Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     § 23. Forts af hist. om fam. Thomsen i Nordborg.
     § 24. Familien Fangel, en alsisk slægt.
     § 24a. Fangel, linien på Nordborg.
     § 24a. Fangel, linien fortsat.
     § 24a. Fangel, linien fortsat
     § 24b. Fangel, linien Tikøb
     § 24c. Fangel, linien Sylt
     § 24d. Fangel, linien Rise.
     § 25a. Familien Brorsen på Nordborg.
     § 25b. Familien Krog på Nordborg.
     § 25.3 Familien Moldt
     § 25.4. Familien Matzen på Meelsgaard.
     § 26. Familien Frost.
     § 26. Familien Frost fortsat
     § 26. Familien Fost fortsat.
     § 26. Familien Frost fortsat.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
§ 23. Forts af hist. om fam. Thomsen i Nordborg.
 
Bind IV 
Fortsættelse af min moders familie, det vil sige, Frost tilligemed flere andre dermed beslægtede og besvogrede familier, såsom familien Beyerholm, Pedersen, Adsersen, Andersen, Thomsen, Brodersen, Krog, Fangel m. flere.  
 
§ 23. Fortsættelse af historien om familien Thomsen på Nordborg. 
 
Nicolai Henrik Thomsen. 
8. Nicolai Henrik Thomsen, født 1 okt 1782 på Nordborg. Nicolai Henrik Thomsen kom til landvæsenet. 14 jan 
1803 blev ved huskopulation ungkarl hr Nicolai Henrich Thomsen gift med jomfru Cathrine Christensen, begge af Nordborg. Forlovere var begge fædre, Jes Thomsen og Hans Christensen. Hun var altså en datter af skipper Hans Christensen, der boede på Løjertoft på Nordborg. 1798 blev skipper Hans Christensens datter Catthrine Margrethe konfirmeret i en alder af 15 år. Hun var søster til skipper Lauritz Christensen på Nordborg, til Marie Margrethe Christensen gift med Christian Brorsen, til Marie Cathrine Christensen gift med Samuel Bock og Anne Christensen 
gift med Mathias Johansen, alle 3 skippere på Nordborg. Den sidste døde hos sin søn, der blev degn i Kliplev. De sang alle meget godt og var gode veninder af provstinde Ebbesen i Svenstrup. Nicolai Henrik Thomsen havde en større gård i nærheden af Haderslev, hvor konen døde. Da han var noget ustadig, måtte han til sidst sælge den og flyttede med børnene til Nordborg, hvor han boede i flere år. For at inddrive en skadeserstatning for varer, som England under krigen 1807-1814 havde røvet på Island fra hans fader, måtte han gøre en rejse til London og på tilbagevejen fra England døde han i byen Lille i Frankrig. 
Børn: 
1) Nikoline Thomsen. Hun blev g.m. Karl Schmidt, tidligere huslærer på Hartspring, underlærer på Augustenborg fra 26. maj 1828. 1840 lærer i Stevning og fra 1840 lærer i Holm. Deres børn: 
a. Karl Schmidt, købmand i Sønderborg. 
b. Katharina Schmidt. Hun blev g.m. Thomas Matzen fra Meelsgaard. Han havde først en landejendom i nærheden af Haderslev, siden var han en tid vognmand i denne by. Det gik dem dårligt. 
2) Jes Thomsen. Han kom til handelen på Island. 
3) William Thomsen. Han blev ligeledes islandsk købmand. Han boede først nogle år på Nordborg, siden i København. Han var en meget pæn og dannet mand. 
4) Johanne Thomsen. Hun blev opdraget på Hartspring og siden g.m. en købmand på Island. 
5) Kathrine Thomsen. Hun var svagelig og led af krampetilfælde. Hun blev på familiens bekostning opdraget hos den gamle bager Hans Peter Jedrowsky på Nordborg. 
 
 
Anna Katharina Thomsen, gift Christensen på Nordborg. 
 
9) Anna Katharina Thomsen, født 1784 på Nordborg. Hun blev 1802 g.m. skipper Lorents Christensen på Nordborg. Han var en søn af skipper Hans Christensen på Nordborg og født 1778 på Nordborg, hvor han blev konfirmeret 1793. Han fik faderens hus på Løjtertoft. Han døde tidlig og som enke havde hun det kun småt. Hun flyttede med sønnen til Kollund hvor hun døde. Hun var en rar elskelig og gemytlig kone, der havde et stor talent til at gengive originale personers latterlige og morsomme sider. Børn: 
1) Jesmine Christensen. Hun blev g.m. Christian Jørgensen, en søn af Christian Jørgensen, der fra 1791-1800 var forpagter på Majbølgaard, siden ejer af Fruelund med mølle ved Flensborg, og hustru Ida Sophie Schmidt af Nygaard på Kegnæs, født 1802 på Frulund. Han blev skovfoged i Jylland. Flere børn, deriblandt: 
a. Christoffer Jørgensen, mekanicus i København. 
2) Hans Christensen. Han var skibskapitain og boede i en del år på Nordborg, hvor han ejede fødestedet på Løjtertoft. Siden købte han efter krigen 1848-50 en bondegård, ”Duebjerg”, kaldet i Kollund ved Flensborg. Han var en god dansk patriot og en virksom mand i denne egn for den danske sag. Her døde han 1875. 25. nov. Han var g.m. Jakobine Petersen, en datter af amtsfuldmægtig Jeppe Petersen og hustru Anna Charlotte Zoffmann på Nordborg. Jeppe Petersen var i mange år fuldmægtig hos amtsforvalterne Joh. Christensen Ambders og D.C.Lyhne på Nordborg. Han boede lige overfor amtstuen. 
3) Jes Christensen, født på Nordborg. Han blev islandsk købmand og boede i København. 
4) Johanne Christensen. Hun blev g.m. en mejeriforpagter på Sjælland. Senere har de nok fået en lille ejendom. 
5) Anna Katharina Christensen, født 1820 d. 15. dec. på Nordborg. Hun blev opdraget hos sin tante Marie, g.m. grosserer Knudtzon i København. 1845 d. 26. april blev hun g.m. Karl August Restorff Schack, født 1813 d. 4. maj i København. Han var prokurator i København og bekendt som forfatter af forskellige skrifter. 
6) Lorents Christensen, født 1821. Han gik til søs, men døde i en ung alder. 
7) Augusta Christensen, født 1822. Hun blev g.m. en Schæfer. De havde det først meget småt. Nu skal det gå den bedre. De har nok fået en lille ejendom. 
 
Magdalena Thomsen, gift Hansen i Sønderborg. 
 
10) Magdalena Thomsen, født 1786 på Nordborg, konfirmeret 1801 15 år gl. Hun blev g.m. Hr. Hans Hansen af Sønderborg. Han blev juridisk kandidat ved Kiels universitet med en simpel karakter. 1808 trådte han som officer 
 
ind i det af Hertuginde Louise Augusta til Augustenborg oprettede frivillige Jægerkorps. Da dette Korps efter krigen atter opløstes, gik han af med titel af Major. Derefter nedsatte han sig som advokat i Sønderborg. De levede endnu begge 1852. Børn: 
1) Peter Hansen, også kaldet Peter Major. Han blev købmand i Kiel, men måtte opgive sit bo. Han var g.m. Frederikke Jakobsen, en datter af Christian Jakobsen, forpagter af Gammelgaard og inspektør over de hertugelige augustenborgske gårde på Als, og hustru Frederikke Louise Boysen af Werthemine. Senere havde han en lille oliemølle i Sønderborg. 
2) Nikoline Hansen, død ugift i Sønderborg. 
 
Maria Thomsen, gift Knudtzon i København. 
11) Maria Thomsen, født 1789 på Nordborg, konfirmeret 1804. Hun blev g.m. sin fætter Peter Christian Knudtzon af Bredsted. Han var grosserer i København, borgerrepræsentant og medlem af bestyrelsen for havnevæsenet. Han tingede flere gange op med sine kreditorer. Efter konens død blev han g.m. 2) …. Schack, en søster til prokurator C.A.R.Schack i København. 
12) Anna Johanne Thomsen, født 1792 på Nordborg. Hun blev g.m. krigsråd Balle på Nordborg. S. 7-9. 
 
Thomas Thomsen, købmand på Island. 
13) Thomas Thomsen, født 1795 på Nordborg, konfirmeret 1810, 15 år gl. Han var i en del år købmand på Island. Han blev g.m. Johanne Marie Balle, en datter af krigsråd og læge Dr. Joh. Otto August Balle og hustru Anna Sophie Ovesen på Nordborg, født 1808. Mens Thomsen om sommeren opholdt sig på Island, boede hans kone for børnenes undervisnings skyld i en del år på Meelsgaard. Senere boede de i flere år på Nordborg, indtil de flyttede til København, hvor han til sidst blev blind. De havde kostgængere i huset, men havde det i øvrigt meget småt. Han var en brav og retsindig mand. Hun havde været meget smuk og var en beleven kone. Børn: 
1) Angelika Thomsen, født 1830. Hun blev g.m. premierløjtnant Thorkelin, der har gjort begge slesvigske krige med. Senere er han bleven oberst. De har boet i København. Benedictus Frederik Julius Thorkelin, født 1827 d. 20. aug. på Fredensborg, en søn af kammerjunker, overauditør Thorkelin på Kronborg. 
2) Jes Thomsen 
3) Sophus Thomsen 
4) Augusta Thomsen 
5) Christian Thomsen 
6) Thomas Thomsen 
2. 
Købmand Jes Thomsen junior med afkom. 
Jes Thomsen, islandsk købmand. 
Jes Thomsen, en søn af købmand Jes Thomsen og hustru Anna Johanna Andersen på Nordborg, blev født 1767 i sept. på Nordborg, døbt d. 2. okt. Han kaldes til forskel fra faderen Jes Thomsen junior eller i alm. ”den tykke Thomsen”. Han boede først en tid lang i Sønderborg, senere i Nordborg, først på slottet, siden i byen. Han var islandsk købmand. 1799 d. 20. sept. blev ungkarl Jes Thomsen af Nordborg g.m. Maria Margaretha Christensen, en datter af skipper Thomas Christensen på slottet i Nordborg, der var en bror til skipper Hans Christensen på Løjtertoft. Hun var født 1783 og konfirmeret 1798, 15 år gl. Efter hendes død blev han g.m. 2) hendes søster Sophie Gunilde Christensen, født 1787 og konfirmeret 1802, 15 år gl. De var begge søstre til Anna Christensen, født 1785 og konfirmeret 1800 og 1806 g.m. Holger Jakob Autzen, der i hen ved 60 år var skolelærer i Nordborg. Efter hendes død blev han g.m. 3) Anne Kathrine Jepsen, en datter af gæstgiver Klaus Jepsen og hustru Helena Andersen på Nordborg. Jes Thomsen døde 1824 På Nordborg. Han ejede en del af slottet, hvilket hans enke beholdt i mange år. Hun lejede det ud, mens hun selv beboede sine forældres sted på Nordborg. Hun var født 1789, konfirmeret 1804, 15 år gl. Børn: 
1a) Jes Thomsen, ejer af en landejendom på Nordborg, født 1800. Han var g.m. Jomfru Dorothea Margaretha Frost, en datter af Joachim Frederik Frost og Marike Lorentzen, født Bladt på Nordborg. IV s. 170-171. 
 
2b) Sophie Thomsen. Hun døde i en ung alder. 
 
Klaus Thomsen, elementarlærer. 
3c) Klaus Thomsen. Han var væver i Nordborg og byggede et lille hus ved byen. Siden blev han i mangel af seminarister konstitueret som elementarlærer i Nordborg, Hagenbjerg og Dyndeved, underkastede sig 1865 en slags prøve i Tønder, hvorved han fik attest for at have bestået og ret til at søge denne slags embeder. Han er g.m. Kathrine Voigt, en datter af snedker Hans Voigt på Nordborg. Guldbryllup 1894 d. 19. april. Han er 81 år gl. og bruden 69 år gl. 8 børn i live og 4 døde. Børn: 
a. Hans Thomsen. Han er rejst til Amerika. 
b. Jes Thomsen. Han opholdt sig i Nordborg 1881. 
c. Thomas Thomsen. Han er rejst til Amerika. 
d. Emil Thomsen. Han er ligeledes rejst til Amerika. 
 
Thomas Thomsen, gæstgiver i Dyvig. 
Thomas Thomsen. Han gik til søs og sejlede som styrmand. Senere blev han gæstgiver ved Dyvig og fik opsyn med broen. Han er g.m. jomfru Kathrine Petersen, en datter af købmand Frants Petersen på Nordborg. Børn: 
a. Thomas Thomsen. Han var 1881 i den preussiske marine. 
b. Jes Thomsen, landmand. 
c. Edvard Thomsen. Han var endnu ukonfirmeret 1881. 
d. Frants Thomsen. Hjemme og ukonfirmeret. 
 
5c) Anna Johanne Thomsen. Hun blev g.m. skipper Dahl på Nordborg. 
 
6c) Helena Thomsen. Hun blev g.m. Hr. Heuermann. Han var først barber på Nordborg. Han var en meget eksalteret Schlesvigholstener, der engang bed Peter Christian Koch, redaktør af Dannevirke, i fingeren. Ved festen i Karholm og på Nordborg 1845 var han også meget ilter, og kom i Harmonien bagefter op at slås med skrædder Westphalen. 1848 blev han bortvist fra Øen, og fik imidlertid under krigen ansættelse som postmester i Neumünster. Han har siden den tid opholdt sig i Holsteen. 
 
3. 
 
Familien Balle på Nordborg. 
 
Anna Johanne Thomsen, gift Balle på Nordborg død 1881. 
Johan Otto August Balle, var en søn af Sjællands biskop Nikolai Edinger Balle og hustru Frederikke Severine Grundtvig og født i København 1780 d. 17. marts. Han blev student 1797, deltog i slaget 1801 d. 2. april på Københavns Rhed, og tog 1803 kirurgisk eksamen med 2. karakter. 1805 nedsatte han sig som distriktslæge på Nordborg og blev g.m. 1) Anne Sophie Ovesen, en datter af Lars Ovesen, forpagter af Høystrup i Sjælland og hustru Johanne Marie Neergaard, og født 1781 d. 27. jan. Hun døde 1816 d. 15. maj og efter hendes død ægtede han 2) Anna Johanne Thomsen, en datter af købmand Jes Thomsen og hustru Engel Knutzen i Nordborg. hun var født 1792 i Nordborg og konfirmeret 1807. Han fik senere titel af krigsråd. Balle var en duelig læge, og en brav retsindig mand med et mildt og venligt væsen, og var agtet og æret af alle. Han døde meget hastig 1842 d. 8. okt. på Nordborg, til stor sorg for sin talrige familie. Han ejede selv sit sted på Løjtertoft i byen, hvor han boede, og her havde han, indtil byen fik et apotek, et lille apotek, og holdt i sin tid forskellige provisorer. Hans enke blev i længere tid boende på Nordborg indtil hun solgte stedet og flyttede til sin yngste datter, hos hvem hun døde i Vesterhæsinge præstegård 1881, 89 år gl. Hun var en stille, brav og elskværdig gammel kone. Børn: 
1a) Nikoline Balle, født 1806. Hun blev g.m. Christian August Matzen, ejer af Meelsgaard på Als. Hun døde 1890 d. 13. maj, 86 år gl. IV 104-9. 
 
Nikolai Edinger Balle, apoteker. 
2a) Nikolai Edinger Balle, født 1807 på Nordborg. I sin ungdom opholdt han sig på et apotek i Eckernförde og blev her forberedt til den farmaceutiske eksamen, som han tog ved Kiels universitet. Efter i nogle år at have været provisor hos sin far, fik han 1839 tilladelse til at oprette et apotek i Nordborg, købte et stykke land lige ved byen og byggede her det nuværende apotek, et smukt og venligt sted med en smuk anseelig have, der gik ned til Nordborg sø. Ved faderens død købte han tillige den jord, som han havde ejet, hvorpå hen holdt 2 små heste og 4 køer.  
Han blev g.m. Johanne Ammitzbøl, en datter af Hr. Ammitzbøl, ejer af Klagsmølle ved Horsens. Hun var en lille, venlig kone, der ved orden og huslighed forstod at gøre sit hjem hyggeligt. Apoteker Balle derimod var en meget høj og mager mand. Han var en sjælden principfast, brav og samvittighedsfuld mand. I de tidligere år havde han endnu, uden at være slesvigholstensksindet, forkærlighed for hertugdømmernes forbindelse, først efter 1860 og især efter krigen 1864, blev han afgjort dansksindet og tillige en af de bedste danske mænd på Nordborg. 1872 solgte han apoteket og flyttede til København, hvor han døde efter længere tids svagelighed 1881 i aug. ”Den afdøde”, hedder det i en anmeldelse af hans død, ”havde i sin ungdom studeret i Kiel, men trods de der medtagne indtryk og senere en levende påvirkning af den augustenborgske klike, var han dog aldrig i tvivl om sin pligt, og nød i sin hjemstav en høj grad af anseelse, både som en varm følende patriot og som en i alle livets forhold overordentlig retsindig mand, i hvilken henseende de ny magthavere også måtte yde ham fortjent anerkendelse”. Børn: 
1) Anna Sophie Balle, født på Nordborg. Hun blev 1866 g.m. Hr. Dr. Paulsen, læge i København. 
2) Marie Balle, født på Nordborg. Hun blev g.m. Hr. Henningsen, en søn af konsul og apoteker Lorents Henningsen på Graasten. Hr. Valdemar Henningsen ønskede nok at have forpagtet faderens apotek på Graasten, da det ikke lykkedes, blev han bestyrer af etablissementet ”Ny Karlsberg” hos Brygger Jakobsen junior på Frederiksberg. Børn: 
a. Laura Henningsen. 
b. Hedvig Henningsen. 
c. Johannes Henningsen. 
 
3a) Johanne Marie Balle, født 1808. hun blev g.m. Hr. Thomas Thomsen, islandsk købmand, en bror til hendes stedmor. S. 5. 
 
Hans Peter Ovesen Balle. 
4a) Hans Peter Ovesen Balle, født 1810 d. 15. april på Nordborg, mod tog sin første undervisning hos præsten Jørgen Knudsen på Nordborg og i Tranderup på Ærø, kom ind på Herlufsholms Skole og blev herfra student 1829. Han blev 1835 d. 23. april theol. kandidat med laud og 1836 d. 23. aug. kaldet til residerende kapellan for Besser og Onsberg menighed på Samsø, hvorfra han 1838 d. 8. dec. blev befordret som sognepræst for Ulsø og Braaby menighed i Sjælland. 1846 d. 31. aug. blev han forflyttet til Aversi og Testrup i Sjælland. 1836 d. 4. nov. blev han g.m. Nancy Henriette Jakobine Schack, en datter af etatsråd, kammeradvokat Gregers Schack i København. Børn: 8 s. 6 D. 
1) Nikolai Edinger Balle. Han er theol. kandidat fra 1864 i febr. 
 
August Balle, landmand. 
5a ) August Balle, forvalter på Ladegaarden ved Sønderborg, ejer af gården Hejlsminde i Hejls sogn. Han er g.m. Kathrine Jakobsen, en datter af Hr. Christian Jakobsen, forpagter af Gammelgaard på Als og inspektør over de hertugelige augustenborgske gårde på Als. Han er tysksindet. 
 
Jes Thomsen Balle, købmand i Kappel. 
6b) Jes Thomsen Balle, født 1817 på Nordborg. Han blev købmand i Kappel. Han er tysksindet 
 
Karl Balle, købmand i Christiania. 
7b) Karl Balle, født i Nordborg 1818. Han tog op til Christiania, hvor han bosatte sig som købmand og drev betydelig handel. Han lever nu i København af sine midler. 
8b) Anna Sophie Balle, født 1820 på Nordborg. Hun blev g.m. Hr. Andreas Larsen Jessen, først sekretær på Sønderborg og Nordborg Amthus, siden tingskriver i Slogs herred, boende i Ravsted ved Tønder. Denne familie har været tysksindet. 
 
Frederik Balle, provisor i København. 
9b) Frederik eller Fritz Balle, født 1822 på Nordborg. han tog farmaceutisk eksamen, og var i mange år provisor på Vaisenhusapoteket i København. 
 
Engel Elise Balle. 
10b) Engel Elise Balle, født 1823 på Nordborg. Hun blev 1843 g.m. Hr. Christian Jakobsen junior, forpagter på Gammelgaard, der døde 184?. 185? Blev hun g.m. 2) Poul Krag, kapellan på Nordborg fra 1853-57. Han døde 1857. Hun har siden boet i Flensborg og København. Børn: 
1) August Jakobsen. Han døde som ukonfirmeret på Nordborg 1856. 
2) Christian Jakobsen, født 184? Han blev student fra Flensborg Skole, tog medic. Eksamen ved Københavns Universitet og er læge i Jylland. 
 
11b) Augusta Balle, født 1825 på Nordborg. Hun blev 1856 g.m. købmand Fuhr i Christiania. 
 
Thomas Balle, mejeriforpagter. 
12 b) Thomas Balle, født 1828 på Nordborg. Han lærte landvæsen og senere været mejeriforpagter. 
 
Vilhelm Balle, købmand i Christiania. 
13b) Wilhelm Balle, født 1830 på Nordborg, kom til sin bror i Norge og blev selv købmand i Christiania. 
 
Frederikke Severine Balle. 
14) Frederikke Severine Balle, født 1833 d. 25. maj på Nordborg. Hun blev 1856 d. 23. juli g.m. Jens Matthias Blicher, en søn af oberstløjtnant Gustav v. Blicher og hustru Malthaline Birgitte Engelsted, født i København 182? D. 14. dec. Han blev student fra Aarhus Skole 1839, tog theol. eksamen 1847 d. 12. april med laud, blev lærer ved Søetatens Pigeskole 1850, overlærer ved samme skole og katschet ved Holmens kirke i København 1859 d. 25. juni. 1861 d. 6. nov. blev han kaldet til sognepræst for Durup og Tøndering menigheder i Viborg stift. 1870 d. 22. marts forflyttet til Vester Hæsinge menighed i Fyn og derfra 1883 forflyttet til Nørre Broby i samme stift.  
Datter: Jenny Blicher Clausen, dygtig forfatterinde, g.m. pastor Clausen, Søllerød. Begravede Anne Tulle Knudsen okt. 1905 eller 1906. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening