Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
     § 27.
     § 28. Min far Johan Peter Knudsens levned.
     § 28 fortsat.
     § 28 fortsat
     § 28 fortsat. Mors karakteristik.
     § 29. Maria Elisabeth Knudsen.
     § 30. Anne Christine Møller, født Knudsen
     § 31. Dorothea Maria Elley, født Knudsen
     § 32. Christine Margaretha Møller, født Knudsen
     § 33. Marie Elisabeth Davidsen, født Knudsen
     § 34. Rettelser og tilføjelser
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
§ 34. Rettelser og tilføjelser
 
 
S. 173 -177  
§ 34. 
 
En del rettelser og tilføjelser til de foregående afsnit. 
 
Peder Frost, skibspræst 1618-19. IV 110. 
1618 blev Hr. Peder Frost ansat som skibspræst på skibet ”København”, der hørte til den flåde, der under admiral Ove Gjeddes kommando gjorde en tur til Ostindien fra 1618-22. 1619 d. 31. aug. blev Peder Frost forflyttet som skibspræst på et andet af admiralens skibe ”Elephanten”, efterdi der på skibet ”København” dog ikke var mange, som hans prædiken stort estimerede. Han har altså ikke været nogen yndet prædikant. Han videre skæbne kendes ikke. 
 
Søren Jensen Frost, renteskriver 1605-1618. 
Fra 1605 d. 18. april til 1609 d. 1. maj findes Søren Jensen Frost som renteskriver i København. 1608-12 omtales borgmester Søren Jensen Frost i Aarhus som slotskriver på Skanderborg slot. 1612 gjorde Søren Jensen Frost, slotskriver på Skanderborg slot, barnefødt i Aarhus, sin borgered d. 23 juli og gav 13 .. Forlovere var Peder Ibsen og Niels Ibsen. 1618 d. 14. april fik Kong Christian d. 4. af Søren Frost, indvåner af Aarhus 500 dlr. 
 
Karl Adolf Frost forpagter 1770. 
1770 var Karl Adolf Frost forpagter på Gaunø i Sjælland, senere var han proprietær til Aggersvold på samme Ø. Han var g. m Charlotte Amalia Bochenius. De havde en datter. 
 
Bolette Mathilde Frost, gift Brock død 1799. 
Bolette Mathilde Frost, født på Gaunø 1770 d. 22. jan., død 1799 d. 7. feb. Hun blev 1798 g. m. Ludvig Frederik Brock, der tjente i Norge under Prins Christian Frederik, var medlem af den jyske Stænderforsamling og døde som oberst i Randers 1853 d. 22. nov. 
 
Dorothea Maria Frost, gift Schlegel død 1862. 
Dorothea Maria Frost, født 1790 og død i København 1852 d. 25. nov., 62 år gl. Hun var g. m. Wilhelm August Schlegel, kammeråd og chef for General-Toldkammer og Commerce-Collegiets Komptor i København. Han blev entlediget 1841. 
 
Marie Frost, gift Søborg død 1748. 
Marie Frost, der døde 1748 var g. m. Peder Søborg, borger i Kolding. Deres søn Peter Søborg, født 1747 i Kolding, blev 1779 sognepræst for Hagested og Giislinge menighed i Sjælland. Han blev entlediget 1817 og døde 1818 d. 2. aug. Peder Søborg var smed i Kolding. Hans hustru hed Marie Madsen Frost. 
 
Esther Sophie Frost, gift Saxtorph. 
Esther Sophie Marie Frost var g. m. Ole Saxtorph, fuldmægtig i Rentekammeret. Deres datter Frederikke Christiane Saxtorph, født 1793 og død 1848 i Nordrup præstegård, blev g. m. justitsråd Andreas Christian Andersen i København, født 1878 og død 1841. 
 
? Frost, gift med gartner. 
? Frost. Hun var g. m. Benjamin Gartner, født 1790 på St. Thomas, blev student 1808. 1813 blev han kirurgisk kandidat i København, praktiserede som læge først på St. Thomas, senere i København, hvor han døde 1834 d. 15. jan, 44 år gl. 
 
Nikolai Ernst Frost død 1834. V 52. 
Det forholder sig ret nok med de 800 rdl. Sagen er først bleven forhandlet i Ketting og siden bragt i rigtighed i Nordborg. De vise følgende dokument, som senere er fundet: Forenings akkord imellem mig Nikolai Ernst Frost og min søster Christine Margaretha Frost, nu g. m. Joh. Peter Knudsen i Ketting kro. Imellem os underskrevne tvende, nu myndige børn, efter vores afdøde forældre sal. Christian Frost og mor Maria Elisabeth Frost, født Andersen i Nordborg. Så er vi blevet enige om at vurdere eller taksere vores faderlige lovlige huse og jordegods. Da nu hyrens arvinger er ude og jeg Nikolai Ernst skal modtage samme, så finder vi det fornøden imellem os selv indbyrdes, at efter rimelighed og billighed, efter nu tidernes omstændighed at nedsætte forbemeldte ejendom. Som består i Wohnungshus, et gammelt backhus og kornlade, samt fri jord og Købingsmark jord 1/3 part Købingsmark boel, som nu en tid af 8 år har været udlejet, alt så forringet i sin værdi og nu tidernes slette forfatning end som den tid vores forældre døde, punkt: Altså finder vi begge søskende den taksation for overdreven som blev gjort 1807. At ingen af os to søskende kunne efter denne taksation imod tage stedet. Hvorfor vi nu under os selv ansætter samtlige ejendom til 2000 rdl. S. H. courant skriver to tusinde rixdaler Slesvig holstensk courant eller rigsbank S.M. hvor jeg betaler til min søster Christina Margaretha Frost, nu g. m. Joh. Peter Knudsen i Ketting sin andel 2/5 del af værdien kontant eller giver hende sikker veksel eller håndskrift på bemeldte kapital som udgør 800 rdl. som jeg forrenter med 4 % af hundrede indtil jeg kan betale hende eller hendes mand. 
Da vi nu på begge sider er særdeles vel tilfreds med denne af os indbyrdes gjorte deling og min bror N. Ernst Frost har givet mig Chr. M. Knudsen en formelig veksel på den oven meldte kapital, hvorefter han betaler årlig renter 4 % , så overdrager jeg ham herved oven meldte arvedele til sin fuldkomne arv og ejendom for sig og sine arvinger og frasiger mig cum curatore min ægtemand Joh. Peter Knudsen, herved at vidne ret og tiltale til oven meldte ejendom på det … og kvitterer. Til slutning erklære vi endnu herved, at alt er imellem os indbyrdes bleven delt således at vi i enhver henseende er vel tilfredse, til bekræftelse over alt forestående blive denne af os akkordering herved af os egenhændig underskreven. 
Som skete i Nordborg d. 16. juni 1816 
Joh. Peter Knutzen junior Nicolay E. Frost 
Ketting 
 
At forestående deling og overladelse er sket i vores nærværelse og at begge søskende dermed i alle måder er vel tilfreds herved af os attesteret. 
Nordborg d. 16. juni 1816 
Joh. P. Knudsen Joach. Fred. Frost 
Østerholm Nordborg 
1817 feb. 8 empfangen 400. Hamb. Courant, welches hiermit Quitiert wird  
Ketting d. 8. feb. 1817 Joh. Peter. Knutzen. 
 
1) Thomas Thomsen, bager død 1836 II 153. 
Thomas Thomsen, født 1775 d. 31. okt. Hofbager på Augustenborg, købte siden Fruerlund ved Flensborg, hvor han døde 1836 d. 6. feb. Han blev 1809 d. 18. nov. g. m. Lovise Ulrikke Maria Amalia Meldal, født 1789 d. 21. marts, død 1833 d. 21. feb., en datter af præsten Augustinus Meldal i Lysabild og hustru Nicolette Otigera Nyholm.Børn: 
2) Maria Elisabeth Thomsen, gift Jensen død 1846. 
1) Elisabeth Marie Thomsen, født 1811 d. 23. marts, død 1846 d. 8. maj i Svendborg. Hun blev 1831 d. 28. april g. m. Peter Hansen Jensen, der i flere år havde lejet bageriet på Augustenborg, siden bager i Svendborg. Deres børn: 
a) Lovise Maria Kirstine Jensen, født 1832 d. 30. april på Augustenborg. Hun blev 1850 d. 23. nov. g. m. Niels Schougaard, overlærer ved Realskolen i Svendborg, født 1817 d. 22. juli. Senere blev han institutbestyrer samme sted. Han er død uden børn. 
b) Maria Katharina Jensen, født 1834 d. 12. juni på Augustenborg. Hun blev 1865 d. 11. jan. g. m. Jens Matthias Lund, bager i Svendborg. Deres børn: 
a) Christian Peter Lund, født 1865 d. 28. aug. Handelskommis på Bornholm. 
b) Axel Lund, født 1867 d. 27. nov. Handelskommis i København. 
c) Louise Anne Marie Lund, født 1870 d. 9. jan. Hun er i Svendborg hos sin tante fru Schougaard, da hendes mor er sindsforvirret. 
d) Caroline Amalie Jensen, født 1836 d. 3. dec. på Augustenborg. 
e) Karl Thomas Peter Jensen, født 1838 d. 14. okt. på Augustenborg. 
f) Christiane Elise Jensen, født 1845 d. 15. juli i Svendborg. 
 
2) Augustinus Thomsen, proprietær død 1879. 
2) Augustinus Thomsen, født 1812 d. 26. okt. Ejer af Fruerlund ved Flensborg, død 1879. Han blev 1838 d. 5. nov. g. m. 1) Lovise Sophie Ringe, født 1814 d. 19. juli, død 1846 d. 14. dec. 1847 d. 5. okt. blev han g. m. 2) Christiane Marie Brodersen, født 1820 d. 7. maj, død 1885. Deres børn: 
a) Louise Caroline Thomsen, født 1839 d. 1. aug. Hun blev g. m. Andreas Jørgensen, købmand i Flensborg. Deres børn: Katharina Jørgensen, født 1863, g. m. købmand Rikertzen i Flensborg. Deres børn: Louise Rikertzen, født 1886 og et par tvillinger. 
b) Sophie Magdalena Thomsen, født 1841 d. 5. juni 
c) Anna Thomsen. Hun er g. m. købmand Martens i Berlin. 3 børn. 
d) Christiane Thomsen. Hun er g. m. gårdejer.(Hofbesitzer) Rasch til Solitude ved Flendborg 
 
3) Thomas Thomsen, skibskaptajn død 1889. 
Thomas Thomsen, skibskaptajn I Flensborg, forliste med mus og mand op søen i vinteren 1888-89. Han var g. m. Christine Lorentzen, en datter af skibskaptajn Lorentzen i Flensborg. 
 
3) Wilhelm Thomsen, skibskaptajn 
Wilhelm Thomsen, skibskaptajn i Flensborg. Han er g. m. Julie Lorentzen, en søster til hans brors enke  
 
2) Nikolai Thomsen død 1879 
3) Nikolai Thomsen, født 1814 d. 17. april, han var lidt indskrænket, flakkede omkring blandt sine søskende. Han kom på dåreanstalten og døde ugift 1879. 
 
2) Peter Thomsen, bager. 
4) Peter Thomsen, født 1817 d. 22. dec. blev 1842 d. 28. okt. g. m. Rosalie Würst af Augustenborg, født 1818 d. 10. sept. på Augustenborg, en datter af gæstgiver Carl Würst og hustru Christiane Døllner på Augustenborg. De lever begge endnu 1889. Deres børn: 
 
3) Thomas Carl Thomsen. 
a) Thomas Carl Thomsen, født 1843 d. 8. jan på Augustenborg. Ejer af bageriet. Landmand på Augustenborg 
b) Louise Christiane Henriette Thomsen, født 1846 d. 2. okt. på Augustenborg, død 1876 d. 2. marts. Hun blev g. m. preussisk Major Fritz Schultz. Han lever af sin pension på Augustenborg.. Deres børn:  
a) Johanne Schultz, født 1870 d. 24. marts på Augustenborg.  
b) Carl Peter Schultz, født i Erenach 1872 d. 19. maj. Kadet i Lichtfelde ved Berlin. 
 
2) Thomas Thomsen, landmand død 1862. 
5) Thomas Thomsen, født 1820 d. 15. okt. 1820, død 1862 på dåreanstalten i Slesvig. Landmand. Forpagter af et boel i Sjellerup på Als. Færgemand på (kan ses på originalen, mangler i siden). Ejer af Gyllinggaard med teglværk i Stevning på Als, forpagter af Skrydstrup præstegårds avling. Den brændte og han led stort tab. Han var g. m. Augustine ….. af Igensund. Deres børn:  
a) Louise Thomsen, født 1846 d. 2. okt. Selskabsdame i Paris, ugift.  
b) Augusta Thomsen, født 1848. Husbestyrerinde ved Rendsborg, ugift.  
c) Thomas Thomsen, født 1850. Han er styrmand. 
 
2 Martin Reenberg Thomsen. 
6) Martin Reenberg Thomsen, født 1822 d. 18. sept. Forpagter af Blæsborg mølle. Bager i Flensborg, rejste til Amerika, hvor han har drevet forskellige forretninger. Han bor i Philadelphia og er g. m. Charlotte Holtum af Haderslev, en søster til den bekendte hotelværtinde Mad. Rasch i Flensborg. De lever begge endnu 1889. Foruden flere børn: Marie Thomsen, enke efter købmand Butterbrodt i Altona. Hun lever i Hamborg 
 
2) Oligera Louise Thomsen, gift Johannsen. 
7) Oligera Louise Thomsen, født 1826 d. 25. sept. Hun blev 1844 d. 11. okt. g. m. Jes Henrik Johannsen, født 1817 d. 6. nov. i Kasmosedam på Sundeved, urmager på Augustenborg, siden i Kasmosedam, Aabenraa, gæstgiver ved Rendsborg, restauratør ved jernbane stationen ”Michaelisdrom” ved Marns i Holsten. De lever begge endnu 1889. Deres børn: 
a) Christian Johannsen. Han er ansat ved telegrafen I Flensborg. 
b) Thomas Johannsen. Han gik til søs og forulykkede som styrmand. 
c) Katharina Johannsen. Hun var enke efter en dyrlæge og er selv død. Hun efterlader en søn, der er født 1877. 
d) Louise Johannsen. Hun er ugift. 
e) Maria Johannsen. Hun er g. m. en jernbane betjent. 
f) Bendix Johannsen, skriver ved amtsretten i Tønder. 
g) Henriette Johannsen. Hun er ugift. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening