Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     § 23. Forts af hist. om fam. Thomsen i Nordborg.
     § 24. Familien Fangel, en alsisk slægt.
     § 24a. Fangel, linien på Nordborg.
     § 24a. Fangel, linien fortsat.
     § 24a. Fangel, linien fortsat
     § 24b. Fangel, linien Tikøb
     § 24c. Fangel, linien Sylt
     § 24d. Fangel, linien Rise.
     § 25a. Familien Brorsen på Nordborg.
     § 25b. Familien Krog på Nordborg.
     § 25.3 Familien Moldt
     § 25.4. Familien Matzen på Meelsgaard.
     § 26. Familien Frost.
     § 26. Familien Frost fortsat
     § 26. Familien Fost fortsat.
     § 26. Familien Frost fortsat.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
§ 25.3 Familien Moldt
 
§ 25.3 Familien Moldt 
 
3. Familien Moldt. 
Familien Moldt. 
Familien af dette navn har været udbredt hist og her på Als. Således har der levet personer af navnet Moldt i Sønderborg, Sebbelev, Ketting, Stevning og Helved, disse forskellige linjer hænger sammen og har rimeligvis deres udspring fra Sebbelev. Fra 1702-47 levede Christen Moldt d. Ældre, boelsmand i Ketting. Han døde 1747 d. 24. sept., 73 år 9 mdr. gl. 1745 findes kådner Peder Moldt i Sjellerup, herfra kom navnet til Lauensby. 1589 var Jes Moldt. Boelsmand og kirkeværge i Hundslev. Han levede endnu 1615. 1602-15 var Mads Jensen Moldt ligeledes boelsmand i Hundslev. 1639 blev Jørgen Moldts gård i Hundslev gjort øde og lagt ind under Rumohrsgaard. 1680 blev Anna Moldt af Hundslev brændt som heks på Ketting Mark. 1672 findes Peder Mult som kådner i Adserballeskov. Hvorvidt denne familie her fra Notmarkskov har sit udspring fra nogen af disse steder, vides ikke, den vedkommer i alt fald ikke familien af samme navn i Helved. 
 
Magdalena Juliane Moldt, født Brorsen død 1845. 
Magdalena Juliane Brorsen var en datter af skibskapt. og fiskemester Christian August Brorsen og hustru Birgitte Margaretha Frost på Nordborg, hvor hun var født 1765 i april. Hun blev døbt 1765 d. 26. april i Nordborg kirke af daværende præst Hr. Nikolai Reich og opkaldt efter sin farmor Magdalena Juliane Plagge. 1780 blev hun konfirmeret, 15 år gl., af stedets præst Hr. Holger Fangel. Af andre samtidige konfirmander kunne nævnes. 1) Hr. Frantz Andersens datter Helena, der siden blev g.m. gæstgiver Klaus Jebsen på Nordborg. 2) Hr. Jes Thomsens datter Maria Margaretha, der siden blev g.m. Møller Thiesen i Sønderborg. 3) Hr. herredsfoged Tilemanns søn Samuel Johannes, der blev præst i Gjerding og Blenstrup i Jylland og 4) Hr. Vettes søn Jakob Nikolai, der blev skibskapt. på Nordborg. 1780 d. 18. maj stod jomfru Magdalena Brorsen i Hagenbjerg kirke fadder til skolelærer Matthias Withs datter Maria Christine s. st.. 1789 d. 8. juni stod jomfru Magdalena Brorsen af Nordborg i Svenstrup kirke fadder til Christian Frost` datter Anna s.st.. Som ung pige kom hun ofte i besøg på Gammelgaard hos forpagter Nikolai Andersen, da hun var en god veninde af dennes datter Anna Johanne Andersen, de siden blev g.m. Johan Peter Knudsen til Lysholm, og dette venskab bevarede de også for hverandre i deres livs senere dage, da de undertiden besøgte hverandre. 
 
Peter Hansen Moldt, skibskapt. ved Nordborg, død 1814. 
1795 d. 13. febr. blev enkem. Skibskapt. Peter Hansen Moldt af Notmarkskov g.m. jomfru Magdalena Juliane Brorsen af Nordborg. Forloverne var: Henning Klaussen og købmand Otto Frederik Ahlmann af Nordborg. De blev viede hjemme i huset af provst Holger Fangel. Han kaldes enkemand og har altså tidligere været gift. Han sejlede for den rige købmand Jes Thomsen på Nordborg. I de første år levede de i Notmarkskov, siden købte de en parcel ved Nordborg i Vesterlund. Skibsfører Peter Hansen Moldt døde 1814. Hans enke overlevede ham i mange år og døde først 1845, 80 år gl. Hun var en meget brav og agtværdig gammel kone. Stedet blev solgt til Bendixen. Han gik under med mus og mænd på en rejse fra Tronhjem. 
Børn: 
 
Hans Christian Moldt død 1850. 
Hans Christian Moldt, født 1795 ved Fynshav eller Notmarkskov: Han gik til søs, men nåede ikke at få skib selv at føre. Han sejlede som styrmand og blev g.m. Anna Maria Schaack af Augustenborg, født 1813. De boede på Nordborg, hvor de havde et lille hus, i den såkaldte Skomagergade. Han døde 1850, og hans enke blev boende i Nordborg. 
Deres børn: 
1) Peter Julius Moldt, født 1833. 
2) Johannes Christian August Moldt, født 1835. 
3) Julie Magdalena Moldt, født 1837. Hun blev 1882 g.m. Ole Nikolai Christiansen. De har en gård i Feldsted sogn ved Aabenraa. 
 
Johannes Christian August Moldt. 
Johannes Christian August Moldt, født 1835, gik i Nordborg skole, hvor han viste sig som en meget begavet og flittig dreng. Efter sin konfirmation kom han som skriverdreng ind på amtstuens kontor, hvor amtsforvalter v. Gähler efterhånden lærte at agte på hans gode gaver, og hans færdighed til at sætte sig ind i forretningerne, så at det ikke varede længe førend han avancerede til at blive fuldmægtig på kontoret. Han skrev en meget smuk hånd, havde gave til at affatte skrivelser på egen hånd og havde et meget nøje kendskab til amtstuens arkiv, som han holdt i god orden, og derfor blev han med tiden halv uundværlig for sin principal, der sjældent kom på kontoret og havde større lyst til at pusle med alle mulige andre ting. Amtsforvalteren med sin familie satte derfor megen pris på det unge beskedne menneske og behandlede ham stedse som én der hørte med til familien. Den unge Moldt blev også meget afholdt af alle distriktets beboere, der til enhver tid kunne søge vejledning og oplysning om det ene og andet, og han påtog sig efterhånden at skrive ansøgninger og andragender for dem, når de ønskede at henvende sig til regeringen eller andre autoriteter i en eller anden sag. Derved tjente han også noget uden om, foruden sin gage, på amtstuen. Han blev derved sat i stand til at bidrage til sin mors og søsters underholdning, hos hvem han boede i al den tid, han opholdt sig på Nordborg. Krigen 1864 gjorde en brat ende på hans tjeneste på amtstuen. Da han altid havde været meget dansksindet, gik han kort efter preussernes overgang omkring med en dansk adresse, hvoraf følgen blev, at det blev ham forbudt at arbejde på amtstuens kontor, og således måtte han til bedrøvelse for amtsforvalteren og hans familie opgive sin plads i dette hus. Han blev dog i den følgende tid ved at opholde sig på Nordborg, hvor han til dels ernærede sig ved at skrive for folk og i forening med flere virkede, hvad han kunne for den danske sag og holde liv i den danske befolkning. 1875 blev han redaktør af ”den danske Avis” i Sønderborg, der siden den på ny udkom efter forandringen 1864, kaldes ”Dybbølposten”. I denne egenskab har han flere gange været tiltalt og straffet for presseforseelse med større mulkter og flere måneders fængsel. Han skal også være forfatter af det vittige skrift: ”Hvorfor er jeg bleven tydsk af Matz Matzen”, hvori der på en meget morsom og satirisk måde, er givet en ypperlig skildring af det tyske væsen på Øen, både før og efter 1864. Siden den tid har han boet i Sønderborg, hvor han tillige har en boghandel. Han er g.m. Frederikke Jakobine Hollænder, født 1848 på Nordborg, en datter af gårdbesidder Peter Hansen Hollænder og hustru Sophie Mikkelsen på Nordborg. ( det noterede i siden. Født 1835 d. 8. aug. 1875 redaktør i Sønderborg. 1879 boghandler. Døde natten mellem onsdag og torsdag d. 12. aug. 1906. 1881 d. 10. juni g.m. Frederikke J. Hollænder af Nordborg). 
 
mar 2008
 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening