Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
   Als Nørreherred
   Egen herred
     Hjortspring len
     Tårup
     Klingbjerg (Nykåd)
     Lunden
     Stolbro
     Himmark
     Svenstrup
     Elsmark
     Stevning
     Hjortspring
     Hollændere på Hjortspring
     Hjortspring parcellerne
     Østerholm len
     Sjellerup og Guderup
     Guderup Nystad
     Billedserie fra Guderup
     Dyndved
     Egen
     Elstrup
     Helved og Katry
       Fæsteboel nr 172
       Fæsteboel nr 173. Matrikel 6 Helved 9.
       Fæsteboel nr 174. Matrikel 127. Helved 17.
       Fæsteboel nr 175. Matrikel 7. Helved 39.
       Fæsteboel nr 176. Matrikel 8. Helved 18A.
       Fæsteboel nr 177 (Katry)
       Fæsteboel nr 178. (Anholtgaard). Matr. 5. Anholt 2
       Fæsteboel nr 179
       Kåd nr 180. Matr 11. Helved 21.
       Kåd nr 181. Matr. 16. Naldmose 5.
       Kåd nr 182. Matr. 9. Helved 16.
       Kåd nr 183
       Kåd nr 184
       Kåd nr 185
       Kåd nr 186
       Kåd nr 187
       Kåd nr 188 Katry.
       Kåd nr 189 (Katry)
       Inderstested nr 190
       Inderstested nr 191
       Inderstested nr 192
       Inderstested nr 193
       Inderstested nr 194
       Inderstested nr 195
       Inderstested nr 196. Matrikel nr 28. Helved nr 20.
       Inderstested nr 197
       Inderstested nr 198
       Inderstested nr 199
       Inderstested nr 200
       Inderstested i Katry
       Inderstested nr 201 Katry
       Inderstested nr 202
       Inderstested nr 203 i Katry
       Inderstested nr 204
       Inderstested nr 205
       Inderstested nr 206
       Inderstested nr 207
       Inderstested nr 208 (Skolen)
       
       Kort over Helved
       Kort over Katry
     Østerholm samt skovens huse
     Østerholm Ladegaard
     Østerholm parceller
     Frederikshof
     Skovkort 1780
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Helved og Katry
Kortene fra Helved og Katry 1779 er dele af et grundrids over byen Helved og de dertil hørende marker, beliggende på øen Als, tilhørende Østerholm len, opmålt 1779 af landmåler Kalund under direktion af major og overlandmåler Bruÿn. 
 
Chr Knudsen XIV 54 
Udskiftningen i Byen Helved 1772. 
Renskrevet af Ruth Sørensen i Bojskov, nu Sønderborg 30 jan 2006 og 28 maj 2007
 
XIII 59-63.  
 
Anno 1772 blev der udskiftet i Helved, der fandtes 8 fæsteboelsmand, hvoraf 3 allerede var udflyttede. Af særegne Navne mærkes: ”Helwith”. ”Hellod”. ”Helled” el. ”Hello”. ”Helved”. ”Vestermark”. ”Midtmark”. ”Holmmark”. ”Damsmose”. ”Erdbæk” el. ”Erbæk”. ”Stennesmose”. ”Anholt”. ”Katry” el. ”Kattry”. ”Holmskifterne”. ”Padholm”. ”Nalmus” el. ”Nallemose”. ”Frederikshof” el. ”Bokmosegaard”. ”Trandsteen” el. ”Traasteen”. ”Bokmose”. ”Bokmosedam”. ”Steenkobbel”. ”Daaestoft”. ”Mølledam”. ”Havrekobbel”. ”Parykkedyffel”. ”Frydendal”. ”Vogelsang” el. ”Fuglesang”. ”Myrholm”. ”Ørebæk”. ”Jeginds”. ”Hesthaf”. ”Hesthafled”. ”Oxegangen” el. ”Oeg”. ”Dyregjærdet”. ”Høgholdt”. ”Rynholt”. ”Luusbjerg”. ”Pælestey” og ”Blaastente” 
 
Chr Knudsen XIV 87: Nallemose bebygget A: 1780 
Nallemose Skov og Fyenshav Fredskov have før staaet i Forbindelse med hinanden, saa at alt det Land, hvor nu Nallemose ligger tidligere har været Skov. Egentlig skulde Smaafolkene i Byen Helved og Kattry imod en ringe Afgift have Lov til at græsse deres Kreatur i denne Skov; men de formaaende Familier i denne By Vogelsang og Diderichsen vidste altid at tilsnige sig Forpagtningen af Skovene, hvilke de saa igjen imod en høi Leie bortforpagtede til Byens andre Smaafolk, naar de vilde have Græsning. Disse bleve endelig kjede heraf og indgik med en Klage til Amtm. N. de Hofmann paa Nordborg, der blev vred over denne Uskik. Han fik derfor udvirket hos Regjeringen, at det maatte forundes hver Mand 6 Skj. Land af Skoven til Opdyrkning og dette blev bevilliget. Saaledes opstod da først omtrent A: 1780 Byen ”Nallemose” (Mundtl. Fortæll.) 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening