Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
     1880
     1881
     1882
     1883
     1884
     1885
     1886
     1887
     1888
     1889
     1890
     1891
     1892
     1893
     1894
     1895
     1896
     1897
     1898
     1899
     1900
     1901
     1902
     1903
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1886
 
1886.. 
Præstevalg i Hagenbjerg 1886 
D. 11. febr. fandt der valg af en præst sted i Hagenbjerg. Valgt blev pastor Engel af Hjortkjær med 55 st. Pastor Claudius fik 38 st. og pastor Holm 31 st. Præstekaldets indtægter anslås til 9370m, deraf pension til formanden 3300 m. 
 
36 g. 
Jørgen Schwensen køber 1886. 
Jørgen Schwensen af Hørup har købt gården Trudsholm, et gammelt herresæde i nærheden af Mariager for 14.000 kr. 
 
Bryllup i Hørup 1886. 
Brylluppet med Jørgen Schwensen og Marie Hornum skulle have været sidste fredag d. 19. marts, men brudgommen blev naturligvis borte på grund af det store snefald, og det blev så udsat til fredag d. 26. marts. Den sædvanlige omgangskreds foruden os var indbudne. Imidlertid er det i morgen d. 23. marts bryllup i København mellem unge Witzke på Hjortholm og Fægtenborgs datter, hvorhen gamle Witzkes, fru Tadey og Witzkes på Graasten er rejst. 
 
M. Elley i Sønderborg er død 1886. 
Søndag eftermiddag d. 7. marts døde vor svoger Mads Elley, blikkenslagermester i Sønderborg af lungebetændelse, 69 år gl. Dette dødsfald kom meget uventet; det kom så pludselig. Min bror var til Sønderborg i et møde på Landsrådsamtet, og da han var færdig, gik han ind til Elley for som sædvanlig at slå en lille passiar af med ham, indtil vognen kom. Jeg anede intet, men han var jo da meget dårlig, men ved fuld bevidsthed, og så døde han allerede næste dag. Hans kone er meget bedrøvet, de levede meget lykkelig sammen. På Christian gør det ligeledes et dybt indtryk. Gid det måtte virke hen til, at han ville blive mere energisk og virkelysten. Sidst jeg var inde et øjeblik, sad hun og udskrev regninger fra 1885, hvormed han ikke var kommen ret vidt. Hans fornuftige mor skal nok stå ham bi med råd og dåd, når han vil tage imod. Han blev først syg om torsdag d. 4. marts og døde 7. marts. Han blev begravet d. 13. marts. 
 
Peter rejser til København 1886. 
Peter taler om at rejse til København i denne uge, hvad der så videre foretages, er ikke afgjort, førend han har forhandlet med Leth. Til Avernakø kom han ikke på grund af vinteren og vel ikke for det første, da han måske ikke kommer her tilbage for i år. 
 
Besøg fra Majbølgaard 1886. 
I lørdags d. 20. marts kom hertil hele familien fra Majbølgaard, mand og kone og 6 børn, 1 barnepige og 1 kusk. Thomas tog tilbage med de ældste børn i aftes, og Anne og de 4 mindste og barnepigen bliver her tilbage til torsdag, det er en ferie Anne glæder sig til hvert år, og det er det rare derved, at de gamle, især fru Jessen glæder sig lige så meget hertil for Annes skyld. 
 
Det er dårligt i Hagenbjerg 1886. 
Med provst Fangel er det bestandig dårligt. Han pines hver dag af sine onder, og tante Rikke ligge bestandig i sengen uden smerter, men nok ikke altid ved ”snøvsen”. Således sagde hun til provst Schmidt forleden dag, da han spurgte til hendes befindende:”å skit”, og til kokkepigen en anden gang:”Gå væk satan”. Gid Sofus snart må komme hjem for mulig at lindre hans lidende far. 
 
En streng vinter 1886. 
Det var en temmelig streng og ret lang vinter. Havis mellem øerne. Der faldt også megen sne, der forstyrrede postgangen. Fra mandag d. 15. febr. til torsdag d. 18. almindelig fygning, vejen op over Tofthøj på Lysholm sad fuld af sne, og de måtte køre ud på marken. 
 
Ildebrand på Østerholm 1886. 
Høker Hans Danielsens hus brændte helt til grunden i febr. Det blev ikke bygget op og marken senere købt af Jacob Christensen. 
 
D. 14. april lykønskning til min fødselsdag fra ham selv og hans omgivelse,” at jeg endnu i en række af år må opleve denne dag med sundhed og med alt det gode, som den kære Gud må forunde dig i sin visdom. Der er så meget, der må stemme til alvor i dette liv, dels mange omskiftninger, således er vi jo i det sidste år, indenfor familien blevne mindede om alt det forgængelige, og hvorledes det ofte ser nok så glimrende ud, kan vise sig at være idel dårlighed, men så kan vor Herre også derigennem lade skinne sin vise førelse og anordning, og vi må dog udråbe: Gud er god og hans miskundhed varer evindelig”. 
 
37 g. 
Fødselsdag på Blæsborg 1886. 
Marie og jeg var i går til Blæsborg til Lisbeths fødselsdag, søster Anne og Ditte fra Ketting var der også og senere kom Petersen. Vi havde det hyggeligt og rart og kom først hjem kl. 11. Det er glædeligt for Lisbeth, at hun har så flinke og gode børn, navnlig er Ditte den, der bærer læsset. Anne glæder sig til sit nye hjem. Afrejsen sker på mandag d. 19. april. 
 
Ditte i besøg på Avernakø 1886. 
Ditte Knudsen rejste i mandags d. 12. april til København for at se til fru Paulsen, der har underkastet sig en operation og derfra måske på lørdag d. 17. april står af i Faaborg for at være på Avernakø et par dage. Måske kommer Peter også med, hvis der ikke er noget at gøre i København, da fiskeriet er ophørt, og fragtfarten sandsynlig dårlig. 
 
Provstinde Fangel død 1886. 
D. 6. maj døde fru provstinde Ulr. Johanne Fangel, født Matthiesen i Hagenbjerg præstegård, 77 år gl. Hun blev begravet d. 17. marts (det stemmer ikke). Der var stort begravelsesgilde, hvortil familien og en del andre var indbudne. De kirkeældste, hvoriblandt Hans Jørgensen af Lunden også var med. Den sidste bad at hilse mig. Hjulmanden Jørgen Nielsen var skaffer. 
 
Skatteligningskommissionen 1886. 
D, 26. maj var han til Sønderborg i Skatteligningskommissionen. 
 
Besøg af Petersens fra Hejls 1886. 
I april havde de på Lysholm besøg af Hans Christian Momsen Petersen fra Hejls og kone. Han var en gammel ven af min bror fra Rumohrsgaard, var en søn af købmand Richard Petersen i Sønderborg, rejste til … Olufskjær ved Haderslev og boede nu i Hejls. Konen var en født Petersen, en søster til fru Beering, præsteenke fra Tandslet. 
 
Dyrskue og udstilling i Ketting 1886. 
D. 23. juli afholdt den alsiske Landboforening dyrskue i Ketting i forbindelse af en udstilling af agerdyrkningsredskaber og maskiner, husflidsgenstande. Dyrskuet var vellykket: 4 hingste, 42 følhopper, 7 yngre tyre, 12 ældre tyre, 25 malkekøer, 10 kvægstammer, bestående af 45 ældre køer, 6 væddere, 5 moderfår, 6 orner, 19 grisesøer med en del grise. Af agerdyrkningsredskaber og maskiner var udstillingen mindre righoldig, men kvaliteten god. Det samme gjaldt husflidsgenstande. 
 
Hans fødselsdag 1886. 
D. 2. juli. Han takker for mine gode ønsker til hans fødselsdag. Det kan nok behøves i denne tid, da det ser så mørkt ud med nogle af børnene, Peter uden erhverv med den store familie og Nikolaj, der nu atter er lige vidt. Det var visselig en stor skuffelse. Han må nu se at hjælpe sig selv, og har fået gamle Jessen og fru Paulsen til hjælp, jeg kan ikke holde det ud. Her var de sædvanlige gæster til min fødselsdag: Biskoppens, Fangels fra Notmark, gamle Hansen fra Frydendal, familien fra Majbølgaard, gamle Jessen med 2 broderbørn fra Peberbjerg, Lisbeth fra Blæsborg, samt Peter med familie fra Østerholm, og pastor Nissen fra Adserballe. Jeg havde helst tilbragt den i ensomhed; imidlertid var det dog de bedste gæster, jeg kunne ønske mig, og de har alle vist stor deltagelse i vores ve og vel, og vi havde så en rar dag. 
 
En tur tul Avernakø 1886. 
Den førstkommende uge går måske over, men så har vi rigtig nok tænkt at ville aflægge et besøg i Avernakø præstegård, sejlende med Peter, der har sin båd. Men Anne og Thomas ville også gerne med, så det bliver med Marie og mig 5 i det hele, hvis du da ikke synes det er for mange. Vi kunne jo gøre besøget noget kortere og du får vel nok plads til os. Du kom så over senere i juli måned. 
 
Ildebrand i Elstrup 1886. 
I juli måned brændte Jørgen Christiansen Bødkers sted i Elstrup, nedenfor kroen. Det bestod egentlig af 2 sammenbyggede steder: Jørgen Bødkers sted, som tidligere tilhørte Jørgen Holgersen og det andet tilhører familien Møller, der almindeligvis kaldes Knep. Jørgen Bødker var snedker og arbejdede meget på Lysholm. 
 
38 g. 
Sønderborg Provstesynode 1886. 
D. 28. juliholdtes Provstesynoden for Sønderborg kreds på Rådhuset i Sønderborg. Til protokolfører blev valgt, gårdejer P. Matthiesen fra Kegnæs for den danske og pastor Fangel fra Hagenbjerg for den tyske protokols vedkommende. Blandt forandringer i stiftet kunne mærkes, pastor Engel d. 11. febr. valgt til provst i Hagenbjerg, pastor Simoni til anden præst i Ullerup og lærer Flindt til degn i Oksbølle. Synodeudvalget klager over de mange værtshuse. Pastor Thiesen i Broager ankede over brandvæsenets fest i Sønderborg på en søndag d. 18. juli som et brud på helligdagsloven. Herredsfoged Petersen på Augustenborg tog til genmæle, ”at det var med regeringens minde”, og at det altså ville være en misbilligelse af regeringens færd. Pastor Thiesen støttedes fra flere sider og med stor stemmeflertal vedtog man en resolution, hvori man beklagede det skete og overdrog til synoden at henvende sig til rette vedkommende med bøn om for fremtiden at forebygge sligt brud på Helligdagen. Man valgte dernæst et medlem til Provstesynoden i stedet for Andersens valg i Skjelle, der ikke har modtaget på ham faldne valg forrige år; valgt blev gårdejer Wolff fra Gammelgab med 40 st. af 66. Han modtog valget. En regnskabsfører blev foreslået og valgt Lorents Jørgensen, bogholder ved Sønderborg Sparekasse. Sønderborg Herberg havde pådraget sig en gæld af 11.000 m., og synoden blev anmodet både om understøttelse og om det foromtalte kollekt. Begge dele blev forkastet med stort stemmeflertal. Synoden bevilgede pastor Prahl i Tønder 40 m. til udarbejdelsen af en ny liturgi, Nordslesvigs danske menigheder. Slutningsbønnen fremsattes af pastor Møller i Ketting. Der hørtes kun få tyske ord under mødet. 
 
Pastor Reuter i Broager udnævnt til provst 1886. 
I stedet for hidtil værende provst Schmidt i Svenstrup, som ønskede at gå af, er pastor L.A. Reuter i Broager bleven udnævnt til provst for Sønderborg provsti. D. 26. juli. Hermed aflægger jeg på egne og øvriges vegne en bedste tak for de rare dage vi tilbragte i dit hus. Vi er alle glade over turen og befinder os alle vel efter samme, især har Marie haft det rigtig godt og var aldeles ikke trist efter rejsen. Med hjemrejsen gik det rask i førstningen, men da vi nærmede os Als, blev det stille, derpå fulgte en stærk regn, men vi blev dog ikke videre våde, da vi sad godt i båden under sejl og paraplyer. Så kom der en lille luftning, så atter stille. 5 store preussiske pa…skibe sejlede os i møde, det blev på slutningen sent, vi kom først til Fjordmose kl. 3 eftermiddag. Ingen var der med undtagelse af frøken Bejerholm og Inger fra Bommerlund, den første løb straks hjem, vi sejlede lige ind på land til badehuset hvor Inger slog et tøjr om trappen, og Peter gik så i land på bugsprydet, fik en jolle ud for at sætte os i land. Imidlertid kom Hansen tilstede, siden Christian til hest, som vi sendte hjem efter en vogn. Kl. blev 5 inden vi nåede hjem. 
 
Joh. Schørring i besøg 1886. 
Her traf vi unge Johannes Schørring, der bliver her nogle dage og ellers holder ferie i Fægteborg. 
 
Egnen sat i skræk 1886. 
Her hjemme har ellers hele egnen været sat i skræk i vor fraværelse. Det skulle nemlig være brudt ud en farlig forbryder, for hvis pågribelse der var udlovet 300 m. Her havde gået en mand af skummelt udseende om at tigge, og ingen af de Lysholmer piger turde endda ved højlys dag gå i følgeskab til Bommerlund. Lørdag aften havde Minna truffen den samme på Østerholm gade, og da hun havde læst signalementet, løb hun til kommuneforstander Jacob Jacobsen i Katry, for at udvirke en arrestordre, hvorefter hun hurtig kom tilbage, vis på hendes 300 m. Imidlertid var manden søgt ind i kroen og forlangt logi. Der blev nu sat vagt om huset, hele Østerholm var i opløb, og gaden fuld af mennesker, de vågede den hele nat. Næste morgen kom Jacob Jacobsen tilstede, beså manden og erklærede, at det ikke var den rette, da han slet ikke passede med signalementet, 
 
39 g. 
navnlig skulle han have indebrændt visse bogstaver på hænderne, hvad denne savnede. Således opløste det hele sig til intet, og Minna måtte ….. de 300 m. 
 
Lidt om vejret 1886. 
Det ser meget uroligt ud med vejret, jeg ville gerne have en dags rigtig godt vejr for at få samlet i stak grønhavren fra graven, som de heldigvis havde fået hjemkørt og spredt i Tofthøj, mens vi var borte. 
 
Familien Bruhn i Guderup 1886. 
I fredags kom hele den Bruhnske familie til Guderup og Hr. Højærværdighed Hr. pastor Bruhn prædikede i går. Desværre var ingen herfra i kirke, da det var regn om morgenen og vejen meget snavset. 
 
Tille fra Pøl i besøg 1886. 
I aftes kom fru Paulsen hjem fra København, og til middag og eftermiddag havde vi Tille og Ancher fra Pøl og frøken Clausen fra Hagenbjerg præstegård, de befandt sig vel og var glade for deres tur. Tak for fiskene, de smagte udmærket, Tille og de andre fik også med deraf, de var glade derfor, da de ikke havde smagt fisk hele sommeren. 
 
Rigsdagsvalget 1886. 
Tirsdag d. 30. sept. skulle der holdes møde i Vojens kro og lørdag d. 2. okt. i Sønderborg for at forberede valget til Rigsdagen d. 15. okt.. Mødet holdes i Sønderborg på ”Hotel Alssund” og begge steder enedes man om at stemme på Gustav Johannesen af Flensborg. Flere mænd på Als og Sundeved opfordredes til at stemme på Gustav Johannesen, deriblandt fra Als, J.M. Behn fra Sønderborg, E.N. Deir fra Sønderborg, F.C. Hansen fra Løjtertoft, K. Knudsen fra Lysholm, A. Kaad fra Mintebjerg, H. Lassen fra Lysabild, J. Moldt fra Sønderborg, P. Reimer fra Sønderborg, J.P. Witzke fra Hjortholm m.fl. Der faldt på Als og Sundeved 3015 st. for Gustav Johannesen og for den tyske kandidat 1025 st. Gustav Johannesen blev valgt i 1. valgkreds, Haderslev og Sønderborg amtsråd i alt 7811 st. imod 2967 st. 
 
Sønderborg Kredsdag 1886. 
D. 28. dec. holdt Sønderborg Kredsdag møde i Sønderborg. Foruden at der skal foretages en del valg og afgøres regnskabssager, vil der bl.a. komme jernbaneanliggender på bane. Det af Kredsdagen jernvejs udvalg afgiver nemlig beretning om jernvejespørgsmålets nuværende standpunkt, og der bliver forhandlet ang. et andragende fra Handelsforeningen i Sønderborg om sporvejsanlæg på Als. 
 
En tur til København m.m. 1886. 
D. 16. nov. står ikke rigtig klart for mig, om jeg har skrevet dig til efter min rejse til København, og jeg vil i dag indhente det forsømte. Jeg var i det hele ked af rejsen, længe før den begyndte, dels fordi lysten ikke var tilstede, dels fordi den jo altid koster penge. Men gl. Jessen blev ved at plage, og så måtte jeg da give efter. Han betalte da rejsen over og mit ophold i København, men alligevel havde jeg da en udgift af 40 kr. Jeg fik ikke meget at se af København, da opholdet der var kun godt og vel et par dage. Vi var jo også hos skovrider Hansen, hvor jeg blev en dag længere og besøgte baron Wedell på Fredensborg, der blev noget glade, både han og hun, over mit besøg. Fra lørdag eftermiddag til mandag var vi på Hagenstrup hos Jessens søn Heine, hvorfra vi så tog hjem over land og overnattede på Graasten hos Witzke og kom hjem torsdag. 
 
40 g. 
Anne var i besøg på Avernakø 1886. 
Den stakkels Anne havde da også en drøj tur til Avernakø. Hun rejste formodentlig med dem til Faaborg sidst i sept.. Ingen båd var ovre, da vejret var meget stormfuldt. En mand fra Bjørnø, der var i Faaborg sejlede hende og sønnen Knud over i det frygtelige stormvejr, der dog gik godt, skønt det så farligt ud. Hun blev flere dage. Gl. Jessen var hele turen frygtelig urolig for hende. 
 
Besøgte Jacob Thomsen i København 1886. 
Blandt andre besøgte jeg også i København sammen med gl. Jessen Jacob Thomsen. Jeg var just ikke meget for det, da jeg var bange for, at det gik løs på pungen, og det var også Jessens mening at putte lidt til ham, når der viste sig trang. Men vi fandt ham og konen i bedste velgående, han siddende for et veldækket frokostbord, og begge så meget vel tilpas ud. Han skulle lige til at flytte ud til Jægersborg, hvor han har fået en plads som bestyrer og frit hus samt 1200 kr., hvormed de var meget tilfredse. Peter Thomsens datter Christine fik jeg der opspurgt. Hun havde straks fået og er endnu i Adams kontor, et bekendt sted, tæt ved Tivoli, hvor man kan henvende sig for at få alt muligt besørget i København og alt billigere end bybude. Jeg var så derhenne og fandt hende vel tilfreds. Manden har også en butiksforretning, men hun er nok mest ved bogholderiet. Det var da alt glædeligt fra den kant. 
 
Ålegilde i Frydendal 1886. 
Søndag d. 7. nov. var der ålegilde hos gl. Hansen i Frydendal. Efter aftale skulle begge de herrer Jessen komme her til middag og taget mig med. Men det havde de glemt, jeg gik da til fods kl. 4, skønt det var regnvejr. Men da jeg kom i Miangs mark ved det ”krumme led” kom provst Schmidt fra Svenstrup med hele sin familie kørende og ville til Lysholm. Jeg vendte da om, da jeg synes bedst om provst Schmidt af alle tyskere. Tante Lisbeth var også denne dag her. 
 
Litte i besøg på Als 1886. 
I søndags d. 14. nov. kom Litte til Hørup, og vi skulle i morgen d. 17. nov. til middag i Hørup for at tage hende med tilbage, så hun bliver her til lørdag d. 20. nov. Anne fra Majbølgaard kommer da også her på fredag og tager hende om lørdag med tilbage. Mie og Knud fra Østerholm har været her i nogen tid og kunne gerne blive her for det første. 
 
Peters familie i besøg i julen 1886. 
På fredag d. 24. dec. rejse den hele familie på Østerholm herud for at tilbringe julen og nytår her, til et par dage ind i det nye år. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening