Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
     1880
     1881
     1882
     1883
     1884
     1885
     1886
     1887
     1888
     1889
     1890
     1891
     1892
     1893
     1894
     1895
     1896
     1897
     1898
     1899
     1900
     1901
     1902
     1903
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1902
 
1902. 
 
Herrerne fra Ullemose aflægger besøg på Avernakø 1902 
Knud Knudsen var i juleferie på Ullemose. En søndag i det nye år besøgte han, Hans Henrik og Knud Jessen os på Avernakø. De sejlede ud fra Ballen i et temmelig stormfuldt vejr og landede ved Korsholm bro. Båden sejlede straks tilbage. De var ubekendte med forholdene og lod sig derfor ikke sejle til Munke; thi Drejet stod fuldt af vand. De gik alligevel over Drejet, men vandet gik over støvlerne og de blev helt våde ned om benene. I denne tilstand kom de til os, de fik straks noget tørt på og deres tøj blev tørret. Om aftenen var de med til gæst hos snedkerens, hvortil familien var indbuden. De blev om natten, og den næste dags eftermiddag lod de sig sætte over til Fjellebro og spadserede hjem til Ullemose. Det kunne være bleven en farlig tur på denne måde at gå over Drejet, da de slet ikke var bekendte med det. Det er smalt og dybt ud til siderne på sine steder. 
 
Ditte Knudsen i besøg på Avernakø 1902. 
Fra d. 20. jan. til d. 1. febr. var Ditte Knudsen i besøg på Avernakø. Hun kom fra Ullemose, hvor hun havde været nogle dage forud. Den da, hun rejste, anede hun ikke, hvad der var sket om natten, at hendes fødegård Lysholm var brændt. 
 
Forsøg på at antænde gården 1902. 
Hun fortalte, at for et par uger siden opdagede man, at der var ild i en tjæretønde der stod i bryggeriet, hvorunder var lagt en del hø. Drengen der vandede hestene, opdagede ilden, der hurtig blev slukket. Det var tydeligt at den var påsat. 
 
Lysholm brændt 1902. 
Imidlertid lykkedes det anden gang, Natten mellem d. 31. jan. og 1. febr. udbrød der ild på gården Lysholm i Igen sogn. Stuehuset, hestestalden og en brændelade nedbrændte. Det lykkedes at frelse kohuset, de andre bygninger og besætningen. Ilden menes at være påsat. 
D. 11. febr. Det gamle Lysholm er ikke længere til. Som du vel har set af aviserne er stuehuset med hestestalden og bagved liggende trælade total nedbrændte. Det skete natten til d. 1. febr., måske omtrent kl. 12 opstod ilden, der var anlagt i gangen fra køkkenet til mælkestuen. Allerede 14 dage forud var der anlagt ild i bryghuset, som dog hurtig opdagedes og slukkedes foruden videre skade. En pige tjenende på gården Christine Rex fra Broballe har tilstået at have udøvet denne djævelske gerning. Bestyreren vågnede ved den stærke knitren og hede bagved sovekammeret og for ud af sengen; i sit bare linned løb han omkring for at vække alle folk, dernæst fare ind til kone og børnene, der i det bare linned og barfodet i huj og hast flygtede over til Bostedvraa. Det var et Guds under, at alle kreaturerne blev frelste, der i et antal af 85 stk. måtte jages ud i marken. Køer og heste løb brølende omkring i Damkobbel. En anden pige, der sov i pigekammeret på loftet 
 
155 g. 
over den brændende gang havde man nær glemt og hun blev bevidstløs båret ud af huset. Ved gårdens sprøjte blev kohuset frelst ved idelig at oversprøjte gavlen på samme. Der blev også hurtig sat sk… i bækken, så der var rigelig med vand. I begyndelsen var der vandmangel. 
 
Vilde rygter om bestyreren og Chr. Hansen i Elsmark 1902. 
De vildeste rygter verserede om bestyreren og Chr. Hansen i Elsmark, der var formand for konsortiet. Der var nemlig kort i forvejen indkommen ca. 2600 m. for svin og mælk. Straks efter den første brand rejste bestyreren til Chr. Hansen i Elsmark for at komme af med de mange penge. Chr. Hansen var rejst til Sverige, hvor han havde forpagtet en stor gård på ca. 800 tdr. land. nord for Stokholm. Bestyreren tog derfor til Nordborg for at få fat i et jernskab, hvilket også lykkedes ham, rigtig nok et gammelt. Dette blev indsat i sovekammeret. Ved oprydningen var det temmelig skamferet, men ved nærmere eftersyn fandtes dog pengene og alle regnskabsbøgerne deri, guldpengene noget smeltede og sedlerne noget forbrændte, dog ikke mere end at nr. kunne kendes og blive omvekslede på Rigsbanken i Sønderborg. Således stod altså både bestyreren og Chr. Hansen fri. 
 
Forhør og forbrydelse opdaget 1902. 
Mandag d. 3. febr. har landsretsråd Poutzmann og første statsadvokat Dr. Ziegler af Flensborg været her for at bese brandstedet og optage forhør. Onsdag d. 5. febr. holdt amtsforstander Klincker forhør på Lysholm og resultatet blev, at en på gården tjenende pige Christine Rex af Broballe har tilstået at være skyldig i begge forsøg på ildspåsættelsen. Hun hedder Anne Rex, er 28 år gl. og fra Broballe. Det skal være ulykkelig kærlighed, der har gjort hende halv sindsforvirret. 
 
Brandtaksation på Lysholm 1902. 
D. 11. febr. onsdag efter branden var her stor taksationsforretning over det hele. En del til frokost og en del til middag. Bestyreren var her om formiddagen, han var uhyre nedslået, da han havde hørt om rygtet. Men hen på eftermiddagen kom han herud med det mest smilende ansigt og fortalte, at nu havde pigen bekendt. Hvor var han lykkelig. Endnu ved man ikke noget om, hvad der har bevæget pigen til denne udåd. Jeg har ikke været derude og vil ikke derud, jeg kan ikke tåle at se på al den vederstyggelighed.. Vi fik det først at vide om morgenen. Ingen ville vække os om natten omendskønt Johannes var der ude om natten og havde vækket pigen. Gud ske lov! at det ikke kom på, mens vi var der, og at vi sidder her i fred og ro i vor gamle bolig. Herrens nåde er stor. 
 
Assurancen af bygningerne 1902. 
Godt var det, at ingen mennesker eller kreaturer indebrændte eller kom til skade. Der imod brændte der meste indbo, en del avlsredskaber, maskiner og flere vogne m.m.. Assurancen var for bygninger: 1) stuehuset 13.400 m. 2) hestestalden 4000 m. og den træ opførte lade 200 m. 
 
Brandskaden takseret 1902. 
Brandkasserne for Løsøre og Bygninger ved branden på Lysholm havde følgende udgifter: 1) erstatning for løsøre konsortiet 6907 m., Bestyreren N. Christensen 1579 m, dagler Kr. Hansen 883 m., daglejer Peter Hansen 788 m., tjenestekarl Fr. Frederiksen 75 m., tjenestekarl Nis Otzen 136 m., tjenestekarl Rasmus Hansen 15 m. I alt 10.363 m. 2) Erstatning for bygninger: Beboelseshuset 13.400 m., lade og stald 4000 m., trælade 200 m. I alt 17.600 m De til overs blevne rester takseret til 1000 m. Erstatning 16.600 m. 
På grund af det store tab, som bygningskassen herved lider, vil der blive opkrævet et dobbelt bidrag i marts måned. 
 
156 g. 
 
Pigen Anne Rex arresteret 1902. 
Pigen Anne Rex er senere sendt til Sindssygeanstalten i Slesvig. Foreløbig skete det ikke. Hun sad arresteret på Nordborg, men flygtede uf af arresten. Politiet fandt hende i sit hjem i Broballe. Det formodes dog, at hun vil blive sendt til Sindssygeanstalten i Slesvig. 
 
Gårdens senere skæbne 1902. 
Der var til en tid tale om at udparcelere gården. Bestyrelsen bekendtgjorde i aviserne at den var til salg. Senere blev det bestemt, at gården skulle opføres på ny, og konsortiet beholdt den. Der arbejdedes vistnok med tab hvert år. Senere solgtes besætningen, og man indrettede gårdens drift til korn og frøavl. !910 solgtes den til gårdejer Duus af Tandshede for 160.000 m. 
 
Hans helbred 1902. 
D. 11 febr. Ved at være meget forsigtig, kan jeg ikke andet end sige, at det går fremad til det bedre. I lang tid har jeg måttet bruge Fran….bark hver anden dag, nu har jeg kunnet holde op med det en 8 dages tid og håber, at det vil holde sig. Jeg kommer ikke meget ud i denne kulde og har fået mig en uldtrøje, som jeg har under frakken, så at jeg ikke fryser længere. Jeg har også været i kirke de 2 sidste søndage, godt indpakket. Til klub tager jeg ikke. Fru Paulsen og Ditte tog til klub i går på Majbølgaard og kommer hjem i eftermiddag. 
 
Besøg af flere 1902. 
Vi har haft besøg af Litte, der kom her torsdag aften og rejste til Faaborg lørdag. Om fredag kom fruerne Tadey og Hansen fra Augustenborg lige til middag og tog hjem med aftentoget. De fik gåsesteg, som var henkogt, men dejlig frisk.. Det var en foræring fra M.Vogelsang i forrige år. I søndags havde vi en lille visit af Ditte Petersen i Ketting, kørende med manden, der havde flere ærinder i omegnen. 
 
Peter Davidsen 1902. 
Peter Davidsen har endnu ikke betalt sine renter til 1. okt. i alt 400 m. Han skal have slået nogle slemme baseraller i julen og slået konen. Nu er han gået i ”Godtemplar”. Kærlig hilsen til dig og dine omgivelser. 
 
Fra d. 13. til 15. febr. var Marie og Sofie Jessen her i besøg på Avernakø. De kom fra Ullemose, hvor de havde opholdt sig i vinter. Sofie for at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret af pastor Øhlenslæger i Øster Skjerninge og Marie Jessen for at fortsætte undervisningen med søsteren, som hidtil havde gået på et institut i Faaborg. 
 
157 g. 
Knud og Holger Knudsen på Avernakø 1902. 
Da drengene i Roskilde til dels manglede arbejde om vinteren og således uden at tjene noget lå moderen til byrde, fik Christian dem over til Avernakø for at opføre en lade til det hus, han havde ladet bygge. Derfor kom Knud og Holger herover og opførte laden. De skilte sig godt herfra; thi de var duelige og flinke i deres fag. De var her en 5 til 6 uger indtil foråret kom, da de så igen kunne få arbejde i Roskilde og omegn. 
 
Lysholm udbudt til salg 1902. 
Gåden Lysholm, beliggende mellem Elstrup og Østerholm, stor 73 hektar med omtrent 3000 m. skatteværdi (Reinertrag) er til salg. Besætningen består af 7 heste, 40 køer, 10 drægtige kvier, 4 tyre, 8 kviekalve, 8 tyrekalve, 61 svin. Avlsredskaber. Bygningernes taksation. (Beboerlejligheden og hestestalden brændte) 8000 m. brændt for 23.567 m. Pris 15.500 m. 
 
Rigsdagsvalget for Haderslev og Sønderborg kredse 1902. 
Rigsdagsvalget d. 8. marts 1902 efter Gustav Johannsens død faldt således ud: Hr. Jessen 1006 st, den tyske kandidat 4538 st., socialkandidaten 494 st., splittede st. 40 st. I Sønderborg kreds fik J. Jessen, redaktør af Flensborg avis 3834 st., Hr. Jacobsen 1539 st., Hr. Mehlke 251 st., splittede st. 8 st. I Sønderborg 1981 danske st., 434 tyske st., 92 socialist. Augustenborg 16 danske st., 89 tyske st., 4 socialist. Nordborg 90 danske st., 116 tyske st., 2 socialist. Hagenbjerg 127 danske st. 50 tyske st., 2 socialist. Ketting 82 danske st., 55 tyske st., 9 socialist. 
 
Pastor Clausen i Dybbøl død 1902. 
D. 8. marts døde pastor Clausen i Dybbøl, 70 år gl. Han var født i Tønder i sept. 1832. Student fra Haderslev skole 1856. theol. kandidat i København 1862. Derpå blev han huslærer på Hørsholm og foretog siden en udenlandsrejse, hvorpå han 1865 d. 24 juni blev konstitueret som andenpræst i Sønderborg, men allerede d. 11. aug. samme år valgt til sognepræst i Dybbøl, hvilket kald han beklædte indtil sin død. Siden har han været formand for den nordslesvigske evangeliske missionsforening og udgivet ”Kirkeligt Søndagsblad”. 
 
Pastor Lawaetz i Ulkebølle død 1902. 
Skærtorsdag d. 27. marts døde pastor Lawaetz, præst i Ulkebølle på Als, 70 år gl. Under meget stor deltagelse jordfæstedes han i onsdags d. 2. april på Ulkebølle kirkegård. Henrik Christian Sofus Lawaetz blev født d. 24. nov. 1831 i Møhlhorst i Kosel sogn ved Eckernførde, blev student fra Pløn 1855, studerede i Kiel, Heidelberg og København, blev kandidat fra Flensborg 1861, kapellan i egnen ved Svendborg 1861, afskediget 1864. Præst i Skrydstrup 1865, i Sottrup 1874 og i Ulkebølle 1884. Det var 2 værdige præster, der stillede sig venlige overfor den danske befolkning, og tillige nidkære kristelige præster, der altid samlede omkring sig en talrig tilhørerkreds. 
 
Min bror besvimede i kirken 1902. 
Palmesøndag d. 23. marts var der konfirmation i Igen kirke. Min bror var i kirke, men da gudstjenesten trak længe ud, besvimede han og faldt om i stolen. Det vakte bestyrtelse i kirken og et par mand bar ham bevidstløs ind i Sakristiet, hvor han sad og efter nogen tids forløb kom igen til sig selv. De kørte derpå hjem. Han led hele dette forår af influenza, havde megen kulde i kroppen, maven tit i uorden og fik undertiden en let besvimelse. 
 
158 g. 
 
Landråd C. Matthiesen død i Kiel 1902. 
I søndags d. 4. maj døde tidligere Christian Matthiesen i Kiel, 90 år gl. Landråd Matthiesen er født i Slesvig ca. 1812. I 1866 blev han amtmand for Sønderborg og Nordborg amter, senere blev han landråd og boede på Augustenborg som sådan fra 1867 til 1874. Fra 1876 til 1882 har han boet i Kiel, hvor han var sekretær for Handelskammeret. Matthiesen optrådte straks i begyndelsen temmelig preussisk og tysk i embedet og støttede sig til de tysksindede beboere i amtet, men efterhånden fornam han, at det ikke altid var de bedste og pålideligste borgere og kom da også dansksindede folk i møde. Men herover blev tyskerne rasende, og han fjernedes på grund af tysk kababelse. 
 
Stærkt snefald 1902. 
D. 14. maj faldt der betydelig sne flere steder i Nordslesvig og Danmark. Fra Nordborg og Toftlund berettes om et betydeligt snefald. Også i det nordlige Italien faldt betydeligt sne. Ligeledes i Rhinprovinsen og Mainz, hvor sneen lå flere tommer højt. 
 
Til min fødselsdag 1902. 
D. 15. april. I anledning af din fødselsdag sender jeg dig herved min og mines bedste lykønskninger, at vor Herre vil skænke dig et godt år med sundhed og hans rigelige velsignelse. 
Hvad nu angår at komme herover, da vil jeg råde dig at udsætte rejsen herover til en mildere tid; det er alt for koldt at rejse nu, da du let kan få en forkølelse, som ikke er så let at slippe igen, navnlig er forårsluften vanskelig, som man skal tage sig i agt at udsætte sig for. 
 
Der skal ligge en veranda ud til haven 1902. 
Desuden får vi noget roderi endnu inden denne måneds udgang. Der bliver nemlig lavet en veranda ud for enden af den øverste stue, med en dør ud til samme i stedet for vinduet, som nu sidder der, og håndværkere er jo ikke helt at stole på, så det kan jo nok trække noget ud.. Det vindue, som sidder der, skal så anbringes i pigens kammer, hvor der endnu sidder nogle fra ældgammel tid. Vi skal jo skifte til 1. maj. Den nuværende pige Anne Nielsen skal nemlig til den unge Storkes på Augustenborg til 1. maj. Han sætter nemlig igen husstand og holder bryllup d. 17. april med Hansens ældste datter Margrethe, i Frydendal. Vi får så en fra Haderslev egnen ved navn Finnmann, en brordatter af den bekendte Niels Finnmann. 
 
Den unge krokone skal underkastes en operation 1902. 
Jeg går ikke meget ud i denne kolde tid, da jeg må være meget forsigtig. I går måtte fru Paulsen tage med den unge kone i kroen til Flensborg, hvor hun skal underkaste sig en operation, der skal foretages i dag. Der skal sendes telegram, når det er overstået, men endnu er der ikke kommen noget. De går naturligvis meget spændte, hvorledes udfaldet er bleven. Fru Paulsen kom tilbage i aftes. I går eftermiddag kom Anne fra Majbølgaard kørende alene med enspænder og blev her i nat, så kom Jessen i formiddags med toget og rejste så begge her fra kl. 3 eftermiddag. Det var et rigtig rart besøg. 
Fille Jessen på Peberbjerg rejste i lørdags ledsaget af Marie Jessen, samt de 2 ældste døtre af fru Witzke på Graasten, syd på en halv snes dage, imens holder fru Witzke hus på Peberbjerg, da hun nu har afleveret på Graasten og opholder sig her, indtil hun 1, maj skal overtage Solbjerggaard.  
 
 
159 g. 
Tyfus grasserer i sognet 1902. 
Tyfus grasserer endnu her i sognet, om end aftagende. Forrige uge begravedes 4 lig, dog ikke alle tyfuspatienter. Et sørgeligt dødsfald indtraf i Igen forrige uge, nemlig skrædder Krogh, en søn ag for længst afdøde snedker Nicolaj Krogh. Han var uforsigtig nok til at give sig til at klippe bager Moes` hår, der så temmelig efter en lang sygdom tyfus, var kommen sig. Derovre blev han smittet og døde efter kort tids sygeleje, og blev begravet sidste lørdag, efterladende sig kone og 4-5 børn. 
 
Drengene må se at komme hjem 1902. 
Hvorledes går det med Knud og Holger, er de flittige og har de fået deres arbejde færdigt, for nu må de jo rejse hjem for at hjælpe moderen ved flytningen, der skal foregå d. 17. april, og så må de vel kunne få arbejde igen hjemme, at kunne hjælpe til deres livs opholdelse. 
Der kom så ingen telegram til kroen, og operationen må vel så være bleven udsat. Kærlig hilsen til dig, Marie og Christian og lille Charlotte. 
 
Et par ord fra Ditte 1902. 
Ditte lykønsker mig selv tillige fra fru Paulsen og Anne, der for lidt siden kørte herfra. De havde haft det så hyggeligt til konfirmationen på Ullemose, de havde ventet mig, kunne jo nok tænke, at jeg ikke kom, da det jo er en besværlig rejse. I kroen har de lige fået telegram om, at operationen er godt over stået, hvorover de er meget glade. 
 
Gave til Isted kirken 1902. 
Provst Valentiner i Sønderborg har indsendt 98 m. til Isted kirken ved Slesvig, nemlig fra provst Reuter i Broager og pastor Valentiner i Sønderborg, hver 20 m. . Pastor Jessen i Ullerup, pastor Jessen i Snogbæk og pastor Vogel i Lysabild, hver 5 m. Pastor Schumacher i Broager, pastor Müller i Nybøl, pastor Bade i Ullerup, pastor Reuck i Hørup, pastor Christensen i Tandslet, pastor Müller i Augustenborg, pastor Schmidt i Ketting, pastor Augustiny i Notmark, pastor Matthiesen i Guderup, pastor Ries i Svenstrup, pastor Engel i Hagenbjerg, pastor Wernich i Oksbølle og pastor Wasner i Nordborg, hver 2 m. Pastor Arndt i Adserballe og pastor Matthiesen i Sønderborg, hver 2 m. Ved pastor Haselmann i Hyrup i Angel 9 m. 65 pf., nemlig pastor Kähler i Grimtofte, pastor Weilund i Ecker.. og pastor Jungclausen i Sørup hver 2 m. Pastor Sommerfeld i Lyksborg, pastor Deisler i Store …., pastor Clausen i Sterup, hver 1 m. Endelig pastor Godt i Lustrup og pastor Age i Store Vi, hver 3 m. 
 
Hagl og tordenbyger 1902. 
D. 7, maj torden med nordøst vind, d. 10. maj torden, d. 13. maj regn, Haglbyger og torden med nord vind. D. 28. maj om aften kl. 11 stærk regn, torden og lynild. D. 31. maj torden kl. 12 aften og atter kl. 4 med sydøst. D. 5. juni torden fra kl. 10½ til kl. 12 om natten, vind sydøst og siden øst. D. 12. juni tordenvejr, vinden sydøst, d. 17. juni, vinden sydøst torden kl. 12 middag, d. 26. juli. Vinden nordøst torden fra kl. 2-3 om natten. D. 29. juli 2 tordenbyger over middag, vinden sydvest. Onsdag aften kom et stærkt lyn nede i horisonten. Det var et stærkt tordenvejr over Flensborg og den sydlige del af Als med god regn. På Avernakø havde man ingen torden. 
 
En meget kold sommer med sildig og våd sommer 1902. 
1777 skal det have været en lignende kold sommer, som denne 1902. Den var usædvanlig kold og regn og blæst hørte for det meste til dagens orden. Høsten var ligeså bedrøvelig med regn og kulde. Kornet havde svært ved at blive modent, og det var vanskeligt at få i hus. Rughøsten begyndte på de lettere jorder d. 4. aug.. Den trak til ind i sept. måned. 
 
160 g. 
Stor ildebrande 1902. 
D. 4. juni kl. 4 om morgenen brændte Brande lille kro. D. 5. juni slog tordenen ned i telegrafpælene ved Lebøl og flere steder i Sønderborg. Fredag d. 13. juni blæste en hvirvelvind på Avernakø en ladebygning til den H. Chr. Knudsen gamle Lorensiske gård helt over ende lidt over middag.. D. 25. juni om natten kl. 12-1 brændte det tidl. Jes Christensen Skade tilhørende hus helt ned. Jes Skade rejste til Amerika og solgte huset til kromand H.C. Petersen, der indrettede det til et pak- og varehus. Det blev solgt kroen til den nye kromand Nielsen, der benyttede det på samme måde og der brændte derfor den del varer. Der var for resten dem, der havde kromanden mistænkt, men vistnok uden grund. Det blev ikke genopført og stedets have forenet med kroens have. 
 
I besøg på Als 1902. 
Mandag d. 16. juni rejste jeg til Als og opholdt mig her indtil de første dage i aug. måned. Jeg opholdt mig ikke hele tiden på Østerholm, men som sædvanlig var jeg også nogle dage på Majbølgaard, i Ketting og på Blæsborg, og gjorde fra Ketting visit hos de forskellige familier på Augustenborg. Fru Tadey, herredsfogdens, frøken Jessen og Carl Thomsen. Jeg var også en tur til Hagenbjerg. Min bror havde hele foråret lidt af influenza, frøs meget, hvad den kolde sommer meget bidrog til. Dog havde han det nu bedre. 
 
Min bror må til sengs 1902. 
Onsdag d. 18. juni var det et pænt vejr med solskin og da præsten holdt altergang på en søgnedag om eftermiddagen for ældre folk, tog han , hans kone, Ditte og fru Paulsen til alters. En søsterdatter af fru Paulsen, Anne Weismann, der var et årstid på Majbølgaard, var ankommen aftenen i forvejen og varogså med til alters. De kørte i den lukkede vogn, som han havde beholdt efter salget af Lysholm. Imens spadserede jeg en tur ned i skoven. Efter turen befandt han sig helt vel. Men dagen efter om torsdag var det en kold blæst, om aftenen viste han mig omkring i haven, men forsømte at tage den uldne trøje på under frakken, når han gik ud. Derve blev han kold, og dagen efter var han ikke vel, led af kulde og fik også lette anfald af besvimelse. De følgende dage holdt han sig endnu oppe, men lå meget på sofaen. Om mandagen d. 23. juni fik han bud efter Dr. Birke, der beordrede, at han straks skulle til sengs og ikke måtte tænke på at stå op for det første, og at han skulle ligge på ryggen. Det blev et langt sygeleje, som han ikke tiere stod op fra. Han var under hele sin sygdom meget tålmodig og gudhengiven,, og nærede vistnok betsandig det håb, at han igen kunne komme op og leve nogle år endnu, men han var jo en gammel mand, 82 år, hans mave var svækket, og hans fordøjelse ikke god, dog var det et stort held og en nåde, at han ikke havde videre smerter. Når han lå i snegen, følte han sig temmelig vel, men så snart han kom lidt op, og det trak lidt ud, inden han blev færdig med sin afføring, var han atter en besvimelse nær. Han måtte så straks igen til sengs. En søndag følte han sig bedre end sædvanlig, tænkte på at blive påklædt og drikke kaffe med os inde i stuen. Han kom oså op, gik først hen til vinduet for at se ned til haven og skoven, drak kaffe, og imidlertid kom Hans Hansen, der boede på aftægt i Frydendal, dette gav anledning til, at han sad lidt længere og talte med os; men da en halv time var gået, kom besvimelsen over ham, og han måtte atter gå til sengs. Fru Paulsen, der havde et godt greb på at være sygeplejerske, passede ham under hans lange sygeleje, med en sjælden omhu, trofasthed og udholdenhed. For at tiden ikke skulle falde ham for lang, lå han i sengen og læste sine aviser og andre bøger, som han forlangte af sin bogsamling. Hver morgen og aften lå han en stund stille for sig og samlede sine tanker i bøn til den gode Gud. Daglig læste han om morgenen i en lille bog af Dr. Pauli: ”For syge og bedrøvede”, der var et kort uddrag af den …bergske præst Dr. Gerricks prædikener, som jeg forærede ham til hans fødselsdag. 
 
161 g. 
Hans fødselsdag 1902. 
Hans fødselsdag, som indtraf kort efter, at han var bleven sengeliggende, den sidste, han oplevede d. 30. juni, blev holdt i stilhed, kun familien på Majbølgaard, Thomas Jessen og hans datter Anne var tilstede, og vi klinkede med ham på sengen. 
 
Han havde jævnlig besøg 1902. 
Der kom jævnlig nogen for at se til ham og spørge til hans befindende. Præsten Matthiesen. Han var der om søndagen, førend han kom til sengs om mandagen. Han holdt en lille gudstjeneste i fru Paulsens lejlighed for folk her i omegnen, da han havde det bedre den dag, overværede han og jeg også tjenesten. Vi sad inde i det bagerste værelse. Senere kom han jævnlig og læste sin prædiken for ham. Pastor Prahl skulle holde et møde i Sønderborg med flere præster på Als og Sundeved og havde meldt sig. Vognen skulle tage ham ved stationen, men da der ikke blev meldt, at det var Hundslev station, kørte han med toget til Elstrup og gik i en temmelig hede til Østerholm, mens vognen kørte forgæves til Hundslev. Han blev her en times tid og blev så kørt til Elstrup da han ville til Hagenbjerg. Vogelsang fra Igenmølle og andre. Af naboerne var den gamle krokone en stadig gæst. 
 
Han beholdt sine hverv 1902. 
Da han håbede at komme på benene igen, vedblev han at være medlem af synoden og synodeudvalget, at være kirkeældste og formand for begge de alsiske Brandforeninger for Løsøre og Bygninger. Han kunne vel ikke give møde i de nærmeste foreninger, men fik akterne tilsendt og gav sin mening skriftlig tilkende. H.C, Bladt i Tandsgaard og Jens Bonde i Elstrup, som tillige var medlemmer i bestyrelsen for brandforsikringen kom af og til og skulle have oplysning om det ene og andet og dokumenter hertil hen hørende, men han vidste at angive dem underretning om, i hvilken pakke det lå, som de skulle have, og de kunne da selv tage det ud af pakken. 
 
Nikolaj kommer hjem 1902. 
I den sidste tid af juli måned, blev hans søn Nikolaj udskrevet af Middelfart sygehus og ventedes hjem. Ditte hentede ham i Sønderborg. Min bror sagde da en dag til mig, at jeg hellere måtte tage op til Ketting og derfra rejse hjem, da han mente at Nikolaj helst måtte være i ro alene. Jeg tog da afsked med ham og Ditte kørte mig derop. Nikolaj forblev nogen tid og rejste da til København. Han gjorde en lille visit på Avernakø. 
 
Peter Thomsen i Jylland død 1902. 
D. 22. sept. døde Peter Thomsen i Jylland, vor fætter fra Hartspring, 81 år gl. Han var født d. 21. aug.. Hans hustru, født Esling var født 1824 d. 16. febr. Han boede sammen med hans bror Jes Thomsen i 4½ år. 
 
Apoteker Jacobsen død 1902. 
D. 11, nov. døde apoteker Jacobsen i København, der tidligere i en række af år ejede apoteket på Augustenborg. Den afdøde havde erhvervet sig agtelse og yndest hos befolkningen på Als og hans apotek stod i et godt ry. 87 år gl. 
 
162 g. 
I besøg på Als 1902. 
Sidst i okt. og lidt in di nov. opholdt jeg mig på Als. Jeg havde som sædvanlig en sæk ål med, der var min brors yndlingsret. Han var uforandret, var ret frisk, når han lå i sengen, men kunne ikke tåle at være oppe, håbede dog at komme op, når vi nærmede os foråret og fik mildt vejr. Da vi nu havde de lange vinteraftener, fik de anstillet et lys eller lamper, der stod bagved ham ved sengen, og han kunne da fordrive tiden med at læse nogen tid. Han kunne lige til det sidste læse uden briller, ellers var han temmelig kortsynet. Døren til dagligstuen stod bestandig åben, så at han havde godt af familiens selskab, der sad herude. Jeg benyttede tiden til at spørge ham lidt ud om hans tidlige alder. Han kunne også ligge i sengen og ryge af sin lange pibe. Den gik ofte ud, Ditte og frøken Finnmann fik da travlt med at stoppe og tænde den. Således gled også vinteren for en del hen. Godt var det, at han ikke følte videre smerter. I nov. rejste jeg hjem efter at have taget en hjertelig afsked med ham. 
 
Peter Reimers holdt guldbryllup 1902. 
D. 18. nov. holdt rentier, tidligere slagtermester Peter Reimers i Sønderborg guldbryllup. Der var stor stads i den anledning. Min brordatter Ditte var der ude. Pastor Matthiesen i Sønderborg holdt eb tale i huset. D. 24. nov. blev han af en del slagtermestre indbudt til at komme til Faaborg med sin hustru, hvor der da også blev holdt en stor fest i den anledning. Han fik mange gaver. 
 
En voldsom orkan 1902. 
Juledag d. 25. dec. rasede en voldsom orkan over Danmark, Norge, det sydlige Sverige og Nordtyskland, ja selv på Færøerne, der har anrette en forfærdelig ødelæggelse rundt omkring i byerne og på landet, mange mejeriskorstene væltede, vinduer og store glasruder i byerne kastede ud på gaden, mange træer væltede og omvæltede i skoven. . Huse hist og her omblæste og køretøjer blæste over ende. I København har den været den værste orkan siden 1898, den målte en hastighed af 35, mens orkanen 1898 målte 31 .. i hastighed. 
Efter en opgørlese i Politikken skal der under orkanen være omkommen 16 og såret 10 mennesker. Der er omblæst 300 gårde og huse, 40 dampskorstene og 70 møller faldne og dræbt en masse kreaturer. Orkanen er gået fra Nordøst til Sydøst. Den har været over Færøerne, er hovedsagelig gået over Jylland, det sydlige Sverige, over Østersøen til St. Petersborg og Østersø byerne, Riga, Danzig m. fl. . Den har derfor ikke anrettet så stor skade i Slesvig, Holsten og Fyn. Der er bleven udtalt, at var stormen gået omvendt fra nordøst til øst, ville den have fremkaldt en stormflod endnu højere end 1872 d. 13. nov. Dog har den af sted kommet betydelig højvande ved Kattegat og Østersøen, i København stod vandet 4 fod 7 t., i Kastrup på Smager 3½ fod over daglig vande. Det er usædvanligt med denne vind, der ellers fremkalder lavvande, men det kan kun forklares derved, at vandet er presset med en sådan magt ind i Kattegat og Østersøen at det en kort tid har kunnet forårsage højvande 
På Avernakø blæste om natten på et loftkammer et vindue ind og fløj hen i pigens seng. Til alt held kom præstekonen derop med lys for at se, hvorledes pigen havde det, og således blev pigen frelst og kom ikke til skade. 
1806 skal en lignende storm ligeledes have været i juledagene her til lands, og disse faldt den gang også på en torsdag og fredag ligesom i år. 
 
Vintervejret i dec. 1902. 
D. 26. nov. til 13. dec. havde vi vinter med frost og østenvind. D. 14. dec. til 31. dec. tøvejr men stormfuldt, og orkan 25. til 26. dec. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening