdagsvalget: 2. kreds Aabenraa kreds 1888, 55 danske og 47 tyske valgmænd. 1893, 49 danske og 50 tyske 2. Sønderborg kreds 1888, 78 danske og 39 tyske, 87 danske og 34 tyske. Altså 1888. 117 valgmænd. 1893, 121 valgmænd. I begge 1 og 2 kreds 1888, 276 danske og 147 tyske valgmænd. 
 
Landdagsvalg 1893. 
D. 7. nov, afholdtes Landdagsvalget i 1. valgkreds i Haderslev valgtes Gustav Johansen med 150 st.. Økonomiråd Ohlsen til Stendetgaard fik 50 tyske st. 
 
83 g. 
I anden kreds på Graasten valgtes Hans Lassen af Lysabild til Landdagsmand med 133 st. Gårdejer Jep Henriksen af Terp fik 64 tyske st. 
 
Pastor Bernth på Kegnæs fejrer 50 års jubilæum 1893. 
D. 13. dec. holdt pastor Bernth på Kegnæs sit 50 årige embedsjubilæum. Han er født i Horsens 1817. 1860 kaldet til præst på Kegnæs. Han er én af de sidste danske præster i Nordslesvig. Aftenen forud bragtes ham et fakkeltog af sognets skolebørn og lærere. På festdagens morgen spillede sognets musik uden for præstegården smukke psalmevers, hvorefter der holdtes en højtidelig gudstjeneste i den af menighedens medlemmer fuldt besatte kirke. Efter at denne højtidelighed var endt, samledes kirkerepræsentanterne i præstegården, hvor lærer Schmidt i smukke ord takkede præsten, og hvor der blev overrakt et guldur til minde om højtideligheden. Pastor Bernth er en af de sidste præster i det dansktalende Slesvig, som er ansat af den danske regering. 
 
Tak for tilsendte æbler 1893. 
D. 4. nov. Mange tak for æblerne med Ditte, det var dejlige Gråstener, ligeledes Jordbæræbler og Keiser Alexander. Af Jordbæræbler havde jeg dog selv ikke få i år, af Alexander kun 1, det første som træet har båret. Vi har rigtig nok haft en del æbler, men det er mest Rambur, som kun kan bruges til mad. 
 
Peter Davidsen udtjent sin militærpligt 1893. 
Peter Davidsen er dog kommer hjem efter 2 års tjenestetid, han og moderen var her forleden. Gid han nu vil skikke sig godt, så at han kan være sin mor til nytte og gavn. Han så for resten godt ud og lod til at have fået god Witz på sig. 
 
Pastor Prahl rejser om kort tid 1893. 
Nu skulle vi snart om en 3 ugers tid af med vor gode præst og hans od så kære familie. Det vil blive et stor savn. Nu kommer det an på, om vi får den vi ønsker og have andrager om, nemlig de 4 kirkeældste til Kaftan, det er jo nemlig pastor Schmidt i Brede, vi have udpeget. Blandt 11 ansøgere blev han ligeledes af synodaludvalget udpeget som den mest kvalificerede, det er dog det i vejen, at pastor Møller i Adsbølle ligeledes har søgt, og det vil vel blive noget vanskeligt for komiteen at forbigå ham. Imidlertid bliver Ketting i den nærmeste tid også ledigt, og det falder mig just i dette øjeblik ind, at de kunne sætte ham derhen, da Ketting er lige så godt i indtægter som Igen. Det måtte da ikke belægges med pension i 8 år, som det ikke heller bliver i Igen. Pastor Valentinn er bestemt til hovedpræst i Sønderborg, hvilket skal afgøres ved afgivelse af stemmer i morgen, hvoraf han skal have 2/3 del. En dansk præst har de fået i en Matthiesen, der skal prædike meget godt dansk. Pastor Hansen er nu endelig rykket ud af Tandslet præsteembede til 1. nov.. Han spadserede derfra til Augustenborg, let svævende hen ad vejen. 
 
Fru Mine Schwensen på Palsgaard død 1893. 
D. 4. nov. Det har gjort os så ondt, at den rare fru Mine Schwensen på Palsgaard så pludselig blev reven bort fra hendes mand og talrige børneflok. Hun døde af en brandbyld på hagen, som gjorde det af med hende i få dage. 
 
Markarbejder m.m. 1893. 
Hvornår vil vejret dog bedages, regn og atter regn afvekslende med storm. Man kan næsten ingen ting få udrettet. Nu har vi kørt gødning i 14 dage og færdige. Jeg har rigtig nok haft megen gødning, så jeg har kunnet gøde hele udlægningsmarken, både den store og bimarken, tidligere kunne jeg kun gøde bimarken alene. Dette er resultatet af en delvis sommers staldfodring. Du skriver, at du næppe kommer herover før vinter, det var ellers rart, om du kunne komme. Jeg vil ikke sige, at det er umuligt, at jeg ikke kommer over en gang før jul, hvis du da ikke skulle komme. Vi får nu se, og hvorledes vejret vil stille sig hen i tiden. 
 
Nikolaj på Færøerne 1893. 
Vi fik forleden dag brev fra Nikolaj, som vi dag alle besvarer, da dampskibet atter skal til Færøerne på onsdag. Han var meget glad for æblerne, du var så god at sende til ham, men du har nok selv fået brev fra ham. 
 
De har fået en ny præst 1893. 
D. 27. nov. Vi har nu fået en præst udnævnt til pastor Prahls efterfølger, og det den mand som vi ønskede, og de kirkeældste har ansøgt om, nemlig pastor Schmidt i Brede. Vi kirkeældste var sammen med ham og hans hustru i Guderup i går. De gjorde begge et godt indtryk som rare, jævne folk. Han er født i Skodborg, om konen er fra Hamborg eller Kiel, ved jeg ikke, men hun talte godt dansk hele tiden, også med Prahls. Han kommer næppe før først i marts, så vi må se at få lov til at beholde Andresen til den tid, til 5. jan. har vi allerede tilladelsen. Vi ville nødig have de gamle præster i vakancen, navnlig også for konfirmandernes skyld, som pastor Prahl for at få dem fremad, har arbejdet med 4 gange ugentlig. Nu bliver han vel næppe 14 dage til. De var her til afskedsvisit i tirsdags. De fik andesteg og fromage til aften. De var meget bevægede til afskeden. 
 
Pastor Schmidt præst i Igen 1893. 
Johannes A….lius Schmidt er født 1847 d. 11. juli i Bylderup, 1872 d. 27. sept. valgt til præst i Hjerpsted, 1877 d. 20. marts kaldet til præst i Medolden og 1884 valgt til præst i Brede, 1893 kaldet til præst for Igen menighed. 
 
84 g. 
Børnene på Majbølgaard skulle til Flensborg 1893. 
I onsdags aftes d. 15. nov. kom Anne og Thomas fra Majbølgaard og rejste igen i går formiddags. Anne vil gerne have fru Paulsen med til Flensborg i morgen med 3 af børnene, der skulle efterses i næsen af en læge, Mis Knudsen rejser også med, for at få et nyt korset, der bliver syet på Diakonissestiftelsen. Det er kedeligt hvis den blæst, vi har i dag, skulle vedblive i morgen, der da gør turen mindre behageligt. 
 
Efterårsarbejde og mejeriet 1893. 
Nu har vi da endelig fået afpløjet, med undtagelse af grønjorden, som er påbegyndt. Tidlig var høsten, men sent blev efterårsarbejdet på grund af den idelige regn, som dog endelig for nogen tid siden holdt op, og har det nu igen tørret godt af. Køerne kælver efterhånden, og vi har ganske god mælk, med de ældste køer har kastningen hørt op, kalvene lever godt, men det er desværre tyrekalve og kun en eneste kviekalv endnu. Derimod er der ikke så få af de unge kvier, som kastede. 
 
Familien Witzke 1893. 
Med gamle fru Witzke på Hjortholm et det ikke godt, men mener dog, det er nærmest nerverne, der gør hende så dårlig. Gamle Witzke kommer måske for retten, da han nok har ladet munden løbe. 
 
Sofie Jessen, dårlige øjne 1893. 
Sofie Jessen på Peberbjerg har det slet ikke godt i sine øjne, det er sørgeligt med den stakkels pige. 
 
Tinnes fødselsdag 1893. 
På Blæsborg har de det godt. Ditte og fru Paulsen var der til Tinnes fødselsdag. 
 
Lykønskning til jul 1893. 
: 22. dec. Da julen ni nærmer sig med stærke skridt, vil jeg sende dig mine bedste ønsker til en glad og velsignet jul og et godt nytår for dig. Grethe, familien på mejeriet, som du er så god at besøge. Gud bevare og beskærme od alle i det nye år. 
 
En meget mild vinter 1893. 
Hidtil har det været en meget mild vinter med megen regn og blæst, til lynild og torden. Træerne står med knopper, nogle steder har aurikler og andre blomster stået i blomst. I Horsens egnen har køerne gået på græs, hvoraf der har været rigelig. 
 
Pastor Prahls rejst 1893. 
Pastor Prahl og familie er allerede afrejst for en 14 dages tid siden. Det blev dem tungt ved afskeden, især tog fru Prahl sig det nær; vi måtte komme sammen med dem i den sidste tid, og hun var altid så bevæget. 
 
Den nye præst kom til Lysholm 1893. 
Så kom da den nye præst hertil sidste lørdag d. 16. dec. med frue, blev her om natten over og kørte herfra til kirken, hvor han skulle holde sin prøveprædiken, spiste så til middag hos Niels Troldhøj i Guderup for at komme med dampskibet fra Stevningnor til Aabenraa kl. 2½ eftermiddag. Det er rare pæne folk, og vi hørte ikke et tysk ord, ikke heller indbyrdes, mens de var her. 
 
85 g. 
Pastor Andresens ophold der i vinter 1893. 
Om mandagen d. 18. dec. hentede vognen pastor Andresen, der kom fra Haderslev, hvor han havde ligget syg af influenza hos moderen. Han er just ikke rigtig rask endnu, og nu står der jo noget for, når han bare kan overkomme det. I forgårs d. 20. dec. lignede han Frederik Jepsens stedmor, som var fra Lunden. I morgen lørdag skal Hans Thomsen i Guderup begraves, som fik et slag. På søndag juleaftensdag ville vi lade formiddags gudstjenesten gå ind og holde aftensgudstjeneste. Da der ikke var et eneste sted i sognet, hvor han kunne få ophold, og vi ikke ville lægge ham ind på en kro, tog jeg imod ham, uagtet det jo er temmelig ubekvemt for ham, da han har konfirmanderne i kapellaniet i Guderup og ligeledes langt til kirken. Vi fik af konsistoriet lov til at beholde ham til den nye præst kommer, hvilket vil ske i sidste halvdel af marts, så kan han jo også konfirmere børnene. Han er et rart beskedent menneske at have i huset. I morgen d. 23. dec. skal forh. skovfoged Schmidt i Adserballeskov, sidst boende på Langdel, begraves på Adserballe kirkegård. I dag d. 22. dec. begravedes den gamle smed i Almsted Hans Møller, næsten 90 år. Gamle Miang er endnu rask, jeg håber at kunne lykønske ham d. 4. jan. til sin 94 års dag. 
 
Uheld med en kvie 1893. 
Jeg havde uheld med en kvie, der kælvede første gang og havde svært ved at komme af med kalven, den var stor men død, den fik betændelse i børen og døde 2 dage efter. Kødet brugte vi ikke. 
 
Elisabeth i besøg 1893. 
D. 22. dec. Forleden havde vi besøg af søster Elisabeth i nogle dage og blev Dittes fødselsdag over. Hun var vel tilpas og fik noget slagtning med hjem, desuden en stor klipfisk, hvoraf jeg havde købt 48 pd. hos Behn for 25 p. for pundet, hvilket er billigt. Så sendte hun forleden dag en god gedde, der smagte dejligt. 
 
Vejen gruset og sand kørt 1893. 
Vi har i længere tid haft travlt med at op… og gruse vejen her fra gården til langt ind i Miangs mark, som jeg har at ved lige holde. Der udfordres hertil ca. 100 læs grus, og har endnu kun fået vejen i Tofthøj tillagt. Sand har vi også fået kørt for hele året, foruden at alle høstfolkene og smeden får hvert et læs, i alt 11 læs. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening