Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
     1880
     1881
     1882
     1883
     1884
     1885
     1886
     1887
     1888
     1889
     1890
     1891
     1892
     1893
     1894
     1895
     1896
     1897
     1898
     1899
     1900
     1901
     1902
     1903
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1900
 
135 g. 
 
1900. 
 
De Kockske renter 1900. 
D. 26. jan. Tak for dit brev. Jeg antager, at Ditte har takket dig for de Kockske renter, de er vel endnu ikke ankomne, det trækker jo gerne lidt ud, men de kommer dog altid alligevel. Nu har vi fået tøvejr igen, og det lader jo til, at der ikke er megen stadighed i vinteren. Forud fik vi et jævnt lag sne, og det blev kaneføre, men det varede kun godt en dag, så var hele herligheden forbi. Det har længe været glat føre, men nu er både sneen og isen forduftet. 
 
Han går meget 1900. 
Du skriver, at jeg skal lade være med at gøre lange fodture, men det er just det, jeg gerne vil. Søndag d. 14. jan. havde vi provst Schmidt til at prædike i vacansen, jeg gik da til kirken og hjem på mine ben, om eftermiddagen kl. 2 holdt M. Vogelsang for døren for at tage mig med til Frydendal, men foretrak at gå, ligeledes at gå til fods hjem om aftenen i selskab med Hans Hansen, som jo nu bor i J.H. Christian Dreiers sted på Østerholm. Heraf kan du se, at jeg nok kan bruge mine ben endnu. 
 
Vakance i kirken 1900. 
Vi har kun hver anden søndag ordentlig gudstjeneste. Hver anden søndag læser degnen, og den dag går jeg ikke i kirken. Nu på søndag kommer pastor Engel fra Hagenbjerg. 
 
L´hombre spil 1900. 
Jeg går nu i eftermiddag ned til gamle Hansen i Frydendal og tager sønnen her med til em L´hombre, som han jo altid længes efter. Forrige søndag havde vi ham, Vogelsang og Hans Hansen her til gæst til en L´hombre. 
 
Klub på Peberbjerg 1900. 
På tirsdag d. 30. jan., er der klub på Peberbjerg, som jeg må tage med til, da jeg på grund af forkølelse den gang ikke kom til hans fødselsdag d. 30 dec., hvad han satte megen pris på. Til klubben på Majbølgaard var jeg ikke, da jeg er ked af at skulle køre den lange vej om aftenen. 
 
Ingeborg Johansens ske 1900. 
Tidligere var der klub hos Erichsens i Ketting, der opdagede jeg en gammel smuk sølvske i noget kompot med navnet, ”Ingeborg Johansen”, åbenbar vor berømte Ingeborg. Årstallet kan jeg ikke rigtig huske, men det stemmer dog med tiden, før hun blev g.m. J. Wrang. En gang i vinterens løb kommer vi vel en gang, og Gud vil, igen, og jeg skal da huske mig årstallet. 
 
Carl Thomsen sælger bageriet 1900. 
Carl Thomsen er nu i færd med at sælge bageriet, og det er nu gået op for de gamle, at de helst må komme fra det hele. Som det lader, kunne de nok foreløbig blive boende i huset. De solgte bageriet til en bager Hansen, en søn af tidligere degn Hansen fra Kegnæs, der var g.m. en datter fra Frydendal. Senere lejede de sig ind på Palæet på Augustenborg. 
 
Brandforeningsbestyrelsesmøde 1900. 
Da jeg havde bestyrelsesmøde i Ketting med Brandforsikringen for Bygninger d. 13. jan. havde jeg lejlighed til at gøre en lille afstikker og var da hos Hans Jensen og forhørte om de havde fået 
 
136 g. 
 
kransene til Anne Jensens kiste. Da døren var lukket, kom aftægtskonen inde fra boelet og takkede for kransene, sagde, at familien var bleven glade ved at se hende så venlig erindret af os. 
 
Besøg hos pastor Schmidt 1900. 
Jeg var også et lille øjeblik oppe hos præsten Schmidt, som jeg ikke havde set siden begravelsen i Guderup. De er så glade, når man kommer til dem. Ja nu har du jo fået en hel del forskellige beretninger. 
 
Nikolaj Knudsen 1900. 
Fra Nikolaj har vi ikke hørt, men vi tænke med det første at skrive til ham igennem overlægen, det går jo ikke an at gå ham forbi. Den rundrejse vil jeg, om Gud vil, nok være med til i sommer. Vi må så også ind til Thomas Vogelsang. Hilsen til Christian, Marie og Charlotte fra os alle. 
 
Stærkt højvande 1900. 
D. 31. jan. om formiddagen indtrådte det højeste højvande her i vinter ved Avernakø. I Faaborg stod vandet 5 fod over dagligt vande. I Haderslev og Aabenraa havde man ligeledes et stærkt højvande. I Sønderborg kl. 11 om formiddagen stod vandet 1,40 m højt. Havnegade og Søndergade stod delvis under vand. 
 
En voldsom snestorm 1900. 
D. 16. febr. var det her til lands en voldsom snestorm med sydøst vind. En eller to dage forud med voldsomme snestorme i England, Frankrig og Italien. 
 
Provst Schmidt tænker på at tage sin afsked 1900. 
I febr. meddeles, at provst Schmidt i Svenstrup vil tage sin afsked til efteråret. Han er født 1826, blev student 1860. Rektor ved Tønder seminarium 1864, præst i Svenstrup 1870, overtog provsteembedet 1879, udnævnt til provst 1880, tog sin afsked fra provsteembedet d. 1. april 1886. Han er kongevalgt medlem af Provinssynoden. 
 
Præster præsenterede til Igen sognekald 1900. 
D. 13. febr. har synodeudvalget indstillet til konsistoriet følgende præster til valg ved Igen kirke. 1) pastor Matthiesen i Højsted. 2) pastor Wernich i Oksbølle og 3) pastor Grønning i Aabenraa. Som suppleanter, 1) Pastor Godt i Lønstrup og 2) pastor Matthiesen i Sønderborg. 
 
Stor ildebrand i Ommel på Ærø 1900. 
D. 26. april stor ildebrand i byen Ommel på Ærø. Der brændte 2 gård og 14 huse. Gårdene tilhørte sognefoged Krull og Jørgen H. Clausen. Krulls kone blev slemt forbrændt. Om eftermiddagen skulle der være bryllup i sognefogdens gård. Ilden udbrød ved middagstid, foranlediget ved børns leg med tændstikker. Der indebrændte 3 heste, flere køer og nogle grise. 
 
En ny præst valgt for Igen sognekald 1900. 
Søndagen d. 26. april afholdtes valg af en ny præst i Igen kirke. Valgt blev pastor Matthiesen i Øster-Højst med 223 st., pastor Grønning af Aabenraa fik 20 st. og pastor Wernich af Oksbølle fik ? st. Pastor Matthiesen er født i Ringenæs. Hans hustru er fra Haderslev, en søster til pastor Werner fra Nordborg. 
 
137 g. 
Lykønskning til min fødselsdag 1900. 
D. 15. april. Til din fødselsdag i overmorgen sender jeg dig hermed mine bedste ønsker om et godt og velsignet nyt år. Gid vor Herre vil være dig nådig og skænke dig sundhed, glæde og tilfredshed samt Guds velsignelse. De samme ønsker sendes dig fra alle her. 
 
Gudstjenesten lider under vakancen 1900. 
Hvor vi dog savner pastor Schmidt, ham, den kære elskelige mand. Hvad lider kirken og menigheden ved en lange vakance. Hver anden søndag kun em prædiken af en præst og ellers læses af degnen. Selv palmesøndag blev der ikke prædiket på grund af konfirmationen, der måtte læses af degnen. Her var konfirmationen allerede besørget for 14 dage siden. Skærtorsdag, langfredag og 1. påskedag ingen præst, endelig i morgen 2. påskedag får vi gudstjeneste med ofring. At der ophobes en del kirkelige forretninger, følger af sig selv, således havde provst Schmidt, da han sidst forrettede gudstjenesten 6 børn og 7 kirkegangskoner, der var således nogle og halvtreds personer i forretning den dag. 
 
Et dejligt vejr 1900.  
Hvor var det dog et yndigt vejr i formiddag. Solen smiler så yndig ind i stuen. Det var da også et ret heldigt vejr i går, så vi håbe, at Christian er kommet godt hjem. Ellers har vejret jo været meget ustadigt i den senere tid med idelig regn og blæst. Dog er det godt, at frosten endelig har hørt op, og er dermed bleven lidt mere forårsagtig. Tak for bøgerne som Christian bragte med, det er en god læsning i helligdagene, da man ingen aviser får. Jeg sendte med ham de bøger, du havde lånt pastor Engel og Pastor Schmidt. Den første takkede meget for lånet, den anden kunne ikke, da han nu er borte. 
 
Der skal være præstevalg 1900. 
På førstkommende torsdag d. 26. april skulle vi have valg af en ny præst. Det er som du vel har set pastor Matthiesen fra Højst, Wernich fra Oksbølle og Grønning fra Aabenraa. Wernich er der ingen stemning for, det vil altså dreje sig om de 2 andre. Om Matthiesen er det afgjort, at han er imod det meget tysk i skolen og holder på det danske sprog, om Grønning, at han har en god sangstemme og i det hele er musikalsk. Begge 2 skulle være gode mennesker. Alt står nu i Herrens hånd. Pastor Prahl var ikke rigtig fornøjet med dette valg, han ville helst have haft Grønning på grund af hans musikalske sans. 
 
Influencaen 1900. 
Christian talte om vor rundrejse i sommer, som du nok syntes om, vil Gud så er jeg også parat til samme. Jeg har jo ikke været rask i længere tid, det har åbenbart været influenca, som har taget en omgang med os alle, nu er jeg dog rask igen, men vor lille frøken Holm kan ikke rigtig komme sig, vi venter nu på, at hun er så nogenlunde i stand, at hun kan tåle rejsen hjem; thi nytte kan hun ikke mere gøre og er således kun til ulejlighed og opvartning. Hilsen til alle. 
 
Stærk højvande 1900. 
D. 9. maj stærkt højvande med nordøsten vind i Faaborg. 4 fod over dagligt vande. Vandet stod på Avernakø til en tid 4 fod over Drejet. Broen ved Avernakø stod helt under vand, det løb ind i Udmarken. I Svendborg blev skibsfarten indstillet, og vandet stod op i gaderne. Fra Pommern og Kiel meldes ligeledes om stærkt højvande om natten og dagen. Flere skibsulykker var skete. 4 kuttere kæntrede og mandskabet druknet. I Haderslev drev stormen i morges vandet på enkelte steder indover havnens bolværk.  
 
137 g. 
Lykønskning til min fødselsdag 1900. 
D. 15. april. Til din fødselsdag i overmorgen sender jeg dig hermed mine bedste ønsker om et godt og velsignet nyt år. Gid vor Herre vil være dig nådig og skænke dig sundhed, glæde og tilfredshed samt Guds velsignelse. De samme ønsker sendes dig fra alle her. 
 
Gudstjenesten lider under vakancen 1900. 
Hvor vi dog savner pastor Schmidt, ham, den kære elskelige mand. Hvad lider kirken og menigheden ved en lange vakance. Hver anden søndag kun em prædiken af en præst og ellers læses af degnen. Selv palmesøndag blev der ikke prædiket på grund af konfirmationen, der måtte læses af degnen. Her var konfirmationen allerede besørget for 14 dage siden. Skærtorsdag, langfredag og 1. påskedag ingen præst, endelig i morgen 2. påskedag får vi gudstjeneste med ofring. At der ophobes en del kirkelige forretninger, følger af sig selv, således havde provst Schmidt, da han sidst forrettede gudstjenesten 6 børn og 7 kirkegangskoner, der var således nogle og halvtreds personer i forretning den dag. 
 
Et dejligt vejr 1900.  
Hvor var det dog et yndigt vejr i formiddag. Solen smiler så yndig ind i stuen. Det var da også et ret heldigt vejr i går, så vi håbe, at Christian er kommet godt hjem. Ellers har vejret jo været meget ustadigt i den senere tid med idelig regn og blæst. Dog er det godt, at frosten endelig har hørt op, og er dermed bleven lidt mere forårsagtig. Tak for bøgerne som Christian bragte med, det er en god læsning i helligdagene, da man ingen aviser får. Jeg sendte med ham de bøger, du havde lånt pastor Engel og Pastor Schmidt. Den første takkede meget for lånet, den anden kunne ikke, da han nu er borte. 
 
Der skal være præstevalg 1900. 
På førstkommende torsdag d. 26. april skulle vi have valg af en ny præst. Det er som du vel har set pastor Matthiesen fra Højst, Wernich fra Oksbølle og Grønning fra Aabenraa. Wernich er der ingen stemning for, det vil altså dreje sig om de 2 andre. Om Matthiesen er det afgjort, at han er imod det meget tysk i skolen og holder på det danske sprog, om Grønning, at han har en god sangstemme og i det hele er musikalsk. Begge 2 skulle være gode mennesker. Alt står nu i Herrens hånd. Pastor Prahl var ikke rigtig fornøjet med dette valg, han ville helst have haft Grønning på grund af hans musikalske sans. 
 
Influencaen 1900. 
Christian talte om vor rundrejse i sommer, som du nok syntes om, vil Gud så er jeg også parat til samme. Jeg har jo ikke været rask i længere tid, det har åbenbart været influenca, som har taget en omgang med os alle, nu er jeg dog rask igen, men vor lille frøken Holm kan ikke rigtig komme sig, vi venter nu på, at hun er så nogenlunde i stand, at hun kan tåle rejsen hjem; thi nytte kan hun ikke mere gøre og er således kun til ulejlighed og opvartning. Hilsen til alle. 
 
Stærk højvande 1900. 
D. 9. maj stærkt højvande med nordøsten vind i Faaborg. 4 fod over dagligt vande. Vandet stod på Avernakø til en tid 4 fod over Drejet. Broen ved Avernakø stod helt under vand, det løb ind i Udmarken. I Svendborg blev skibsfarten indstillet, og vandet stod op i gaderne. Fra Pommern og Kiel meldes ligeledes om stærkt højvande om natten og dagen. Flere skibsulykker var skete. 4 kuttere kæntrede og mandskabet druknet. I Haderslev drev stormen i morges vandet på enkelte steder indover havnens bolværk. 
 
139 g. 
 
Det var et dejligt vejr. Da vi kom hjem spistes der til aften. Man bad mig tage fru Erichsen til bords. Christian tog hjem et par dage efter. Hans kone og Charlotte tog også en tur til Augustenborg hos fru Tadey. D. 10. juli rejste jeg tilbage til Avernakø. 
 
Et stærkt tordenvejr 1900. 
D. 26. juli et stærkt tordenvejr på Avernakø og Faaborg omegn fra kl. 10 – 11. Det slog ned i Vestermølle og brækkede en arm, et hus brændte på Vesteraaby mark, et andet lyn slog ned i en gård i Ulkebølle og dræbte 4 kyllinger uden at gøre anden skade. Den samme dag i Ringsted og Sorø omegn kl. 3 – 4 om eftermiddagen, Nykøbing på Sjælland, Aarhus og Horsens omegn om eftermiddagen. Nykøbing F. om formiddagen. Køge, Lyngby d. 25. om eftermiddagen Tønder og Ballum om morgenen, Haderslev om formiddagen. Holstebro, Odder osv. D. 29. juli torden fra kl. 3 – 11 om formiddagen, det slog ned i telegrafpæle på Korshavn. D. 2. aug. torden i Nordslesvig og hele Vestkysten af Jylland op til Holstebro, også i Hobro og Skanderborg. Det lød fjernt på Avernakø. 
 
Uvejret på Als 1900. 
D. 20. juli. Det var et behageligt regnvejr du havde hjem, og nu har vi da hver dag haft varme siden den tid, afbrudt et par gange af tordenvejr, først om lørdagen var et skrækkeligt vejr, lyn fulgte på lyn 9og næsten uafbrudt med nedslag. Denne torden strakte sig dog her på Als kun over de 4 nordlige sogne, Svenstrup, Hagenbjerg, Oksbølle og Nordborg, i Svenstrup slog lynet ned i en stor lind ved præstegården, samt i sammes skole, som straks blev slukket uden videre skade. I Broballe mølle sloges en vinge eller arm ned. Værst var ulykken i Lauensby, hvor Chr. Bondes gård helt nedbrændte, med undtagelse af et par små lader og aftægtshuset. Alt indbo brændte, hvorimod kreaturerne reddedes ved pigernes åndsnærværelse. Manden og konen stod i døren og ramtes, så at de bedøvede faldt om, konen er endnu noget lidende især på øjnene. Hun er en datter af gårdejer Brüchmann i Sebbelev. Jeg var der i torsdags i brandtaksationsforretning. Musiker og væver Johan Bonde, der boede i enden af våningshuset, fik næsten intet af sit indbo frelst, med undtagelse af sine musikalske instrumenter, som han fik bjerget. Protokollen blev så ført i Søby kro, hvor Th. Jepsen gav os en middag, bestående i hønsesuppe med udmærkede boller osv. Jeg må nu ikke glemme at hilse dig fra aftægtsmand Chr. Bonde, som han bad mig meget om. Han sagde, at I var konfirmander fra et år. På tilbagevejen ville jeg have aflagt en lille visit i præstegården, men da vi kørte tilbage til stationen omtrent kl. 1 fandt jeg det ikke passende, da de måtte være ved at tage dem en middagslur, og jeg foretrak da at bese de nye kirkegårds porte og se til de gamles gravsted; Jens Bonde var med, og han skyndte da på mig, at det var på tide at gå ned til stationen, da toget snart kom. Bladt, som havde cyklet derhen, var allerede nede ved stationen for at tage med os til Guderup, hvorfra han igen cyklede til Ketting, hvor han og Jens Bonde skulle møde om eftermiddagen for at hæve penge ved Sparekassen og udbetale brandskadeerstatningen kl. 7 til Petersen på Melsgaard. Jeg spadserede så fra Elstrup hjem, en gruelig hede var det, men blev optaget af Rasmus Hansen i Elstrup ved skolen og kørte til Holmskov, hvilket var meget behageligt, om det kun var på en høstvogn. Jeg vil nu kun fortælle dig at jeg er fuldkommen rask igen, så jeg forekommer mig helt forynget. 
 
Pastor Engels havde ventet ham 1900. 
Angående tordenen søndag hed det sig straks her, at Hagenbjerg præstegård var afbrændt. Senere hed det sig at der var sket nedslag lige ved. Intet af det hele var tilfældet. Vi havde brev fra fru Engel i dag, som stadfæstede dette. De havde ventet meddelelse om vort besøg i længere tid.  
 
140 g. 
Siden havde de hørt fra provsten i Svenstrup, at jeg havde været syg. 
 
De har besøg af forskellige 1900. 
I dage venter vi besøg af Christian fra Roskilde med en ven. Misse Knudsen kommer så med til Majbølgaard. Det er godt for Anne da hun trænger til hjælp, da hun har en meget dårlig kokkepige. Thomas er nu falden til ro med Ullemose på Fyn, indtil der i efteråret skal finde tvangsauktion sted. 
 
Jørgen Knudsen 1900. 
Jørgen vil nok komme til Avernakø i næste uge for at se på Valborgs gård, om den ikke kan lade sig oppudse og få et anstændigt udseende. Fru Schmidt er her i nogle dage som gæst, da datteren og kæresten er på rejse. Jeg har endnu ikke taget beslutning om vor rejse, men jeg skal nok nærmere lade dig dette vide. Venlig hilsen til alle. 
Broballe mølle ovenfor skal være Brandsbøl mølle. 
 
Hartspring solgt 1900. 
D. 10. aug. har gårdejer Chr. Jørgensen solgt gården Hartspring i Svenstrup sogn med avl, besætning og inventar til forvalter Christensen eller Krentzen på Lysholm for 140.000 m. med tiltrædelse til okt.. Gårdens skatteværdi 3000 m. Konsortiet til Lysholm satte da fodermesteren på Hartspring igen hen til bestyrer på Lysholm. 
 
60 årig tjenestetid 1900. 
I torsdags d. 14. aug. kunne daglejer Christen Nielsen ved Igen kirke fejre sin 80 årige fødselsdag. Den gamle, der kan glæde sig over et sjældent godt helbred, har nu i 60 år arbejdet på Frederiksens gård i Igen. Endnu i år følger han trolig med i høsten og arbejder i sit ansigts sved med lyst og iver. 
 
Ildebrand på Nordborg 1900. 
Erstatningen fra den alsiske Brandforsikring for bygninger lod gæstgiver J. … i Nordborg for hans d. 4. aug. nedbrændte bygninger vurderet til en samlet sum af 13.700 m. Det er den tidligere Lorentzen tilhørende gæstgivergård her foran i byen. 
 
Et slemt tordenvejr 1900. 
Natten fra lørdag til søndag d. 19 – 20 aug. lynede og tordnede det i det fjerne hele natten fra kl. 9 til ud på natten. Kl. 4½ trak uvejret op og stod til henad kl. 8. . Det stod her over øen Avernakø, hvor det slog ned flere steder. På Korshavn slog det et får ihjel hos gårdejer Jens Hansen, på Avernakø slog det ned i 2 telefonpæle i Morten Rasmussens mark og ligeledes slog det ned i postbåden, men gjorde ikke videre skade. Uvejret må have været slemt på Als, hvor der sås 2 ildebrande. På Ærø, øst for Faaborg og ned efter Svendborg kunne man se 6 ildebrande på Fyn. De 4 er bekendte, 1 gård i Hundestrup, hvor manden blev dræbt, et sted i Fjellelev, et sted ved Strandhuse i Ullerup sogn, Heldagergaard i Tved sogn ved Svendborg. KL. 9 aften og atter søndag eftermiddag ildebrand på Als, Store Elholm i Tandslet sogn brændte 2 lader og et par kreaturer, ligeledes slog lynet ned i Laues gård i Mommark uden at tænde. Ligeledes hist og her i …. og telegrafpæle. 
 
140 g. 
Siden havde de hørt fra provsten i Svenstrup, at jeg havde været syg. 
 
De har besøg af forskellige 1900. 
I dage venter vi besøg af Christian fra Roskilde med en ven. Misse Knudsen kommer så med til Majbølgaard. Det er godt for Anne da hun trænger til hjælp, da hun har en meget dårlig kokkepige. Thomas er nu falden til ro med Ullemose på Fyn, indtil der i efteråret skal finde tvangsauktion sted. 
 
Jørgen Knudsen 1900. 
Jørgen vil nok komme til Avernakø i næste uge for at se på Valborgs gård, om den ikke kan lade sig oppudse og få et anstændigt udseende. Fru Schmidt er her i nogle dage som gæst, da datteren og kæresten er på rejse. Jeg har endnu ikke taget beslutning om vor rejse, men jeg skal nok nærmere lade dig dette vide. Venlig hilsen til alle. 
Broballe mølle ovenfor skal være Brandsbøl mølle. 
 
Hartspring solgt 1900. 
D. 10. aug. har gårdejer Chr. Jørgensen solgt gården Hartspring i Svenstrup sogn med avl, besætning og inventar til forvalter Christensen eller Krentzen på Lysholm for 140.000 m. med tiltrædelse til okt.. Gårdens skatteværdi 3000 m. Konsortiet til Lysholm satte da fodermesteren på Hartspring igen hen til bestyrer på Lysholm. 
 
60 årig tjenestetid 1900. 
I torsdags d. 14. aug. kunne daglejer Christen Nielsen ved Igen kirke fejre sin 80 årige fødselsdag. Den gamle, der kan glæde sig over et sjældent godt helbred, har nu i 60 år arbejdet på Frederiksens gård i Igen. Endnu i år følger han trolig med i høsten og arbejder i sit ansigts sved med lyst og iver. 
 
Ildebrand på Nordborg 1900. 
Erstatningen fra den alsiske Brandforsikring for bygninger lod gæstgiver J. … i Nordborg for hans d. 4. aug. nedbrændte bygninger vurderet til en samlet sum af 13.700 m. Det er den tidligere Lorentzen tilhørende gæstgivergård her foran i byen. 
 
Et slemt tordenvejr 1900. 
Natten fra lørdag til søndag d. 19 – 20 aug. lynede og tordnede det i det fjerne hele natten fra kl. 9 til ud på natten. Kl. 4½ trak uvejret op og stod til henad kl. 8. . Det stod her over øen Avernakø, hvor det slog ned flere steder. På Korshavn slog det et får ihjel hos gårdejer Jens Hansen, på Avernakø slog det ned i 2 telefonpæle i Morten Rasmussens mark og ligeledes slog det ned i postbåden, men gjorde ikke videre skade. Uvejret må have været slemt på Als, hvor der sås 2 ildebrande. På Ærø, øst for Faaborg og ned efter Svendborg kunne man se 6 ildebrande på Fyn. De 4 er bekendte, 1 gård i Hundestrup, hvor manden blev dræbt, et sted i Fjellelev, et sted ved Strandhuse i Ullerup sogn, Heldagergaard i Tved sogn ved Svendborg. KL. 9 aften og atter søndag eftermiddag ildebrand på Als, Store Elholm i Tandslet sogn brændte 2 lader og et par kreaturer, ligeledes slog lynet ned i Laues gård i Mommark uden at tænde. Ligeledes hist og her i …. og telegrafpæle. 
 
141 g. 
Et stygt mord på Nordborg 1900. 
D. 21. aug. skete et stygt mord på Nordborg. En tolvårig datter af enken Maren Nissen i ”Rugløkke” ved Nordborg, gik i morges fra hjemmet for at samle aks på den nærliggende Holm mark. Da hun ikke kom hjem til middag, fandt moderen hende ikke. Men om eftermiddagen kl. 5 fandt høstfolkene hendes lig i en gruelig lemlæstet tilstand i Jens Sandvejs havremark ved Lykkevejen. Da det rygtedes, kom byen Nordborg og omegn i en stærk uro og bevægelse. Enkens mand døde i foråret ved at falde i en ajlebeholder. Hun sled sig igennem og opdrog sine mange børn ved flittigt arbejde og sparsommelighed. Man havde mistanke til en skomagersvend ved navn Dibbert fra Harborg i Hannover, 41 år gl., der tidligere har tjent nogen tid i Mels, men i den sidste tid drevet omkring uden arbejde. Han blev standset ved Guderup station, fik håndjern på og ført til arresten i Nordborg. Senere blev han på mange vidners udsigende og indicier, uden at vedgå mordet, dømt til døden af Kredsretten i Flensborg og henrettet. Uagtet retten og den største del af publikum er overbevist om hans skyld, er der dog endnu her en del, som tror på hans uskyldighed og true med at optage sagen på ny for domstolen. 
 
Flere tordenvejr 1900. 
D. 22. aug. hen imod aften kl. 9 – 10 trak en lille fjern torden op. Det trak især over Haderslev, Toftlund, Ribe, Kolding, Silkeborg op til Vendsyssel. Det har også huseret på Sjælland og anrettet en del skade. Hen imod aften d. 24. sept. havde vi her et mindre tordenvejr. Det slog ned i Faaborg antændte ildebrand i Ringsted, Skelskørs omegn og i Odsherred. Det mærkedes også på Als. 
 
Præsten på Avernakø tog sin afsked 1900. 
D. 20 og 21 aug. var jeg i Odense for at tale om min afsked til efteråret med biskop …. Jeg traf ikke biskoppen, der lige var taget til København, hans amanuensis Engelstoft traf jeg heller ikke. Han lå i Middelfart for at bade. Jeg henvendte mig til stiftsprovst Balslev, der gav mig gode råd. Jeg indgav senere ansøgning om afsked til 15. nov. og fik den bevilliget. 
 
Min bror i besøg 1900. 
D. 18 til 20 sept. var min bror i besøg på Avernakø her i præstegården. Han var alene, havde ingen med og var rask. 
D. 25. sept. Tak for mit ophold på Avernakø og tak også Marie og Christian. Det var jo rart, at jeg fik rejse selskab med Thomas til Sønderborg, hvor Mis Knudsen så holdt med vognen for at køre ham hjem. Jeg måtte så vente, indtil toget gik, men kom til erstatning herfor til gilde hos købmand Jens Behn, der havde familie selskab og hvor jeg fik postejer og kyllingesteg. Vognen var så ved Hundslev og tog mig og pærerne med hjem, hvor af vi nu hver aften nyder nogle. 
 
Gæster i besøg 1900. 
I søndags tog vi med hjem fra kirken fru Schmidt og datter, der nu komme for sidste gang og rejse til Aabenraa først i næste uge for at tage bolig der, samt fru Ahlmann, forhen Sitte Hansen fra Aarhus, der kom fra Nordborg, hvor hun opholdt sig en 8 dage hos fru With. Hun rejser nu herfra torsdag til Majbølgaard, hvor hun vil opholde sig et par dage for siden at rejse tilbage til Aarhus. 
 
Ditte og fru Paulsen på rejse 1900 
På torsdag rejser fru Paulsen og Ditte over Faaborg videre. Christian lovede at sende et par ænder med Ditte til konfirmation i Roskilde, men da dette brev efter al sandsynlighed ikke ville være så betids, har vi sendt et postkort i dag til Hempel om at telegrafere til Avernakø ang. deres rejse. 
 
142 g. 
Mange sygdomme 1900. 
Her er for tiden fremdeles mange syge, ikke så få med dødelig udgang. I søndags stod 4 lig i …. En søn af Fr. Frederiksen i Trømpelyng ved navn Frederik, som har tjent på Lysholm i de sidste år, jeg var der, blev begravet i mandags. Han var kun syg i 4 dage, havde både bryst og lungebetændelse og hjernebetændelse. 
 
Et mildt vejr 1900. 
Det vedbliver stadig med mildt vejr, i går eftermiddag lynede og tordnede det. I dag har vi en mild regn. Hilsen til alle. 
 
Tante Grethe Frost død 1900. 
Tirsdag d. 23. okt. døde tante Grethe eller frøken Frost. Hun var det sidste år temmelig svag til fods. Om søndagen var hun meget rask og livlig, spøgte med de andre over bordet, men om mandagen var hun helt dårlig, havde mange smerter i sit underliv og om tirsdagen d. 25. døde hun. Hun har måske fået en rørelse. 
 
I besøg på Als 1900. 
Fra d. 24. okt. til d. 7. nov. var jeg i besøg på Als. Thomas Jessen stødte uventet til i Faaborg, og vi rejste således sammen til Als. Han havde købt gården Ullemose i Østerskjerninge sogn på Fyn, der ejedes tidligere af en Lange. Der var forpagter på gården, han ejede besætningen og inventaret, der skulle sælges på auktion om kort tid. Da vi gik fra borde på skibet i Sønderborg og gik ud af pakhuset, hvor tøjet blev synet af toldvæsenet, mødte vi min bror, der mødte os med den efterretning at tante Grethe var død dagen for ud, og at han havde undervejs været omkring præst, degn og Standesbeamts for at anmelde dødsfaldet. Vi blev noget underlige til mode ved budskabet, da vi ikke havde anet det. Jessen tog hjem, og jeg rejste med min bror hjem til Østerholm, vistnok på hans vogn og ikke med toget. Hun blev begravet d. 27. okt. og jordet på Igen kirkegård i min brors begravelse udenfor koret. Et temmelig følge indfandt sig, der blev beværtet med koldt køkken, vin og kager samt kaffe. I huset p….. skolelærer Luffert i Elstrup, og jeg holdt ligeledes en lille tale over Jesu ord, da han kaldte Levi eller Malthesus og han siger til ham; ”Stå op og følg mig”! I kirken talte pastor Matthiesen, stående på kirkegulvet foran kisten. Han holdt en god tale. Ligesom skolelæreren. Efter begravelsen spiste familien og en del af beboerne på Østerholm og fra Frydendal middagsmad og kaffe. Jørgen Knudsen besørgede nærmest skafferforretningen. Familien sad i den lille stue og de andre gæster i den store dagligstue. 
 
Besøg i Frydendal 1900. 
Søndag d. 4. nov. spadserede min bror og jeg ned til Frydendal, hvor gamle Hansen gav det sædvanlige årlige ålegilde med ålesuppe om middagen og stegte ål om aftenen. Foruden os var her gamle Jessen fra Peberbjerg, Jessen fra Majbølgaard, Witzke fra Graasten, Jørgen Knudsen og Hans Hansen hans søn på Østerholm. Han var endnu meget rask og livlig, skønt han var hen ved 84 år gl. og havde haft influenza om foråret. Min bror og jeg var enige om at gå hjem før aften, hvad vi også udførte. Vi gik gennem skoven hjem og Hansen fulgte os et stykke på vej, inden vi tog afsked med ham. Det var sidste gang jeg så ham. Det var godt at vi kom hjem: thi på Østerholm var provst Schmidt ankommen tilligemed frøken Clausen, der holdt hus for ham efter konens død. Han var kommet for at sige farvel da han havde taget sin afsked og flyttede kort efter til Kiel hvor han ville bo sin øvrige tid. Her boede han kun kort, da han døde lidt ind i det nye år 1901, 75 år gl. Uagtet han var tysksindet, var han dog en moderat, dygtig og behagelig omgængelig mand. Han var en gårdmandssøn fra Nordslesvig. 
 
143 g. 
D. 7. nov. rejste jeg tilbage med dampskibet fra Sønderborg og gjorde rejsen sammen med hele familien fra Majbølgaard, Th. Jessen og Anne, hans kone, sønnerne Hans Henrik og Justus Jessen, datteren Marie og Tinne Davidsen. Jessen skulle overtage gården Ullemose, Hans Henrik var forvalter der og Tinne Davidsen holde hus for ham. Det var smukt vejr fra Sønderborg til Faaborg, men her i Faaborg blev det et helt regnvejr hele eftermiddagen, Vi tog ind til fru Fangel, en søster til Th. Jessen. Der skulle holdes auktion over besætning og inventarium, der tilhørte forpagteren. Men Thomas Jessen ville hellere for nemheds skyld afkøbe forpagteren det, når de kunne blive enige. De skulle da udnævne hver på sin side en vurderingsmand. Justitsråd Mackeprang, tidligere forpagter på Holl…hus skulle være opmand. Forpagteren valgte en gårdmand Rasmussen i egnen, der hyppig blev brugt ved en sådan lejlighed, og Jessen ville vælge gårdejer P. Nissen til Fritzdal ved Faaborg. Til den ende blev han kaldt ind til Faaborg og gik ind på sagen. En dag fastsattes for overleveringen. Der var ingen båd over fra Avernakø, hvorfor jeg gik ud og lå hos Nissen om natten og tog hjem den følgende dag. Jessens 2 sønner kørte hver sin vogn med en del møbler og sengetøj, og de andre kørte på en vogn for sig selv til Ullemose. Ved overleveringen satte gårdejer Rasmussen prisen højt, Mackeprang ligeledes og Nissen blev halet med, da han ikke ret forstod at sætte prisen i øjeblikket. Det hele løb derfor højt op, Jessen kom til at betale 8000 kr. højere, end han selv havde vurderet det til. Køerne kunne gå an, hestene gamle, forslidte og magre, og det hele inventarium noget skravleri. Han var derfor ked over det og var ikke for at lade dem det høre ved middagsbordet. Han fortrød, at han ikke havde taget rentier Reimers i Faaborg som vurderingsmand i stedet for Nissen. Denne gjorde senere undskyldning for ham i et brev. 
 
En voldsom storm 1900. 
Om natten d. 4 – 5 okt. og d. 5 – 6 okt. rasede en stærk storm, især kom en orkanagtig byge om natten d. 6. okt. Begge nætter lynede og tordnede det. Dette uvejr har overgået hele landet og anrettet stor skade på bygninger. Også på Fyn, Lolland og Falster sporedes stærk torden med lynild, der gjorde skade, en del træer er blæst om, og mange skibe strandede. 
 
Ketting kro med en del jord solgt 1900. 
I nov. er Ketting kro bleven solgt for 50.000 m. Jorden blev til dels udparceleret, men flere tdr. land forbeholdt Petersen sig.. Køberne er en gårdejer Nielsen, en svigersøn af gårdejer og dyrlæge J. Jepsen i Igen. Tiltrædelsen sker til 1. april 1901. 
 
Petersen opfører et nyt sted 1900. 
Petersen har opført en Stationskro ved Adserballe station, hvor han vil bo med sin familie den følgende sommer, indtil han kan få en bopæl rejst ved Ketting højt oppe i byen ved Landevejen til Sønderborg. Her vil han ikke holde kro, men drive handel med foderstoffer og beholde postagentur og ….posten ved Ketting Sparekasse. Ved at bytte ud med Gudemos´ sted fik han her byggegrund og opførte tillige et blikhus for jernbanens trafik til ….oplag og ventesal for dem, der ville med toget. 
 
Hans kone måtte til Sønderborg 1900. 
D. 16. nov. Advokat Alexandersen i Sønderborg, hos hvem han var, da jeg rejste, forlangte, at Marie var nødt til at komme til Sønderborg en dag for at få attesteret, at hun var eneste arving til hendes afd. søsters bo. Derfor tog de alle, Ditte og fru Paulsen ligeledes, til Sønderborg mandag d. 12 nov. i den lukkede vogn, for at hun kunne køre derud og stå af ved døren til advokatens hus, der bor i justitsråd Grimms lejlighed. Vognen blev holdende så længe forhandlingerne varede, og vi kørte så op til Stadt Hamborg, dels for at få hestene fodrede, dels for at indtage et kaffemåltid. 
 
144 g. 
Da vi nu engang var på farten, besluttede vi med det samme at tage til Majbølgaard, hvor vi ankom kl. 3. Marie var kvik hele tiden, indtil hjemkomsten kl. 11 aften; men næste dag var hun som lammet over hele legemet og måtte til sengs. Vi, fru Paulsen, Ditte og jeg vågede nu skiftevis 2 nætter, men i går tog det en betydelig forandring til det bedre, i dag er hun atter rask, om end noget mat, så Gud ske lov! er alt snart godt igen. Vi var tegnede til alters om onsdagen, men måtte aflyse det. Vi var naturligvis meget ængstelige, da tante Grethes sygdom begyndte på samme måde. 
 
De har slagtet 1900. 
I dag slagter vi et får, en gris. Den største gris solgte jeg til Erichsen i går, den vejede 244 pd. og prisen er 40 m. pr. 100 pd. Det var et rigtigt rart besøg vi havde af dig og så det dejlige rejsevejr hjem. Kærlig hilsen fra os alle. 
 
Julehilsen og et godt nytår 1900. 
D. 21. dec. Til den nu forestående julefest ønske jeg dig med dine omværende Guds velsignelse, ligeledes ønsker jeg alt muligt godt til det nye år. Ja Herren give eder alle et godt og velsignet nyt år med tak for det snart forsvindende. En tak først og fremmest til ham, der styrer og leder alt til det bedste for os. 
 
Drengene hjem i julen 1900. 
I morgen henter Ditte drengene fra Roskilde i Sønderborg, forud har jeg sendt rejsepengene. De er naturligvis kisteglade over at kunne tilbringe deres juleferie her. Holger har forfærdiget en ny kuffert til rejsen. Han har jo gået lidt i sadelmagerlære forinden han kom i murerlære og er tillige fingernem. Da det løber op med 3 mand her pr. jernbane, er det billigst at hente dem i Sønderborg. 
 
Marie må også til Nordborg 1900. 
Der var endda nogen ulejlighed ved Grethes dødsfald, først var vi jo i Sønderborg. Der kom også bud fra amtsdommeren på Nordborg, at vi skulle møde der. Den lukkede vogn måtte atter i gang, men nu gjorde vi ingen andre visitter, men tog straks hjem igen og alt gik godt. Jeg sagde til amtsdommeren, at vi ikke havde ventet den nu tilsigelse, da vi havde overgivet Alexandersen at besørge det hele. Han svarede at han ikke konstaterede faderens død rigtig. Jeg sagde da, at jeg håbede, at det nu var til ende, hvilket han bejaede med undskyldning for den ulejlighed, han havde forvoldt. 
 
Thomas Jessen overtager Ullemose til forår 1901 
I går onsdag d. 20. dec. kom Thomas hjem fra Fyn og var bleven enig med forpagteren om afståelse til foråret imod en godtgørelse af 2500 kr., som han vist var glad for. Det rettes ovenfor hvor der stod straks. 
Frederik Jensen har købt Chr. Moes` boel i Elstrup på ”Bjerget” for 40.000 m. Han får ikke det nye aftægtshus med, det forbeholder Chr. Moes sig. Hele summen skal omtrent udbetales. For alle står det som noget vildt, som humbuk. Han går på med dødsforagt, men det er der jo flere der gør. Alligevel klarede han sig godt, da han straks solgte flere parceller fra bolet. 
 
Præst valgt i Svenstrup 1900. 
Det var en stor skuffelse, at pastor Nielsen i Sommersted ikke blev valgt til præst i Svenstrup. Denne by med Himmark, Taarup og Nykaad havde provst Schmidt og frøken Clausen bearbejdet i forvejen for pastor Riis, og Nielsen fik således kun stemmerne fra Stevning og Hartspringskobbel. Ditte har fået tilsendt fra ham hans sidste bog med smukt bomærke og venlige ord,  
 
145 g. 
hvorfor hun er meget glad. Vor præst er desværre ikke rigtig rask, og han får nu lidt hjælp i julen. 
 
Oplysning om forskellige ting 1900. 
Vi tager ikke ud i julen, i det mindste vi gamle ikke. Annes fødselsdag holdes ikke, derimod skal der være sølvbryllup i marts måned. Jeg venter nu brev fra dig en af dagene med oplysning af forskelligt. Det øverste værelse har jeg nu fået indrettet til værelse med alle bøgerne, så det ser helt hyggeligt ud. I forgårs fik jeg tagrender oplagt på den hele nordlige side og østlige ende af huset. Endnu engang glædelig jul og er velsignet godt nytår til eder alle. Hilsen til alle. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening