Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     § 23. Forts af hist. om fam. Thomsen i Nordborg.
     § 24. Familien Fangel, en alsisk slægt.
     § 24a. Fangel, linien på Nordborg.
     § 24a. Fangel, linien fortsat.
     § 24a. Fangel, linien fortsat
     § 24b. Fangel, linien Tikøb
     § 24c. Fangel, linien Sylt
     § 24d. Fangel, linien Rise.
     § 25a. Familien Brorsen på Nordborg.
     § 25b. Familien Krog på Nordborg.
     § 25.3 Familien Moldt
     § 25.4. Familien Matzen på Meelsgaard.
     § 26. Familien Frost.
     § 26. Familien Frost fortsat
     § 26. Familien Fost fortsat.
     § 26. Familien Frost fortsat.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
§ 24c. Fangel, linien Sylt
c. Linien Sylt. 
 
Rasmus Fangel, præst i Keitum død 1834. 
Rasmus Fangel, en søn af præsten Jens Fangel og hustru Sophie Elisabeth Gommesen i Nordborg, er født 1750 d. 3. aug. i det residerende kapellani på Nordborg. D. 10. aug. blev han døbt og fik i dåben navnet Rasmus efter en ældre afdød bror af dette navn. Skønt han altså er døbt Rasmus, skriver han sig dog gerne senere med den fremmede latinske form: Erasmus. Også han blev i hjemmet undervist af sin far og måske tillige af Hr. Christian Spleth, der i flere år var huslærer i hans fars hus og siden sognepræst i Skaarup ved Svendborg. 1765 blev han konfirmeret og er vistnok ikke længe efter kommen ind på Odense skole, hvorfra han er afgået som student til Københavns Universitet, dog vides året ikke. Senere har han rimeligvis haft huslærerplads i egnen omkring Tønder, siden han her bliver befordret. Da præsten i Dagebøl Hr. Ingvar Petersen 1774 blev forflyttet til Keitum på Øen Sylt blev Rasmus Fangel 1774 d. 27. nov. valgt til præst i Dagebøl, ordineret af Generalsuperintendant Adam Struensee og 1775 indsat af provsten Hr. Balthasar Petersen i Tønder. Da bemeldte Ingvar Petersen allerede 1784 d. 28. nov. døde, blev Rasmus Fangel også hans eftermand i Keitum, hvor han blev valgt 1785 d. 19. juni og indsat 1. søndag i adv. D. 27. nov. Her virkede han omtrent i 50 år som præst, var en gammel værdig, dygtig og meget anset mand, hvorfor han længe blev mindet med kærlighed af sine sognebørn. 1824 holdt han sit 50 årige embedsjubilæum og blev 7. dec. udnævnt til konsistorialråd og døde 1834 i juni, 84 år gl., efter at han havde været præst omtrent i 60 år. Han overlevede alle sine søskende. Han var g.m. Lautrup. Det stemmer ikke med gejstligheden i Slesvig og Holsten, ifølge hvilken han var gift med en Boëtius. 1785 d. 15. juli er hans valg som præst i Keitum konfirmeret. 
Børn: 
1) Jens Peter Fangel, sømand, døde i Batavia. 
2) Holger Fangel, købmand i København, først i Aalborg 
 
Boetius Fangel, læge død 1805. 
3) Boetius Fangel er født 1780 d. 11 dec. i Dagebøl, blev undervist i hjemmet og 1798 student uden artium ved Københavns Universitet. Som student var han en meget lystig fætter. Skønt han studerede medicin omgikkes han dog meget sine samtidige fætre ved universitetet: Jens Christian Fangel af Tikøb, Niels Tingberg Fangel og Hans Petersen af Nordborg. I ferierne kom han både ofte i Tikøb og undertiden til Nordborg. Han var mest vant til at bevæge sig i det tyske sprog, i hvilket han slog omkring sig med sine vittigheder. Når han fortalte historier kunne han som en ”frisk fyr” nok undertiden overdrive og gå uden om sandheden. Da hans farbror på Nordborg engang gjorde ham opmærksom på, ”at det ikke kunne være sandt, hvad han fortalte”, svarede han i en let og gemytlig tone: ”Ja, ist es nicht wahr, so konnte es doch wahr sein”, hvorover præsten måtte smile. Med alt dette var han dog et flittigt og dygtigt menneske. 1801 tog han medicinsk eksamen ved Københavns Universitet med laud. Han blev physicus i Stavanger, hvor han døde 1805 d. 29. okt., 25 år gl. 1804 d. 9. juli blev han g.m. Susanne Marie Jensen, en datter af provst Johannes Jensen og Abigail Marie Ussing i Karlebo, Frederiksberg amt, hvor hun var født 1782 d. 26. marts. Hun var altså på sin fars side et søskendebarn til hans fætter og ven Jens Christian Fangel, præst i Tikøb. Hun var enke efter Hr. Joachim Henrik Carsten Brammer, lærer ved Fredriksberg skole, der var blevet g.m. hende 1798 d. 4. marts og døde 1801 d. 20 nov. Hr, Boetius Fangel blev således stedfar til biskop Gerhard Peter Brammer i Aarhus. 
 
Georg Christian Fangel. Grosserer i København 
4) Georg Christian Fangel, grosserer i København, g.m. Vihelmine Antoinette Schroeder. Deres børn: 
a) Laura Maria Karoline Fangel, født 1826 d. 26 maj i København. Hun blev 1858 d. 15. maj g.m. Hans Valgard Steingrim Finsen, født 1821 d. 22 juni, en søn af herredsfoged Johan Finsen og hustru Dorothea Kathrine Bruun i Aarhus og en bror til forh. Borgermester i Sønderborg, nu overpræsident i København S.H.St. Finsen. Han var katechet og førstelærer ved Borgerskolen i Ringsted fra 1858-70, derefter sognepræst i Skjern. 
 
5) Sophie Elisabeth Fangel, døde ugift. 
6) Wilhelmine Fangel. Hun blev g.m. Hr. Georg Lauritz Nissen, født i Tønder 1776, var fra 1807-19 præst i Skads og fra 1819-30 præst i Højer, hvor han døde 1830 d. 28. dec. Deres børn: 
 
Erasmus Fangel Nissen, apoteker. 
1) Erasmus Fangel Nissen, var 1840 provisor på Augustenborg apotek. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening