Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
   Als Nørreherred
   Egen herred
     Hjortspring len
     Tårup
     Klingbjerg (Nykåd)
     Lunden
     Stolbro
     Himmark
     Svenstrup
     Elsmark
     Stevning
     Hjortspring
     Hollændere på Hjortspring
     Hjortspring parcellerne
     Østerholm len
     Sjellerup og Guderup
     Guderup Nystad
     Billedserie fra Guderup
     Dyndved
     Egen
     Elstrup
     Helved og Katry
     Østerholm samt skovens huse
     Østerholm Ladegaard
     Østerholm parceller
     Frederikshof
       Parcel artikel 47
       Artikel 55
     Skovkort 1780
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Frederikshof
Chr Knudsen bind XIV side 15:  
 
Renskrevet af Ruth Sørensen i Bojskov 2005
 
 
 
Frederikshof udparceleret A: 1767 
 
V. 70-71. 229. 206. 198-201. I.158-59. IV. 71. VI. 57 
A: 1767 blev Frederikshof udparceleret. Den udgjorde 90 T. 5 Skj. og er inddeelt i 10 Parceler, hvoraf flere indeholde fra 7 T. 3 Skj. indtil 34 T. 4 Skj. og 3 Parceler fra 3 ¾ Skj. indtil 7 ½ Skj. Ved Auctionen blev der budt den høieste Kanon ikke for hver Tønde Land, men for enkelt Parcele i sin Heelhed, af de 7 større Parceler indkommer en aarl. Kanon fra 8 Rdl. 32 β indtil 66 Rdl., men af de 3 mindre udgjør den tilsammen 14 Rdl. Dette udgjør omtrent for hver Tønde Land 3 ½ Rdl. til 4 Rdl. Før Nedlæggelsen indbragte denne Gaard i Gjennemsnit for 20 Aar en aarl. Forpagtning af 255 Rdl. Efter dens Nedlæggelse beløber den aarl. Kanon sig til 250 Rdl. De til denne Gaard tjenestepligtige Undersaatter betale for deres Befrielse for Hoveriet, aarl. 18 Rdl. 44 β. Altsaa er den nuværende bestandige Indtægt 268 Rdl. 44 β og i det Hele 13 Rdl. 44 β høiere end forhen. Af denne Gaard har Regjeringen forbeholdt sig en anselig Skovkobbel, som, indtil den bliver ordentlig indhegnet, har indbragt en aarl. Hyre af 82 Rdl. For Bygningerne indkom en Kjøbesum paa 144 Rdl., hvoraf den aarl. Rente til 4 pr. C. udgjør 4 Rdl. 27 β (H. Kamphøvener: Beschr. der Kønigl. Domainen – Güter in Schl. u. Holst. 1787 S. 45 – 46) Naar Hansen i Staatsbeschr. des Herz. Schl. 487 ansætter dens Udparcelering til A: 1766, maa man antage, at den er bleven solgt A: 1766, men først A: 1767 have Kjøberne tiltraadt deres Steder.  
 
 
Langkobbeller 
Mathias Pedersen 1776 (S&P I s. 358). 
 
Hans Steffensen ifølge overladelseskontrakt af 13 jul 1814. 
 
Christen Steffensen ifølge overladelseskontrakt af 30 Okt 1839. 
 
Parcel 
Christian Rasmussen Krüger 1778 (S&P I s. 368) 
 
Johannes Reimer (S&P II s. 307. 
 
Parceller 
Poul Hansen Ernst, død før 1799, 1781 (S&P I s. 441). 
 
Andreas Andersen ifølge skifteakt af 4 Okt 1799. 
 
Frederik Weiler ifølge overladelseskontrakt af 26 feb 1819. Tillige ejer af et kådsted i Nalmose. 
 
Frederikshof Kobbel 
Martin Nielsen (S&P I s. 448). 
 
Parcel: 
 
Andreas Pedersen Schmidt 
 
Lorentz Rasmussen ifølge delingsakt af 7 jun 1799. (S&P I 675). 
 
Christian Andresen Schmidt ifølge overladelseskontrakt af 29 sep 1820. 
 
Frederik Jørgensen Bladt ifølge skøde af 30 dec 1858. 
 
Parcel 
 
Andreas Jørgensen, boende på Frederikshof grund, indgår 23 mar 1785 et arveforlig med sine steddøtre Ellen ved formynder Jens Jørgensen Pade i Helved og Auguste ved hendes stedfader som formynder, Hustruen Kirsten Pedersdatter. (S&P II 7): 
 
Parcel 
 
1. Lauritz Lind f. 15 Feb 1856, Stolbro, dbt. 24 Feb 1856, Egen, g. 1 MAJ 1883, i Egen, Anne Cathrine Jespersen, f. 12 Jun 1857, Dyndved, dbt. 21 Jun 1857, Egen, (datter af Jacob Jespersen og Marie Nicolaisen Møller på bondegård nr 61 i Dyndved) d. 23 Jul 1939, Helved. Lauritz døde 14 Nov 1923, Notmark. Lauritz Lind var parcellist i Frederikshof. 
Børn: 
i Anne Christine Lind f. 25 Jun 1883, Dyndved, g. Rasmus Smidemand, f. 13 Feb 1883. Rasmus: Almstedskov 
ii Marie Lind f. 14 Apr 1885, Frederikshof, g. Hans Peder Asmussen, f. 4 Jun 1884, Agerskov. Hans: Hundslev, siden Haderslev. 
iii Hans Lind f. 29 Jul 1887, Frederikshof, g. 26 Sep 1913, Anne Helene Thomsen Tækker, f. 12 Dec 1886, Hørup sogn, d. 21 Mar 1967, Augustenborg. Hans døde 9 Apr 1918, Frankrig. 
iv Anne Cathrine Lind f. 3 Dec 1888, Frederikshof. 
v Jacob Lind f. 29 Mar 1890, Frederikshof, g. Ellen Krog, f. 16 Aug 1895, Egen, (datter af Hans Krog og Anne Marie _____). Asserballeskov 
vi Anne Marie Lind f. 21 Jul 1892, Frederikshof. 
vii Marie Christine Lind f. 28 Feb 1893, Frederikshof, g. Jacob Hansen Møller på Naskergaard, dr Møller i Guderups fader. 
viii Mette Lind f. 1895, d. 13 MAJ 1896. 
 
 
 
 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening