Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
     1880
     1881
     1882
     1883
     1884
     1885
     1886
     1887
     1888
     1889
     1890
     1891
     1892
     1893
     1894
     1895
     1896
     1897
     1898
     1899
     1900
     1901
     1902
     1903
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1885
 
31 g. 
 
1885. 
Ditte og Fru Paulsen på rejse 1885. 
D. 7. jan. Han takker for min lykønskning til nytår. Han klager over, at brevene igen er gået tabt. Han er villig til at tage imod drengen Lorentz Peter Nielsen, men at han først må være fri for pipperne.. Han har mistet en af sine bedte køer ”Nanna”, der døde af mælkefeber. Ditte rejser først i næste uge til Store Vejlegaard for at opfylde et ønske fra nov., som sygdom den gang forhindrede. Fru Paulsen rejser til København for at tage et kursus i sygeplejen. Den gamle tante Doris på Vejlegaard er stadig meget dårlig, og der er næppe håb om, at hun kommer sig, og man kan da kun bede om, at hun ikke må lide for meget og for længe. 
 
Jørgen Schwensen køber Trudeholm 1885. 
Jørgen Schwensen har så købt Trudeholm alligevel. Det er en gammel herskabelig bygning med stor riddersal og over 30 værelser. Jorderne er lette sandjorder, men en god eng og tørvemose. Den skal være billig, en kirketiende skal høre hertil. Da der i selskab på Als var tale om dette køb, fremhævede hans mor, Fru Schwensen ”og der er en riddersal på gården”. 
 
Englændere begravet i skoven ved ”Troldhøj” 18o7. 
I nærheden af kæmpehøjen ”Troldhøj” i skoven, findes flere tilsyneladende små gravhøje, det skal være begravelsen af faldne englændere, der i krigen 1807-1814 faldt i en træfning mellem Fyn, Ærø og Als, hvor engelskmændene tabte, og blev her jordede. 
 
Vinterens karakter 1885. 
Hele vinteren har været mild, lidt sne og frost indtraf for en kort tid. Fra d. 16. jan tog det stærkere på at fryse og holdt sig til d. 22. jan.. Der var is ved kysten og på grund af is indad efter Faaborg, måtte postbåden lande ved teglværket. I Jylland sneede det i 3 dage, men her faldt ikke videre sne. I Spanien sporedes jordskælv og faldt en masse sne. I St. Petersborg har man haft 22 gr. frost og i Haparanda 33 gr. Men denne vinter hørte snart igen op. 
 
Landbomøde i Ketting kro 1885. 
I lørdags d. 28. marts var der landbomøde i Ketting kro Foreningens budget for det kommende år blev drøftet og fastsat. Til det stor fællesdyrskue i Flensborg i tilstundende sommer blev bevilget 600 m. 
 
Peter og Christian i besøg på Avernakø i marts 1885. 
D. 14. april. Lykønskning til min fødselsdag. Gid det kommende år må blive dig et godt år både med sundhed og andre livets goder. Tak for Peter og Christian for den behagelige tid, de tilbragte hos dig og som de havde megen glæde af. Peter er nu næsten på 8. dag i København, og rejsen derfra stunder vel snart til. Gid det nu må lykkes ham bedre i år end i fjor for at bøde lidt på det dårlige år. Da Hansen på Bommerlund tænker på at sælge gården, må de vel flytte, De flyttede siden ind på Østerholm. 
 
32 g. 
En del af familien syge 1885. 
I går d. 13. april var min bror alene til Blæsborg for at gratulere. Men han var der kun et par timer; thi Lisbeth havde de 2 foregående dage ligget i sengen af smerte i ryggen, dog var det bedre. Den stakkels Davidsen ligger i gulsot, og da fru Paulsen også har ligget med rygsmerte indtil i dag, og Marie også lå i går, så var han ene taget derop. Det er dog godt for dem, at de har flinke børn til at stå dem bi i deres gerning og de lade j også til at være godt tilfreds med det økonomiske udbytte i år. Den stakkels Andreas Davidsens dage er nok snart talte, han kan ikke nyde noget og har svært ved at tale. Han havde også gulsot. 
 
Anne i Ketting var der et par dage i besøg 1885. 
For nogen tid siden havde de besøg af Anne fra Ketting et par dage. Ditte Knudsen hentede hende, og Møller kom så og bragte hende hjem. De havde gerne beholdt hende længere, men hun har vel ikke fået megen lettelse i sin nye stilling. De lejede Kapellaniet og forpagtede præstegården, men de unge Petersen og datteren Ditte fik kroen. 
 
Harald Jessen født 1885. 
D. 27. marts blev født en søn på Majbølgaard. Der skal være barnedåb 3. søndag d. 26. maj. Min bror skulle holde ham og gamle Jessen stå fadder. Han fik navnet Harald Jessen. 
 
Tante Doris rejser fra Als 1885. 
Gamle tante Doris forlod Als i forrige uge og tog først til Østrup, hvor der har været konfirmation og for siden at tage bopæl hos Jørgen og Litte for resten af hendes dage. Hun var på Lysholm nogle dage før afrejsen, og de måtte love hende også at komme til Hørup før rejsen. Det er jo en rar tante for dem.. 
 
Sommerens karakter 1885. 
Det var en meget tør sommer i maj, koldt med skarp østenvind. Senere gav det torden og regn. Der faldt ofte torden i juni og juli, og den gjorde ofte skade. D. 27. april, 9. maj, d. 29. maj, d. 3. juni, d. 28. juni, d. 12. juli, d. 7. aug. var det stærk torden. Der herskede en del af forsommeren en del stærke storme. D. 3. maj herskede med østenvind et temmelig højvande, der stod højt i Flensborg, Kiel og de andre byer på østkysten, til samme tid et usædvanligt lavvande på vestkysten. 
 
Valg til provstesynoden 1885. 
I juni måned blev der i hele kredsen afholdt valg til provstesynoden, for Igen sogn valgtes proprietær Knudsen til Lysholm og gårdejer Jørgen Frederiksen i Igen. Suppleanter, gårdejer Klaus Klausen i Stolbro og gårdejer Jørgen Jørgensen i Elstrup. For Ketting sogn valgtes, synodemedlem Andreas Jørgensen Grav i Sebbelev, suppleant Christian Voigt, gårdejer i Sebbelev. For Hagenbjerg sogn, synodemedlemmerne, gårdejer Klaus Klausen i Hagenbjerg og gårdejer Hans Jørgensen i Lunden, suppleanter, møller Peter Johansen og gårdejer Laurits Jepsen i Lauensby.  
 
En tur til Als 1885. 
D. 23. juni rejste jeg til Als og havde gårdejer Rasmus Nielsen på Korshavn med. Han ville se at komme over til Snogbæk for at søge råd hos gårdejer Jørgen Matthiesen, da hans ældste datter led af blegsot. Det var lavvande og vi havde lidt besvær med at komme i land ved Fynshav. Vi kom til Lysholm lidt før middag. Min bror var ikke hjemme, da han var til Igen sogns udstilling og dyrskue og aftenen spisning og bal i Nymølle kro. Om eftermiddagen spadserede jeg igennem skoven med ham ind til Østerholm og viste ham pladsen derinde, hvor slottet havde ligget. 
 
 
33 g. 
D. 24. om formiddagen gik jeg med ham op til Elstrup og gik hen til Jens Bonde og Christian Jespersen, hvor han så deres mejerier. Om eftermiddagen kørte min bror os om ad landevejen til Himmark. Min bror ville have taget ind på Solbjerggaard, men da Rasmus Nielsen ikke lod til at ville derind, kørte vi videre og var inde i Igen kirke, hvorefter vi kørte hjem. Om torsdagen kørte vi til Sønderborg og var undervejs inde på Blæsborg, i Sønderborg spadserede vi omkring. Han blev hos Elleys om natten, tog dagen efter til Sundeved og hjem med dampskibet til Faaborg. 
 
Et svært tordenvejr 1885. 
Da vi kørte hjem, så det stærkt ud efter torden. Ved Spang så vi Witzkes vogn med en del gæster fra København, Fægteborgs og Løvengreens familier, der dagen efter skulle til sølvbryllup på Hjortholm. Vi nåede at komme hjem til Lysholm førend tordenen kom op. Det lynede stærkt ude i sydvest. Men kort efter hjemkomsten brød uvejret løs kl. ca.10, og det blev en svær torden som holdt sig til langt ud på natten. Der faldt også en svær regn. 
 
Witzkes sølvbryllup 1885. 
D. 26. om formiddagen kørte de alle til sølvbryllup hos Witzkes på Hjortholm. Jeg tog ikke med da jeg havde våget hele natten og slet ikke sovet, derfor var træt. Der var en hel stor forsamling af gæster, fra København, Guderup, Hørup, Notmark, Majbølgaard, Peberbjerg og Lysholm.. 
 
Min brors fødselsdag 1885. 
D.l 30. juni var det min brors fødselsdag, til hvilken der kom en del gæster, som sædvanlig plejede at indfinde sig. Især var der en del fra Bispegaarden, da flere af hans børn var komne herover på grund af hint sølvbryllup. 
 
Min bror og kone på besøg på Avernakø 1885. 
Da jeg rejste tilbage til Avernakø, tog min bror og hans kone med. Vi sejlede over med Mommark Færgebåd, der måtte ind til Faaborg for tolderens skyld. Der var ingen båd, men gårdejer Rasmus Hansen fra Lyø kom og hilste på os og tilbød at sejle os over, hvad vi tog imod. De var i flere dage og traf et godt vejr. Rasmus Nielsen på Korshavn, bød dem ud en dag. 
 
Skovrider Hansen i besøg 1885. 
De gik tilbage med dampskibet til Sønderborg. Om brod traf de sammen med skovrider Hansen, frue og søn og datter fra Dæmpegaard og i Sønderborg holdt den Majbølgaards vogn med familie for at tage imod dem. Skovrideren tog til Peberbjerg, og hans familie til Majbølgaard. Søndag eftermiddag kom de alle her med undtagelse af Anne og Thomas, blev de alle her om natten. Mandag formiddag kørte de en tur i skoven, derfra til biskoppens og hjem til middag. Mandag aften kørte de tilbage til Majbølgaard og Peberbjerg. Om tirsdag var der middag på Majbølgaard for gæsterne hvortil familien fra Lysholm, præstens fra Hørup med tanterne Regine og Henriette Steffensen og tante Oline Erichsen også var indbudte. Om onsdag rejste skovrideren med søn hjem. Fru Hansen med datter blev endnu i nogle dage på Majbølgaard. De kom om onsdag tilbage til Lysholm for at blive fødselsdagen over d. 29. juli. 
 
Det store landbomøde i Flensborg 1885. 
D. 2. og 3. juli samledes de 4 nordslesvigske Landboforeninger til et større landbomøde i Flensborg, hvor der blev afholdt et større dyrskue og udstilling af redskaber og husflidsgenstande. Der gjordes større udflugter til Lyksborg. En mængde taler blev holdte og stemningen var meget oplivet. Witzke forløb sig og holdt en temmelig kras tale i Sørup. Af præmier til Als kunne mærkes gårdejer H.C. Grav i Pøl fik 2. præmie for en mørkerød 2½ gl. tyr, 100 m. Forpagter Peter Petersen i Guderup 4. præmie for en 2 år gl. tyr af angler race, 60 m. Gårdejer Hans Lassen i Lysabild fik 3. præmie for en yngre mørkrød tyr af angler race, 20 m. Gårdejer J. Møller til Fjeldby fik 1. præmie for en hvid orne af engelsk race ¾ år gl., 40 m. Gade i Sønderborg fik diplom for forskellige redskaber. 
 
34 g. 
Det er meget tørt 1885. 
D. 24. juli. Det vedbliver at være skrækkelig tørt og det tager stærkt på kornet, rug har vi vist inden 8 dage. Mine roer står godt, men oldenborrelarverne har godt begyndt at æde og ødelægge runkelroerne. 
 
Brev fra Peter 1885. 
I går kom Marlene atter med brev fra Peter. Han havde nu begyndt at fiske – 250 tdr. Han klager over sine folks socialistiske tendenser, som dog nu havde tabt sig noget. Der ligger endnu megen sne, og storm har de nok af.  
 
Provstesynoden samlet 1885. 
D. 22. juli holdt provstesynoden møde i Sønderborg på Rådhuset. Til gejstligt medlem af Provinssynoden i Rendsborg valgtes pastor Lawaetz af Ulkebølle, verdslige medlemmer, gårdejer Hans Nissen af Viby og gårdejer Hans Lassen af Lysabild. Som suppleanter, pastor Nissen af Adserballe og gårdejer F. Hansen af Løjtertoft og gårdejer A. Andresen af Skellemark. Der skredes til valg af 4 medlemmer af Synodeudvalget. Valgte blev, pastor Nissen af Adserballe, gårdejer Knudsen til Lysholm, gårdejer A. Poulsen af Sattrup og købmand Lorenz Karberg af Sønderborg. Suppleanter, pastor Reuter af Broager, gårdejer Wolff af Gammelgab, gårdejer A. Kaad af Mintebjerg og købmand J.C.N. Johansen af Sønderborg. Ved Akklamation valgtes som regnskabsfører for synodekassen tidligere Sønderborgs Sparekasses regnskabsfører J.C. Johansen. Til revisionen, købmand J.C.N. Johansen og købmand Lorenz Karberg i Sønderborg. Til medlemmer af forvaltningsrådet for Nørre og Sønderherreds provsti på Als valgtes for Nørreherreds vedkommende, møller Jacobsen i Svenstrup pg kådner J. Sandersen i Himmark. Suppleanter, J. Thomsen i Pøl og maskinbygger Chr. Rehhoff i Mels. For Sønderherreds vedkommende, landdagsmand H. Lassen af Lysabild og gårdejer Chr. Bladt af Tandsgaard. Suppleanter, gårdejer A. Kaad Mintebjerg og bager Møller af Høruphav. Derefter kom på forslag af H. Nissen af Viby liturgisagen til forhandling. Pastor Reuter af Broager holdt et langt, klart og interessant foredrag om liturgien. Også pastor Clausen af Dybbøl og pastor Tadey i Sønderborg udtalte sig. Gårdejer Hans Nissen af Viby udtalte, at menigheden skyldte pastor Reuter og pastor Clausen megen tak for deres …..hed for liturgisagen. Derefter kom Herbergsagen til forhandling. Gårdejer Hans Lassen af Lysabild foreslog at denne sag gik ud af dagsordenen, dels på grund af den fremrykkede tid og dels fordi sagen også kom frem i Sønderborg kredsdag. Pastor Nissen af Adserballe betegnede det som synodens opgave at virke hen til, at forplejningsstationer oprettedes i private huse og lededes i kristelig ånd, samt at der til veje bragtes arbejde. Kristelig barmhjertighed vistes ikke ved at give tiggere en almisse, som kun alt for ofte blev misbrugt. Forslaget blev udsat. Kun pastor Holm fra Oksbølle talte tysk. 
Det var en lang og trættende dag, skriver min bror, da stemningen var for at klare det hele på én ag, hvorfor flere sager gik ud af dagsordenen. Der skulle nemlig foretages nye valg af alle faktorer, hvilket tager lang tid. Valget gælder for 3 år. Til synodeudvalget blev han atter valgt, og i stedet for Chr. Hansen til Nørremølle, der på grund af døvhed trak sig tilbage valgtes A. Povlsen af Sattrup, der tidligere var gårdejer i Skovby på Als. 
 
35 g. 
Høsten lidt besværlig 1885. 
D. 23. aug. Det bliver nu lidt besværligt med høsten her da det meste af havren og alt byg endnu er ude. Hveden kom rigtig godt i hus, men ellers er der megen af den endnu ude på de større gårde. Det er jo tordenbyger, det står med hver dag og de falder ulige. I torsdags var her godt vejr, men hen på eftermiddagen faldt der forfærdelig regn og hagl i Sønderborg, der blev liggende til den følgende dag. Tordenen afbrændte et hus op Sundeved, afbrændte en del havre ved Lauborgske ved Sønderborg og dræbte 2 køer i Sarup. 
 
Nikolaj på Avernakø 1885. 
Han takker for Nikolajs ophold på Avernakø, hvor han befinder sig vel og håber at han gør sig færdig til jul. Han er ked over, at det trækker så længe ud med hans læsning. Den unge Høj fra Hundslev har nu taget philogisk eksamen, og har næsten holdt sig selv uden tilskud hjemmefra. 
 
Mads Davidsen af Blæsborg død 1885. 
Torsdag d. 24. sept. døde vor svoger møller Mads Davidsen på Blæsborg af gulsot og kræft i leveren, 53 år gl.. Kort i forvejen døde også hans bror gårdejer Andreas Davidsen på Sebbelev mark ligeledes af gulsot. 
 
Landdagsvalg 1885. 
D. 5. nov. foretoges valg til landdagen. I Haderslev valgtes A.D. Hørlück af Rurup med 155 st. Hr. Ohlsen til Stændetgaard fik 56 st. På Graasten valgtes gårdejer Hans Lassen af Lysabild med 142 st.. Hr. Wommelsdorf til Munksmølle fik 88 st. 
 
Peters fiskeri ophørt 1885. 
D. 21. dec. lykønskning til jul og nytår. Peter er kommet hjem, og uagtet det hele fiskeri er gået i stykker, er han dog ved godt mod og ser med lyst blik på fremtiden. Silden er nu bleven så mageløs billig, på grund af, ar Rusland har lagt en høj told på samme for at afhjælpe deres fiskeri i det Kaspiske Hav, hvor der skal være masser af denne art fisk. Hvad der tidligere har kostet 30 kr. tdr. koster nu kun 6 til 7 kr., og de kunne ikke fiske under 11 kr., altså stort tab. 
 
Synodeudvalg og indstilling til valg i Hagenbjerg 1885. 
Synodeudvalget har indstillet de 3 præster til valg i Hagenbjerg: 1 pastor Claudius, 2 pastor Holm i Oksbølle og 3 pastor Carstens i Kliplev. Imod den sidste indlagde provst Schmidt indsigelse, fordi han var dansksindet, og altså ville der slet ingen valg blive, da Carstens så godt ville få alle stemmer. Han stille derimod pastor Engel i Hjortkjær. Provsten vil naturligvis se at få Holm eller Carstens valgt. Konsistoriet skal naturligvis også nok se at kassere Carstens, når provsten er imod ham. Til suppleant valgtes pastor Rønnau i Bov, der var ældste kandidat efter de andre og havde gode vidnesbyrd, men ham havde provsten også noget imod og stillede en anden. Min bror sagde temmelig drøjt provsten sandheden, at på den måde kunne jo ingen, der var mistænkt for sligt, nogensinde blive befordret, uagtet regeringen dog havde givet dem embede, og altså måtte have samme ret til befordring, når de havde anciennitet og godt vidnesbyrd. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening