Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     § 23. Forts af hist. om fam. Thomsen i Nordborg.
     § 24. Familien Fangel, en alsisk slægt.
     § 24a. Fangel, linien på Nordborg.
     § 24a. Fangel, linien fortsat.
     § 24a. Fangel, linien fortsat
     § 24b. Fangel, linien Tikøb
     § 24c. Fangel, linien Sylt
     § 24d. Fangel, linien Rise.
     § 25a. Familien Brorsen på Nordborg.
     § 25b. Familien Krog på Nordborg.
     § 25.3 Familien Moldt
     § 25.4. Familien Matzen på Meelsgaard.
     § 26. Familien Frost.
     § 26. Familien Frost fortsat
     § 26. Familien Fost fortsat.
     § 26. Familien Frost fortsat.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
§ 26. Familien Frost.
§ 26. Familien Frost. 
 
Frost er et meget gammelt familienavn i Danmark og Slesvig. Det findes både som et adeligt og borgerligt familienavn. Den adelige familie af dette navn har især hørt hjemme i Jylland. Iblandt andre personer af denne familie kunne følgende mærkes: 
1281 levede hr Aage Frost, da han skænkede en gård i Smorup til Brorstrup kirke i Viborg stift. Østen for kirken ses ruinerne af Frostes kapel, men af det møllested, han ligeledes skænkede, ved ingen nu nogen besked om. Han var præst ved kirken og gav den til en sjælemesse for sig efter hans død (Pontoppidans Danske Atlas). Se også Trap V b. XVI s. 1158. 
1314 var Eiger Frost med på Viborg landsting at fælde dom over flere adelsmænd, som havde gjort oprør mod kong Erik Mænved . 1316 ved et møde i Nykøbing gik Eiger Frost med flere andre adelsmænd i borgen for en overenskomst mellem kong Erik Mænved og greverne Gert og Johan af Holsten. 1328 tog hr Eike Frost med en del andre mænd i riget alle part for kong Christoffer den Anden imod grev Gert af Holsten. 
1330 levede Jacob Frost som borger i Næstved og havde betydeligt pantegods i Rønnebæksholm. 
1360 underskrev Anders Frost med en del andre adelsmænd et forlig som kong Valdemar Atterdag sluttede med den oprørske jyske adel. Han nævnes ligeledes i den følgende tid. Han var marsk under kong Valdemar Atterdag. 
1376 nævnes Eske Frost i blandt en del andre adelsmænd, som forpligtiger sig tilligemed med kong Olaf og Dronning Margrethe at holde rigets love og håndfæstninger. 1370 skænkede ridder hr Eske Frost præstegården Smørum (må være Smorup) til kirken i Brorstrup. Den er endnu præstegård. Dette synes ikke at stemme helt overens med hvad der står under Aage Frost ovenfor. Christian Knudsen skrev sin familiesamling i 1860erne, så han har ikke fået med at præstegården Smorupgaard 1875 blev solgt Hans Emil Bluhme til Nørlund og 1910 til Husmændenes Udstykningsforening for Ålborg amt, hvorefter den udstykkedes helt. 
1419-1433 ejede væbner Jens Frost Frøslevgaard på Mors. Med hans datter Else Jensdatter Frost fik Albert Skeel og ejede den 1455 og 1464. Han ejede ligeledes den gamle herregård Hegnet i Tøndering sogn og stiftede 1475 en sjælemesse for sig og sin hustru Else Frost i sin sognekirke (Danske Atlas). 
1433 omtales Hans Frost som den, der burde stejles. 1442 blev Hans Frost, svend hos Steen Basse til Lykkesholm (se Trap 5 udg. XIII 910), anklaget af sin herre på Fyns Landsting for urigtigt regnskab. Efter en gammel vise skal han have holdt omgang med fruen på Lykkesholm Helene Johansdatter Bjørn (se Thomas Beckers herregårde, V b. Parentesen genlæses). 
1453 nævnes hr Anders Frost som sognepræst i Hyllerslev. 1454 skødede sognepræsten i Hyllerslev i Thy noget gods i Hvidbjerg i Thy til Mariager Kloster (Danske Magasin 1752, bind VI). 
1464 var Johannes Frost præst i Odense stift -clericus Otthensiensis ………. og publicus imperiale auctoritat notarius det latinske genlæses og affattede som sådan et instrument, hvorved kannikkerne ved Vor Frue Kirke i København forligtes med en messepræst hr Tiderik ved Skt. Marie Magdalene alter i samme kirke angående det derpå faldende offer og indkomster, hvorover der havde været strid mellem begge parter (Pontoppidans Annaler II 654). 
1464 var Jens Frost notarius i København. 
1510 nævnes Lauritz Frost som hofsinde hos Lunds ærkebiskop Birger. Nogle ville gøre ham til en uægte søn af denne mand. I den svenske fejde viste han sig meget tapper, da han med egen hånd nedlagde den svenske general hr Ange Johansen, hvorfor den danske marsk Tyge Krabbe straks adlede ham, hvilket blev stadfæstet af kong Hans. Imidlertid blev skjold og værge ham atter ved anden lejlighed frataget. 
Folk af borgerlig herkomst: 
1532 antog præsten ved Skt. Albani kirke i Odense hr Jacob Frost den evangeliske lære og trådte i forbindelse med Jørgen Jensen Sadolin, der siden blev biskop over Fyn, kraftig op imod katolikkerne i byen Odense. Han var sognepræst ved Skt. Knuds kirke fra 1532-1549. Han døde 12 apr 1549. Hans hustru Karen Henriksdatter Langenberg døde okt 1548. Hans datter Kirstine Frost var gift med sognepræst til Rødby på Lolland Rasmus Hansen Reraw fra 1577-1582 og siden hans eftermand Hans Hansen fra 1582-1614. (Wiberg II 511). 
1566 var Lauge Frost residerende kapellan i Dronninglund (Wiberg I 283). 
1672-1692 var Anders Jensen Frost sognepræst for Havdrup og Skensved menighed i Københavns amt (Wiberg I 556). 
1672-1686 var Lauritz Frost (død 1686) var præst ved Århus Hospital. Hans fader Anders Frost havde været rådmand i Århus. Chr. Knudsen skriver, at han også var residerende kapellan ved domkirken, men det synes ikke, at være rigtigt (Wiberg I 53). 
I Ørridslev sogn Skanderborg amt boede Christen Frost på gården Hoved. Han døde 1638. Hans hustru Karin Lauritsdatter døde 1650. En ligsten ligger endnu i kirken over denne Christen Mortensen Frost og hustru. Dog er den nu flyttet fra Altergulvet ud i våbenhuset. (Trap 5. Udg. XX 698). 
1734-1736 var Anders Christensen Frost residerende kapellan ved Viborg Sortebrødre kirke. Han var født 1701 i Boeslunde og døde 27 maj 1736. Hans hustru hed Anne Sophie Fritsch. (Wiberg III 553). 
Fra 1608-1612 var Søren Jensen Frost slotsskriver på Skanderborg slot. Han var tillige borgmester i Århus, hvor han var født. 1612 gjorde han sin borgered i denne by, gav 12 sk. 1618 fik Christian IV 500 daler af Søren Frost, indvåner i Århus. 
1632 levede studenten Troels Nielsen Frost eller Trogillius Nicolai Frost, da han nævnes som forfatter af et gudeligt skrift. 
1. Niels Frost m. Kirstine Marie Hostrup. var 1780 degn og skoleholder i Jetsmark i Jylland  
Barn: 
2. Peder Nicolai Frost f. 21 maj 1780, Jetsmark, gift med Petrea Kathrine Worm, f. 1818, (datter af Peder Hostrup Worm) død 1858. Peder døde 28 Feb 1845. Dr. phil. Peder Nicolai Frost blev student fra Ålborg 1797, theol. kandidat med l.egr. Fra 1811til 1814 sognepræst i Vorbasse, fra 1814-1826 i Ringkøbing, fra 1826 til 1845 i Ribe, tillige stiftsprovst, R.D og DM. 2 sønner og 2 døtre. (Wiberg II 603). 
 
Barn: 
3. Julie Marie Frost f. 1817, Ringkøbing, gift 13 aug 1841 med Peder Nicolai Fibiger, der 1841-1848 var kateket i Ribe, 1848-1878 præst i Harring og Stagstrup i Thisted amt i Jylland. Han var provst (Wiberg I 541 og sup 56). 
 
Axeline Henriette Emilie Frost, født 14 mar 1843, en datter af tømmermester Edvard Valdemar Frost og hustru Marie Josepha Francker, blev 16 dec 1866 gift med Nicolai Thune Krarup, født 12 feb 1835, cand. theol 22 jan 1860 med laud. Fra 1863-1870 personel kapellan i Bjørnsholm og Malle ved Århus, og fra 7 apr 1870 sognepræst for Vildsted og Vindblæs menigheder i Ålborg amt. (Wiberg sup 181). 
1822 blev Emanuel Peder Frost født, tog theol. eksamen 1848 med laud, han døde 20 nov 1855 som teologisk kandidat og lærer ved realskolen i Slagelse i en alder af 34 år. Dødsfald anmeldt af C. Frost, kaptajn (broder). (Dødsfald i Danmark 1761-1890 I 345). 
1859 døde Valborg Kathrine Frost i København gammel 31 år. 
 
1730 var Mathias Corfix Frost amtsforvalter over Tryggevælde amtsstue i Stevns herred i Sjælland. Han var gift med Bodil Marie Rennemann. Deres søn var: 
Jens Frost, født i Strøby sogn, Stevns herred, kontrollør ved Københavns toldkammer, han døde 16 mar 1790. Han blev 12 dec 1764 gift med Frederikke Lund, født 14 jun 1739 i København og død 21 nov 1809, en datter af Hans Henrik Lund, materielforvalter ved Holmen og siden kontrollør ved Københavns toldkammer og hustru Johanne Sophie Koch. Deres børn: 
1. Hans Henrik Frost, født 25 feb 1766 i København, blev 1783 student, 1788 kopist i Det Danske Kancelli. 1803 arkivar samme sted, 1804 kancelliråd, 1811 sekretær ved Missionskollegiet. 1812 justitsråd. Han udgav statskalenderen og døde 13 dec 1825. 15 dec 1793 blev han gift med Sophie Dorothea Hey. Hun døde 1834. 
2. Ester Marie Frost, født i København 10 jun 1772. Hun var først gift med toldfuldmægtig Ole Saxtorph og blev 24 jul 1803 gift med Nicolai Heldved Tegder, født 1764, student 1785, cand theol 1793, blev 1795 Kinapræst og fra 1816-1847 sognepræst til Feldballe og Nødager menigheder i Randers amt, hvor han døde 25 maj 1847. Hun døde 26 mar 1830 i en alder af 58 år. (Wiberg I 354). 
 
1760 var Niels Olsen Frost fæstebonde på Lolland. Han var gift med Christine. 5 børn. 
1. Niels Frost, toldbetjent i Kolding, født 1763, død 1820. 
2. Hans Jørgen Frost, født 1766, se nedenfor. 
3. Ole Frost, født 1779. 
4. Hans Frost. 
5. Christine Frost. 
 
Hans Jørgen Frost, født 30 jan 1766, blev lakaj hos arveprins Frederik og senere kammertjener hos arveprins Frederik Ferdinand. Han døde 7 jul 1837 og var gift med Elline Marie Iversen, født 2 maj 1770, død 2 aug 1834. 
1. Peder Frost, født 23 okt 1789, død 14 mar 1800. 
2. Hans Frost, født 26 aug 1791 og død 3 sep 1791. 
3. Christian Frost, født 1794, se nedenfor. 
4. Iver Frost, født 1796, se nedenfor. 
 
Christian Frost, født 23 jun 1794, landmand. Han døde 14 aug 1853. Han var gift med 1) Grethe Høgh, med hvem han havde 3 børn, og 2) Dorthe Mortensen, der døde 25 okt 1845 i en alder af 45 år. Med hende havde han 2 børn. 
1. Ellen Juliane Charlotte Frost, født 31 dec 1818. Hun døde 1841 i Stege. 
2. Hans Jacob Georg Frost, født 26 aug 1822. Han var bagersvend og kok. 
3. Thomas Frost, født 20 nov 1826, død….. 
4. Søren Carl Christian Frost, født 6 maj 1828. Han var avlsforvalter. 
5. Marie Nicoline Frost, født 24 okt 1832. Hun blev gift med Johansen, gårdejer ved Grenå. 
 
Iver Frost, født 9 aug 1796. Han var landmåler og var 1834 fuldmægtig i Kontoret for de danske Matrikelsager. 1842 var han amtsforvalter over Møns amtsstuedistrikt. Senere blev han amtsforvalter i Århus og justitsråd. Han var gift med Nicoline Christine Schou. Børn: 
1. Peder Severin Frost, født 12 okt 1827, han blev løjtnant. 
2. Henriette Christiane Charlotte Frost, født 1 jun 1839. 
3. Karen Juliane Marie Frost, født 5 jul 1844. 
 
1834 var Johan Heinrich Frost stadssekretær i Heiligenhafen. 1834 kaldes han et andet sted i statskalenderen Joachim Hinrich Trost (ikke Frost), stadskasserer og branddirektør i Heiligenhafen. 
1726 døde i København Niels Frost, kapellan i Norge, 42 år.  
Inger Marie Frost, en datter af Christian Frost og Margareta Angel var gift med Jacob Hersleb, fra 1712-1721 kapellan og fra 1721-1783 præst i Stord i Norge. 
1720 var Christian Frost, en nordmand, student ved Københavns universitet. Han var søn af en købmand Frost i Frederikshald. 
1801 var hr Jonas Frost residerende kapellan til Størens, Horvig, Soknedalen og Budalen i Dalernes provsti, Trondhjems stift i Norge. 
20 aug 1856 læstes i Danmark om en John Frost i England, der som chartist (forløber for den engelske arbejderbevægelse) 1839 var bleven landsforvist, men nu igen var bleven amnesteret. Hans partibrødre i Newport modtog ham med store æresbevisninger. Han begyndte straks igen på en trodsende tale imod regeringen og ytrede, at han ligesom før ville kæmpe for de lavere klasses rettigheder, for hvem der ikke var noget at vente, førend Chartisternes program var bleven til virkelighed og sandhed. Man ser således, at navnet også findes i England. Måske stammer hans familie fra Danmark eller Norge (yderst tvivlsomt). 
På Als er navnet Frost også gammelt. Fra 1524-1535 findes Klaus Frost som selvejebonde på en gård i byen Sundsmark. Det er måske den bondegård, hvor familien endnu fører navnet Frost (skrevet 1860erne). 
1575 var Hans Frost boelsmand i Sundsmark , hvis boel hørte til Sønderborg hospital, til hvilket han ydede sit landgilde. 1589-1592 findes Hans Frost endnu som boelsmand i Sundsmark. Senere benyttedes det af embedsmænd i Sønderborg og 1626 solgte hertug Alexander det til amtsforvalter Hans Jebsen i Sønderborg. og siden den tid har det bestandig hørt til denne by. 
1600 findes Peder Frost som boelsmand i Sundsmark. Det er vistnok bondegården. 
1632-1666 findes Christen Frost som boelsmand og kirkeværge i Sundsmark. 1668 er han død. Det må være samme gård. 
1729 døde Christen Pedersen Frost, ejer af denne bondegård, uden livsarvinger. Hans enke Synned ægtede igen Klaus Jebsen af Sundsmark, der 1729 fik skøde på gården. Da familien i den følgende tid vedbliver at føre navnet Frost, må den have antaget det efter gården. (Denne Christen Pedersen Frost hører vist ikke hjemme på denne bondegård. Skolelærer Christian Maibøll har lavet store undersøgelser af familier og gårde i flere sogne på Sydals, heriblandt Ulkebøl. I bogen Skotøjsfabrikant Jørgen Andersen Pedersen og hustru Meta Marie Frost, deres forfædre og efterkommere (1946) redegør Christian Maibøll for flere gårde i Ulkebøl sogn, og her findes ovennævnte familie på en helt anden gård, se denne bog side 258. I stedet for Christen Pedersen Frost skulle her have været anført Jens Frost, se førnævnte bog af Maibøll side 69-91, hvor denne gård er udførligt omtalt). 
1740 findes Christen Jensen Frost som bonde eller selvejer på denne gård. 1776 fik hans søn Jens Christensen Frost skøde på gården. Broderen Moritz Frost skødede han den på faderens vegne. 1794 findes Jens Frost endnu som bonde i Sundsmark.  
1769 og 1770 findes Hans Frost som synsmand og boelsmand i Sundsmark. Det må være en anden gård (se førnævnte bog af Maibøll side 73). 
1690 nævnes Maren Frost af Sønderborg, og 1732-1735 Anne Pedersen Frost af Sønderborg i Hørup kirkebog. 
1524 findes Lauritz Frost som boelsmand i Almsted. Han var bonde eller selvejer.  
1524 findes Nis Gregersen Frost som boelsmand i Almsted, han kaldes også bonde eller selvejer. I Almsted forsvinder navnet allerede 1590 iblandt bønderne. 
1661, Dom. 7 trin. blev der i Tontoft kirke givet i tavlen 1 mk 11 sk til Charsten Frostes søns rantion, som var fangen i Tyrkiet. Dog er det jo slet ikke sagt, at denne mand boede på Nordborg. Her findes i øvrigt slet ikke spor af dette familienavn. Han har rimeligvis boet et andet sted, måske i Sønderborg, og tavlen er vist gået omkring i alle kirker. Han er muligvis den samme som Christian Frost nedenfor (det er nu ikke sandsynligt, i så fald ville han være i hvert faldt og om end ikke mere end ca 100 år gammel). 
1721 Dom. Rogate blev Christian Frost begravet i Egen kirke, 15 mk. Han har rimeligvis været på Østerholm. Dog i hvad egenskab vides ikke. Han har været en mand udenfor bondestanden, hvilket skønnes af offeret for ligprædikenen over ham. Han har måske været forvalter og kan godt være af vor (Christians Knudsens) familie. 
1770 døde Hans Frost skrædder på Augustenborg, 57 år gammel. 1768 døde Kathrine Frost på Augustenborg, gammel 17 år. 1776 blev Peder Hansen Frost gift med Anne Margrethe Nielsdatter ved Osbæk. 1776 blev Jens Hansen Frostes søn ved Osbæk døbt Hans. 1777 blev en søn af Jens Peder Frost ved Osbæk døbt. (Om sidstnævnte se ovennævnte bog af Maibøll side 74). 
 
Min familie (Christian Knudsens). 
Det er ikke usandsynligt, at den familie Frost, hvortil min moder hører, oprindelig kan have sit udspring fra den ældgamle familie af dette navn i byen Sundsmark. Denne by ligger så nær ved Sønderborg. Efterkommere af den Hans Frost, hvis boel omtrent 1600 blev lagt ind under Sønderborg, kunne jo godt have bosat sig i denne by, hvor denne familie, efter alt at dømme, hører hjemme. 
Til denne familie hører vistnok også Christian Frost, der fra 1671-1680 findes som forvalter på Melsgaard. Udenfor Sundsmark findes familien ikke videre udbredt på Als og tilmed fører han det i familien meget gængse navn Christian. Ansete købmænd i Sønderborg findes ofte som forvaltere på de forskellige gårde. Det lå måske i, at de ofte havde forstrakt regeringen eller de små herskaber med penge. Forvalter i de tider er det samme som pensionarius eller forpagter. Nedstammer familien i lige linie fra ham, må han vist nok være oldefader til den gamle Christian Frost i Svenstrup, så der altså bliver 2 led mellem disse 2 mænd, men han kan jo også høre til en sidelinie. Han var født 1608 og har tjent på Melsgaard før den 1676 med det hele Nørreherred gik over til hertug August af det plønske hus. Christian Frost nævnes flere gange i Havnbjerg kirkebog, for så vidt han har holdt børn af Brandsbøl over dåben i denne kirke. Det kom deraf, at byen Brandsbøl hørte til Melsgaards len. De skulle altså gøre deres hovdage til ham som forpagter på denne gård. 1671 på anden pinsedag, den 12 jun holdt forvalter Christian Frost på Melsgaard boelsmand Jørgen Jensen i Brandsbøls søn Jørgen over dåben i Havnbjerg kirke. 1672 på 3. søndag efter trin. holdt forvalteren på Melsgaard boelsmand Jørgen Nielsens i Brandsbøls søn Hjendre over dåben. 1673 på 18 søndag efter trin. holdt forvalteren på Melsgaard Jørgen Jensens søn i Brandsbøl Peder over dåben. 1674 i jan holdt forvalteren på Melsgaard Christian Frost Niels Møllers søn Las i Brandsbøl over dåben i Havnbjerg kirke. 1674, den 5. okt holdt forvalteren på Melsgaard Christian Frost boelsmand Peder Nielsens søn ved søen i Brandsbøl Hans over dåben i Havnbjerg kirke. Til samme tid har også forvalter Rudolf Jessen i Nordborg og amtsskriver Peder Enwald holdt børn af de andre byer over dåben i Havnbjerg kirke. Amtsskriveren afløste ham senere som forvalter eller forpagter på Melsgaard. Christian Frost har skænket en sølvkande til alterbrug for Oksbøl kirke, på hvilken læstes: "Christian Frost, Vervalter aufs Melsgard, seines Alters 72 Jahre, 1680. Denne kande blev 1853 omdannet til en lille brødæske, der blev udvendig og indvendig forgyldt, og på bunden findes hans navn med årstallet 1680. Han er måske den samme, som den ovenfor nævnte Charsten Frost, hvis søn 1661 var fangen i Tyrkiet, thi Carsten, Christen og Christian er kun forskellige former af det samme navn. I hans tid var Peder Clausen (Brandt) af Sønderborg fra 1623-1676 og hr. Martinus Nissen fra 1670-1682 præster i Oksbøl og hr Andreas Matzen Beyerholm fra 1647-1675 og hr Peder Pedersen Plate fra 1675-1685 præster i Havnbjerg. Fra 1681-1687 var Rasmus Johansen Hollænder på Melsgaard. Af fogeder kunne mærkes: 1671ff Jørgen Foged, 1678ff Hans Foged og 1681 Christen Foged. Christian Knudsen ejede en lille sten, hvorpå der stod C.F. 1677, det står vistnok for Christian Frost. Den har været i familiens eje på Nordborg. Det taler for, at det er hans navn. Der står på stenen: C. F. geboren (født) 1677. Det er ikke umuligt, at det kan være den på Østerholm 1721 døde Christian Frost.  
 
1700-1710ff nævnes Lauritz Frost som borger i Sønderborg, han var så vidt vides købmand og skipper. Her har Christian Knudsen fejlet, da Lauritz Frost ved datterens Margrethes dåb 1704 nævnes som salig. Han var i øvrigt blevet gift 1 nov 1697 med Marie Schirmer, som efter mandens død lod sig gifte igen 4 feb 1706 med Christian August Hansen. 
Børn:  
1. Christian Frost født 1701, skipper og købmand i Svenstrup. Det er ikke denne person, der bliver købmand og skipper i Svenstrup. 
2. Margrethe Frost, født 1704 efter faderens død. 
 
Derimod var en jomfru Christine Frost gift med en Hans Hansen i Sønderborg forældre til nedenstående børn, der alle tog navn efter moderen: 
1. Christian Frost, født 1702 i Sønderborg, se nedenfor. 
2. Marie Christine Frost, ikke født 1710, men døbt 14 aug 1709, som datter af Hans Hansen. 1754 nævnes jomfru Christine Marie Frost som fadder til et af sin broders børn i Svenstrup. Hun opholdt sig de sidste år af sit liv i skoleholder Mathias Jørgensen Withs hus i Havnbjerg. Han havde været gift med jomfru Marie Jacobs af Svenstrup, der rimeligvis har været hendes søsterdatter. Her døde 1782 jomfru Marie Christine Frost af Havnbjerg gamle skolehus 72 år gammel. 
3. Hun er i så fald den Cathrine Hansen, datter af Hans Hansen Frost, der i Sønderborg først blev gift 26 feb 1737 med Niels Harboe og siden 13 jan 1740 med Jacob Jacobsen. Han var skipper i Svenstrup. De havde en datter Marie Jacobs. Hun opholdt sig i skipper Frostes hus i Svenstrup. 15 sep 1769 blev skoleholder Mathias Jørgensen With i Havnbjerg gift med Marie Jacobs af Svenstrup. Hun døde allerede 16 maj 1772 i barselsseng. 16 apr 1773 blev Mathias Skoleholder i Havnbjerg gift anden gang med Helene Pedersen Hokkerup af Nordborg.  
4. Birgitte Margrethe Frost, døbes 30 nov 1714 i Sønderborg som Hans Hansens datter. 1735 stod jomfru Birgitte Frost af Sønderborg fadder til sin broders barn i Svenstrup. 20 maj 1746 blev Hans Krog, hertugelig jæger på Augustenborg gift med jomfru Birgitte Margrethe Frost. Brylluppet stod i Svenstrup, hvor de med kongelig dispensation blev viede hjemme i huset. Se side (skal anføres når bogen er færdig). 
 
Christian Frost er ikke født 1701 som søn af skipper Lorentz Frost, men 1702 og døbt i Sønderborg 22 sep som søn af ovennævnte Hans Hansen og hustru Christine Frost. Hans faddere var provst Nicolai Thomsen (Arends I 314), der må have holdt ham over dåben. Denne mand var hofpræst og provst i Sønderborg fra 1639-1739, de to andre faddere Claus Jørgensen og jomfru Margrethe Jenses skal erstattes af Hans Weinschenker og jomfru Cathrine Frost. I sin ungdom kom han til søs og blev skipper. 1728 overlod præsten Peder Lorentzen i Svenstrup 2 skæpper havreland til skovridder Claus Carlsen Schytz for at han derpå kunne bygge sig et hus, hvor i fremtiden hans efterladte enke kunne have en bolig, når han døde eller fratrådte sin tjeneste på Nygaard. Dette hus kom til at ligge lige foran i Svenstrup ved landevejen. 1 maj 1728 fik Claus Carlsen fæste på stedet og skulle årlig yde i afgift deraf 6 mk lybsk til præsten.  
Omtrent 1735 købte Christian Frost dette hus, og da familien Steffensen i Svenstrup, der hidtil havde haft krohold og høkeri, ved samme tid døde, erhvervede Christian Frost til sit nye sted privilegium på krohold og høkeri. For at Christian Frost kunne få noget mere jord til sit sted, foretog præsten hr Peter Lorentzen 16 aug 1742 et magelæg med flere af byens mænd, hvilket mageskifte blev konfirmeret af den daværende amtmand over Nordborg amt hr konferensråd Holger Scheel. Præsten fik herved en samlet toft ved dette hus, som han overlod Christian Frost i leje eller fæste. Den udgjorde 12 skæpper land og den årlige leje blev fastsat til 22 mark lybsk. Dette sted er det nuværende Svenstrup kro, der således er et præsteinderstested. 1779 opføres det i den over Hjortspring len affattede jordebog også som et præsteinderstested 1 tønde, 5 skæpper 18 roder areal land, og afgiften til amtsstuen var 12 skilling forbedelsespenge. Da den residerende kapellan hr Johannes Brandt i Lavensby18 okt 1748 overlod en del jord, som lå på Svenstrup mark, men fra gammel tid havde ligget til kapellaniet i Lavensby, i årlig leje til Hans Jørgensen Moes i Svenstrup, så klarerede hr Christian Frost den tilbagestående hyre, som faderen Jørgen Jacobsen Moes var bleven skyldig, og lovede tillige i fremtiden at være kautionist for sønnen Hans Jacobsen Moes. Kontrakten herom er stadfæstet af herredsfoged Karl Gustav Pfaltz på Nordborg. Christian Frost vedblev vist at fare som skipper, da han gerne benævnes således. Han drev også en del handel med korn, som han dels brugte til sit brænderi, dels afsatte til Flensborg og andre steder. Ligesom de fleste købmænd i byerne på de tider var både handelsmænd og skippere, således gik det også med ansete kromænd og kræmmere på landet. Handelen gik meget til Norge. Købmændene afsatte korn og andre varer og fik igen derfra tømmer, tjære m.m. Christian Frost har vist til sin tid også drevet en temmelig betydelig handel, da han synes både, at være en anset og velstillet mand. I boelsmand Peder Kieldsens dagbog i Elsmark forekommer også lidt om Christian Frost. 21 jun 1759 vare vi elsmarker henne at flie vejen ved Hans Moses mark og tog vi en tønde tjære med fra Frost, den gav vi 9 mk for. Flere gange henter de således deres tjære i Svenstrup kro, især når de har været på hovarbejde på gården Hjortspring. 1775 i efteråret havde boelsmand Peder Kieldsen 26 tønder krigsæbler 
og oldemoder havde 4 tønder, og dem fik Frost for 30 skilling tønden. Den 27 nov hentede han sine penge hos Frost, og fik da i alt 18 rdl 2 mk 4 sk. 24 jul 1769 hentede Mathias Skolemester sin brud hos Frostes i Svenstrup, og Peder Jørgensen fra Havnbjerg var efter hende, og de kørt kl 4 om morgenen. 15 sep havde han bryllup med sin hustru Marie, og han havde ingen til bryllup uden en 20 personer af de store Hauses. Til dette fine bryllup må da også Christian Frost med familie have været med. At han var en agtet og anset mand, kan ses både af hans giftermål og fadderskabet til hans børn. Selv blev han meget indbudt til at holde børn over dåben i Svenstrup menighed, hvad jo vidner om, at han både var afholdt og agtet i sin nærmeste kreds, og vi ser ham også hyppig stå fadder til pænere folks børn. 29 jun 1745 stod Christian Frost af Svenstrup fadder til forpagter Arendt Thomsen Syndermanns datter på Gunnestrup Martha Cathrine i Ketting kirke. 11 maj 1745 stod mons. Christian Frost fadder til præsten i Svenstrup hr Mathias Thostrup datter Karen Marie. 14 maj 1747 stod Christian Frost atter fadder til præsten Mathias Thostrups datter Antoinette. 27 maj 1754 stod Madam Frost fadder til hr Mathias Thostrups datter Vibeke Charlotte. 16 jul 1749 stod mons. Frost fadder til forpagter Jørgen Pedersens datter på Hjortspring Anne. 27 aug 1762 stod mons. Frost fadder til forpagter Mathias Johansen Vogelsangs tvillinger på Hjortspring. 4 mar 1765 stod madam Frost fadder til samme mans søn Johan Christian. Således ser man, at han holdt god omgang med sine sognepræster, hr Peder Lorentzen, fra 1726-1745 præst i Svenstrup, der var hans jævnaldrende, og ligesom han selv fra Sønderborg, og med Mathias Thostrup, der fra 1745-1784 var præst ved denne menighed. Med provst Thostrup må han særligt have plejet en god omgang, da denne familie idelig står faddere til hans børn, og Christian Frost yderligere har opkaldt sin yngste søn efter denne mand. Ligeledes har han plejet stadig omgang med de forskellige forpagtere på Hjortspring, Rattge Lorentzen fra 1738-1744, Jørgen Pedersen og hans enke fra 1744-1761, Mathias Johansen Vogelsang fra 1762-1771, og Jørgen Thomsen som ejer af gården fra 1771-1807. Desuden ses han også at have holdt omgang med skovridderne på Nygaard. Henning Wolf fra 1730-1756, Klinge fra 1756-1758, Andreas Pedersen fra 1760-1784. Af forpagtere kunne nævnes Arendt Thomsen Syndermann på Gunnestrup og Augustenborg 1737-1751, Jørgen Brodersen på Østerholm fra 1752-1755, Christopher Møller, forpagter på Nordborg ladegaard fra 1754-1773. Desuden købmand Samuel Brandt og købmand Hans Christian Bock på Nordborg og pastor Christian Frederik Riisbrich i Oksbøl, ved hvilke familier han var blevet besvogret ved sit andet, ligesom han var blevet med familien Karberg i Sønderborg ved sit første ægteskab. 1735 var han første gang blevet gift med jomfru Christine Margrethe Karberg af Sønderborg, født 1714 en datter af købmand og skipper Lorentz Karberg og hustru Birgitte Sager i Sønderborg. Hun døde 1751 af epilepsi og blev begravet 9 feb i en alder af 37 år. 19 nov 1751 blev han gift 2. gang med jomfru Dorothea Margrethe Pedersen, en datter af hr Lorentz Pedersen, herredsfoged på Nordborg og hustru Anne Marie Plagge på Nordborg. Hun var født på Nordborg 5 jun 1732 og blev døbt på en torsdag 10 jun. Efter sine forældres tidlige død blev hun rimeligvis opdraget hos sin søster madame Charlotte Juliane Pedersen på Hjortspring, i hvis hus hun opholdt sig 1748 og følgende år. Hun døde 1776 af svindsot og blev begravet 24 maj i en alder af 45 år. 1781 afstod han stedet til sin ældste søn. Hans navn gav anledning til følgende folkevittighed: Vi har frost både sommer og vinter, og e døøl (djævelen) regerer det meste af Als, ved hvilket sidste sigtedes til Baron Johan Vilhelm Teufel von Pirckensee, der fra 1749-1777 var amtmand over Nordborg og fra 1764 tillige over Sønderborg amt. Man vil vide, at den gamle Frost i de sidste år var temmelig forfalden til druk. Man sætter det i forbindelse med følgende anekdote: Da den gamle degn Rasmus Lorentzen en dag var gået ind i kroen, gik Frost hen til skænken og tog sig en slurk af flasken. Da degnen så dette, ytrede han: Den gled til fatter. Ja, som en lort i en landsbydegn, svarede Frost, hvorpå degnen tog sin hat, sagde farvel og gik sin vej. Dog behøver dette jo ikke at være et bevis på, at han drak. Det viser os, at han var en mand, der kunne feje for sig og havde svaret på rede hånd. Han skal nemlig i sine yngre dage have været en meget livlig og underholdende mand, og i hans hus gik det altid meget livligt til. Han var en lille mand og på sine gamle dage sås han ofte at sidde uden for sit hus på en lille bænk med en hvid hue på hovedet. 8 jun 1789 blev skipper Christian Frost af Svenstrup i en alder af 86 år.  
Børn: 
1. Christine Frost, døbt 4 okt 1736 i Svenstrup kirke. Hun blev holden over dåben af sin farmoder, efter hvem hun er bleven opkaldt. 1752 dom. Quasimod. (9 apr) blev hun konfirmeret af pastor Mathias Thostrup i Svenstrup. 1754 og 1760 er hun endnu ugift. Hun var lidt forvoksen og blev siden gift med en Hinrichsen. De boede i Mølby ved Sønderborg, hvor de holdt kro og beværtning. Her plejede folk fra Nordborg og Nørreherred til sin tid at spænde fra , når de toge til Sønderborg. Som enke solgte hun siden stedet til Jørgen Lorentzen, en søn af skibsbygger Jørgen Lorentzen, der en del år ejede og boede på slottet i Nordborg. Da han var hjemme hos faderen, gik han under navnet "morbroder Jørgen." Hun efterlod ingen afkom. 1792 kaldes hun enke.  
2. Birgitte Frost, døbt 8 aug 1738 i Svenstrup kirke, blev holden over dåben af sin mormoder Birgitte Sager, efter hvem hun er opkaldt. Faddere Poul Karberg, ligeledes faders og moders søstre Birgitte Frost og Birgitte Karberg. Hun døde 1742 i en alder af 4 år. 
3. Lorentz Frost, døbt 12 sep 1742 i Svenstrup kirke, holden over dåben af hr skovridder Henning Wolf på Nygaard. Han blev opkaldt efter begge sine bedstefædre (retterligen kun efter morfaderen). Han døde i en ung alder.  
4. Birgitte Frost, døbt 8 okt 1744 i Svenstrup kirke. Hun blev holdt over dåben af forvalter Pedersens kone på Hartspring madame Charlotte Juliane Pedersen, og blev opkaldt efter sin mormoder Birgitte Sager, hun blev konfirmeret 1758 af hr Mathias Thostrup tilligemed Jørgen Petersens søn af Lillemølle Lorentz, der opholdt sig i skipper Frostes hus. Hun blev gift med Christian August Brorsen og siden med Jens Krog, begge skippere på Nordborg, se side skal senere indsættes. 
5. Marie Cathrine Frost, døbt 20 aug 1748 i Svenstrup kirke, hun blev holden over dåben af kammerassessor Amders frue på Nordborg. Faddere: Hr Christopher Riisbrich, kapellan i Oksbøl, Hans Krog, skytte på Augustenborg, Mathias Brandts kone på Nordborg og præstens svigerinde jomfru Charlotte Amalie Øgaard i Svenstrup. Hun døde 1749 og blev begravet 19 feb i en alder af ½ år.  
6. Marie Cathrine Frost, døbt 18 dec 1750 Svenstrup kirke, hun blev holden over dåben af madame Wolf på Nygaard. Faddere Hans Krog, forpagter på Frederikshof, Christian Pedersen, skipper af Lunden og jomfru Charlotte Amalie Øgaard i Svenstrup præstegaard. Hun døde 1751 og blev begr. 26 mar i en alder af 14 uger.  
Børn af andet ægteskab. 
7. Hans Frost, døbt 20 dec 1752, født 15 dec i Svenstrup. Han blev holden over dåben af mons. Frederik Plagge, der var morbroder til barnets moder. Faddere: Fiskemesterens søn Christian August Brorsen og Mathias Brandts kone på Nordborg. Han døde feb 1753 af epilepsi og blev begr. 26 feb i en alder af 8 uger.  
8. Christian Frost, døbt 10 sep 1754 i Svenstrup kirke. Han blev holden over dåben af købmand Samuel Brandt på Nordborg, der var gift med en moster til barnets moder. Faddere: Sr. Møller, der var forpagter på Nordborg slot, mons. Nørager, studiosus hos hr pastor Schrøder i Nordborg, forpagter Brodersens kone og jomfru Christine Marie Frost. Han fik stedet og blev skibsfører. SE SIDE, skal senere anføres.  
9. Anne Marie Frost, døbt 20 dec 1757 i Svenstrup kirke, hun blev opkaldt efter sin mormoder Anne Marie Plagge, og blev holdt over dåben af sin moster madame Charlotte Juliane Pedersen på Hjortspring. Faddere: Skovridder Klinge på Nygaard, skibsfører Lorentz Pedersen på Nordborg, barnets morbroder. Dennes hustru, madame Pedersen på Nordborg. Jomfru Karen Gottschalck, præstens søsterdatter. Hun døde 1759 i kighoste og frislinger, og blev begravet den 7 aug i en alder af 1½ år.  
10. Lorentz Johannes Frost, døbt 14 okt 1760 i Svenstrup kirke. Han er bleven opkaldt på ny efter morfaderen herredsfoged Pedersen på Nordborg eller efter sine to afdøde brødre Lorentz og Hans Frost. Han blev holden over dåben af skovridder Andreas Pedersen på Nygaard. Faddere: Studiosus Amders og skipper Frosts egen datter Christine. Han blev gæstgiver i Randers, SE SIDE, skal senere anføres. 
11. Joachim Frederik Frost, døbt 2 dec 1763 i Svenstrup kirke. Han blev holden over dåben af mons. Frederik Plagge, efter hvem han er bleven opkaldt. Faddere madame Brorson på Nordborg, der var barnets søster. Forvalter Mathias Vogelsang på Hjortspring og jomfru Marie Jacobs, der var der i huset og vistnok var (rettere var) en søsterdatter af Sr. Christian Frost. Han blev skibsfører og boede på Nordborg, SE SIDE, skal senere anføres. 
12. Mathias Frost, født 6 sep 1766 i Svenstrup og døbt 10 sep. Han er rimeligvis opkaldt efter præsten hr Mathias Thostrup i Svenstrup. Han blev holdt over dåben af præstekonen madame Petronelle Tostrup på provsten egne vegne. Faddere: Sr. Peder Nicolai Mohr, der havde en bondegård i Dyndved, men ellers var skipper fra Sønderborg. Mons. Pedersen fra amtsstuen, der senere blev kontrollør på Nordborg. Seign. Beuches kone på Nordborg, er købmand Hans Christian Bocks kone, der var en datter af Samuel Brandt, og jomfru Pedersen på Nordborg, en kusine til barnet, hun blev siden gift med hr Jørgen Thomsen, ejer af Hjortspring. Han blev konfirmeret 1780, gik til søs og sejlede i flere år, da han flere gange var hjemme sammen med sine brødre. Han forsvandt siden aldeles, og familien hørte aldrig til ham. Efter al rimelighed må han være blevet borte til søs.  
Den gamle fader Christian Frost kaldes i almindelighed skipper Chr. Frost eller Sr. Frost. Da det ofte sker, at tjenestefolk bliver opkaldt efter det hus eller den familie, hvor det tjener, således gik det også her. På denne måde kom navnet Frost på til Himmark og Helved i hans tid.  
Da familien Karberg i Sønderborg altid vedblev at bevise min familie, navnlig min moder, der egentlig ikke vedkom dem, stor kærlighed og venskab, så hidsættes på dette sted følgende lille stamtavle for at vise slægtsforbindelsen. (Kraftigt udvidet ved J.A. Nissen).  
 
1. Lorenz Karberg g. 11 jun 1648, i Sønderborg, Maricke Nissesdatter. 
Børn: 
2. i Paul Karberg f. 1648. 
 
Anden Generation 
 
2. Paul Karberg f. 1648, Sønderborg, dbt. 24 sep 1648, Sønderborg, g. 30 nov 1684, i Sønderborg, Cæcilie (Caroline) Jørgensdatter, f. 1663, d. 25 jan 1729, Sønderborg. Paul døde 1692, Sønderborg. 
Børn: 
3. i Lorentz Karberg f. 1686. 
4. ii Valentin Karberg f. 0 dec 1688. 
5. iii Paul Karberg f. 1 okt 1691. 
 
Tredie Generation 
 
3. Lorentz Karberg f. 1686, Sønderborg, dbt. 15 aug 1686, Sønderborg, g. 2 dec 1709, i Sønderborg, Birthe Sager, f. 1691, Sønderborg, (datter af Thomas Christensen Sager og Kristine (Stincke) Nielsdatter) d. 21 jan 1768, Sønderborg, begr. 28 jan 1768, Sønderborg. Lorentz døde 1 jan 1736, Sønderborg, begr. 12 jan 1836, Sønderborg. 
Børn: 
6. i Cecilie Karberg f. 1711. 
7. ii Christine Margrethe Karberg f. 17 jan 1714. 
8. iii Paul Karberg f. 6 sep 1716. 
9. iv Brigitte Karberg f. 25 sep 1718. 
10. v Thomas Karberg f. 9 feb 1720. 
vi Lorentz Karberg f. 1722, Sønderborg, dbt. 10 jul 1722, Sønderborg, g. 21 jan 1751, i Sønderborg, Helene Marie Karberg, f. 14 nov 1732, Sønderborg, (datter af Valentin Karberg og Helene Marie Jørgensen Calles) d. 19 okt 1781, Sønderborg, begr. 25 okt 1781, Sønderborg. Lorentz døde 1754, til søs (?). 
11. vii Marie Christine Karberg f. 24 sep 1724. 
12. viii Helene Marie Karberg f. 21 nov 1725. 
13. ix Anne Karberg f. 1728. 
x Valentin Karberg f. 1730, Sønderborg, dbt. 30 apr 1730, Sønderborg, d. 2 apr 1770, Sønderborg, begr. 6 apr 1770, Sønderborg. 
14. xi Peter Karberg f. 1732. 
 
4. Valentin Karberg f. 0 dec 1688, Sønderborg, dbt. 2 dec 1688, Sønderborg, g. (1) 23 okt 1714, i Sønderborg, Anne Himbken, f. 1691, Sønderborg, dbt. 6 dec 1691, Sønderborg, (datter af Henning Christensen Himb og Magdalene Jebsen) d. 28 aug 1715, Sønderborg, begr. 3 sep 1715, Sønderborg, g. (2) 7 jan 1721, i Sønderborg, Helene Marie Jørgensen Calles, f. 0 sep 1695, Sønderborg, dbt. 8 sep 1695, Sønderborg, (datter af Christian Jørgensen og Anne _____) d. 5 jul 1785, Sønderborg, begr. 12 jul 1785, Sønderborg. Valentin døde 9 feb 1738, Sønderborg, begr. 12 feb 1738, Sønderborg. 
Børn: 
i Christian Karberg f. 1714, Sønderborg, dbt. 9 apr 1714, Sønderborg, d. 714?, Sønderborg. 
15. ii Valentin Karberg f. 0 nov 1723. 
iii Anna Karberg f. 1725, Sønderborg, dbt. 26 sep 1725, Sønderborg. 
16. iv Cecilie Karberg f. 22 apr 1727. 
v Anna Margrethe Karberg f. 10 sep 1731, Sønderborg, dbt. 12 sep 1731, Sønderborg, g. 20 jan 1750, i Sønderborg, Nicolas Löwe. Anna døde 26 okt 1751, Sønderborg, begr. 2 nov 1751, Sønderborg. 
17. vi Helene Marie Karberg f. 14 nov 1732. 
18. vii Christian Karberg f. 1735. 
 
5. Paul Karberg f. 1 okt 1691, Sønderborg, g. Helene Berg. 
Børn: 
i Birgitte Karberg f. 17 dec 1719, Sønderborg, d. 18 mar 1809, Sønderborg. 
 
Fjerde Generation 
 
6. Cecilie Karberg f. 1711, Sønderborg, dbt. 25 sep 1711, Sønderborg, g. 22 nov 1731, i Sønderborg, Hans Krabbe, f. 1708, Sønderborg, dbt. 10 okt 1708, Sønderborg, (søn af Andreas Krabbe og Anne Marie Husfoged) d. 7 jul 1776, Sønderborg, begr. 12 jul 1776, Sønderborg. Cecilie døde 16 feb 1765. 
Børn: 
i Andreas Krabbe f. 0 sep 1732, Sønderborg, dbt. 14 sep 1732, Sønderborg, d. < 1772. 
ii Lorentz Krabbe f. 13 dec 1733, Sønderborg, dbt. 13 dec 1733, Sønderborg, g. 30 okt 1760, i Ulkebøl, Helene Brandt, f. 1732, Ulkebøl, (datter af Hans Christian Brandt og Cathrine Marie Frellesen) d. 14 sep 1777, Sønderborg, begr. 19 dec 1777. Lorentz døde 1766, formentlig på havet. 
iii Hans Krabbe f. 0 sep 1735, Sønderborg, dbt. 7 sep 1735, Sønderborg, d. 0 jun 1743, Sønderborg. 
19. iv Birgitte Krabbe f. 7 aug 1737. 
v Christian Krabbe f. 3 sep 1741, Sønderborg, g. 7 dec 1769, i Sønderborg, Sophie Louise Helgerudt, f. ca 1745, Sønderborg, (datter af Peder Ohlsen Helgerudt og Johanne Magdalene Diestler) d. 31 okt 1817, Sønderborg. Christian døde 28 apr 1796, Sønderborg, begr. 2 maj 1796, Sønderborg. 
vi Anne Marie Krabbe f. 25 nov 1744, Sønderborg, d. 17 dec 1744, Sønderborg. 
vii Anne Marie Krabbe f. 1 sep 1747, Sønderborg, d. 4 nov 1747, Sønderborg. 
viii Helene Marie Krabbe f. 25 nov 1748, Sønderborg, d. 18 maj 1749, Sønderborg. 
 
7. Christine Margrethe Karberg f. 17 jan 1714, Sønderborg, g. 00 1735, Christian Frost, f. 0 sep 1701, Sønderborg, 22 sep 1702, Sønderborg, (søn af Hans Hansen og Christine Frost) d. 0 jun 1789, Svenstrup, begr. 8 jun 1789, Svenstrup. Christine døde 0 feb 1751, Svenstrup, begr. 9 feb 1751, Svenstrup. 
Børn: 
i lille datter _____ d. feb 1742, Svenstrup, begr. 27 feb 1742, Svenstrup. 
ii Christine Frost f. 0 okt 1736, Svenstrup, 4 okt 1736, Svenstrup. 
iii Birgitte Frost f. 0 okt 1738, Svenstrup, 8 okt 1738, Svenstrup, d. 00 1742, Svenstrup. 
iv Birgitte Frost f. jul 1740, Svenstrup, 30 jul 1740, Svenstrup. 
v Lorentz Frost f. sep 1742, Svenstrup, 12 sep 1742, Svenstrup. 
20. vi Birgitte Frost f. okt 1744. 
 
8. Paul Karberg f. 6 sep 1716, Sønderborg, g. 27 jan 1739, i Sønderborg, Anne Sophie Clausen, f. 13 sep 1718, Sønderborg, (datter af Thomas Clausen) d. 23 aug 1748, Sønderborg. Paul døde 1753, til søs(?). 
Børn: 
21. i Anne Karberg f. 8 nov 1739. 
ii Thomas Karberg f. 22 okt 1741, Sønderborg. 
iii Valentin Karberg f. 17 jan 1744, Sønderborg. 
iv Anna Sophie Karberg f. 3 aug 1746, Sønderborg, d. 1750, Sønderborg. 
v Paul Karberg f. 3 aug 1746, Sønderborg, d. 25 mar 1788, Sønderborg, begr. 28 mar 1788, Sønderborg. 
vi Hinrich Karberg f. 31 maj 1748, Sønderborg, g. Dorothea Augusta Jebsen, f. 22 nov 1757, Sønderborg, (datter af Nis Jebsen og Dorothea Sophie Matzen) d. 28 dec 1819, Sønderborg. Hinrich døde til søs (?). 
 
9. Brigitte Karberg f. 25 sep 1718, Sønderborg, g. 4 dec 1738, i Sønderborg, Christian Hansen Ahlmann, f. 17 mar 1713, Sønderborg, (søn af Hans Hansen og Marie Ahlmann) d. 3 feb 1787, Sønderborg, begr. 3 feb 1787, Sønderborg. Brigitte døde 20 mar 1794, Sønderborg, begr. 24 mar 1794, Sønderborg. 
Børn: 
i Birgitte Ahlmann f. 10 jun 1742, Sønderborg, d. 8 jan 1784, Sønderborg, begr. 14 jan 1784, Sønderborg. 
ii Marie Ahlmann f. 13 okt 1745, Sønderborg, g. 8 nov 1770, i Sønderborg, Diedrich Pedersen. 
 
10. Thomas Karberg f. 9 feb 1720, Sønderborg, dbt. 9 feb 1720, Sønderborg, g. (1) 10 dec 1740, i Sønderborg, Anne Marie Knutzen, f. 1720, Sønderborg, (datter af Carsten Knudsen og Auguste Dorthe Louise Bing) d. 10 okt 1741, Sønderborg, g. (2) 26 jan 1747, i Sønderborg, Helene Boyen, f. 26 maj 1726, Sønderborg, 26 maj 1726, Sønderborg, (datter af David Boy og Anne Jebsen) d. 16 nov 1754, Sønderborg, g. (3) 16 okt 1756, i Sønderborg, Anne Marie Pedersen, f. 1736, Sønderborg, (datter af Peter Petersen og Marie Gorrisen) d. 17 okt 1768, Sønderborg, begr. 23 aug 1768, Sønderborg, g. (4) 19 okt 1769, i Sønderborg, Margaretha Dorothea Schmidt, f. 1740, Sønderborg, (datter af Frederik Wilhelm Schmidt og Helene Hansen) d. 10 mar 1815, Sønderborg. Thomas døde 5 feb 1794, Sønderborg, begr. 11 feb 1794, Sønderborg. 
Børn: 
i Lorentz Karberg f. 1 sep 1741, Sønderborg, d. 8 sep 1741, Sønderborg. 
22. ii Birgitte Marie Karberg f. 3 dec 1747. 
23. iii Anne Marie Karberg f. 5 aug 1750. 
iv Helena Karberg f. 11 sep 1751, Sønderborg, 15 sep 1751, Sønderborg, d. 1752, Sønderborg. 
24. v Cecilie Karberg f. 20 aug 1752. 
25. vi Helena Friderica Karberg f. 1 dec 1753. 
vii Lorentz Karberg f. 15 okt 1758, Sønderborg, d. 15 jul 1832, Sønderborg. 
viii Maria Karberg f. 29 mar 1761, Sønderborg, d. 15 jan 1806, Sønderborg. 
ix Frederica Dorothea Karberg f. 14 mar 1763, Sønderborg, dbt. 16 mar 1763, Sønderborg, d. 14 maj 1765, Sønderborg, begr. 17 maj 1765, Sønderborg. 
26. x Christine Karberg f. 12 apr 1764. 
27. xi Frederica Dorothea Karberg f. 19 sep 1766. 
xii Thomas Karberg f. 16 maj 1767, Sønderborg, dbt. 20 maj 1767, Sønderborg, d. 16 nov 1770, Sønderborg. 
xiii Jacob Karberg f. 5 aug 1768, Sønderborg, dbt. 7 aug 1768, Sønderborg, d. 1 aug 1768, Sønderborg, begr. 12 aug 1768, Sønderborg. 
xiv Thomas Karberg f. 12 jan 1771, Sønderborg, dbt. 13 jan 1771, Sønderborg, d. 20 jan 1771, Sønderborg. 
 
11. Marie Christine Karberg f. 24 sep 1724, Sønderborg, g. 23 jan 1744, i Sønderborg, Hinrich Kriegsmann, f. 17 jul 1715, Sønderborg, (søn af Nicolay Kriegsmann og Christine Meyer) d. 2 jan 1797, Sønderborg, begr. 6 jan 1797, Sønderborg. Marie døde 9 sep 1794, Sønderborg, begr. 15 sep 1794, Sønderborg. 
Børn: 
28. i Nicolai Kriegsmann f. 19 nov 1744. 
ii Birgitte Kriegsmann f. 20 okt 1745, Sønderborg. 
iii Lorenz Kriegsmann f. 8 nov 1747, Sønderborg, d. 25 nov 1747, Sønderborg. 
29. iv Peter Lorenz Kriegsmann f. 22 aug 1751. 
 
12. Helene Marie Karberg f. 21 nov 1725, Sønderborg, g. 26 okt 1747, i Sønderborg, Gerhard Wilhelm Carstens, f. 1725, Sønderborg, dbt. 2 apr 1725, Sønderborg, (søn af Peter Bugislaus Carstens og Ida Margrethe Harder) d. 21 maj 1767, Sønderborg, begr. 24 maj 1767, Sønderborg. Helene døde 27 nov 1786, Sønderborg, begr. 30 nov 1786, Sønderborg. 
Børn: 
i Knud Peter Buchichlaf Carstens f. 15 sep 1748, Sønderborg, dbt. 18 sep 1748, Sønderborg, d. 7 mar 1751, Sønderborg. 
30. ii Lorentz Carstens f. 1 jun 1752. 
iii Hinrich Carstens f. 4 jan 1755, Sønderborg, dbt. 6 jan 1755, Sønderborg, d. 13 aug 1755, Sønderborg. 
iv Hans Wilhelm Carstens f. 28 dec 1757, Sønderborg, g. Dorothea Blume. 
v Ida Margaretha Carstens f. 9 sep 1760, Sønderborg, g. 10 jan 1782, i Sønderborg, Jørgen Matzen, f. 1750, Sønderborg, (søn af Jens Matzen og Cathrine Wrangel) d. 5 dec 1844, Sønderborg. Ida døde 5 feb 1832, Sønderborg. 
vi Thomas Carstens f. 6 jun 1762, Sønderborg, 9 jun 1762, Sønderborg, d. < 1786, Sønderborg. 
31. vii Jacob Andreas Carstens f. 16 mar 1764. 
 
13. Anne Karberg f. 1728, Sønderborg, dbt. 17 mar 1728, Sønderborg, g. 19 nov 1756, i Sønderborg, Michael Stender, f. -- sep 1720, Sønderborg, dbt. 18 sep 1720, Sønderborg, (søn af Johannes Stender og Dorothea Hoop). 
Børn: 
i Dorothea Augusta Stendler f. 16 sep 1757, Sønderborg, dbt. 18 sep 1757, Sønderborg. 
ii Paul Stendler f. 10 apr 1760, Sønderborg. 
iii Helena Stender f. 13 maj 1762, Sønderborg. 
32. iv Johannes Stender f. 19 nov 1764. 
v Thomas Stender f. 16 nov 1766, Sønderborg. 
 
14. Peter Karberg f. 1732, Sønderborg, dbt. 22 feb 1732, Sønderborg, g. 29 okt 1765, i Sønderborg, Elisabeth Charlotte Ahlmann, f. 1745, Sønderborg, dbt. 5 maj 1745, Sønderborg, (datter af Hans Michelsen Ahlmann og Cecilie Steenløse) d. 29 aug 1824, Sønderborg, begr. 2 sep 1824, Sønderborg. Peter døde 15 nov 1807, Sønderborg, begr. 20 nov 1807, Sønderborg. 
Børn: 
33. i Lorentz Karberg f. 13 sep 1766. 
ii Cecilie Karberg f. 19 feb 1769, Sønderborg, d. 11 mar 1778, Sønderborg. 
iii Hans Karberg f. 7 jan 1771, Sønderborg, d. 14 okt 1771, Sønderborg, begr. 30 okt 1771, Sønderborg. 
34. iv Birgitte Karberg f. 25 okt 1772. 
v Hans Karberg f. 17 maj 1776, Sønderborg. 
35. vi Cecilie Karberg f. 17 jul 1778. 
36. vii Marie Christine Karberg f. 10 maj 1780. 
viii Peder Karberg f. 19 jan 1783, Sønderborg, d. 30 jun 1792, Sønderborg, begr. 4 jul 1792, Sønderborg. 
ix Thomas Karberg f. 22 jun 1785, Sønderborg. 
37. x Margrethe Dorthe Karberg f. 22 feb 1788. 
 
15. Valentin Karberg f. 0 nov 1723, Sønderborg, dbt. 23 nov 1723, Sønderborg, g. 21 feb 1754, i Sønderborg, Dorthe Louise Zoffmann, f. 16 dec 1733, Sønderborg, dbt. 18 dec 1733, Sønderborg, (datter af Alexander Zoffmann og Regine Sophie Clausen) d. 18 aug 1759, Sønderborg. Valentin døde < 1759, til søs. 
Børn: 
i Helene Karberg f. 22 jan 1755, Sønderborg, dbt. 24 jan 1755, Sønderborg, d. 19 aug 1755, Sønderborg. 
ii Alexander Karberg f. 00 1756, Sønderborg, d. 00 1759, Sønderborg. 
iii Alexander Karberg f. 6 jul 1756, Sønderborg, d. 1759, begr. 18 aug 1759, Sønderborg. 
iv Valentin Karberg f. 1758, Sønderborg, d. 13 aug 1759, Sønderborg. 
 
16. Cecilie Karberg f. 22 apr 1727, Sønderborg, dbt. 23 apr 1727, Sønderborg, g. 1 sep 1747, i Sønderborg, Christian Günther Gorrisen, f. 1722, 22 feb 1722, Sønderborg, (søn af Friedrich Gorrisen og Anne Marie Günther Garlstedt) d. 30 maj 1790, Sønderborg, begr. 5 jun 1790, Sønderborg. Cecilie døde 23 apr 1807, Sønderborg. 
Børn: 
38. i Anne Marie Gorrisen f. 11 jun 1748. 
39. ii Friedrich Günthersohn Gorrisen f. 1 jul 1754. 
iii Valentin Gorrisen f. 25 nov 1757, Sønderborg, g. (1) 25 mar 1785, i Sønderborg, Anne Marie Behrendsen, f. 1759, Sønderborg, (datter af Christian Behrendsen og Birgitte Jacobsen) d. 8 feb 1808, Sønderborg, g. (2) 13 jun 1808, i Sønderborg, Sophie Hedvig Jacobsen. Valentin døde 15 maj 1812, Sønderborg. 
 
17. Helene Marie Karberg f. 14 nov 1732, Sønderborg, g. (1) 29 okt 1754, i Sønderborg, Jens Lange, f. 1728, Sønderborg, dbt. 5 okt 1728, Sønderborg, (søn af Jens Pedersen Lange og Dorothea Auguste Brun) d. 7 apr 1799, Sønderborg, begr. 12 apr 1799, Sønderborg, g. (2) 21 jan 1751, i Sønderborg, Lorentz Karberg, f. 1722, Sønderborg, dbt. 10 jul 1722, Sønderborg, (søn af Lorentz Karberg og Birthe Sager) d. 1754, til søs (?). Helene døde 19 okt 1781, Sønderborg, begr. 25 okt 1781, Sønderborg. 
Børn: 
40. i Jens Lange f. 22 jul 1764. 
ii Andreas Valentin Lange f. 20 nov 1766, Sønderborg, dbt. 21 nov 1766, Sønderborg, d. 1770, Sønderborg. 
iii Lorenz Lange f. 26 okt 1768, Sønderborg, dbt. 28 okt 1768, Sønderborg, g. Marie Margrethe Külner. Lorenz døde 16 aug 1820, Sønderborg, begr. 21 aug 1820, Sønderborg. 
41. iv Helene Marie Lange f. 1772. 
 
18. Christian Karberg f. 1735, Sønderborg, dbt. 18 mar 1735, Sønderborg, g. 20 nov 1760, i Sønderborg, Marie Thomsen, f. 1738, Sønderborg, dbt. 28 sep 1738, Sønderborg, (datter af Peter Thomsen og Augusta Christine Kath) d. 6 nov 1795, Sønderborg, begr. 11 nov 1795, Sønderborg. Christian døde 19 jan 1820, Sønderborg, begr. 26 jan 1820, Sønderborg. 
Børn: 
42. i Helene Karberg f. 1761. 
43. ii Augusta Christina Karberg f. 1762. 
iii Birgitte Marie Karberg f. 1764, Sønderborg, dbt. 9 sep 1764, Sønderborg, d. 6 dec 1771, Sønderborg, begr. 11 dec 1771, Sønderborg. 
iv Cecilie Karberg f. 1767, Sønderborg, dbt. 19 jan 1767, Sønderborg, d. 2 nov 1771, Sønderborg, begr. 6 nov 1771, Sønderborg. 
v Dorothea Lovise Karberg f. 23 dec 1768, Sønderborg, d. 7 maj 1805. 
vi Anna Karberg f. 1 mar 1771, Sønderborg, dbt. 11 mar 1771, Sønderborg, g. 24 apr 1806, i Sønderborg, Christian Petersen, f. 1768, Ulkebøl, 9 okt 1768, Ulkebøl, (søn af Peter Petersen og Dorothea Christensen) d. 12 apr 1858, Sønderborg, begr. 17 apr 1858, Sønderborg. 
44. vii Andreas Valentin Karberg f. 27 jan 1773. 
 
Femte Generation 
 
19. Birgitte Krabbe f. 7 aug 1737, Sønderborg, dbt. 7 aug 1737, Sønderborg, g. (1) 14 jan 1762, i Sønderborg, Jørgen Nicolai Thortsen, d. < 1764, g. (2) 26 jan 1764, i Sønderborg, Jørgen Schade, (søn af Henrich Schade og Anne Marie Nielsen) d. < 1794, Ålborg. Birgitte døde 4 aug 1828, Sønderborg, begr. 8 aug 1828, Sønderborg. 
Børn: 
i Hinrich Schade f. 11 sep 1767, Sønderborg. 
45. ii Cecilie Schade f. 12 sep 1770. 
iii Anna Brigitte Schade f. 7 okt 1773, Sønderborg. 
 
20. Birgitte Frost f. okt 1744, Svenstrup, 8 okt 1744, Svenstrup, g. (1) 29 okt 1762, i Svenstrup kro, Christian August Brorsen, f. 00 1733, Melsgaard, (søn af August Brorsen og Magdalene Juliane Plagge) d. 00 1782, Nordborg, g. (2) 22 aug 1783, i Nordborg, Jens Krog. Birgitte døde 1828. 
Børn: 
i Christian Brorsen f. 1764, Nordborg, d. apr 1764, Nordborg, begr. 6 apr 1764, Nordborg. 
ii Magdalene Juliane Brorsen f. 1765, g. Peder Hansen Molt. 
46. iii Christian Brorsen f. feb 1768. 
47. iv Christine Margrethe Brorsen f. 00 1775. 
48. v August Frederik Brorsen f. 27 okt 1777. 
49. vi Lorentz Johannes Brorsen f. 1780. 
 
21. Anne Karberg f. 8 nov 1739, Sønderborg, g. 9 nov 1759, i Sønderborg, Christian Jebsen, f. 1727, Sønderborg, (søn af Nis Jebsen og Dorthe Auguste Løgs) d. 11 jan 1796, Sønderborg, begr. 15 jan 1796, Sønderborg. Anne døde 18 feb 1811, Sønderborg. 
Børn: 
i Nicolay Jebsen f. 19 aug 1760, Sønderborg. 
50. ii Cecilie Jebsen f. 5 nov 1763. 
 
22. Birgitte Marie Karberg f. 3 dec 1747, Sønderborg, g. 7 nov 1770, i Sønderborg, Hans Peder Helgerudt, f. 1742, København, 15 aug 1742, Holmens K. Kbh., (søn af Peder Ohlsen Helgerudt og Johanne Magdalene Diestler) d. 7 maj 1828, Sønderborg. Birgitte døde 12 sep 1783, Sønderborg, begr. 17 sep 1783, Sønderborg. 
Børn: 
i Thomas Helgerud f. 15 okt 1780, Sønderborg. 
51. ii Johanne Magdalena Helgerud f. 19 jul 1781. 
 
23. Anne Marie Karberg f. 5 aug 1750, Sønderborg, dbt. 7 aug 1750, Sønderborg, g. 3 okt 1769, i Sønderborg, Nicolai Lange, f. 1744, Sønderborg, dbt. 22 jul 1744, Sønderborg, (søn af Michael Lange og Margrethe Cathrine Carstens) d. 8 jun 1795, Sønderborg, begr. 10 jun 1795, Sønderborg. Anne døde 1795. 
Børn: 
i Margrethe Cathrine Lange f. 19 jun 1770, Sønderborg, d. 24 aug 1796, Sønderborg, begr. 24 aug 1796, Sønderborg. 
52. ii Helene Maria Lange f. 19 apr 1772. 
iii Michael Christian Lange f. 26 maj 1774, Sønderborg. 
53. iv Thomas Lange f. 7 sep 1776. 
v Margrethe Dorothea Lange f. 28 jan 1779, Sønderborg, d. 3 mar 1779, Sønderborg. 
vi Nicolaus Lange f. 3 feb 1780, Sønderborg. 
vii Lorenz Lange f. 1 apr 1782, Sønderborg. 
viii Anne Marie Lange f. 27 okt 1784, Sønderborg, d. 30 mar 1788, Sønderborg, begr. 4 apr 1788, Sønderborg. 
ix Gotthelf Johannes Lange f. 28 maj 1788, Sønderborg. 
x Anne Marie Lange f. 17 feb 1792, Sønderborg, d. 19 feb 1792, Sønderborg, begr. 21 feb 1792, Sønderborg. 
 
24. Cecilie Karberg f. 20 aug 1752, Sønderborg, dbt. 23 aug 1752, Sønderborg, g. (1) 13 maj 1784, i Sønderborg, Hans Peder Helgerudt, f. 1742, København, 15 aug 1742, Holmens K. Kbh., (søn af Peder Ohlsen Helgerudt og Johanne Magdalene Diestler) d. 7 maj 1828, Sønderborg, g. (2) 18 jan 1776, i Sønderborg, Vilhelm August Brandt, f. 00 1733, Ulkebøl, (søn af Hans Christian Brandt og Cathrine Marie Frellesen) d. 14 jan 1778, ved Cadix. Cecilie døde 24 jun 1808, Sønderborg, begr. 28 jun 1808, Sønderborg. 
Børn: 
54. i Brigitta Maria Helgerud f. 1 jun 1785. 
ii Peter Ohlsen Helgerudt f. 27 dec 1788, Sønderborg, d. 27 feb 1789, Sønderborg, begr. 4 mar 1789, Sønderborg. 
 
25. Helena Friderica Karberg f. 1 dec 1753, Sønderborg, g. Bendix Pechmann, f. 5 dec 1749, Sønderborg, (søn af Matthias Christensen Pechmann og Dorothea Møller) d. 14 jul 1810, Sønderborg. 
Børn: 
i Matthias Christian Pechmann f. 15 jan 1780, Sønderborg. 
ii Helene Margrethe Pechmann f. 27 jun 1784, Sønderborg, d. 17 jan 1786, Sønderborg, begr. 23 jan 1786, Sønderborg. 
iii Thomas Pechmann f. 30 maj 1786, Sønderborg, d. 30 maj 1786, Sønderborg, begr. 30 maj 1786, Sønderborg. 
iv Bendix Pechmann f. 23 maj 1787, Sønderborg. 
v Dorothea Pechmann f. 7 jun 1788, Sønderborg. 
vi Helene Frederikke Pechmann f. 28 jun 1789, Sønderborg, d. 4 feb 1790, Sønderborg, begr. 9 feb 1790, Sønderborg. 
vii Helene Pechmann f. 1 jun 1790, Sønderborg, d. 14 jun 1790, Sønderborg, begr. 18 jun 1790, Sønderborg. 
viii Thomas Pechmann f. 19 maj 1791, Sønderborg, d. 10 okt 1791, Sønderborg, begr. 14 okt 1791, Sønderborg. 
ix Thomas Pechmann f. 3 okt 1793, Sønderborg. 
 
26. Christine Karberg f. 12 apr 1764, Sønderborg, dbt. 15 apr 1764, Sønderborg, g. 5 nov 1795, i Sønderborg, Andreas Jørgensen Brag, f. 1756, Stolbro, 20 apr 1756, Egen, (søn af Jørgen Andersen og Anne Christensen) d. 27 dec 1803, Sønderborg, begr. 31 dec 1802, Sønderborg. Christine døde 3 nov 1823, Sønderborg. 
Børn: 
i Thomas Brag f. 1797, d. 19 maj 1797, Sønderborg, begr. 24 maj 1797, Sønderborg. 
ii Thomas Brag f. 15 okt 1798, Sønderborg, g. 1 nov 1832, Ingeborg Bleg, f. 1 mar 1813. Thomas døde 14 aug 1871, Sønderborg. 
iii dødfødt dreng _____ f. 2 mar 1800, Sønderborg, d. 2 mar 1800, Sønderborg, begr. 2 mar 1800, Sønderborg. 
 
27. Frederica Dorothea Karberg f. 19 sep 1766, Sønderborg, dbt. 22 sep 1766, Sønderborg, g. 19 maj 1786, i Sct Petri, Kbh., Bernhard Thortsen, f. 17 mar 1756, Holsten, (søn af Johan Thorsen og Anne Pedersen) d. 14 mar 1837, Kbh, begr. 20 mar 1837, St.Petri. Frederica døde 17 apr 1847, Kbh., begr. 22 apr 1847, St.Petri. 
Børn: 
i Thomas Peter Thortsen f. 8 sep 1788, Kbh., g. 1811, Anna Charlotte Christine Bassøe, f. 24 dec 1791, d. 18 dec 1849. Thomas døde 31 mar 1853, Havelberg i Brandenburg. 
ii Bernhard Jacob Thortsen f. 11 dec 1790, Kbh., 5 jan 1791, Sct Petri, Kbh., d. 4 feb 1797, Kbh, begr. 17 feb 1797, Sct Petri, Kbh. 
iii Anna Margareta Louise Thortsen f. 15 jun 1793, Kbh, 12 jul 1793, Petri k. 
iv Lorentz Thortsen f. 15 okt 1795, Kbh., 9 nov 1795, St.Petri, Kbh. 
v Carl Adolph Thortsen f. 22 dec 1798, Kbh., 6 mar 1799, St.Petri, Kbh., d. 3 aug 1878, Kbh., begr. 9 aug 1878, Frue k. 
 
28. Nicolai Kriegsmann f. 19 nov 1744, Sønderborg, g. 13 jan 1769, i Sønderborg, Marie Jessen. Nicolai døde 15 mar 1805, Sønderborg. 
Børn: 
i Hinrich Kriegsmann f. 8 okt 1771, Sønderborg, d. 26 feb 1817, Sønderborg. 
ii Matthias Kriegsmann f. 31 dec 1772, Sønderborg. 
iii Marie Christine Kriegsmann f. 25 aug 1774, Sønderborg, d. 19 sep 1780, Sønderborg, begr. 26 sep 1780, Sønderborg. 
iv dødfødt barn _____ f. 26 apr 1781, Sønderborg, d. 26 apr 1781, Sønderborg, begr. 28 apr 1781, Sønderborg. 
 
29. Peter Lorenz Kriegsmann f. 22 aug 1751, Sønderborg, g. Anna Maria Carstensen, f. 1774. 
Børn: 
i Marie Christine Kriegsmann f. 1797, d. 24 jun 1797, Sønderborg, begr. 29 jun 1797, Sønderborg. 
 
30. Lorentz Carstens f. 1 jun 1752, Sønderborg, g. (1) 21 okt 1774, i Sønderborg, Eleonore Elisabeth Thortsen, f. 19 sep 1750, Sønderborg, (datter af Johan Thorsen og Anne Pedersen) d. 23 nov 1782, Sønderborg, begr. 29 nov 1782, Sønderborg, g. (2) 22 maj 1783, i Sønderborg, Johanne Christine Helgerud, f. 16 apr 1749, Sønderborg, (datter af Peder Ohlsen Helgerudt og Johanne Magdalene Diestler) d. 22 dec 1836, Sønderborg. Lorentz døde 14 feb 1839, Sønderborg, begr. 21 feb 1839, Sønderborg. 
Børn: 
i Gerhard Wilhelm Carstens f. 23 mar 1775, Sønderborg, dbt. 26 mar 1775, Sønderborg, d. 7 jul 1784, Sønderborg, begr. 13 jul 1784, Sønderborg. 
55. ii Anna Carstens f. 22 maj 1776. 
iii Johann Carstens f. 28 maj 1777, Sønderborg, d. 23 feb 1837, Neumünster. 
iv Helene Marie Carstens f. 18 sep 1778, Sønderborg, d. 6 feb 1781, Sønderborg, begr. 13 feb 1781, Sønderborg. 
v Peder Bugislaus Carstens f. 2 sep 1779, Sønderborg, d. 16 nov 1780, Sønderborg, begr. 21 nov 1780, Sønderborg. 
vi Lorenz Carstens f. 19 nov 1780, Sønderborg, d. 26 nov 1784, Sønderborg, begr. 8 dec 1784, Sønderborg. 
vii Helene Marie Carstens f. 6 apr 1782, Sønderborg, d. 6 jun 1783, Sønderborg, begr. 11 jun 1783, Sønderborg. 
56. viii Peter Ohlsen Carstens f. 1784. 
ix Eleonore Elisabeth Carstens f. 24 feb 1786, Sønderborg, dbt. 1 mar 1786, Sønderborg, d. 17 dec 1796, Sønderborg, begr. 22 dec 1796, Sønderborg. 
x Johanne Magdalene Carstens f. 12 apr 1788, Sønderborg, d. 3 feb 1833, ?, begr. 11 feb 1833. 
57. xi Gerhard Wilhelm Carstens f. 8 nov 1790. 
58. xii Ida Christine Carstens f. 28 jul 1794. 
 
31. Jacob Andreas Carstens f. 16 mar 1764, Sønderborg, dbt. 18 mar 1764, Sønderborg, g. 29 feb 1788, i Ullerup eller Sønderborg, Catharina Elisabeth Posselt, f. 7 mar 1769, Ullerup, (datter af Johann August Posselt og Eleonora Marie Hammerich) d. 22 jan 1814, Sønderborg. Jacob døde 22 nov 1844, Frederiks, begr. 28 nov 1844. 
Børn: 
i Gerhard Wilhelm Carstens f. 18 maj 1790, Sønderborg, d. 27 okt 1793, Sønderborg, begr. 31 okt 1793, Sønderborg. 
59. ii Eleonora Marie Carstens f. 10 apr 1792. 
60. iii Wilhelmine Carstens f. 29 okt 1794. 
iv Wilhelm August Carstens f. 21 dec 1796, Sønderborg, d. 30 jan 1827, Sønderborg. 
61. v Frederik Carl Carstens f. 3 jul 1799. 
62. vi Helene Marie Carstens f. 3 nov 1801. 
vii Jacob Herman Carstens f. 19 aug 1804, Sønderborg. 
 
32. Johannes Stender f. 19 nov 1764, Sønderborg, g. Anne Marie Christensen. 
Børn: 
i Michael Stender f. 2 sep 1795, Sønderborg. 
ii Johannes Stender f. 1796, d. 3 jul 1800, Sønderborg, begr. 7 jul 1800, Sønderborg. 
iii Johannes Stender f. 1796, 24 apr 1798, Sønderborg, d. 20 apr 1798, Sønderborg. 
iv dødfødt søn _____ f. 19 jun 1798, Sønderborg, d. 19 jun 1798, Sønderborg, begr. 20 jun 1798, Sønderborg. 
 
33. Lorentz Karberg f. 13 sep 1766, Sønderborg, g. 22 jan 1801, Dorothea Sophie Meisterlin, f. 23 feb 1780, Arnæs, (datter af Jacob Friederick Meisterlin og Dorothea Sophia Milnitz) d. 25 jan 1854, Tangsholm. Lorentz døde 9 jan 1820, Sønderborg. 
Børn: 
i Dorothea Sophie Karberg f. 22 dec 1801, Sønderborg, d. 3 maj 1814, Sønderborg. 
ii Elisabeth Charlotte Karberg f. 11 sep 1803, Sønderborg, d. 3 feb 1823, Sønderborg. 
63. iii Peter Karberg f. 16 apr 1805. 
64. iv Hans Thomas Karberg f. 13 jul 1807. 
v Lorenz Karberg f. 20 okt 1809, Sønderborg, g. 20 maj 1836, i Åbenrå, Marie Ingeborg Frees, f. 4 jun 1814, Åbenrå, (datter af Herman Frees og Marie Cathrine Paulsen). 
65. vi Dorothea Sophie Karberg f. 9 dec 1817. 
 
34. Birgitte Karberg f. 25 okt 1772, Sønderborg, g. 14 okt 1791, i Sønderborg, Johannes Bock, f. 00 1766, Nordborg, 6 maj 1766, Nordborg, (søn af Hans Christian Bock og Anne Margrethe Brandt) d. 8 mar 1849, Sønderborg, begr. 15 mar 1849, Sønderborg. Birgitte døde 29 jun 1808, Sønderborg. 
Børn: 
66. i Hans Christian Bock f. 16 jul 1793. 
67. ii Elisabeth Charlotte Bock f. 26 maj 1796. 
68. iii Peter Bock f. 22 apr 1800. 
iv dødfødt datter _____ f. 26 dec 1801, Sønderborg, d. 26 dec 1801, Sønderborg, begr. 27 dec 1801, Sønderborg. 
v Anna Margrethe Bock f. 1802, Sønderborg, d. 1806, Sønderborg. 
69. vi Lorenz Johannes Bock f. 14 jun 1804. 
70. vii Samuel Bock f. 1 jun 1806. 
71. viii Anne Margrethe Bock f. 1 jun 1806. 
 
35. Cecilie Karberg f. 17 jul 1778, Sønderborg, g. 25 sep 1795, i Sønderborg, Johan Schmidt, f. 5 feb 1769, 9 feb 1769, (søn af Andreas Schmidt og Barbara Margrethe Paulsen). 
Børn: 
i Elisabeth Charlotte Schmidt. 
 
36. Marie Christine Karberg f. 10 maj 1780, Sønderborg, g. (1) 1 jun 1799, i Sønderborg, Christian Jørgensen, (søn af Jørgen Pedersen og Ellen Christensen) g. (2) Peder Christian Berg, f. 1766, d. 1 jul 1846. 
Børn: 
72. i Petrine Jürgensen. 
ii Christian Jürgensen. 
iii Elisabeth Charlotte Jürgensen. 
iv Lorentz Berg. 
v Carl Berg. 
vi Marie Christine Berg. 
vii Hans Niels Thomas Berg. 
viii Ulrich Vilhelm Berg. 
ix Doris Albine Berg. 
x Caroline Petrine Berg. 
xi Birgitte Cecilie Berg. 
xii Peder Christian Berg f. 26 jun 1808, Refstrup, g. 1834, Thea Buhl, f. 1814, d. 21 jul 1853. Peder døde 15 nov 1858, Sværdborg. 
 
37. Margrethe Dorthe Karberg f. 22 feb 1788, Sønderborg, g. 1818, Johan Wilhelm Ludvig Vaupell, f. 10 apr 1783, (søn af Jonas Vaupell og en fransk emigrantinde _____) d. 11 apr 1856. Margrethe døde 16 nov 1860, København. 
Børn: 
i Frederik Ludvig Vaupell. 
ii Christian Theodor Vaupell f. 14 okt 1821, Kolding, d. 15 sep 1862, København, begr. Kbh Garn. 
iii Otto Frederik Vaupell f. 12 dec 1823, Kolding, g. 26 aug 1851, i Slesvig, Ida Maria Magdalene Jungclausen, f. 18 nov 1829, Glückstadt, (datter af Jacob Philipp Jungclausen og Dorothea Elisabeth Bay) d. 15 sep 1908, København. Otto døde 10 apr 1899, København, begr. Kbh Garn. 
 
38. Anne Marie Gorrisen f. 11 jun 1748, Sønderborg, g. 21 apr 1774, i Sønderborg, Peter Knudsen, f. 1746, Sønderborg, 23 okt 1746, Sønderborg, (søn af Hans Knudsen og Anna Dorothea Carstens) d. 28 nov 1831, Sønderborg. Anne døde 8 apr 1823, Sønderborg. 
Børn: 
i Dorothea Knudsen f. 1775, Sønderborg, g. 25 nov 1802, i Sønderborg, Christian Lassen, f. 1758, (søn af Hans Lassen og Anne Marie Hansen) d. 22 maj 1828, Sønderborg, begr. 27 maj 1828, Sønderborg. Dorothea døde 27 feb 1852, Sønderborg. 
ii Cecilie Knudsen f. 14 feb 1777, Sønderborg, d. 22 apr 1806, Sønderborg. 
 
39. Friedrich Günthersohn Gorrisen f. 1 jul 1754, Sønderborg, dbt. 5 jul 1754, Sønderborg, g. 14 sep 1781, i Flensborg?, Mette Cathrine Lorentzen, f. 18 okt 1755, Flensborg, (datter af Johan Lorentzen og Ingeborg Cathrine Bendixen). Friedrich døde 22 dec 1830. 
Børn: 
i Catharina Gorrisen. 
73. ii Cecilia Gorrisen f. 12 aug 1782. 
iii Johan Christian Günther Gorrisen f. 26 okt 1785, Sønderborg, d. 25 apr 1832, Flensborg. 
iv Andreas Valentin Gorrisen f. 13 apr 1787, Sønderborg, dbt. 15 apr 1787, Sønderborg, d. 12 mar 1788, Sønderborg, begr. 17 mar 1788, Sønderborg. 
v Friedrich Gorrissen f. 1790, d. 14 jan 1792, Sønderborg, begr. 18 jan 1792, Sønderborg. 
vi Andreas Gorrisen f. 12 dec 1791, Sønderborg, d. 9 jan 1792, Sønderborg, begr. 11 jan 1792, Sønderborg. 
vii Helene Maria Gorrisen f. 14 maj 1793, Sønderborg. 
viii Friedrich Gorrisen f. 7 feb 1795, Sønderborg. 
 
40. Jens Lange f. 22 jul 1764, Sønderborg, dbt. 29 jul 1764, Sønderborg, g. 13 okt 1793, i Sønderborg, Magdalene Carstens, f. 25 dec 1766, Sønderborg, (datter af Hans Bugislaus Carstens og Anna Charlotte Zoffmann) d. 31 dec 1830, Sønderborg. Jens døde 2 jun 1845, Sønderborg. 
Børn: 
74. i Emilie Charlotte Marie Bernhardine Lange f. 2 nov 1794. 
ii Bernhardine Lange f. 1796, Sønderborg, d. 1803, Sønderborg. 
iii Jens Frederik Lange f. 1799, Sønderborg. 
iv Magdalene Henriette L.W. Lange f. 27 aug 1802, Sønderborg, d. 1887, Altona. 
75. v Ferdinandine Juliane A. C. Lange f. 26 apr 1805. 
vi Ferdinand Julius Ambders Lange f. -- apr 1809, Sønderborg, d. 12 jun 1809, Sønderborg. 
 
41. Helene Marie Lange f. 1772, Sønderborg, dbt. 17 maj 1772, Sønderborg, g. Christian Hansen Haustedt. 
Børn: 
i Marie Haustedt. 
ii Christian Haustedt. 
 
42. Helene Karberg f. 1761, Sønderborg, dbt. 11 sep 1761, Sønderborg, g. 11 jan 1787, i Sønderborg, Bendix Petersen Raben, f. 1755, Sønderborg, dbt. 26 jan 1755, Sønderborg, (søn af Hans Pedersen Raben og Cathrine Hinrichsen) d. 6 nov 1797, Sønderborg. Helene døde 23 maj 1836, Sønderborg, begr. 31 maj 1836, Sønderborg. 
Børn: 
76. i Anna Cathrine Eleonora Raben. 
77. ii Cathrine Raben f. 29 jun 1787. 
iii Christian Raben f. 27 maj 1789, Sønderborg, d. 22 jul 1836, Sønderborg. 
iv Marie Raben f. 27 dec 1789, Sønderborg, d. 29 sep 1875, Sønderborg, begr. 5 okt 1875, Sønderborg. 
v Hans Peter Raben f. 23 apr 1791, Sønderborg. 
vi Andreas Valentin Raben f. 23 sep 1792, Sønderborg, d. 10 nov 1792, Sønderborg, begr. 14 nov 1792, Sønderborg. 
vii Bendix Raben f. 23 sep 1792, Sønderborg, d. 22 jun 1841, Adsbøl sogn, begr. 28 jun 1841, Sønderborg. 
viii Helene Raben f. 6 dec 1794, Sønderborg. 
 
43. Augusta Christina Karberg f. 1762, Sønderborg, dbt. 10 dec 1762, Sønderborg, g. 27 feb 1794, i Sønderborg, Otto Henrich Thiessen, f. 1745, Ulkebøl, 30 jun 1745, Ulkebøl, (søn af Otto Teglgaard Thiessen og Maria Jessen) d. 12 okt 1832, Sønderborg. Augusta døde 26 okt 1829, Sønderborg. 
Børn: 
78. i Marie Thiessen f. 21 nov 1794. 
ii Augusta Christine Thiessen f. 18 feb 1797, Sønderborg, g. (1) 13 okt 1822, i Sønderborg, Hans H. Lund, g. (2) Joh. G. Lundquist _____, d. 17 maj 1856, Sønderborg. Augusta døde 6 apr 1864, Lysabild. 
iii Anna Marie Thiessen f. 25 okt 1797, Sønderborg, d. 14 apr 1804, Sønderborg. 
79. iv Helene Thiessen f. 22 dec 1801. 
 
44. Andreas Valentin Karberg f. 27 jan 1773, Sønderborg, dbt. 29 jan 1773, Sønderborg, g. 20 maj 1803, i Kliplev v Flensborg, Anna Ida (Marie) Clausen, f. 1775, Kliplev, (datter af Matthias Clausen og Charlotte Margrethe Carlsen) d. 15 aug 1858, Sønderborg. Andreas døde 13 feb 1814, Sønderborg. 
Børn: 
80. i Christian Karberg f. 13 dec 1804. 
81. ii Matthias Karberg f. 25 aug 1810. 
iii Marie Margaretha Karberg f. 27 aug 1812, Sønderborg, d. 12 jun 1813, Sønderborg. 
82. iv Andreas Valentin Karberg f. 28 apr 1814. 
 
Sjette Generation 
 
45. Cecilie Schade f. 12 sep 1770, Sønderborg, g. (1) 6 maj 1791, Hans Christian Beyerholm, f. 1759, Hundslev, (søn af Peder Hansen Beyerholm og Anne Pedersen) d. 30 mar 1793, Sønderborg, begr. 4 apr 1793, Sønderborg, g. (2) 8 aug 1794, i Sønderborg, Peder Christian Hansen Peerhøy, f. 1770, Peerhøj, (søn af Peder Hansen Peerhøy og Euphrosine Wrangel) d. 2 nov 1832, Sønderborg, begr. 6 nov 1832, Sønderborg. Cecilie døde 29 sep 1839, Sønderborg. 
Børn: 
i Anne Beyerholm f. 10 maj 1791, Sønderborg, g. Andreas Besser. 
 
46. Christian Brorsen f. feb 1768, Nordborg, 5 feb 1768, Nordborg, g. Marie Margrethe Christensen, f. 00 1768, (datter af Hans Christensen og Anne Marie Lorentzen). Christian døde 1841, Nordborg. 
Børn: 
i Christian August Brorsen f. 00 1793, g. (1) 11 okt 1818, i Nordborg, Annette Margrethe Gerhardine Schumacher, f. 00 1788, (datter af Balthasar Gerhard Schumacher og Birgitte Dorothea Amders) d. 29 aug 1855, Nordborg, g. (2) 4 jul 1829, i Nordborg, Juliane Marie Dahl, f. 1801, (datter af Peder Dahl og Anne Margrethe Pedersen). Christian døde 1840. 
 
47. Christine Margrethe Brorsen f. 00 1775, Nordborg, g. Christian Madsen, f. 00 1766. Christine døde 00 1823, Nordborg. 
Børn: 
i Christian August Matzen g. Nicoline Balle, f. 1806, (datter af Johan Otto August Balle og Anne Sophie Ovesen). 
ii Mathias Madsen f. 00 1799, g. 10 nov 1833, i Egen, Ellen Marcussen, f. 00 1813. Mathias døde 14 jun 1838, Østerholm, begr. 17 jun 1838, Egen. 
 
48. August Frederik Brorsen f. 27 okt 1777, Nordborg, g. 24 jan 1806, i Nordborg, Birgitte Jørgensen, f. 23 nov 1782, Nordborg, 27 nov 1782, Nordborg, (datter af Christian Jørgensen og NN _____) d. 5 dec 1869, Nordborg. August døde 25 okt 1850, Nordborg. 
Børn: 
i Birgitte Margrethe Brorsen f. 1810, g. 8 apr 1831, i Nordborg, Lorentz Dithmer, (søn af Hans Heinrich Dithmer og Dorothea Sophie Boysen). Birgitte døde 1844. 
ii Christian August Brorsen f. 12 sep 1811, Nordborg, 23 sep 1811, Nordborg, g. 4 feb 1842, i Nordborg i hjemmet, Anne Cathrine Rasch, f. 25 jan 1819, Nordborg, 26 feb 1819, Nordborg; hjemme, (datter af Herman Rasch og Cecilie Ahlmann) d. 19 nov 1858, Nordborg, begr. 26 nov 1858, Havnbjerg. Christian døde 18 jan 1871, Havnbjerg, begr. 24 jan 1871, Nordborg. 
iii August Frederik Brorsen f. 8 mar 1815, Nordborg, 14 mar 1814, Nordborg, g. 25 jul 1847, i Nordborg, Marie Margrethe Magdalene Drescher, f. 5 mar 1820, Nordborg, 19 mar 1820, Nordborg; hjemme, (datter af Frederik Henrik Vilhelm Drescher og Cathrine Ahlmann) d. 19 jul 1901, Hamborg, begr. 25 jul 1901, Haderslev (Sdr Otting). August døde 13 aug 1885, Haderslev, begr. 18 aug 1885, Haderslev (Sdr Otting). 
iv Jens Lauritz Brorsen f. 7 dec 1818, Nordborg, g. (1) Dorthe Philipsen, (datter af _____ Philipsen) g. (2) 10 mar 1854, i Nordborg, Sophie Andersen, (datter af Frantz Andersen og _____ Ægidius). 
v Anton Georg Brorsen f. 28 nov 1821. 
 
49. Lorentz Johannes Brorsen f. 1780, Nordborg, g. 26 okt 1817, i hjemme på Fægtenborg, Juliane Marie Caroline Riegels, f. 1791, (datter af Hans Riegels). 
Børn: 
i Hans Christian Brorsen f. 31 jul 1818, Fægtenborg. 
 
50. Cecilie Jebsen f. 5 nov 1763, Sønderborg, g. Johan Christian Hansen Miang, (søn af Johan Hansen Miang og Margrethe Sørensen). Cecilie døde 20 maj 1784, Sønderborg, begr. 26 maj 1784, Sønderborg. 
Børn: 
i Johan Hansen Miang. 
 
51. Johanne Magdalena Helgerud f. 19 jul 1781, Sønderborg, g. 9 mar 1797, i Sønderborg, Hans Peerhøy, f. 5 feb 1766, Peerhøy, (søn af Peder Hansen Peerhøy og Euphrosine Wrangel) d. 19 mar 1822, Sønderborg. Johanne døde 20 apr 1814, Sønderborg. 
Børn: 
i Hans Peter Peerhøj f. 16 jun 1800, Sønderborg, dbt. 18 jun 1800, Sønderborg, g. 6 dec 1826, i Sønderborg, Ida Christine Carstens, f. 28 jul 1794, Sønderborg, dbt. 30 jul 1794, Sønderborg, (datter af Lorentz Carstens og Johanne Christine Helgerud). 
ii Euphrosine(Sina) Brigitta(Lina) Peerhøy f. 25 jul 1801, Sønderborg, g. Carl Christian Reimann, d. 18 feb 1852, Kbh. 
iii Nicolay Peerhøy f. 12 jun 1803, Sønderborg, d. 14 aug 1803, Sønderborg. 
iv Thomas Peerhøy f. 2 jun 1805, Sønderborg, d. 2 aug 1807, Sønderborg. 
v Cecilia Peerhøy f. 3 sep 1807, Sønderborg, g. Bror Jungeertz Ariansen. 
 
52. Helene Maria Lange f. 19 apr 1772, Sønderborg, g. ... Brodersen. 
Børn: 
i Christian Brodersen. 
ii Peter Nicolai Brodersen. 
 
53. Thomas Lange f. 7 sep 1776, Sønderborg, g. Marincke Godt, f. 1774, (datter af Thomas Peter Godt og Anna Sophie Nissen) d. 4 sep 1812, Sønderborg. Thomas døde 1812, til søs. 
Børn: 
i Nicolaus Lange. 
ii Thomas Lange f. 10 dec 1810, Sønderborg, 19 dec 1810, Sønderborg, d. 6 jan 1881, Sønderborg, begr. 12 jan 1881, Sønderborg. 
 
54. Brigitta Maria Helgerud f. 1 jun 1785, Sønderborg, g. 27 okt 1820, i Sønderborg, Jebsen; Nis, f. 8 sep 1792, Sønderborg, d. 12 feb 1854, Sønderborg, begr. 21 feb 1854, Sønderborg. Brigitta døde 5 aug 1857, Sønderborg, begr. 9 aug 1857, Sønderborg. 
Børn: 
i Peter Nicolay Jebsen f. 27 aug 1820, Sønderborg, g. Marie Elisabeth Wilhelmine Thaysen. 
 
55. Anna Carstens f. 22 maj 1776, Sønderborg, dbt. 24 maj 1776, Sønderborg, g. 21 maj 1801, i Sønderborg, Lorenz Matzen, f. 23 dec 1767, Sønderborg, dbt. 24 dec 1767, Sønderborg, (søn af Mathias Søren Matzen og Anne Margrethe Koch) d. 4 feb 1823, Sønderborg, begr. 13 mar 1823, Sønderborg. Anna døde 24 feb 1841, Sønderborg, begr. 6 mar 1841, Sønderborg. 
Børn: 
i Matthias Matzen f. 20 nov 1801, Sønderborg, g. (1) 1826, Helene Thiessen, f. 22 dec 1801, Sønderborg, dbt. 28 dec 1801, Sønderborg, (datter af Otto Henrich Thiessen og Augusta Christina Karberg) d. 20 okt 1826, Sønderborg, g. (2) 8 jul 1830, Marie Benedikte König, f. 1812, (datter af Elias Hinrich König og Marie Cathrine Hammerich) d. 8 jul 1831, Sønderborg, begr. 12 jul 1831, Sønderborg, g. (3) 23 okt 1832, i Sønderborg, Dorothea Louise Nielsen, f. 1807, (datter af Hans Nielsen og Anna Christine Koch). Matthias døde 20 okt 1826, Sønderborg, begr. 2 nov 1826, Sønderborg. 
ii Eleonora Elisabeth Matzen f. 26 jan 1804, Sønderborg, g. 17 okt 1822, i Sønderborg, Jes Nissen Korth, f. -- dec 1795, Egen sogn, (søn af Johan Korth Nissen og Cathrine Marie Jessen) d. 12 jan 1840, Mølby, begr. 20 jan 1840, Sønderborg. Eleonora døde 25 jul 1848, Sønderborg, begr. 31 jul 1848, Sønderborg. 
iii Lorenz Matzen f. 5 apr 1808, Sønderborg, d. 25 maj 1814, Sønderborg. 
 
56. Peter Ohlsen Carstens f. 1784, Sønderborg, dbt. 10 mar 1784, Sønderborg, g. 6 mar 1809, i Garnisons K., Kbh., Anne Kirstine Nielsen, f. 4 nov 1783, Høje Taastrup, 11 sep 1783, Høje Taastrup, (datter af Niels Pedersen og Karen Hansdatter) d. 11 mar 1853, Fruerlund, begr. 18 mar 1853, Ø.Hassing. Peter døde 11 jul 1856, Fruerlund, begr. 29 feb 1856, Ø.Hassing. 
Børn: 
i Lorenz Carstens f. 2 apr 1809, Fødselsstiftelsen, 9 apr 1809, smst, g. (1) Maren Sørensdatter, f. 1812, Sdr Harritslev, d. 12 jun 1886, Thise, g. (2) Martha Marie Pedersdatter, f. 1812, Aså Mølle, (datter af Peder Christian Henrichsen og Marie Jacobsdatter) g. (3) 25 dec 1849, i Hammer, Else Marie Iversdatter, f. 5 okt 1826, Horsens Mølle, 5 nov 1826, Hammer, (datter af Iver Nielsen og Birgitte Pedersdatter) d. 5 feb 1896, Ålborg sygehus, begr. 10 feb 1896, Hammer sogn. Lorenz døde 2 feb 1885, Grindsted, begr. 10 feb 1885, Hammer, Kjær hrd. 
ii Johanne Kirstine Carstens f. 15 dec 1810, Vilsbækminde, 13 jan 1811, Brovst, g. 13 jun 1835, i Viuf, Ferdinand Frederik Bergmann, f. 27 feb 1810, Odense, 24 jun 1810, Odense, (søn af Ole Bergmand og Marie Cathrine Larsdatter) d. 20 dec 1874, Ø.Hassing, begr. 18 dec 1874, Ø.Hassing. Johanne døde 24 okt 1879, Ø.Hassing, begr. 1 nov 1879, Ø.Hassing. 
iii Anne Frederikke Lise Carstens f. 28 mar 1812, Fjerritslev, 7 maj 1812, Kollerup, Ø.Svenstrup, g. Søren Christensen, f. 26 apr 1795, Øster Hassing, (søn af Christen Christensen og Maren Christensdatter) d. 9 aug 1878, Ø.Neissig, begr. 15 aug 1878, Øster Hassing. Anne døde 28 mar 1873, Ø.Neissig, begr. 4 apr 1873, Ø.Hassing. 
iv Wilhelm Carstens f. 2 maj 1814, Klokkerholm Mølle, 14 jul 1814, Hellevad, g. 16 feb 1855, i Hammer, Marianne Jensdatter Kjær, f. 19 mar 1802, Horsens, 2 maj 1802, Horsens, Kjær hrd, (datter af Jens Andersen Kjær og Maren Nielsdatter) d. 3 feb 1879, Ll.Kjærgård, begr. 11 feb 1879, Horsens. Wilhelm døde 5 okt 1895, Kyvsgård, begr. 11 okt 1895, Horsens, Kjær hrd. 
v Claus Lykke Carstens f. 31 dec 1815, Klokkerholm Mølle, 5 jan 1816, hjemme, d. 10 jan 1816, hjemme, begr. 14 jan 1816, Hellevad. 
vi Cathrine Margrethe Carstens f. 9 maj 1817, Klokkerholm, 13 maj 1817, Hellevad, g. 30 nov 1838, i Østerhassing, Ole Fjeldgaard Christoffersen, f. 15 sep 1810, Kobbermølle, 28 okt 1810, Drl., (søn af Christopher Pedersen Kamp og Anna Magdalene Tronsdatter) d. 5 nov 1856, Gl Kirk, begr. 16 nov 1856, Øster Hassing. Cathrine døde 1 jul 1893, Melholtsgaard Mark, begr. 11 jul 1893, Ø.Hassing (Oles gravsted). 
vii Peter Hieronimus Carstens f. 18 jan 1820, Nr.Schousgård, 3 nov 1820, Svenstrup, g. 30 okt 1849, i Ø.Hassing, Kirstine Pedersdatter, f. 21 dec 1832, Holtet, (datter af Peder Jensen og Birthe Simonsdatter) d. 14 dec 1890, Hylholt, begr. 21 dec 1890, Drl. Peter døde 11 jan 1894, Hylholt, begr. 19 jan 1894, Dronninglund. 
viii Jens Frederik Nielsen Carstens f. 16 mar 1823, Gundestrup, 4 maj 1823, Skræm, g. 24 mar 1845, i Ø.Hassing, Ellen Pedersdatter, f. 1 okt 1824, Gandrup, 28 nov 1824, V.Hassing, (datter af Peder Nielsen og Maren Larsdatter) d. 14 apr 1895, Saltum. Jens døde 5 mar 1897, Langbæk torpet, begr. 13 mar 1897, Saltum. 
 
57. Gerhard Wilhelm Carstens f. 8 nov 1790, Sønderborg, g. 1831, i Rendsborg, Dorothea Lemmel, f. 1807. 
Børn: 
i Lorentz Gotlieb Lemmel Carstens f. 1832, Rendsborg. 
ii Johannes Wilhelm Lemmel Carstens f. 1834, Rendsborg. 
 
58. Ida Christine Carstens f. 28 jul 1794, Sønderborg, dbt. 30 jul 1794, Sønderborg, g. 6 dec 1826, i Sønderborg, Hans Peter Peerhøj, f. 16 jun 1800, Sønderborg, dbt. 18 jun 1800, Sønderborg, (søn af Hans Peerhøy og Johanne Magdalena Helgerud). 
Børn: 
i Hans Wilhelm Peerhøj f. 24 aug 1829, Sønderborg, d. 23 jan 1831, Sønderborg. 
ii Wilhelm Peerhøj f. 1832, Sønderborg. 
iii Lorenz Carl Peerhøj f. 25 aug 1834, Sønderborg. 
 
59. Eleonora Marie Carstens f. 10 apr 1792, Sønderborg, g. 19 jun 1817, Samuel Ludewig Marquardsen, f. 21 feb 1787, Krammark Broager sogn, (søn af Peder Marquardsen) d. 30 jul 1840, Haderslev. Eleonora døde Holsten?. 
Børn: 
i Theodor Marquardsen f. Haderslev. 
ii Ludvig Marquardsen f. Haderslev. 
iii Doris Marquardsen f. Haderslev. 
iv Elise Marquardsen f. Haderslev. 
v Augusta Marquardsen f. Haderslev. 
vi Ferdinand Bernhard Marquardsen f. 17 okt 1829, Haderslev, d. 20 sep 1845, Haderslev. 
 
60. Wilhelmine Carstens f. 29 okt 1794, Sønderborg, dbt. 2 nov 1794, Sønderborg, g. 1819, Jørgen Christensen. Wilhelmine døde 1824, Sønderborg. 
Børn: 
i Elise Carstens. 
ii Peter Vilhelm Christensen f. 21 aug 1819, Christianshavn, g. Henriette Sophie Breinholm, f. 20 sep 1826, Tyrsted-H., (datter af Henrik Vilhelm Breinholm og Ovea Karen Petrea Benedicte Lymann). Peter døde 26 apr 1863, Tønning. 
 
61. Frederik Carl Carstens f. 3 jul 1799, Sønderborg, g. 10 jun 1829, i København, Emma Vilhelmine Amalie Stribolt, f. 23 jan 1808, Kiel, (datter af Frands Stribolt og Helene Christine Kragh) d. 18 apr 1880, Frederiksberg. Frederik døde 3 sep 1868, København. 
Børn: 
i Thekla Franziska Carstens f. 5 okt 1830, Kundby v. Holbæk, g. 22 jul 1854, Gottfred Georg Wolfgang Berggren, f. 24 sep 1829, København, (søn af Andreas Peder Berggreen og Dorothea Frederikke Wettergreen) d. 11 feb 1903, V.Skerninge. Thekla døde 26 apr 1866, Nyhuse v. Hillerød. 
ii Carl Heinrich Vilhelm Carstens f. 31 maj 1833, Frederiks, g. 31 maj 1861, i Middelfart, Anne Jacobine Jacobsen, f. 25 aug 1834, Middelfart, (datter af Rasmus Jacobsen og Anne Christine Schouw). Carl døde 8 maj 1886, Sæby. 
iii Aksel Emil Vilhelm Carstens f. 29 apr 1847, Borum, g. (1) 24 sep 1870, i Hørsholm, Elise Johanne Frederikke Køhler, f. 17 mar 1837, Usserød, (datter af Johan Franz Georg Køhler og Marie Christine Malmgreen) d. 27 apr 1903, Hørsholm, g. (2) 29 okt 1903, i Højerup, Thyra Amalie Stanislawska Langkilde, f. 23 apr 1870, Hillerød, (datter af Caspar Langkilde og Johanne Frederikke Stanislawska Pedersen). Aksel døde 2 apr 1927, København. 
 
62. Helene Marie Carstens f. 3 nov 1801, Sønderborg, g. 29 jun 1822, Carl Jürgen Iversen, f. 10 dec 1787, Slesvig, (søn af Iver Iversen og Anne Cathrine Dorothea Schmidt) d. 28 jun 1869, Sønderborg, begr. 1 jul 1869, Sønderborg. Helene døde 3 jan 1831, begr. 12 jan 1831, Sønderborg. 
Børn: 
i Cecilie Jacobine Iversen f. Sønderborg, 2 maj 1830, Sønderborg, g. 14 nov 1856, i Sønderborg, Jørgen Anton Iversen, f. 29 sep 1827, (søn af Iver Iversen og Cathrine Dorthea Timm) d. 18 dec 1867, Sønderborg, begr. 23 dec 1867, Sønderborg. Cecilie begr. 2 aug 1861, Sønderborg. 
 
63. Peter Karberg f. 16 apr 1805, Sønderborg, g. 20 feb 1834, Emilie Helene Mathilde Hansen, f. 6 nov 1813, ?, (datter af Hans Chr. Hansen Post og Cecilia Gorrisen) d. 31 jan 1904, Sønderborg. Peter døde 3 jul 1882, Sønderborg. 
Børn: 
i Dorothea Sophie Karberg f. 17 aug 1834, Sønderborg. 
ii Cecilie Karberg f. 23 maj 1836, Sønderborg, dbt. 24 jun 1836, Sønderborg. 
iii Lorenz Karberg f. 19 maj 1838, Sønderborg. 
iv Hans Christian Karberg f. 15 apr 1840, Sønderborg. 
v Julius Karberg f. 12 apr 1842, Sønderborg, g. 30 okt 1873, i Nakskov, Octavia Jophidia Bay, f. 7 okt 1846, Nakskov, (datter af Jens Ludvig Bay og Jensine Cathrine Pilegaard) d. 12 feb 1902, Kolding, begr. Kolding Skt Nicolai. Julius døde 25 maj 1903, Kolding, begr. Kolding Skt Nicolai. 
vi Elisa Helene Karberg f. 29 mar 1844, Sønderborg. 
vii Marie Louise Karberg f. 3 aug 1846, Sønderborg. 
viii Peter Karberg f. 29 nov 1848, Sønderborg. 
ix Mathilde Karberg f. 28 nov 1854, Sønderborg, d. 12 dec 1934. 
x Hedewig Emilie Karberg f. 11 jul 1858, Sønderborg. 
 
64. Hans Thomas Karberg f. 13 jul 1807, Sønderborg, g. Marie Frees, g. Julie Luze, d. 1854, g. 1840, i Wittingen, Augusta Müller. Hans døde 20 apr 1860, Nordborg. 
Børn: 
i Lorentz Karberg. 
ii Julius Karberg f. 12 apr 1842, Sønderborg, d. 25 maj 1903, Kolding. 
 
65. Dorothea Sophie Karberg f. 9 dec 1817, Sønderborg, g. 19 sep 1841, Rudolph Christian Eckermann, f. 29 mar 1809, Ratekau Oldenborg amt, (søn af Adolph Heinrich Eckermann og Christine Eilschou) d. 19 mar 1872, Nordborg. 
Børn: 
i Christine Eckermann f. 30 sep 1842, Nordborg. 
ii Adolph Henrik Eckermann f. 12 jul 1844, Nordborg. 
iii Lorenz Karberg Eckermann f. 21 nov 1845, Nordborg, d. 8 dec 1846, Nordborg. 
iv Gustav Ferdinand Hans Eckermann f. 4 nov 1847, Nordborg. 
v Lorentz Eckermann f. 11 aug 1850, Nordborg. 
vi Rudolph Christian Eckermann f. 16 sep 1852, Nordborg. 
 
66. Hans Christian Bock f. 16 jul 1793, Sønderborg, g. Käthe Høhnert. 
Børn: 
i Georg Johannes Bock. 
 
67. Elisabeth Charlotte Bock f. 26 maj 1796, Sønderborg, g. 14 nov 1819, i Sønderborg, Peder Nicolai Nissen, f. 10 feb 1793, Sønderborg, dbt. 13 feb 1793, Sønderborg, (søn af Sønke Nissen og Anne Marie Boysen) d. 12 feb 1870, Eimsbüttel. 
Børn: 
i Anne Marie Christine Nissen. 
ii Anne Birgitte Nissen. 
 
68. Peter Bock f. 22 apr 1800, Sønderborg, g. Caroline Johansine Frost. 
Børn: 
i Andreas Bock. 
 
69. Lorenz Johannes Bock f. 14 jun 1804, Sønderborg, g. Marie Louise Asmussen, f. 13 okt 1804, Sønderborg, (datter af Balthasar Asmussen og Anne Christine Jebsen). 
Børn: 
i Emma Bock g. _____ Knøes. 
ii Anne Bock g. _____ Klugmann. 
iii Sophie Bock g. _____ Jacobi. 
iv Theodor Bock. 
v Gustav Bock. 
vi Richard Bock. 
 
70. Samuel Bock f. 1 jun 1806, Sønderborg, dbt. 15 jun 1806, Sønderborg, g. Charlotte Struve. 
Børn: 
i Johannes Bock g. Louise Hoeck, (datter af Johannes Hoeck og Sophie Auguste Ross). 
ii Hans Christian Bock g. Frida Clausen, (datter af Claus Clausen og _____ Ihle). 
 
71. Anne Margrethe Bock f. 1 jun 1806, Sønderborg, dbt. 15 jun 1806, Sønderborg, g. Heinrich Struve. 
Børn: 
i _____ Struve. 
ii Helene Struve. 
iii Ida Struve. 
iv Johannes Struve. 
v Heinrich Struve. 
 
72. Petrine Jürgensen g. Christian Andersen. 
Børn: 
i Christian Frederik Andersen. 
 
73. Cecilia Gorrisen f. 12 aug 1782, Sønderborg, g. 11 feb 1813, i Sønderborg, Hans Chr. Hansen Post, f. 20 jan 1784, Kværs, 25 jan 1784, Kværs, (søn af Hans Christian Post og Dorthea Hansdatter) d. 29 sep 1854, Sønderborg, begr. 7 okt 1854, Sønderborg. Cecilia døde 17 sep 1848, Sønderborg, begr. 23 sep 1848, Sønderborg. 
Børn: 
i Emilie Helene Mathilde Hansen (Se ægteskab med nummer 63.). 
ii Friederich Gorrisen Hansen f. 4 sep 1815, Sønderborg. 
iii Christian Wilhelm Hansen f. 25 sep 1817, Sønderborg. 
iv Marie Louise Hansen f. 22 jul 1819, Sønderborg, dbt. 27 aug 1819, Sønderborg, d. 29 nov 1845, Sønderborg. 
v Theodore Cathrine Henriette f. 24 okt 1821, Sønderborg. 
vi Carl Christian Günther Hansen f. 5 aug 1824, Sønderborg. 
vii Julius Emil Hansen f. 12 jan 1828, Sønderborg, d. 1875, Nytterup. 
 
74. Emilie Charlotte Marie Bernhardine Lange f. 2 nov 1794, Sønderborg, g. 18 okt 1822, i Sønderborg, Henrich Pedersen, (søn af Marie Elisabeth Bille). 
Børn: 
i Julius Ferdinand Constanz Petersen f. 5 mar 1823, Sønderborg. 
ii Sophie Maria Elisabeth Petersen f. 19 feb 1825, Sønderborg. 
iii Augusta Magdalena Carolina Petersen f. 13 nov 1827, Sønderborg, g. > 1848, Claus Christian Hinrichsen, d. 1863, Ærøskøbing. 
iv Emilie Charlotte Bernhardine Petersen f. 12 okt 1828, Sønderborg. 
v Karl Heinrich Petersen f. 11 sep 1830, Sønderborg. 
vi Henriette Albertine Petersen f. 11 sep 1830, Sønderborg. 
vii Fernandine Carolina Petersen f. 17 feb 1837, Sønderborg. 
 
75. Ferdinandine Juliane A. C. Lange f. 26 apr 1805, Sønderborg, dbt. 17 maj 1805, Sønderborg, g. Claus Christian Hinrichsen, d. 1863, Ærøskøbing. Ferdinandine døde 1848, Ærøskøbing. 
Børn: 
i Hans Otto Hinrichsen f. 29 jan 1839, Ærøskøbing, g. 9 mar 1866, Rosalie Lund, f. 28 maj 1834. Hans døde 29 dec 1887, København. 
 
76. Anna Cathrine Eleonora Raben g. Lorenz Clausen. Anna døde 1836, Sønderborg. 
Børn: 
i Cathrine Marie Clausen. 
ii Lorenz Clausen f. 15 feb 1780, g. 20 jan 1812, Abel Christine Momsen, (datter af Paul Mumsen og Ida Margrethe Carstens) d. 1782, Gettorp. Lorenz døde 22 okt 1872, Kappel. 
 
77. Cathrine Raben f. 29 jun 1787, Sønderborg, g. 26 maj 1816, i Sønderborg, Hans Ohlsen, (søn af Albrecht Ohlsen og Marie Ahlmann). Cathrine døde 4 jan 1844, Sønderborg. 
Børn: 
i Maria Ohlsen f. 10 jan 1817, Sønderborg. 
ii Helena Ohlsen f. 12 maj 1819, Sønderborg, g. 11 mar 1843, i Sønderborg, Matthias Karberg, f. 25 aug 1810, Sønderborg, (søn af Andreas Valentin Karberg og Anna Ida (Marie) Clausen) d. 22 dec 1848, til søs. 
iii Catharina Ohlsen f. 13 apr 1821, Sønderborg. 
iv Albrecht Ohlsen f. 14 jul 1823, Sønderborg. 
v Bendix Ohlsen f. 24 dec 1825, Sønderborg. 
 
78. Marie Thiessen f. 21 nov 1794, Sønderborg, g. 22 okt 1817, i Sønderborg, Claus Matzen Clausen, f. 15 dec 1790, Vollerup, (søn af Claus Clausen og Anne Margrethe Clausen) d. 23 dec 1878, Sønderborg. Marie døde 11 jul 1829, Sønderborg. 
Børn: 
i Anne Margrethe Clausen. 
ii Augusta Christina Clausen. 
iii Maria Clausen. 
iv Otto Henrich Clausen f. 18 aug 1820, Sønderborg, d. 11 aug 1847, Sønderborg. 
 
79. Helene Thiessen f. 22 dec 1801, Sønderborg, dbt. 28 dec 1801, Sønderborg, g. 1826, Matthias Matzen, f. 20 nov 1801, Sønderborg, (søn af Lorenz Matzen og Anna Carstens) d. 20 okt 1826, Sønderborg, begr. 2 nov 1826, Sønderborg. Helene døde 20 okt 1826, Sønderborg. 
Børn: 
i Helena Thiesen f. 23 okt 1826, Sønderborg, dbt. 3 nov 1826, Sønderborg. 
 
80. Christian Karberg f. 13 dec 1804, Sønderborg, g. 28 okt 1835, i Sønderborg, Nicoline Johanne Margrethe Petersen, f. 1815, København, (datter af Peter Petersen og Doris Clausen) d. 10 okt 1851, Sønderborg. Christian døde 24 apr 1896, Sønderborg. 
Børn: 
i Anna Ida Karberg f. 3 aug 1836, Sønderborg, g. 20 okt 1860, i Sønderborg, Ketil B. Jørgensen, f. 14 jun 1835, Sønderborg. 
ii Cecilia Karberg f. 20 jun 1837, Sønderborg, dbt. 20 jul 1837, Sønderborg, d. 8 feb 1840, Sønderborg, begr. 13 feb 1840, Sønderborg. 
iii Peter Karberg f. 17 aug 1840, Sønderborg, dbt. 16 sep 1840, Sønderborg, g. 12 maj 1889, i Sønderborg, Helene Dorothea Karberg, f. 27 sep 1845, Sønderborg, dbt. 24 okt 1845, Sønderborg, (datter af Andreas Valentin Karberg og Brigitte Margrethe Cortzen). 
iv Anna Karberg f. 16 dec 1841, Sønderborg, d. 4 jan 1843, Sønderborg. 
v Anna Karberg f. 15 nov 1842, Sønderborg, d. 4 jun 1843, Sønderborg. 
vi Anna Karberg f. 30 okt 1843, Sønderborg. 
vii Christian Karberg f. 22 jul 1846, Sønderborg, g. 16 maj 1874, i Sønderborg, Emma Cæcilie Frederikke Nielsen, f. 1854, Sønderborg. Christian døde 1884, Sønderborg. 
 
81. Matthias Karberg f. 25 aug 1810, Sønderborg, g. (1) 11 mar 1836, i Sønderborg, Helene Matzen, f. 18 feb 1803, Sønderborg, (datter af Matthias Matzen og Anna Jürgensen) d. 10 dec 1841, Sønderborg, g. (2) 11 mar 1843, i Sønderborg, Helena Ohlsen, f. 12 maj 1819, Sønderborg, (datter af Hans Ohlsen og Cathrine Raben). Matthias døde 22 dec 1848, til søs. 
Børn: 
i Anna Ida Karberg f. 27 dec 1836, Sønderborg, dbt. 2 feb 1837, Sønderborg. 
ii Anna Helene Karberg f. 22 aug 1840, Sønderborg, dbt. 18 sep 1840, Sønderborg, d. 14 okt 1908, Sønderborg. 
iii Andreas Valentin Karberg f. 19 mar 1844, Sønderborg, dbt. 25 apr 1844, Sønderborg, d. 30 maj 1845, Sønderborg, begr. 6 jun 1845, Sønderborg. 
iv Matthias Karberg f. 30 jan 1849, Sønderborg, dbt. 20 feb 1849, Sønderborg, d. 29 mar 1850, Sønderborg, begr. 5 apr 1850, Sønderborg. 
 
82. Andreas Valentin Karberg f. 28 apr 1814, Sønderborg, g. 12 maj 1842, i Sønderborg, Brigitte Margrethe Cortzen, f. 23 okt 1820, Kværs, (datter af Dietrich Cortzen og Dorothea Helena Paulsen) d. 12 sep 1902, Sønderborg. Andreas døde 22 maj 1892, Sønderborg. 
Børn: 
i Andreas Valentin Karberg f. 8 jul 1844, Sønderborg, dbt. 2 aug 1844, Sønderborg, g. Lykke Krarup. Andreas døde 14 feb 1893, Sønderborg. 
ii Helene Dorothea Karberg f. 27 sep 1845, Sønderborg, dbt. 24 okt 1845, Sønderborg, g. 12 maj 1889, i Sønderborg, Peter Karberg, f. 17 aug 1840, Sønderborg, dbt. 16 sep 1840, Sønderborg, (søn af Christian Karberg og Nicoline Johanne Margrethe Petersen). 
iii Anna Ida Karberg f. 22 apr 1847, Sønderborg, d. 23 nov 1925, Sønderborg. 
iv Dietrich Karberg f. 4 jul 1849, Sønderborg, dbt. 7 jul 1849, Sønderborg, g. Caroline Jensen. Dietrich døde 1 maj 1917, Sønderborg. 
v Birgitte Margaretha Karberg f. 1 jun 1854, Sønderborg, dbt. 30 jun 1854, Sønderborg, d. 18 nov 1944, Sønderborg. 
vi Christian Petersen Karberg f. 12 jan 1857, Sønderborg, dbt. 18 feb 1857, Sønderborg. 
vii Matthias Karberg f. 5 maj 1859, Sønderborg, dbt. 12 maj 1859, Sønderborg, d. 14 maj 1859, Sønderborg, begr. 19 maj 1859, Sønderborg. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening