Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
     1880
     1881
     1882
     1883
     1884
     1885
     1886
     1887
     1888
     1889
     1890
     1891
     1892
     1893
     1894
     1895
     1896
     1897
     1898
     1899
     1900
     1901
     1902
     1903
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1897
 
1897. 
 
Vinterens karakter 1897. 
I jan måned stod det overvejende med frost og sne, enkelte dage let frost og lidt sne, men blev hurtig igen afbrudt af tøluft. De sidste dage let frost. I febr. frøs det, falder sne og blev lidt kanefart, den var dog ikke rigtig god, men kunne gå an. Noget hen i midten af måneden lagde havet til. I nogen tid kørte man fra Bjørnø ind til Faaborg, men et par gange plumpede man igennem. Isen passeredes i nogen tid til fods herfra Avernakø, og en gang kørte degnen over med slæde, men derved blev det. Isen gik sin vej d. 25. febr. Marts måned har stået med mildt vejr, urolig med storm og regn, gråt ustadigt vejr, så man næsten aldrig så solen om dagen eller månen om natten, kun enkelte dage f.eks. d. 16. marts var det et sjælden behageligt vejr. Især var den sidste uge fra 23. til 30 marts i højeste grad er ubehageligt vejr med stærke regnskyl, haglbyger, storm og orkan, i hvilken til glasset (barometret) stod meget lavt. Det løb i det hele i denne måned hurtigt op og ned. 
 
Banen anlagt til Augustenborg 1897. 
I tirsdags ankom til Augustenborg på småbanen for første gang et lokomotiv. Mange af byens og omegnens beboere, der med interesse så på denne nye indretning, havde ikke forhen set et sådant dyr. De gamle koner korsede sig. 
 
115 g. 
Et politisk møde i Ketting kro 1897. 
D. 19. april holdt rigsdagsmand Gustav Johannsen et politisk møde i Igenmølle kro for 4 til 500 personer. Efter ham talte Hr. P. Grav fra Pøl og slagtermester T… fra Sønderborg. Tebord og taler bagefter. 
 
Hr. Møller i Igenmølle død 1897. 
D. 14. febr. døde ejeren af Igenmølle Hans Henrichsen Møller i Flensborg, 62 år gl. Han boede i Flensborg, da han havde forpagtet møllen ud i de senere år til en svoger. Hans hustru hed Elisa Møller, født Thorø. De havde omgang med familien på Lysholm. 
 
Til min fødselsdag 1897. 
D. 14. april. I anledning af din fødselsdag sender jeg dig herved mine bedste lykønskninger. Den gode Gud opholde dig endnu i mange år med god sundhed og Herrens velsignelse. Jeg beder og håber, at dette må træffe dig rask og rørig, så at du kan komme godt over de mange helligdage, men så har du jo endnu konfirmation d. 25. april, hvad vi nu have overstået. 
 
Martine flytter til Roskilde 1897. 
Martines ældste søn Knud skal også konfirmeres søndag efter påske. Når den er overstået, er de indbudte til hendes bror, godsforvalter Ohlsen på Bakkeskov, og derfra tager de så til Roskilde for at fæste bo dersteds. Knud skal nemlig i tømmerlære hos en mand der, og han får da kosten hjemme hos moderen.. Denne samme tømmermester skal være en meget flink mand, hvilket er godt for Knud, der har taget sig godt op og er en god og flink dreng med gode skolekundskaber. Jeg sendte ham et ur til konfirmationen. Nu ønsker hun at få Holger til efteråret hjem, hvilket jo også kan være godt for hans skoleundervisning, der her ikke er meget bevendt, især hvis ikke fru Paulsen tog sig af dem ved siden af, så længe hun er her, men nogle sommermåneder er hun stadig på Østerholm, den tid går det ind med undervisningen. Christian har været syg i længere tid med gulsot. Nu er han dog så vidt rask, at han, om Gud vil, kan besøge skolen efter påske. 
 
Slem forkølelse 1897. 
Jeg har også i længere tid været slemt forkølet, dog er det nu igen godt overstået. Denne forkølelse har vi alle gennemgået, men min er altid mest hårdnakket. Jeg har i dag også afsendt brev med lykønskning til søster Lisbeth. Det lader jo til, at hun befinder sig vel hos sin datter på Krumstrup. Hun har da sluppen fra alle sine bekymringer og næringssorger, hvilket jo må være en stor lettelse for hende. 
 
Tante Elisabeth 1897. 
Jeg har da også heldig sluppen for min kaution, både hos den Ulkebølle og Ketting Sparekasse, på flere 1000 m., som er bleven udbetalte d. 1. april. Det var en lykke, at Peter gjorde dette parti. Præsten Møllers testamente vil amtsretten ikke anerkende, og det bliver nødvendigt, at søster Elisabeth med samtlige børn møder i amtsretten, for at erklære sig enig i dets bydende. Jeg har skrevet til hende, at hun godt kan tage ophold her i længere tid, når hun kommer til Øen, Ditte naturligvis også. 
 
Henrik Jessen til session 1897. 
Henrik Jessen, som opholder sig i Brunsvig, har været til session dernede, men blev kasseret på grund af en dårlig finger. De er nu glade ved, at han blev behandlet på sessionen, så han rolig kan blive, om han end ikke herved blev preussisk undersåt. 
 
116 g. 
Hansen i Frydendal ikke antaget til session 1897. 
Således gik det ikke Hansens søn i Frydendal. Da han på sessionen viste sig i døren, sagde man: ”Heran! Heran! Han havde tidligere ofte haft sammenstød med skolevæsen og politiet.. 
 
Fodermangel hist og her 1897. 
I haven har vi ikke foretaget andet end sået kålfrø og gjort mistbænken i stand. I marken er vi i færd med at harve og har sået noget blandkorn til staldfodring i sommer. Det ser kun mådeligt ud med græsningen endnu og det kan have lange udsigter til, at køerne kommer på græs. På Øvelgunde, Dr. Schmidts ejendom, har de nok udfodret nu og skal købe halm til kreaturet. Hvorledes de kommer ud af det hermed, forstår jeg ikke, da der nok ikke er meget at få nogetsteds. 
 
Hans kvægbesætning 1897. 
Jeg leverede i dag i Ketting en ko vejende 980 pd. a. 29 pf., en kalv vejede 236 pd. a. 25 pf., og en gris vejende 216 pd. a. 33 pf. Den var bestemt til slagtning, men jeg blev bange for at den ikke kunne holde sig, og vi havde allerede slagtet en gris og en kalv i går. Nu er jeg af med alle mine fedekøer for i vinter, men desværre er der også for længst opfodret med roerne, dog har vi hidtil kunnet fortsætte med kartoflerne. For mine fedekøer fik jeg 30 pf. pr. levende vægt. 
 
Jørgen syg 1897. 
Jørgen har fået skade på sit ene ben og har været sengeliggende i nogen tid. På Læsø har de det godt. Hilsen til Christian, Marie og lille Charlotte. 
 
Synodevalg i Sønderborg 1897. 
I april foretoges synodevalg i Sønderborg kreds. 1) Nordborg sogn: F.C. Hansen, Løjtertoft, H.C. Grau i Pøl, M. Clausen i Holm og Nis Nissen i Nordborg. 2) Svenstrup sogn: J. Sandersen i Himmark, Hans Hansen i Enggaard. Igen sogn: K. Knudsen til Lysholm, Chr. Jespersen i Igenmark. 4) Notmark sogn: P. Hansen i Helved, Martin Jørgensen i Hundslev. 5) Hørup sogn: Andreas Kaad i Mintebjerg og Jørgen Nielsen, Miang. 6) Tandslet sogn: Chr. H. Bladt i Tandsgaard og P.P. Schmidt i Ertebjerg. 7) Lysabild sogn: Andreas J. Christensen I Skovby og P.A. Andresen I Lysabild. 8) Kegnæs sogn: P. Matthiesen i Østerby og P. Kock i Nygaard. 9) Dybbøl sogn: Markussen i Dybbøl, Jørgen Jørgensen i Dybbøl. 10) Sottrup sogn: Jørgen Alexandersen og A. Poulsen i Sottrup. 11) Ullerup sogn: P. Dreier i Ullerup, C. Beck i Junkershof og P. Ludvigsen i Avnbøl. 
 
Kulde i maj måned 1897. 
D. 29. april kom køerne på græs på Avernakø. Enkelte steder var de ude tidligere. D. 10. maj om aftenen sneede det i Haderslev, sneen lå endnu den følgende morgen på husenes tage. Også fra Toftlund meldes om et stærkt snefald fra nordvest, efter de sidste dages vejrlig med storm og kulde. Også fra Tønder meldes om voldsomme haglbyger og kulde fra nordvest. På sine steder fra Ringe til Faaborg lå der 1½ fod sne. D. 14. maj var det endnu meget koldt. Også i udlandet, Frankrig, Tyskland m.m. herskede stærk frost og kulde. 
 
Ang. jernbanen 1897. 
Jordarbejderne ved småbanen på Als går godt fremad og vil inden ret længe være endte for Sønderherreds vedkommende. Strækningen er nu i begyndelsen af maj måned færdig til bag ved Majbøl kro, mens der af alle kræfter arbejdes ved Tandslet, Lille Mommark og Skovby. Den nordlige linje er fuldført til byen Bro. 
 
117 g. 
Kredsdagsmøde om jernbanen 1897. 
Et antal kredsdagsmedlemmer har indgivet forslag om at ophæve beslutningen om at føre banen over Ketting og atter at vedtage den faste linje over Skakkenborg. D. 5. maj holdtes Sønderborg kredsdag. Andragendet om at opgive linjen over Ketting og føre den til Skakkenborg forkastedes med alle stemmer imod 3. Provinslanddagen har ligeledes forkastet petitionerne fra ejerne af gårdene Gammelgaard og Werthemine på Als med fæller om en forlæggelse af den projekterede småbanelinje til Skakkenborg i stedet for Ketting. 
 
Høhøsten begyndt 1897. 
D. 30 maj meldes fra Hagenbjerg sogn, at høhøsten har taget sin begyndelse for enkeltes vedkommende. Ved Himmark har en mand allerede d. 26. maj slået græs til høbjergning. 
 
Den alsiske brandforsikrings status for bygninger 1897. 
Den alsiske Brandforsikring for Bygninger har afsluttet sit regnskab for 1896 med en formue af 18.735.000 m. Til foreningen høre 1068 medlemmer med en formue af 7.129.220 m. I brandskade har der i det sidste år kun været svaret 2150 m. til betaling. 
 
Tordenvejr i sommer 1897. 
Natten mellem d. 14. og 15. maj har der været tordenvejr flere steder i Aabenraa, Hadeslev, Bogense m.m. D. 17. juli har en heftig torden gjort stor skade i det nordlige Jylland og Sjælland. På Als sporedes torden kl. 5 om morgenen og kl. 10 og 12 ommiddagen. Det gav just ikke meget regn, på Avernakø og det sydlige Fyn så at sige ingen regn. 
 
Et forfærdeligt togsammenstød ved Gentofte 1897. 
Søndag d. 1. juli om aftenen skete der ved Gentofte station et forfærdeligt togsammenstød. Iltoget fra Holte, der var en del forsinket, løb i et nord fra ankommet tog, som holdt der. Lokomotivet brød igennem det holdende tog med fuld fart. 3 wagoner i dette knustes og 5 i iltoget. I det holdende tog såredes og dræbtes mange mennesker. I iltoget såredes nogle enkelte. Antallet af dræbte ansloges til 40, sårede til 70 personer. Sener angaves 32 lig og 5 døde senere. 
 
Landbomøde og dyrskue i Ketting kro 1897. 
I fredags d. 19. juli afholdt den alsiske Landboforening sit sædvanlige dyrskue i Ketting kro. Der var udstillet 11 hopper med 10 føl, 26 ældre og yngre tyre, 43 ældre og yngre køer, 6 kvægstammer med i alt 26 køer oh 2 tyre, foruden får og svin. Dyrskuet var forbundet med udstilling af landbrugsmaskiner og husflidsgenstande. Bagefter festmåltid og bal. 
 
Høstens begyndelse 1897. 
D. 16. juli meldes, at høsten er begyndt ved Svendborg. På Oure mark høstedes i tirsdags d. 13. juli vinterbyg på flere steder. D. 22. juli begyndte høsten på Korshavn, idet Jørgen Albertius enke lader høste rug i Bankerne. De andre begynder de følgende dage. 
 
118 g. 
Høstens udsigter 1897. 
Als d. 17. juli Høstudsigterne her på Øen er alt andet end gunstige. Du kan næppe vente en middelhøst. Kun lidt frugt er forhånden. Strået er kort på sommer og vinterkornet, og aksene kun middelmådig fyldte. Også ærter og roer er tilbage i udviklingen. Der er dog forskel. Rughøsten er begyndt i Faaborg omegn, Slesvig og hist og her i Jylland. På større gårde på Als, hvor der i år har været sået 70 tdr. hvede, er hidtil d. 13 sept. kun bjerget 20 tdr. og naturligvis har kvaliteten lidt meget af regnen. 
 
Mit besøg på Als 1897. 
D. 22, juni til d. 7. juli var jeg i besøg på Als. Min søster Elisabeth var der i flere dage. Da hun gerne derpå ville besøge Peter Bindes i Hagenbjerg og jeg ville besøge Hans Jørgensen i Lunden, kørte forvalter Chrentzen hos min bror med et enspænder, d. 25. juni om til Nørreherred igennem skoven. Charlotte der havde fulgt mig til Als var også med. Meningen var, at vi ville først tage ind til Lunden og derfra siden køre til Hagenbjerg. Her var et selskab af unge piger, da det var den ældste datters fødselsdag. Peter Bondes døtre var også tilstede, og da de meddelte at hendes forældre ikke var hjemme, men var på Maikro hvor børnene, der havde gået i danseskole, havde afdansningsbal, og hvor forældrene var med deres yngste døtre, men at de let kunne kaldes hjem, ville jeg ikke have dette, og Hans Jørgensen bad os om at blive hos ham. Vi blev godt og pænt trakterede, og kørte tilbage gennem skoven om aftenen. Et par dage efter kom der bud, at Jørgen Clausen, tidligere på Kallehus, nu i Snogbæk var død, hvorfor hun tog hjem for at følge ham til graven. Hun blev et par dage i Snogbæk, men var her så uheldig at falde på et glat gulv, hvorved hun forstuvede sin fod og lå i nogen tid derovre under kur, indtil hun bragtes hjem og lå i Ketting i længere tid hos kromand Petersen, hvor hendes datter Tinne konditionerede. Benet blev aldrig rigtig sat i stand, hun havde for fremtiden stor besværlighed ved at gå og led meget af gigt i det.. Charlottes mor kom også kort efter til Als i besøg. 
 
Hjemrejsen 1897. 
D. 16. juli. Først vil jeg takke dig for dit brev, som jeg modtog i går. Det var jo rart, at rejsen hjem, gik så behageligt og godt, ligeledes, at Marie havde en så heldig rejse, som dog var en lille opmuntring for hende. 
 
Frøken Siverts 1897. 
I onsdags d. 14. juli var Ditte bedt til Fru Tadey med samt Anne og alle børnene fra Majbølgaard, frøken Siverts kørte med Ditte herhen for at tage afsked og rejste igen tilbage i går til Majbølgaard, kørt til Ketting af Holger. Hun rejser hjem til Hannover på lørdag. Det var lærerinden på Majbølgaard, en rar pige, som de havde haft et par år, da det var vanskeligt for danske familier at holde danske lærerinder. Hun var ikke preussisksindet og søgte at lære og tale dansk. 
 
Familien Garde på Østerholm 1897. 
Tirsdag aften d. 13. juli kom fru admiralinde Garde, hendes søn cand. P. Garde og 2 døtre, samt 2 drenge, sønner af afd. pastor Kinch på 14 og 12 år. Deres mor er søster til pastor Kinch på Læsø, til Østerholm til fru Paulsen. Jeg lod dem hente i den lukkede vogn, hvilket blev meget godt optaget. De var her alle i går eftermiddag på en lille visit og fik jordbær. Kandidaten og de andre beklagede, at de ikke var så heldige at træffe dig. 
 
Besøg på Solbjerggaard 1897. 
I tirsdags formiddag spadserede jeg om til Solbjerggaard, men traf ikke Vogelsang hjemme. 
 
119 g. 
Derimod var hans søster der, og jeg måtte derfor blive til middag, da han var gået til stranden for at bade. Søsteren fortalte, at han havde lovet at ville tage med hende til Frydendal om eftermiddagen, og jeg kørte så med til korsvejen i skoven, eller rettere sagt, han kørte mig op til skovfogedhuset.. Jeg måtte jo have et svar, skrevet til Nis Nissen på Nordborg om resultatet af mit hverv. Vogelsang ville nok gøre, hvad han kunne i den retning. Sagen var den, at Vogelsang skulle købe mere land til sin gård for at komme op i den store vælgerklasse til kredsdagen, hvor de så kunne holde tyskerne stangen. Han købte det større sted til 2 heste og 6 køer ved indkørslen til Solbjerggaard 
 
Regn og markarbejde 1897. 
I dag har vi fået en mild regn, men det forslår jo ikke. Alt kløverhø er nu også i hus, og høet i Damkobbel samlet. Vi slår nu ned på de andre små enge her hjemme.. 
 
Besøg af pastor Arnold 1897. 
Vi havde så besøg af pastor Arnold og kone, som bragtes hertil af præsten og kone i Ketting. Søndag eftermiddag kørte vognen dem til Guderup, hvor der var stor fødselsdag, og hvor de så kunne køre med provst Schmidt tilbage om aftenen. Det var hele komentet, der var der samlet. 
 
Tante Elisabeth 1897. 
Der er endnu ikke indtrådt nogen forandring til det bedre med Elisabeth. Imidlertid besøger hun nu den bekendte Peter Hessel, og det er at håbe, at han nok vil kunne kurere hende. Konen derovre vil gerne beholde hende hos sig, og Tinne var der for et par dage siden. Det er godt, hun er hos så rare folk. Gid hun nu snart må komme sig. Hilsen til Christian og Marie og lille Charlotte. 
 
Tordenvejr 1897. 
D. 7. til 10. juli et skadeligt tordenvejr rundt på Sjælland, Fyn, Nørre- og Sønderjylland, der gav regn, men også en del skade. Søndag d. 8. aug, et heftigt tordenvejr på Avernakø, det har også været på Lolland, Fyn og Nørrejylland, på Als, hvor det slog ned i Elstrup og tændte Suders gård, der nedbrændte. Ligeledes et sted i Lysabildskov. 
 
Jernbanen til Ketting åben 1897. 
D. 16. aug. meldes, at kredsbanen på Als nu snart er færdig og kan ventes at tages i brug i nov. eller først i dec. måned. I okt. meldes, at jernbanen til Augustenborg er færdig og ventes åbnet d. 1. dec. Den anden bane er færdig til Tandslet og der køre flere tog til og fra Sønderborg. I dec. køres der fra og til Sønderborg til Ketting og Skovby. 
 
Den alsiske Brandforsikring for Løsøre 1897. 
I sept. holdt den alsiske Brandforsikring for Løsøre møde i Ketting kro. Prisen for kornet blev sat. Der udskrives 8 P. af 100 m. I anledning af branden i Elstrup hos gårdejer Christian Suder er udbetalt 60 m. til fordeling mellem urmager Peter Andersen, træskomager Claus Jørgensen, tjenestekarl Jørgen Wolff og Peter Suder, alle i Elstrup, samt arbejder Jørgen Jørgensen i Guderup og arbejder Jørgen Bromand i Sebbelev. 
 
Besøg og genbesøg 1897. 
Fra 24. – 26. aug. var Nikolaj Knudsen og Grethe Frost fra Læsø her i besøg, de kom fra og rejste igen tilbage til Als. Fra d. 29. aug. til 2. sept. var Ditte Davidsen fra Svenstrup her med begge børn i besøg. Det var regn og gav hvert øjeblik tordenbyger. 
 
120 g. 
Fra d. 27. til 30 sept. var min bror her i besøg og fra d. 3. til d. 11. nov. var jeg i besøg på Als. Jeg havde en pige med her fra præstegården, som var fæstet til Lysholm. 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening