Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
     1880
     1881
     1882
     1883
     1884
     1885
     1886
     1887
     1888
     1889
     1890
     1891
     1892
     1893
     1894
     1895
     1896
     1897
     1898
     1899
     1900
     1901
     1902
     1903
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1884
 
 
1884. 
 
Peter kom hjem før jul 1884. 
Peter kom hjem tæt før jul. Han rejser med det første til Svendborg for at tage eksamen som dampskibsfører, hvilket Leth ønsker, og han kommer da nok til Avernakø. Han mener at kunne klre det på 6 uger, og så læse på Island i sommer. Dertil går han ikke før i maj, så han har jo en god lang vinter at være hjemme i. 
 
Familien på Majbølgaard der i flere dage 1884. 
I lørdgas d. 26. jan. kom hele familien fra Majbølgaard, mand kone og 5 børn, foruden barnepigen. Om søndagen var alle, Marie undtagen, til Bommerlund hos Peter og fik haresteg. Mandag kørte Thomas og Hans Henrik hjem, og i går torsdag d. 31. jan. kom gamle Jessen og hentede den øvrige familie. Om onsdagen havde vi begge familier fra Bommerlund med børn her, så det var en ordentlig børneflok og kommers, men de var dog alle meget artige. De blev hentet og kørte hjem i lukket vogn, for at fru Hansen kunne være med. 
 
Megen regn faldt 1884. 
I aftes begyndte det at regne og har nu uafbrudt regnet lige indtil kl. 9 næste aften så at alle bare steder på marken står fulde af vand. Hele vinteren er hidtil gået hen uden ….karakter. Det har været meget mildt, men meget regn- og stormfuldt hele tiden. Især har det stået med megen regn og storm fra søndagen d. 21. til 28. jan Det var næsten en hel orkan fra lørdag til søndag nat d. 27. og 28. jan. Af og til kom regn, sne og hagl, og det lynede stærkt om natten, hørtes også flere tordenskrald. Under alt dette holdt glasset (barometret) sig næsten nede ved orkan og jordskælv. Det står måske i forbindelse med vulkanen Vesuvs uro.. 
 
27 g. 
Møde på ”Stadt Hamborg” om sukkerroedyrkning 1884. 
Tirsdagen d. 12. febr. holdtes der et møde i Sønderborg på ”Hotel Stadt Hamborg” af mænd fra Als og Sundeved ang. sagen om sukkerroedyrkning. Hans Lassen fra Lysabild blev valgt til præsident. Det blev foreslået, at den ny kommission til at drøfte sagen skulle nedsættes. Knudsen til Lysholm foreslog, at den skulle bestå af 7 medlemmer, Andresen fra Skelde foreslog 5 medlemmer. Det første forslag blev vedtaget. Knudsen forslog dem valgt ved akklamation og foreslog følgende medlemmer, Wolff fra Gammelgab, Jacobsen fra Rinkenæs, Petersen fra Sønderborg, Bladt fra Tandsgaard, Jensen fra Snogbæk, Bonefeld fra Lebøl og Skov fra Svenstrup. Det vedtoges. 
 
Vinter og vejrliget fremdeles 1884. 
Søndagen d. 10. febr. om aftenen kom der herved kl. 10½ på én gang stærke lyn og 3 tordenskrald med temmelig stille vejr. Det havde om dagen været meget mildt. Om onsdagen d. 13. febr. gik vinden om til øst, fra fredag til tirsdag blev det ved at stå med østenvind og frøs temmelig. Tirsdag aften d. 19. febr. gav det en forandring og onsdag var det overordentlig mildt og siden den tid har vi atter haft sydvest og regn. 
 
Provst Fangel holder jubilæum 1884. 
D. 14. marts holdt provst Fangel i Hagenbjerg 50 års jubilæum. Tidlig om morgenen indfandt sig flere for at lykønske ham. En deputation overbragte ham en adresse fra lærerne i Nørreherreds provsti, hans sognefolk i Hagenbjerg og Oksbølle forærede ham en bordopsats og et skrivetøj, konfirmanderne en magelig lænestol, præsterne D… Rebel og Thorvaldsens værker i fotografi. I kirken talte provst Schmidt i Svenstrup og biskop Hansen. Den første overrakte ham en preussisk orden foran alteret. Provsten takkede rørt for alle de modtagne beviser på velvilje og kærlighed. Efter gudstjenesten var der festmiddag i præstegården og om aftenen mødte Musik og Sangforeningen fra Nordborg og afsang en sang til jubilarens ære. Jeg havde sendt ham min lykønskning, hvorover han glædede sig og bad min bror at takke mig. 
 
Den fælles kirkekasse på Als delt 1884. 
D. 24. marts. Den af preussensynoden vedtagne lov om kirkekassernes opløsning har nu fået kongl. stadfæstelse. Kapitalformuen og kassebeholdningen deles mellem de pågældende menigheder således, at Hagenbjerg får 1500 m. forlods af Als Nørrehereds kirkekasse og Ulkebølle forlods 4000 m. Nørreherreds menigheder får i alt 54.436 m., nemlig Nordborg 8000 m., Igen 5293 m., Hagenbjerg 10.704 m., Oksbølle 13.858 m. og Svenstrup 16.578 m. Sønderherreds menigheder får 99.041 m. , nemlig Ulkebølle 8082 m., Lysabild 10.137 m., Hørup 7.250 m., Tandslet 12.878 m., Adserballe 22.580 m., Notmark 16.396 m. og Ketting 21.739 m. Denne opgørelse er sket 1880. For så vidt kapitalen for øjeblikket skulle være større eller mindre, sker reparteringen efter en bestemt skala. Med provstesynodens samtykke udstedtes 1884 d. 19. febr. denne kirkelov ang. ophævelsen af den fælles kirkekasse i Nørre- og Sønderherred på Als. Den er blevet stadfæstet af begge landdagens kanon og vil træde i kraft fra 1. april 1885. Als Nørreherreds kirkekasse har en beholdning af 54.435 m., der kom til deling mellem de 5 sogne. Sønderherreds kirkekasse har en beholdning af 99.041 m., ligeledes kommer til deling mellem de 7 sogne i Sønderherred. 
 
Lykønskning til min fødselsdag 1884. 
D. 15. april. I anledning af min fødselsdag bringer han mig for sig selv og sine deres bedste ønsker, at jeg må opleve mange fødselsdage med helbred og sundhed og alt og alt andet godt, havd den gode Gud vil lade mig blive til del. 
 
28 g. 
Peter rejser til København 1884. 
Peter skal nu rejse på fredag d. 18. april til København, og har allerede travlt med at pakke tøjet i dag, da det skal med til Sønderborg i morgen, så kan Ditte køre ham ud på fredag med den lille vogn, da vi har meget travlt med hestene. 
 
Bryllup på Fægteborg 1884. 
For nylig d. 18. april var der bryllup i Fægteborg. Aftenen forud var der stor spisning og bal hos Lorenzen i Nordborg for en del gæster fra Nordborg og vennerne fra landet. Vi var alle indbudte herfra, såvelsom Peter og Martine, men da det kom til stykket, bliver vi alle hjemme, så nær som Nikolaj, Ditte og Fru Paulsen. Peter og Martine blev også hjemme. Det er jo en lang vej at fare hjem om natten. 
 
Hvorledes helligdagene bliver tilbragte 1884. 
Helligdagene d. 10. – 14. april har vi tilbragt således: Skærtorsdag var vi alle her, samt Peter og Martine og Johannes møller til alters, og så var Peter med familie her den dag. Langfredag hengik stille. Påskedag i kirke, samme dag Peter med familie til middag. Om eftermiddagen var Peter, Marie, Fru Paulsen og jeg til fødselsdag på Blæsborg, hvor vi traf Anne fra Ketting, Elley og kone, samt Andreas Davidsen og kone. 2. påskedags eftermiddag kørte Ditte, Fru Paulsen med Peter til Majbølgaard for at sige farvel før rejsen. Vi skulle alle have været med, men så skulle vi have haft 2 vogne i gang, hvilket jeg ikke kunne nænne for hestene 
 
D. 16. april 1884,var han til Synodevalg i Sønderborg. 
 
Enkelte nyheder 1884. 
Gamle Jørgen Johansen på Østerholm, 86 år gl., har været meget syg, da han ikke kan lade sit vand og har haft torsk (trøske) i munden, dog er det nu bedre. Gamle Mette Marie, der nu er 90 år gl., har også været meget syg, men er nu igen kontant. Gamle ”Jaas” Hans Christian Lorensen i Holmskov, der nu er 94, er endnu stærk og har alle sine tænder endnu. Jørgen Frederiksen i Igen har mistet sin kone, hendes bror Jacob Blom er meget sløv og ubehjælpelig og kan ikke tale forståeligt. Hans kone går måske bort før ham, da hendes bryst er meget angrebet. Laurids Petersen fra Nymølle er død. 
 
Stærk torden i juli 1884. 
D. 6. juli om aftenen havde man et temmelig stærkt tordenvejr og en god regn. D. 23 juli hen imod kl. 12 brød et stærkt tordenvejr løs, efterat det havde lynet stærkt fra kl. 10. Tordenvejret vedblev at holde sig til hen imod kl. 4 med stærke lyn, skrald og megen regn. Det var temmelig over ved Avernakø, lynene var meget skarpe. Det var bebudet fra Avernakø til d. 21. juli. Det var den værste torden for dette år og den bedste regn i løbet af sommeren. Det skal have anrettet en del skade især i den vestlige del af Sjælland, Lolland og Falster. Mandagen d. 28. juli trak om dagen den ene tordenbyge efter den anden forbi Avernakø, dog kun med et par skrald. Om aftenen kl. 9 nærmede den sig atter og fra kl. 10-12½ stod atter en svær torden med stærke lyn og skrald over Øen. Den holdt sig længe og var næsten stærkere og hårdere end den tidligere. Den er ligesom de andre kommet med stille vejr. 
 
Hans besøg på Avernakø 1884. 
D. 1. aug. takker han for sit og hans kones besøg her. Det var rare og behagelige dage, vi tilbragte på Avernakø og derfor endnu en gang tak. De kom fredag d. 18. juli og blev her til tirsdag d. 24. juli. Om onsdag d. 23. var det gråt og lummert. Vi var hen imod aften spadseret hen til gårdm. Anders Rasmussen, da han ville tale med dem om at få en søn, som skulle konfirmeres til efteråret, til dreng. Han havde haft hans bror Rasmus Andersen til karl et år. men som kom ind til soldat.. Da den ældste bror Jens Jørgen Andersen afhentede ham, havde han ytret, at min bror måske kunne få den yngste bror Anders til efteråret til dreng. Men forældrene kunne ikke være af med ham. 
 
29 g. 
Da vi kom tilbage til præstegården, sad vi en halv times tid ude i verandaen og anede ikke noget, førend der på én gang kom et lyn, og det vedblev med at lyne stærkt og tordne, men først hen imod kl. 12 trak uvejret op og rasede strengt til hen imod kl. 4 og holdt os oppe hele natten. Det gik lyn i lyn og skrald på skrald i et væk. Lynene var meget stærke og oplyste hele gårdspladsen. Dagen efter var det godt vejr, og vi var om eftermiddagen kørende ud til Korshavn, hvor vi var oppe på Bavnebakken og gik om i gårdm. Anders Hansens mark, hvor de høstede og her talte han med Bodil Simonsen, hilste hende fra sønnen Niels som var på Lysholm, og anmodede hende om at få den yngre søn Jørgen, når han blev konfirmeret det følgende år 1885 til Mikkelsdag. 
 
Hjemrejsen d. 25. juli 1884. 
Torsdag d. 25. juli rejste de med båd hjem. Undervejs fik de en slem tordenbyge, der blødte stærk, og de blev våde. Om rejsen hjem har du fået efterretning, og da der ingen vogn kom, de havde alle hjemme i deres visdom fået ud, at det var aldeles umuligt den dag, på grund af regnvejret, at vi kom, og vi måtte da lade tøjet stå og traske hjem, og fik straks en regnbyge fra Laves af indtil vi nåede Jens Grøn, hvor vi opholdt os, indtil regnen holdt op. Tordenen havde været slem om formiddagen på Als og slået ned i flere telegrafpæle, som også ved Fynshav. Den nat vi havde torden på Avernakø, var den ligeså slem her, og de kom op og gik i seng på samme tid som hist. 
 
Besøg af Hjort-Lorenzen 1884. 
Siden vi kom hjem, har vi måttet sidde oppe et par aftener for torden, nu synes luften at have forandret sig. Samme dag de kom hjem havde de om eftermiddagen besøg af Hjort-Lorenzen med kone og Fru Ohlsen fra Fægteborg. Han bad om at hilse dig. 
 
Synode i Sønderborg 1884. 
D. 29. juli var det Maries fødselsdag. Om formiddagen var han til Synodemøde i Sønderborg på Rådhuset. Hans Lassen fra Lysabild bragte religionsundervisningen i skolerne på bane. Der ofredes for lidt tid på den, den stod tilbage for en tidligere religionsundervisning. Han blev imødegået af pastor Vogel fra Lysabild og pastor Reuter fra Broager, men blev støttet af pastor Hansen fra Dybbøl og biskop Hansen fra Guderup. Han tog også fat på den tyske sangundervisning. Til medlemmer af psalmebogssagen valgtes følgende af Synodaludvalget: Pastor Nissen i Adserballe, pastor Clausen i Dybbøl og gårdejer Hans Nissen af Viby. En petition af Lassen blev vedtaget. Dernæst var også et forslag om provstens lønning til forhandling. Synodaludvalget havde foreslået en lønning af 1200 m., Lassen foreslå en lønning af 900 m., der blev vedtaget. 
På grund af fødselsdagen udbad min bror sig tilladelse til at holde op kl. 4 og kørte nu hjem fra Sønderborg og havde Holger Clausen og kone tilligemed Christian Elley med hjem. For resten var her ingen andre end familien fra Majbølgaard og Bommerlunds aftægt, samt hele den Clausenske familie fra Notmark, de spanske med indbefattet. . Men så havde vi det også gemytligt, for de var alle sammen så glade, så at det var en fornøjelse at se og høre på, og det gik med skåltaler, så selv Anne og Ditte, men især Bertha Hahn holdt en meget smuk tale. 
 
Høsten begyndt 1884. 
Høsten begyndte d. 24. juli på Korshavn og d. 28. juli på Avernakø. D. 2. aug. begyndte de at høste byg på Lysholm, det øvrige er endnu ikke modent, men det tager nu stærkt på det, a vejret stiller sig godt. Her på egnen har man nu begyndt, mens rugen ud efter Sønderborg allerede er i hus. 
 
Christian Elley i besøg 1884. 
Christian Elley har været her i flere dage, da han skal lægge render op hos Wolff i Elstrup.  
 
30 g. 
Han rejser i dag d. 2. aug., men kommer igen senere igen for at opsætte en lynafleder sammesteds. 
 
Biskop Hansen på rejse 1884. 
På tirsdag d. 5 aug. rejser biskop Hansen, Fru Tadey, Frøken Bülow bort en 10 dage, til Dangaard og Svendborg, dog først til Gram. 
 
Gamle Mette Marie 1884. 
I går d. 1. aug. havde vi besøg af gamle Mette Marie, hun fylder nu 90 år d. 9. okt. 
 
Bispinde Hansen død 1884. 
D. 20. juni døde bispinde Hansen, 82 år gl. Hun var født Anne Marie Schwensen i Hørup præstegård, f. 1802 d. 25. nov. Hun blev 1828 d. 13. april g.m. pastor Jørgen Hansen, sognepræst i Ballum. Hun led meget af gigt i de senere år, kunne ikke gå, men måtte køres omkring på en stol fra stue til stue. 
 
Sommerens karakter 1884. 
Sommerens karakter har i det hele været tør, dog kom der for det meste regn til rette tid og i juli gav det ved torden stærk regn. Kornet stod derfor jævnt godt, vinterkornet især var stærkt og kraftigt . Vårkornet sine steder lidt tyndt, men satte godt aks. Høsten gik heldigt, ikke en eneste dags afbrydelse hindrede arbejdet, men det gik uforstyrret hver dag sin rolige gang, da det stod hver dag med et ypperligt vejr, og høsten blev derfor overalt tidligt endt. Hele sommeren har det ikke givet storm.  
 
Rigsdagsvalget d. 17. nov. 1884. 
Det tysksindede parti har allerede d. 11. okt. afholdt et møde og besluttet at stemme på amtsdommer Bachmann. D. 20. okt. holdtes et møde i Sønderborg af ca. 70 personer, hvoraf nogle talte for Lassen, andre for Junggreen. Ved afstemningen fik Lassen de fleste stemmer. Dog herskede der enighed om, hvis det skulle komme til omvalg, da at stemme på den kandidat, der fik de fleste stemmer. Ved valget d. 28. okt. fik Junggreen 4316 st., Hans Lassen 4061 st., Bachmann 2757 st. Ved omvalget i nov. mellem Junggreen og Lassen sejrede Junggreen med betydelig majoritet. 
 
Indbrud i Ketting kro 1884. 
Sidst i okt. skete der indbrud i Ketting kro i butikken. Der blev stjålet en 30 m. derfra gik tyvene til Hundslev, hvor man hos Hr. Herzog var heldigere. 
 
Gensidig forening 1884. 
D. 1. nov. takker han for ål, k…. og kartofler jeg sendte ham, og han sendte igen med lejlighed kålrabi og 1 stykke gammel ost. 
 
Jørgen køber Stor Vejlegaard 1884. 
Hans søn Jørgen købte Store Vejlegaard på Sjælland på 14 tdr. hartkorn og 140 tdr. land for 116.000 kroner. Herremanden Jørgen Ahlmann var med ar afslutte handelen. Og Thomas Jessen har set på gården. Hans søster Ditte Knudsen afrejste d. 31. okt. til København for at hjælpe ham med at ordne alt i huset. Den ligge i Vallensbæk sogn, 1½ mil syd for København. Gid det nu må være til hans og hans families gavn. 
 
Peter kom godt fra stormen på Island 1884. 
Peter er sluppen godt fra stormen d. 11. sept. ved Island og har ikke mistet det mindste, hvorimod 19 norske skibe totalt forliste på samme fjord, samt 22 skibe led stort havari. 
 
En hård storm rasede 1884. 
Også på Als vat det et forfærdeligt vejr d. 27.-28. okt., med storm. Næsten ingen huse er sluppen fri for brud på tag. Et par steder i Lebøl og på Nygaard på Kegnæs blæstes der lader helt om. 
 
Peter kom hjem 1884. 
Peter kom hjem til dec. Han havde et slemt vejr, men kom dog uskadt fra det. Fiskeriet har ikke været så godt, men vi må håbe på bedre tider.  
 
Hans besætning 1884. 
Vi har slagtet i disse dage 2 svin, hvoraf det ene vejede 435 pd. og det andet 380 pd. slagtet. I hvert var der 30 pd. flom, samt en gris til 183 pd., men heraf skal Peter have den halve. Vi har nu 8 kviekalve tillagt og tænker endnu at at tilsætte 2 da jeg agter at indføre mere staldfodring. I sommer kan jeg nok græsse mere ungkvæg. Den store tyr er nu snart fed og er et roligt dyr. Den vejer vist omtrent 1500 pd.. Jeg har fået en ny angelb. Tyr, som Erichsen i Ketting har købt mig i Angel og kostede 225 m., som ikke er for meget. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening