Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
   Asserballe sogn
   Augustenborg Flække
   Hørup sogn
   Kegnæs
   Ketting sogn
   Lysabild sogn
   Notmark sogn
   Sønderborg
   Tandslet sogn
   Ulkebøl sogn
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Sønderborg
Chr Knudsen XIV  
 
IV. Staden Sønderborg dens beliggenhed 1770. 
 
Sønderborg, en Stad paa Øen Als ved Sundet, der adskiller Øen fra Sundeved. Staden ligger paa en Skraaning, hvorfor nogle Gader gaar steilt ned ad imod Kysten, og den har siden Aar 1730 faaet Huse af bedre Udseende, end den forhen har havt. Byen har sin bedste Næring ved Skibsfarten. Havnen er dyb og fortræffelig ligesom det hele Sund mellem Als og Sundeved er bekvemt baade til Gjennemfart og til Landingssted for Skibene paa nogle Steder. 
 
 
Dens Folkemængde 
 
Byen har omtrent 2000 Indvaanere. 
 
 
Byens gjældende Love. 
 
Kong Christian d. 5te lod A: 1698 for at afhjælpe nogle i Sønderborg opstaaede Uordener og Stridigheder nedsætte en Commission i denne By, og lod derefter udgaae en Commissionalbeslutning af 24/5 1698. Han gav ogsaa Staden A. 1698 d. 15/11 en Politiordning, som er taget af den flensborgske, og er indrettet efter Sønderborgs Tilstand, men hidtil ikke er trykt. Byen har ingen særegen Stadsret, men retter sig efter jydske Lov, alle almindel. Landslove og Forordninger og ovennænte 2de Anordninger. 
 
 
Byens Magistrat 
 
Magistraten bestaaer for Tiden af én Borgermester, der tillige en Stadssecretair og 4 Raadsmænd. Før ovennævnte Commissionalbeslutn. bestod Magistraten af en Borgermester og 8 Raadmænd. Men ved denne Anordning blev det fastsat, at blot 4 Raadmænd skulde nyde de sædvanlige Friheder. Senere har der vel nogle Gange været 2 Borgermestre; men siden A: 1759 har Byen blot havt een Borgermester. Fra Magistratens Dom kan appelleres til Overretten. 
 
 
Consistorium 
 
Consistoriet bestaaer af Amtmanden som Præsident, Provsten og Byens 2 andre Præster, Præsten paa Keinæs og Amtsforvalteren i Sønderborg som Secretair. Den har blot én Kirke, Mariekirke, og ligger paa en Høi ved Siden af Byen. Dansk Gudstjeneste holdes til Fromesse. Høipræsten udnævnes af Kongen, de andre vælges af Menigheden, idet Statholderen præsenterer 3 Candidater. Ved Siden af Kirken ligger St. Jørgens Hospital, hvorover Amtmanden, Provsten og Magistraten har Opsyn, hver med 1 Stemme.  
 
Byens Skole 
 
Ved Stadsskolen staaer en Rector, en Cantor og en Skrive- og Regnemester 
 
 
Byens Vaaben 
 
Byen fører sit med et lille Taarn forsynet Raadhuus i sit Vaaben. Byen har ingen Jord. Magistraten har i stedet for sin aarl. Gehalt nogle Jorder, der ligge adspredt mellem Bøndermarker. Fra Sønderborg gaaer en Færge til Sundeved (Hansens Staatsbeschr. des Herz, Schl. 356-61. 478-488. 500-506) 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening