Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
   Als Nørreherred
   Egen herred
     Hjortspring len
     Tårup
     Klingbjerg (Nykåd)
     Lunden
     Stolbro
     Himmark
     Svenstrup
     Elsmark
     Stevning
     Hjortspring
     Hollændere på Hjortspring
     Hjortspring parcellerne
     Østerholm len
     Sjellerup og Guderup
     Guderup Nystad
     Billedserie fra Guderup
     Dyndved
     Egen
     Elstrup
     Helved og Katry
     Østerholm samt skovens huse
     Østerholm Ladegaard
     Østerholm parceller
     Frederikshof
     Skovkort 1780
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Hollændere på Hjortspring
 
1. Jørgen Jebsen Hollænder, født 1616, ref: SV0010. (2) Han blev gift med Anne, født 1644, ref: WC0010, død 0 maj 1723, beg. 9 maj 1723 i Svenstrup. Jørgen død 0 jul 1693 i Hjortspring, beg. 23 jul 1693 i Svenstrup. dødsdag ifølge Chr Knudsen F III 92. Jørgen Jebsen var til en tid hollænder på Høgebjerggaard i Løjt sogn ved Åbenrå, således 1678, da datteren Anne blev født der. Hertug Christian Albrecht af Gottorp havde 1665 skænket denne gård til evig arv og eje til sin rejsesekretær, den senere hofkansler Burchard Niederstedt (1627-1684) som lod gården drive ved hollændere. Siden blev Jørgen Jebsen hollænder på Hjortspring, hvor han nævnes 1687, og som på den tid tilhørte hertug August af Nordborg. Anne: Chr Knudsen F III 92: Anne Hollænder er vist ikke blevet boende på Hjortspring efter mandens død, for der findes efter denne tid flere hollændere, hun lader til i nogen tid at have boet på Frederikshof, hvor hendes datter Anne 1708 havde bryllup. Det forholder sig rigtigt. Hun har i det mindste fra 1708-1723 boet på Frederikshof, thi i Svenstrup kb omtales hendes begravelse således: Anno 1723 døde Anne Hollænder af Frederikshof. Når det altså ifølge familieoptegnelsen i en gammel salmebog på Hjortspring synes, at hun er død der, må det forstås således, at enten er hun død her under et besøg eller er bleven ført hertil som lig for at blive jordet på Svenstrup kirkegård ved siden af sin mand. Sønnen Jeb, der var hollænder og forpagter på Østerholm har rimeligvis også haft Frederikshof i forpagtning, den blev betragtet som en aflæggergård til Østerholm, og hun har da i disse år ført hus for sønnen. 
Børn: 
i. Margrethe Jørgensen Hollænder, født 1672, ref: 050054. Ifølge Sønderjysk månedsskrift nr 8 1962 blev Margrethe gift med gårdmand Jeb Hansen Bruhn i Løjt Skovby med hvem hun blev stammoder til en stor efterslægt i Løjt sogn. 
ii. Peder Jørgensen Hollænder født 1672. Se Nordborg ladegaard 
iii. Johan Jørgensen Hollænder, født 1673, ref: 050103. 
iv. Thore Jørgensen Hollænder født 1673. Se det Aichelbergske boel, hus nr 7 i Nordborgs II kvt. 
v. Jeb Jørgensen Hollænder født 1676. Se Østerholm ladegaard.  
vi. Anne Jørgensen Hollænder født 14 maj 1678. Se Hus nr 3 i Nordborgs II kvt.  
vii. Andreas Jørgensen Hollænder født 1681. Se Augustenborg herregaard 
 
 
 
 
 
2. Jes Andersen Hollænder, ref: NK0251. Han blev gift med NN, ref: QC0251, død jan 1745 i Østerholm mølle, beg. 10 jan 1745 i Notmark. Jes død apr 1746 i Østerholm mølle, beg. 24 apr 1746 i Notmark. Jes Andersen Hollænder nævnes 1709 på Hjortspring ved sønnens dåb, og hvor Statius Plagge er gudfader. 1711 er Statius Plagges kæreste gudmoder. Denne foreløbige tavle er udelukkense baseret Chr Knudsen Familiesamling 
III 122-123. Han må først have været hollænder på Nybølgaard i Angel, thi der er hans søn født 1700. 1709-11 nævnes Jes Andersen som hollænder på Hartspring. Jørgen Thomsen på Hartspring kalder Nikolai Ernst Andersen på Østerholm sin fætter. Købmand Jes Thomsen og sin hustru Anna Andersen på Nordborg, måtte søge kongelig bevilling til ægteskab, fordi de var hinanden beslægtede som søskendebørn. Møller Christian Hansen på Østerholm kalder Nikolai Andersen morbroder. Dennes fader Hans Christensen står i nært slægtskabsforhold til Jørgen og Jes Thomsens fader, Thomas Jessen ved Fynshav, og hos denne møller, Hans Christensen på Østerholm mølle, dør den gamle Jes Hollænder og kone 1746. Det er slet ikke noget i, at den ene søn hedder Klaus Andersen og den anden Thomas Jessen, i de tider var endnu langtfra et fast stamnavn slået fast. Selv Klaus Andersens døtre kaldes endnu hyppig Klaus Datter. For tiden kan jeg i al fald ikke løse slægtskabet på anden måde. At Andersens og Thomsens familie hænger meget nøje sammen det er klart, også af den jævnlige omgang og det stadige venskab. Christian Knudsen tror derfor at dette slægtsforhold kan angives således: 
Børn: 
i. Thomas Jessen. Se stedet ved Fynshav under Østerholm.  
ii. Claus Andersen Hollænder født 16 aug 1700. Se det Aichelbergske boel, hus nr 7 i Nordborgs II kvt.  
iii. Statius Jessen, født 0 okt 1709 i Hjortspring, døbt 1 nov 1709 i Svenstrup, ref: QQ0251. 
iv. Margrethe Dorthe Jessen, født 0 jun 1711 i Hjortspring, døbt 14 jun 1711 i Svenstrup, ref: QR0251. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening